Léto na ZeMi 2021 – !!!volná místa v Pohádce!!!

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 17/02/2021 - 18/08/2021
Celý den

Kategorie


Program LÉTO 2021

Letní školka a škola je zejména pro děti, které do ZeMě pravidelně docházejí nebo docházely. Děti je možné hlásit pouze na celé turnusy v kuse, není možné vybírat jednotlivé dny.

19. – 23.7.  Výtvarný týden – sítotisk pro dvě skupiny, školku a školu (příměstský tábor)

1.- 6.8. Opravdový tábor pro děti školního věku (6 – náct)

9. – 13. 8. S koníky po ZeMi pro děti školkové i školní.  Příměstský tábor ve spolupráci s Červenými, majiteli koní v Řevnicích

16. – 20.8. Letní PUTOVÁNÍ Českým krasem a brdskými lesy  (příměstský tábor pro děti 5  – 10 let)

16. – 20.8. Za pohádkou do lesa  (příměstský tábor pro děti 3 – 5 let)

Jak se přihlásit:

  1. Zapište své dítě do přihlašovacích tabulek ZDE (tabulky jsou pod heslem v rodičovské sekci, našim přátelům zpřístupním). Tabulka bude uzamčena dne 31.5. Po zapsaných v tabulce, ode dne 31.5., bude požadována platba za program v plné výši! Proto prosím neblokujte tabulku, pokud si účast rozmyslíte!
  2. Vyplňte závaznou přihlášku na každý týden a pro každé dítě zvlášť. Přihláška ke stažení.
  3. Do 10ti dnů od přihlášení do tabulky, zašlete prosím vyplněnou a podepsanou přihlášku mailem na leto.zeme@gmail.com či na korespondenční adresu ZeMě: Spolek ZeMě „Léto“, Sochorova E98, Řevnice, 25230
  4. Potvrďte přihlášení zasláním platby v plné výši za letní škol(k)u / tábor a to do 31.5. tohoto roku na účet číslo 2701146706/2010.
    V poznámce pro příjemce jméno dítěte / léto / název letní škol(k)y.
    Variabilní symbol je každému dítěti přidělen v přihlašovací tabulce na každý týden jiný.

Platba je nevratná. V případě, že dítě nebude moct ze závažných důvodů k docházce nastoupit, lze, po dohodě, za něj poslat náhradníka.

Děkujeme a těšíme se s Vámi na léto!!!

Eliška Salay Kašparová
leto.zeme@gmail.com

Napsat komentář