Pick-time

On-line rezervační systém »

 • Přihlašte se zde (skolky.picktime.cz)

 • Pro evidenci docházky dětí používáme on-line rezervační systém.
 • Pravidelná docházka dítěte je zanesena do kalendáře ze strany školky/školy dle nahlášení rodičů.
 • Omluvy a náhrady si zajišťují v průběhu celého školního roku přímo rodiče.
 • Náhrady lze uplatňovat pouze v termínu jejích trvání, tj. 60 dní od prvního odhlášení, poté propadá.
 • Dlouhodobé změny v docházce je potřeba hlásit v časovém předstihu a předem projednat než budou zaneseny do docházkového systému. V takovýchto případech se prosím obracejte za školku na Gabrielu Doubek a za školu na Gábinu Holečkovou viz. kontakty.
 • Odhlášení dítěte z docházky (rezervačního systému) probíhá ideálně do 20:00 předchozího dne. V urgentním případě do 07:00 hodin daného dne pro umožnění náhrad dalších dětí. Po tomto čase není možné změnu v systému uskutečnit a propadá nárok na náhradu daného dne. Odhlášení provádí zákonný zástupce dítěte nebo jiná pověřená osoba, která má vstupní data do rezervačního systému.
 • Náhrady negarantujeme – je možné si je vybrat jen, když se jiné dítě odhlásí.
 • Není možné vybírat si náhrady za státní svátky a prázdniny.
 • Je možné nahlásit dítě na náhradu na jakýkoli den (dokonce i do 8 hodin ráno na týž den) mimo pravidelnou docházku a to i na pozici náhradníka. Náhradu lze také stáhnout zpět (a to i z pozice náhradníka) a uplatnit v jiný den. Její platnost se tím ale neprodlužuje. Odhlašování náhrad se dělá stejně jako běžné odhlašování.
 • Systém neumožňuje přehlášení dítěte ze skupiny do skupiny v rámci jednoho dne řádné docházky (např. odhlásit z pondělní malé skupiny a nahlásit do pondělní putovní skupiny) ani odhlášení a zpětné přihlášení na ten samý den řádné docházky do běžné skupiny dítěte. V takovém případě se obraťte na administrátorku picktime Blanku Švédovou viz. kontakty.
 • Rozepsaný postup krok za krokem: Jak postupovat při omluvách a náhradách