Kdo jsme

Spolek ZeMě:

lesní školka – komunitní škola – ekocentrum – osobní rozvoj – svátky a tradice – umění

ZeMě je školka i škola života pro nás i naše děti.

Proč to děláme

Základem byla společná potřeba vědomě tvořit prostor pro své děti, děti našich přátel a pro rodiče s podobnými hodnotami.  Možnost pobýt spolu, propojit se a společně pracovat pro dobro celku mají celé rodiny při tradičních slavnostech, brigádách v prostoru školky/školy či pobytech během prázdnin.

Co děláme

  • Žijeme v souladu s přírodou, zažíváme ji a respektujeme ve všech jejích podobách.
  • Jako rodiče bereme plnou zodpovědnost za vzdělávání svých dětí, přistupujeme aktivně k jejich výchově. Vše společně prožíváme a učíme se s nimi.
  • Jdeme pospolu nevyšlapanou cestou, podporujeme rodinu, společenství i osobní růst.
  • Realizujeme svůj potenciál, sny a vize.
  • ZeMě živí všechny naše úrovně – materiální, duševní i duchovní.

Struktura

Rada

Ve středu ZeMě stojí tzv. Rada, která se pravidelně schází nad organizačními věcmi spojenými s chodem a růstem.

Průvodci

Děti lesní školky, komunitní školy i Klubíčka doprovázejí na jejich každodenní cestě průvodci a průvodkyně. Více o jejich osobitých přístupech a talentech se můžete dozvědět v jednotlivých medailoncích.

Hospodáři

Hospodáři a hospodyně pomáhají pečovat o zázemí ZeMě.

Externisté

Nedílnou součástí jsou odborníci a specialisté na určité činnosti ať už v práci s dětma či pro chod ZeMě.

Čestní členové

Díky všem našim zakladatelkám: Kateřině Kotkové, Danče Kořínkové, Barboře Hiklové, Aničce Vaníčkové, Míše Formanové a Elišce Salay Kašparové

…Země je ze mě je Země je ze mě…

20150503-img_8077okok