Školka

Pobyt dětí v přírodě je nejzdravějším způsobem trávení času, kdy řízená činnost je plynule střídána s volnou hrou. Zázemí s malou jurtou, týpím, zastřešenou terasou, blátivou kuchyňkou a separačními záchodky krásně doplňuje přilehlý les a krajina Brd, kterou děti na každodenních výpravách zažívají v jejích proměnách. proměny přírody průvodci integrují do náplně programu jednotlivých dnů. Vrcholem každého období je slavnost vycházející z tradic a koloběhu roku, kdy se propojují průvodci společně s celými rodinami. Fenomén přírody přináší poznání něčeho většího, uvádí nás v neustálý úžas a radost, neb i my jsme její součástí. Díky pobytu v přírodě během celého roku jsou děti odolnější a samostatnější. Volná hra v takovém prostředí pak rozvíjí kreativitu a sociální dovodnosti.

Každým dnem doprovázejí děti jejich průvodci a průvodkyně. Dvojice průvodců bývají vyvážené podle zaměření dané skupinky. Jsme vděčni za mužské vzory, kterých je v našem školství pomálu. Skupinka má maximálně 18 dětí, aby byl zachován individuální přístup. Podrobnější program na každý týden mohou rodiče nalézt nejpozději každou sobotu na stránce Kalendář v sekci pod heslem.

Program dne a jeho průvodci v následujícím školním roce 2023/24

Každý den, kromě putovní skupiny ve čtvrtek, je zařazen pracovní blok s činnostmi pro předškoláky.

 • Pondělní Vlčata

 • s Luckou Millerovou a Milanem Pražákem

 • Výtvarné tvoření a hry v přírodě pro všechny, dílna a kutění. Práce s kůží, vlnou, textilem. Pracovní blok pro předškolní děti s Luckou.
 • Úterní Lišky

 • s Gábi Doubek a Luckou Millerovou

 • Hravé rozvíjení tvůrčích dovedností, práce s rozličným materiálem. Výpravy po okolí s lesními bojovkami, inspirované slavnostmi a lidovou tradicí. Pracovní blok pro předškolní děti s Luckou a Gábi.
 • Středeční Volavky

 • s Gábi Doubek a Honzou Španbauerem

 • Hudebně-rytmický den s bádáním nad zázraky přírody v blízkém okolí. Pracovní blok v jurtě pro předškolní děti s Gábi.
 • Čtvrteční Vážky

 • s Luckou Millerovou a Honzou Španbauerem

 • Výlety a vzlety do blízkého i vzdáleného okolí s obědy mimo zázemí. Piknikoví kočovníci, lovci a sběrači, po vzoru prérijních Indiánů. Čtení a vyprávění indiánských příběhů. 
 • Páteční Veverky

 • s Desi Dimitrovovou a Milanem Pražákem

 • Výtvarné tvoření a hry v přírodě pro všechny. Pracovní blok pro předškolní děti s Desi.
Naše dohody a pravidla
Přivítám se i rozloučím se se svým průvodcem.
Chováme se k sobě ohleduplně.
Musím vidět a slyšet já průvodce a on mne.
Před každou křižovatkou na sebe čekáme.
V lese, ve městě i ve vlaku se chováme s respektem k okolí.
Nejíme a nesbíráme nic z plodů, které průvodce neschválil.
Uklízíme si po sobě.
S klackem chodíme pozorně. Víme, kde začíná i končí.
K ohni stojíme a chodíme kolem tak, abychom jej viděli.
Klacíky, které jednou oheň zapálí, v něm zůstávají.
Na strom musíme vylézt vždy vlastními silami.
Lze mít s sebou předem schválený nůž, který vyndavám jen po dohodě s průvodcem.
Respektujeme hranice našeho zázemí. Na některá místa mohu pouze po dohodě s průvodcem.
Pro rodiče v zázemí
– mobilní telefon používám, jen pokud je to nezbytně nutné
– mám pejska na vodítku
– během společných brigád a slavností nesu já zodpovědnost za své dítě, nikoliv průvodce