Vše o placení

Naše číslo účtu: 2601146709/2010

Vaše případné dotazy ohledně placení pište na: zeme.finance@gmail.com

Školné včetně platby do školního fondu se hradí bezhotovostním převodem na účet spolku ZeMě vedený u Fio banky, číslo účtu 2601146709/2010, a to do 20. dne předchozího kalendářního měsíce.
-sleva pro sourozence 30%
-sleva pro samoživitelky/samoživitele 15% .
Pozor slevy nelze sčítat. Platba za každé dítě zvlášť!

Vždy do předmětu k platbě prosím uveďte jméno dítěte / rezervace na září, školka/měsíc, škola/měsíc, extra den – škola/školka, název placené akce -škola/školka / Variabilní symbol: vaše tel.číslo.

Jistinu prosím posílejte na jiné číslo účtu 2701146706/2010.

Do předmětu k platbě prosím uveďte jméno dítěte/školka nebo škola/ jistina. var.symbol: vaše tel.číslo.

Členský poplatek a školkový/školní fond na rok 2020/21

Za 1. dítě

na 1 měsíc

Sourozenecká sleva pro druhé a další děti

30 %

Sleva pro samoživitelky

15 %

denní taxa

-30%

-15%

1 den v týdnu

2750 + 350 = 3100 Kč

1925 + 350 = 2275 Kč

2340 + 350 = 2690 Kč

625

440

530

2 dny v týdnu

4875 + 350 = 5225 Kč

3415 + 350 = 3765 Kč

4145 + 350 = 4495 Kč

565

400

480

3 dny v týdnu

6500 + 350 = 6850 Kč

4550 + 350 = 4900 Kč

5525 + 350 = 5875Kč

500

350

425

4 dny v týdnu

8600 + 350 = 8950 Kč

6020 + 350 = 6370 Kč

6970 + 350 = 7320 Kč

500

350

425

V případě, že školkovné není uhrazeno včas, platí se poplatek z prodlení  5% z měsíční platby za každý týden prodlení.
Upozorňujeme, že pokud jeden měsíc není bez předchozí domluvy s koordinátorem financí uhrazeno školkovné, dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude dluh splacen.
Jistina:
Po uplynutí zkušební doby /2měsíce/ se rodiče zavazují složit jistinu ve stejné výši, jako je měsíční členský příspěvek na účet  spolku ZeMě 2701146706/2010. Do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte/ škol(k)a/ jistina. Variabilní symbol telefonní číslo rodiče. Platba za každé dítě zvlášť!
Po uplynutí oboustranné zkušební doby je pravidlem závazně se přihlásit na celý školní rok.
Vzhledem k tomu, že nejsme umístěni v rejstříku MŠ, nejsme organizace, která má ze zákona právo nárokovat si slevu
na dani za školkovné/školné.
Platby v případě absence:
– absence kratší než 2 týdny – 100 % měsíční sazby
– absence 2 týdny a déle – 75% měsíční platby
– dlouhodobá absence  – 50% měsíční sazby
Pro uplatnění slevy za dlouhodobé absence je třeba tuto absenci předem písemně oznámit koordinátorovi financí na email: zeme.finance@gmail.com a správci Picktime na email: zeme.skolka@gmail.com. Při využití těchto slev nelze uplatnit náhrady v systému Picktime!

Předčasný odchod:
– je nutno hlásit písemně 2 měsíce dopředu
– po dobu 2 měsíců od nahlášení platit plnou původní sazbu a spolek ZeMě je oprávněn ponechat si jistinu k pokrytí
nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným ukončením docházky.
Snížení počtu dní v týdnu:
– nutno hlásit písemně 2 měsíce dopředu
– po dobu 2 měsíců platit plnou původní sazbu a spolek ZeMě je oprávněn ponechat si rozdíl v jistině k pokrytí nákladů
vzniklých v souvislosti se snížením počtu dní v týdnu.

Jiné platby:

– Konzultace rodičů s týmem průvodců, zástupci Rady školky, případně naším dětským psychologem: https://www.zemezeme.cz/zeme/podpora/lucia-lerchova/

Cena při zpožděném vyzvednutí dítěte (více než 10 min. po příjezdu vlaku) – 100,- Kč a za každou další započatou půlhodinu dalších 100 Kč,- přímo průvodci, který s vaším dítětem čeká mimo potřebné zázemí školky/školy.

– Podpora ZeMě (brigády a slavnosti):
10 hod. práce za rodinu/ za školní rok, nebo příspěvek 1000 Kč na účet spolku ZeMě 2601146709/2010.

PODMÍNKY PRO ROK 2021/22
ČLENSKÝ POPLATEK
Jeho výše zůstavá stejná.
V případě, že členský poplatek není uhrazen včas, platí se poplatek z prodlení 5% z měsíční platby za každý týden prodlení. Upozorňujeme, že pokud jeden měsíc není bez předchozí domluvy s koordinátorem financí uhrazen členský příspěvek, dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude dluh splacen.

Jistina:
Po uplynutí zkušební doby /2měsíce/ se rodiče zavazují složit jistinu ve stejné výši, jako je měsíční členský příspěvek na
účet spolku ZeMě 2701146706/2010. Do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte/ škol(k)a/ jistina. Variabilní symbol
telefonní číslo rodiče. Platba za každé dítě zvlášť!
Po uplynutí oboustranné zkušební doby je pravidlem závazně se přihlásit na celý školní rok.

Předčasný odchod:
– je nutno hlásit písemně 2 měsíce dopředu
– po dobu 2 měsíců od nahlášení platit plnou původní sazbu a spolek ZeMě je oprávněn ponechat si jistinu k pokrytí
nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným ukončením docházky.

Snížení počtu dní v týdnu:
– nutno hlásit písemně 2 měsíce dopředu
– po dobu 2 měsíců platit plnou původní sazbu a spolek ZeMě je oprávněn ponechat si rozdíl v jistině k pokrytí nákladů
vzniklých v souvislosti se snížením počtu dní v týdnu.

Platby při nuceném přerušení provozu třetí stranou = ZeMě je uzavřena

– přerušení provozu kratší než 2 týdny – 100 % měsíční sazby
– škola – přerušení provozu déle než 2 týdny – 75% měsíční platby
– školka- přerušení provozu déle než 2 týdny – 50% měsíční sazby

Jiné platby:
– Konzultace rodičů s týmem průvodců, zástupci Rady školky, případně dětským psychologem
viz. http://www.zemezeme.cz/zeme/podpora/
Cena při zpožděném vyzvednutí dítěte (více než 10 min.)– 100,- Kč a za každou další započatou půlhodinu dalších 100
Kč,- přímo průvodci, který s vaším dítětem čeká.

Podpora ZeMě (brigády a slavnosti):
10 hod. práce za rodinu / za školní rok během brigády nebo slavnosti nebo příspěvek 1000 Kč na účet spolku
ZeMě 2601146709/2010.