Doprava a jízdné

JIŽ NEZAJIŠŤUJEME DOPROVOD VLAKEM.
Vzhledem ke složité situaci a změnám způsobenými třetí stranou se dlouhodobě nemůžeme spolehlivě zaručit za dovážení dětí ČD. Proto tuto službu od školního roku 2021/22 neposkytujeme. Díky aktivním rodičům a některým průvodcům vzniklo společenství, které školkovým dětem a prvňáčkům zajišťuje doprovod za úplatu. Ohledně podrobností týkajících se svozu se můžete obracet na Gábinu Holečkovou: 776 79 04 89.
Výjimku tvoří expediční a putovní skupiny, které i nadále využívají služeb ČD.
Děkujeme za pochopení.

Děti starší šesti let musí mít zakoupenou jízdenku, ať už jde o kteroukoli skupinu.

ODJEZDY ZPOŽDĚNÝCH VLAKŮ

V případě zpoždění zejména ranních vlaků budeme jednotně držet ČAS ODJEZDU VLAKU, tj., že pojedeme vždy prvním vlakem, který časově odpovídá našemu odjezdu a to i v případě, že se bude jednat o vlak předchozí a tedy zpožděný.
Prosíme Vás tímto o bdělost během sledování odjezdů vlaků – nástupiště i soupravy se mohou lišit.