Přijímání nových dětí

Do Lesního klubu přijímáme děti od věku tři a více let.

Kontaktní osobou pro chod klubu je Gabriela Doubek.

 • Prvním krokem k zápisu dítěte je naplánování schůzky v zázemí s průvodkyní Lucií Millerovou, která zastřešuje přijímání a adaptaci nových dětí, dále vyplnění on-line Dotazníku dítěte.
 • Rodiče prostudují Všeobecné dohody a podmínky pro rodiče. Dále vyplní Smlouvu o docházce do lesního klubu ZeMě, která současně zahrnuje tříměsíční zkušební dobu a Souhlas se zpracováním osobních údajů.  Součástí by měl být i seznam osob, které budou dítě pravidelně vyzvedávat, včetně tel. kontaktů. Podepsanou Smlouvu o docházce odevzdají rodiče vedení ZeMě.
 • Rodiče vytvoří a dají kopii kartičky zdravotní pojišťovny dětem do baťůžku.
 • Po dohodě mohou rodiče absolvovat prvně zkušební den ve školce, kam mohou vyrazit jako doprovod svého dítěte. Tato návštěva je zpoplatněna dle ceníku jednodenní taxy (viz. ceník).

Jedenkrát týdně také funguje Klubíčko, klub pro předškolkové děti, mimo jiné i jako prostor pro adaptaci dítěte ve společnosti rodiče.

Účast rodičů, prarodičů, sourozenců je na akcích a slavnostech, brigádách nebo narozeninových oslavách lesního klubu vítána. V rámci běžného programu lesního klubu je možný početnější doprovod pouze v odůvodněných případech.

Adaptace nových dětí

Nástup dítěte do lesního klubu je pro celou rodinu zlomovým obdobím a záleží na mnoha faktorech, jak dítě situaci zvládne. Pobyt v lesním klubu (dále LK) má, oproti běžné MŠ svá specifika, na které je dobré se předem připravit.
V souvislosti s nástupem do předškolního zařízení se běžně užívá pojem „Proces adaptace“ – jedná se o zvykání na nové prostředí, nové dospělé, kolektiv, rytmus dne. Tento proces je u každého dítěte různě dlouhý a přestože má svůj individuální průběh, má i svá pravidla. Rodiče mohou ve spolupráci s LK/ průvodci tento proces vhodně nastavit tak, aby vyhovovalo dítěti i celé skupině, do které dítě přichází.

Vhodné je dítě s prostředím předem, postupně seznámit. Ideální je, jak se nám ze zkušeností osvědčilo, pravidelná docházka na “ Klubíčko„. Pokud je to možné, tak v průběhu celého předchozího školního roku a všech ročních období. Rodina i dítě si tak za podpory maminky, nebo kohokoli, kdo pro dítě oporou, zvykne na řadu věcí, které ho pak ve školce nezaskočí. Seznámí se s průvodci, se kterými je pak ve školce – nejmenší děti nastupují do skupiny, která má rytmus dne a průvodce stejné. Také má možnost seznámit se s vrstevníky, kteří pak do LK často nastupují s ním a mohou tak vznikat přátelství, která mohou dobře podpořit dítě právě v prvním období.

Docházení na Klubíčko není zárukou přijetí dítěte do LK, to záleží mimo jiné na aktuálním počtu volných míst. Pro některé děti není tento typ školky vůbec vhodný, jindy je třeba počkat až dítě povyroste.

Děti předáváme jednak v zázemí LK, nebo na nádraží v Řevnicích či na jednom z pražských nástupišť a to dle předem smluvené dohody. Důležité je jasné setkání/pozdravení či rozloučení s průvodcem. Na nástupišti čekáme, až vlak odjede, děti nemohou v podchodu sjíždět po rampách pro kočárek, prosím, respektujte toto pravidlo, aby dítě bylo na danou skutečnost zvyklé.

Školový den, pak probíhá velmi podobně jako v Klubíčku. Ranní kruh, pozdravení, putování do zázemí, pobyt v lese, objevování, zpívání, tancování, výtvarné aktivity, pohádka, návrat na nádraží, zpět do Prahy.

Při adaptaci je dobré, předem, podle povahy dítěte, s průvodcem i dítětem domluvit, v jakém místě se rodič rozloučí. Vhodné je buď, před ranním kruhem – rodič už tak není součástí LK, kdy se vítáme.
Nebo na svačinkovém místě, před započetím jídla.
Vyzvednutí dítěte je vhodné, například po obědě v zázemí, nebo v Řevnicích na nádraží a čas vyzvedávání opět prodlužovat.

Na adaptaci, prosím, svému dítěti i sobě dopřejte dostatek času. Děti hodně chvalte.
Vaše dítě je skvělé a dělá, stejně tak jako vy, vše nejlépe jak aktuálně může zvládnout. Nebuďte, proto prosím zklamaní, že si popláče, že je vhodnější, abyste si jej nakonec vyzvedli dříve, než bylo původně domluveno apod.
Důležitou roli hraje také úmluva rodiče s dítětem, neslibujte nic, co byste nemohli splnit. Dítě ví, kdo jej vyzvedne, kdy a kde. Toto musí od Vás dobře vědět i průvodce.
Ve školce děti standardně po obědě nespí. Probíhá odpočinek při poslechu pohádky, případně klidové hry.
Je možnost unavené dítě v týpí či v jurtě uložit a přikrýt dekou. Ale s ohledem na to, že jej bude třeba včas probudit, aby bylo schopné samo odejít na vlak.
Pokud vaše dítě po obědě potřebuje ještě pravidelně a dlouho spát, zvažte, prosím, jeho nástup do našeho LK.

Dítě může být zpočátku ve školce nejisté, přestože prostředí bude znát, a bude spíše pozorovatelem, „jeho člověkem“ bude hlavně průvodce, teprve v dalších týdnech si začne všímat, zejména větších, dětí a začne je napodobovat. Když už si začne ve skupině budovat svou pozici, máme spokojeného školkáčka 🙂

Vzpomeňte si, jako to je přijít poprvé do nového zaměstnání? Jak se cítíte? Nervový systém vašeho dítěte je mnohem křehčí…
Pokud dítě ráno při předávání pláče, neznamená to, že propláče celý den. Průvodce s dítětem aktivně pracuje, aby se ve školce cítilo dobře a řada dětí nastupujících na Hlavním nádraží na Smíchovském už v klidu zkoumá, co dostali ke svačině. Zároveň, pokud dítě pláče dlouho, intenzivně, bez schopnosti nechat se zaujmout, voláme rodičům, aby si pro něj přijeli a dítě jsme zbytečně netraumatizovali a nezablokovali tak možnost, jeho docházky k nám.

Pokud dítě pláče při návratu domů, je to obvykle z důvodu možnosti uvolnění určitého napětí, které při zvykání na nové prostředí vzniká. Je to v pořádku, a neznamená to, že by ve školce strádalo.
Dítě může být ve školce plačtivé, agresivní, ustrašené, pomočuje se a tyto projevy mohou přetrvávat i doma, přestože toto už dávno nedělalo. Neostýchejte se to s námi řešit. Před přihlášením svého dítěte do LK je vhodné zvědomit si sám v sobě, s druhým rodičem dítěte následující oblasti otázek…

 • Jsem v souladu s filozofií konkrétní vybraného LK?
 • Jak se cítím, když moje dítě pláče?
 • Jak jsem to měl/a když jsem já chodil do MŠ?
 • Důvěřuji průvodcům?
 • Nekladu na své dítě nároky větší než je schopné momentálně zvládnout?
 • Máme doma nějaká nepřekročitelná pravidla, hranice?
 • Je dítě zvyklé domlouvat se na svých potřebách?
 • Je dítě zvyklé respektovat jiné dospělé, bylo s nimi někdy o samotě?
 • Proč jsem vybral/a pro své dítě lesní klub, je to moje potřeba, nebo cítím, že je pro dítě opravdu vhodná?

Těšíme se na Vaše děti i na Vás.
Vše dobré přeje tým Lesního klubu ZeMě