Kdo jsme

Spolek ZeMě

lesní klub – lesní škola – ekocentrum – svátky a tradice – enviromentální výchova – osobní rozvoj

…ZeMě je ze mě je země je ze mě…

Proč to děláme

Prvotním impulsem byla společná potřeba vědomě tvořit prostor pro své děti, děti našich přátel a pro rodiče s podobnými hodnotami. Tak vzniklo místo, o které společně pečujme, kde se naše děti učí vědomostem, ale i sociálním dovednostem. Důležitým prvkem jsou tradiční svátky navazující na proměny přírody během roku. Některé slavnosti otevíráme širší veřejnosti a propojujeme tak tradice i lidi žijící s námi v tomto nádherném údolí Berounky.

Co děláme

  • Jdeme spolu nevyšlapanou cestou, podporujeme rodinu, společenství i osobní růst.
  • Jako rodiče bereme plnou zodpovědnost za vzdělávání svých dětí, přistupujeme aktivně k jejich výchově. Vše společně prožíváme a učíme se s nimi.
  • Podporujeme děti v realizaci svého potenciálu, naplnění snů a vizí.
  • Žijeme v souladu s přírodou, zažíváme ji a respektujeme ve všech jejích podobách.
  • Obnovujeme tradice a svátky jako základ naší kulturní hodnoty.

Struktura

Rada

Ve středu ZeMě stojí tzv. Rada, která se pravidelně schází nad organizačními věcmi spojenými s chodem a růstem.

Průvodci

Děti lesního klubu, komunitní školy i Klubíčka doprovázejí na jejich každodenní cestě průvodci a průvodkyně. Více o jejich osobitých přístupech a talentech se můžete dozvědět v jednotlivých medailoncích.

Hospodáři

Hospodáři a hospodyně pomáhají pečovat o zázemí ZeMě.

Externisté/Experti

Nedílnou součástí jsou odborníci a specialisté na určité činnosti ať už při práci s dětma či pro chod ZeMě.

Čestní členové

Díky všem našim zakladatelkám: Aničce Vaníčkové, Kateřině Kotkové, Danče Kořínkové, Barboře Hiklové, Míše Formanové a Elišce Salay Kašparové. Dále díky všem, kteří od roku 2009 přispěli svojí „trochou do mlýna.“

…ZeMě je ze mě je země je ze mě…

20150503-img_8077okok