Vše o placení

Členský příspěvek pro rok 2022/23 a 2023/24

počet dnů v týdnu cena pro 1 dítěcena s 25% slevou pro druhého a další sourozencecena s 15% slevou pro samoživitelky
2 dny 6150 + 350 =  6 500 Kč4950 + 350 = 5 300 Kč5350 + 350 = 5 700 Kč
3 dny8050 + 350 = 8 400 Kč6450 + 350 = 6 800 Kč7050 + 350 = 7 400 Kč
4 dny10650 + 350 = 11 000 Kč8050 +350 = 8 400 Kč8850 350 = 9 200 Kč

Cena za den navíc pro všechny: 700 Kč

Členský příspěvek pro rok 2024/25

počet dnů v týdnucena pro 1 dítěcena s 25% slevou pro druhého a další sourozencecena s 15% slevou pro samoživitelky
2 dny7020 + 350 = 7 370 Kč5250 + 350 = 5 600 Kč5960 + 350 = 6 310 Kč
3 dny9200 + 350 = 9 550 Kč6880 + 350 = 7 230 Kč7800 + 350 = 8 150 Kč
4 dny12150 + 350 = 12 500 Kč9100 +350 = 9 450 Kč10350 + 350 = 10 670 Kč
Cena za den navíc pro všechny: 800
 
V případě, že příspěvek není uhrazen včas, platí se z prodlení  5% z měsíční platby za každý týden prodlení.
 
Upozorňujeme, že pokud jeden měsíc není bez předchozí domluvy s koordinátorem financí uhrazeno školkovné, dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude dluh splacen.

Naše číslo účtu: 2601146709/2010

Vaše případné dotazy ohledně placení pište na: zeme.finance@gmail.com
Školné včetně platby do školního fondu se hradí bezhotovostním převodem na účet spolku ZeMě vedený u
Fio banky, číslo účtu 2601146709/2010 a to do 20.dne předchozího kalendářního měsíce.
Vždy do předmětu k platbě prosím uveďte jméno dítěte / rezervace na září, školka/měsíc, škola/měsíc, extra den – škola/školka, název placené akce -škola/školka / Variabilní symbol: bude vám přidělen.

JISTINA

Po podpisu smlouvy o docházce se rodiče zavazují složit jistinu ve stejné výši, jako je měsíční členský příspěvek na účet  spolku ZeMě 2701146706/2010. Do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte/ škola/školka jistina. Variabilní symbol vám bude přidělen. Platba za každé dítě zvlášť!

Jistinu prosím posílejte na jiné číslo účtu 2701146706/2010.
Do předmětu k platbě prosím uveďte jméno dítěte/školka nebo škola/ jistina. Přidělený var.symbol.

PŘEDČASNÝ ODCHOD
– je nutno hlásit písemně 2 měsíce dopředu v čase školního roku. Nevztahuje se na letní prázdniny.
– po dobu 2 měsíců od nahlášení, je povinost platit plnou původní sazbu a spolek ZeMě je oprávněn ponechat si jistinu k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným ukončením docházky

Snížení počtu dní v týdnu
– nutno hlásit písemně 2 měsíce dopředu
– po dobu 2 měsíců, je nutno platit plnou původní sazbu a spolek ZeMě je oprávněn ponechat si rozdíl v jistině k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti se snížením počtu dní v týdnu

Platby při nuceném přerušení provozu třetí stranou = ZeMě je uzavřena

– přerušení provozu kratší než 2 týdny – 100 % měsíční sazby
– škola – přerušení provozu déle než 2 týdny – 75% měsíční platby
– školka- přerušení provozu déle než 2 týdny – 50% měsíční sazby

JINÉ PLATBY
Konzultace rodičů s týmem průvodců, zástupci rady, případně dětským psychologem či speciálním pedagogem je naceňováno individuálně, dle aktuální dohody.

Pokuta při zpožděném vyzvednutí dítěte (více než 10 min.) 300 Kč a za každou další započatou půlhodinu dalších 300 Kč přímo průvodci, který s vaším dítětem čeká.

Vzhledem k tomu, že nejsme umístěni v rejstříku MŠ, nejsme organizace, která má ze zákona právo nárokovat si slevu na dani za školkovné/školné.

Podpora ZeMě (brigády a slavnosti)
10 hod. práce za rodinu / za školní rok během brigády nebo slavnosti nebo příspěvek 2000 Kč na účet spolku ZeMě 2601146709/2010.