Předškolní vzdělávání

 

Milí rodiče předškolních dětí,

na této stránce naleznete naší předškolní koncepci a praktické informace o individuálním předškolním vzdělávání.

Předškolní skupinka se odděluje na individuální práci každý den v týdnu na cca 60min.
Průvodci pracují s dětmi podle principů lesní pedagogiky i s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jak jej na svých stránkách uvádí MŠMT ZDE.

Zápisy ze schůzek a kronika

FOTOGALERIE 2023/24 ZDE

KRONIKA A KONCEPCE

ZÁPISY

Povinná předškolní docházka

Od 1.9. 2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které dovršily 5 let do 31.8.2017. Vzdělávat je mohou pouze zařízení v síti MŠMT (=lesní mateřská škola). Pro ty školky, které zůstávají lesním klubem (=mimo rejstřík MŠMT) platí, že dítě nastoupí na „individuální předškolní vzdělávání“ do rejstříkové MŠ.

Rodiče musí v květnu vyplnit přihlášku do zvolené školky (nemusí být spádová), kde si domluvili individuální předškolní vzdělávání.

Co je individuální vzdělávání a jak se k němu nahlašuje?

Je to alternativa k pravidelné docházce předškolního dítěte do rejstříkové MŠ. Před zápisem se rodič domluví s vedením rejstříkové MŠ, že jeho dítě nebude MŠ navštěvovat. Ředitel MŠ rodiči doporučí (písemně, pokud bude informován dopisem a ústně, pokud přijde rodič s dítětem k zápisu), na co se má v přípravě na školu zaměřit a v prosinci je dítě přezkoušeno rejstříkovou MŠ. Po celou dobu může dítě chodit do lesního klubu. Ředitel může zrušit individuální předškolní vzdělávání v případě, že se dítě nedostaví k přezkoušení.

Zodpovědnost za přípravu na zápis do ZŠ zůstává v rukou rodičů.

Předškolácký program v ZeMi

S předškoláčky pracujeme s ústředním tématem, ve kterém reflektujeme celkovou koncepci ZeMě, ale také se od prožívání rytmu přírody a volné hry posouváme směrem k exaktnějšímu zkoumání světa.
Prostřednictvím příběhů rozvíjíme fantazii, schopnost sebevyjádření a procvičujeme také mluvidla a řeč. 

Pracujeme všemi smysly. Zkoušíme všechny materiály, skrze jejich kvality rozvíjíme jemnou motoriku, prostorové vnímání, cit pro barvy. Pracovat budeme s keramickou hlínou, včelím voskem, dřevem, malovat akvarelovými barvami, ovčí vlnou.. Součástí našich setkání jsou grafomotorická cvičení, nácvik správného uchopení tužky, nůžek, rozvoj logického myšlení i dovedností předcházející čtení, psaní a počítání.
Formou hry učíme děti soustředěné individuální i skupinové práci, schopnost uvědomění si svých silných i slabých stránek. Využíváme vhodných vzdělávacích programů i mimo zázemí ZeMě.

Každému předškolákovi je založeno vlastní portfolio a pracovní sešit, který může být následně k dispozici pro přezkoušení v MŠ, ve které je dítě registrováno.

Děkujeme, že dětem do školky nedáváte fixy a propisky. Ve školce jsou vhodné psací potřeby plně k dispozici. Pro tento dětský věk je, mimo jiné, velmi důležité, aby děti ke kreslení a „psaní“ používali vhodné psací potřeby – nejlépe voskové pastelky, nebo trojhranné, silnější, dostatečně měkké tužky a pastelky. Tento typ je vhodný s ohledem na uvolněný správný úchop a jeho fixaci.