Ekocentrum

Ekocentrum ZeMě nabízí envirometrální, výukové programy různých forem pro děti předškolního a školního věku. Vytváříme lesní školku a školu, jejíž stěžejní myšlenkou je respekt a úcta k přírodě. Děti prožívají většinu dne v krásné přírodě brdských lesů, jako zázemí jim slouží týpí a jurty.
Pěstují si samy bylinky a opečovávají záhony, v průběhu ročních období vyrábějí z přírodních materiálů masti, šampóny, sirupy. Setkávají se pravidelně s tradičními řemesly.

Tento rok jsme, především díky dlouhodobé práci Petry Kasové, obdrželi certifikát Přírodní zahrada.

Dále nabízíme, semináře a projekty zaměřené pro dospělé či celé rodiny, jenž podporují celostní přístup člověka a přírody a jsou postaveny na principech trvale udržitelného rozvoje.

Projekt Zahrada ZeMě:

FullSizeRender