Přijímání dětí

Do komunitní školy přijímáme děti 1. stupně na 2-4 dny v týdnu.
Připravujeme v budoucnosti otevření i 2. stupně.
Platí zde tříměsíční zkušební doba, tedy období kdy obě strany mohou od dohody odstoupit.

Kontaktní osoba pro přijímání je Gabriela Holečková: 776 79 04 89

Potřebné dokumenty k vyplnění:

20160531-IMG_9551

Prvním krokem k zápisu dítěte je domluva s koordinátorkou pro komunikaci s rodiči. Přijímáme i děti s odkladem školní docházky s tím, že po posouzení jejich zralosti je zařadíme buď do školky nebo školy. Na přechodnou dobu může dítě být některé dny ve školce a některé ve škole pro postupnou integraci.
Přestup ze školky do školy je možný i během školního roku po dohodě s průvodci. U dětí školou povinných je třeba, aby si rodiče zajistili individuální vzdělávání dítěte v kmenové škole, která podporuje portfoliové hodnocení – rádi poskytneme kontakt na školy, se kterými spolupracujeme a informace o postupu při zařízení individuálního vzdělávání viz záložka webu Individuální vzdělávání.
Rodiče si pečlivě prostudují výše uvedené dokumenty a aktuální informace na našich webových stránkách. Dále rodiče vyplní Dotazník dítěte, kde je i seznam osob, které budou dítě pravidelně vyzvedávat, včetně tel. kontaktů.
Rodiče vytvoří dítěti kopii kartičky zdravotní pojišťovny a zajistí doklad na cesty vlakem (např. Lítačka do 2. pásma, pokud je potřeba). Po dohodě mohou rodiče absolvovat první zkušební den ve škole, kam mohou vyrazit jako doprovod svého dítěte nebo ideálně jako nositelé projektu.

Aklimatizace nových dětí 

Po zápisu do školy běží tříměsíční zkušební doba s oboustrannou možností ukončení vzájemné dohody. To platí jen pro nové děti, které předtím nechodily do naší školky .
Účast obou rodičů, prarodičů, sourozenců je vítána na školkových akcích a slavnostech, brigádách a narozeninových oslavách.
Ve škole taky velmi vítáme aktivní zapojení rodičů, návrhy na zapojení do výuky a různých projektů – konzultujte s Gábinou Holečkovou 776 79 04 89 nebo na pravidelné schůzce rodičů.
Na jaře pořádáme dny otevřených dveří, kdy můžete spolu se svými budoucími školáky zažít celý den v naší škole. Vítáni jste také na některou z našich slavností.
Den otevřené ZeMě 2024
zápisy a odpovědi na vaše otázky o škole ZeMě
 
doplníme
 
návštěva během výuky je po dohodě možná v tyto dny:
 
doplníme