Lesní klub

Lesní klub ZeMě existuje od r. 2009, o školu se rozrostl v roce 2013. Prvotním impulsem byla společná potřeba tvořit prostor pro své děti, děti našich přátel a pro rodiče s podobnými hodnotami. Tak vzniklo místo, o které společně pečujme, kde se naše děti učí vědomostem, ale i sociálním dovednostem. Jsme přesvědčení, že pobyt dětí v přírodě je nejzdravějším způsobem trávení času, kdy řízená činnost je plynule střídána s volnou hrou. Zázemí s malou jurtou, týpím, zastřešenou terasou, blátivou kuchyňkou a separačními záchodky krásně doplňuje přilehlý les a krajina Brd, kterou děti na každodenních výpravách zažívají v jejích proměnách. Proměny přírody průvodci integrují do náplně programu jednotlivých dnů. Vrcholem každého období je slavnost vycházející z tradic a koloběhu roku, kdy se přirozeně propojuje tým ZeMě společně s celými rodinami. Díky pobytu v přírodě během celého roku jsou děti odolnější a samostatnější. Volná hra v takovém prostředí pak rozvíjí jejich kreativitu a sociální dovednosti.

Děti doprovází dvojice průvodců, obvykle žena – muž, podle zaměření dané skupinky. Jsme vděčni za mužské vzory, kterých je v našem školství pomálu. Skupinka má maximálně 18 dětí, aby byl zachován individuální přístup. Každý den je zařazen pracovní blok s činnostmi pro předškoláky.

Podrobnější program na každý týden mohou rodiče nalézt nejpozději každou sobotu na stránce Kalendář v sekci pod heslem.

Program dne a jeho průvodci ve školním roce 2023/24

 • Pondělní Vlčata

 • s Luckou Millerovou a Milanem Pražákem

 • Výtvarné tvoření a hry v přírodě pro všechny, dílna a kutění. Práce s kůží, vlnou, textilem. Pracovní blok pro předškolní děti s Luckou.
 • Úterní Lišky

 • s Gábi Doubek a Luckou Millerovou

 • Hravé rozvíjení tvůrčích dovedností, práce s rozličným materiálem. Výpravy po okolí s lesními bojovkami, inspirované slavnostmi a lidovou tradicí. Pracovní blok pro předškolní děti s Luckou a Gábi.
 • Středeční Volavky

 • s Gábi Doubek a Honzou Španbauerem

 • Hudebně-rytmický den s bádáním nad zázraky přírody v blízkém okolí. Pracovní blok v jurtě pro předškolní děti s Gábi.
 • Čtvrteční Vážky

 • s Luckou Millerovou a Honzou Španbauerem

 • Výlety a vzlety do blízkého i vzdáleného okolí s obědy mimo zázemí. Piknikoví kočovníci, lovci a sběrači, po vzoru prérijních Indiánů. Čtení a vyprávění indiánských příběhů. 
 • Páteční Veverky

 • s Míšou Formanovou a Milanem Pražákem

 • Výtvarné tvoření a hry v přírodě pro všechny. Pracovní blok pro předškolní děti s Míšou.
Naše dohody a pravidla
– Přivítám se i rozloučím se se svým průvodcem.
– Chováme se k sobě ohleduplně.
– Musím vidět a slyšet já průvodce a on mne.
– Před každou křižovatkou na sebe čekáme.
– V lese, ve městě i ve vlaku se chováme s respektem k okolí.
– Nejíme a nesbíráme nic z plodů, které průvodce neschválil.
– Uklízíme si po sobě.
– S klackem chodíme pozorně. Víme, kde začíná i končí.
– K ohni stojíme a chodíme kolem tak, abychom jej viděli.
– Klacíky, které jednou oheň zapálí, v něm zůstávají.
– Na strom musíme vylézt vždy vlastními silami.
– Lze mít s sebou předem schválený nůž, který vyndavám jen po dohodě s průvodcem.
– Respektujeme hranice našeho zázemí. Na některá místa mohu pouze po dohodě s průvodcem.
– Naše koňské sousedy navštěvujeme jen se souhlasem průvodce, ohradníky jsou stále pod proudem. Koníky ničím nekrmíme.
Pro rodiče v zázemí
– mobilní telefon používám, jen pokud je to nezbytně nutné
– mám pejska na vodítku
– během společných brigád a slavností nesu já zodpovědnost za své dítě, nikoliv průvodce
– koně: nejedná se o aktivitu spolku ZeMě, neneseme tedy zodpovědnost za to, co se u nich děje. Koně jsou v soukromém vlastnictví.