Pronájem zázemí

V zimních měsících jsou pronájmy pozastaveny (od 1.12. do 31.3.)

Země je ze Mě pro Tebe

slavnosti a tradice – ekologie – umění – semináře – vědomé rodičovství – děti – oslavy – divadlo – hudba – tanec – jóga – meditace – sdílení 

FOTO ZÁZEMÍ ZDE:

Pronájem zahrnuje malou jurtu, maringotku s kuchyňkou, týpí a separační wc. Po dohodě možný pronájem velké jurty. V zimních měsících prosinec až březen je pronájem přerušen, taktéž v čase svátků a prázdnin je provoz omezen.

Ceník

  • 1 hod. / 400 Kč
  • 2 hod. / 500 Kč
  • dopoledne 8:00-13:00 / 750 Kč
  • odpoledne 13:00-18:00 / 750 Kč
  • večer 18:00-22:00 / 750 Kč
  • den 8:00-22:00 / 1500 Kč
  • od pátku 17:00 do neděle 17:00 / 3500 Kč
  • dlouhodobý pronájem dle dohody a zaměření
  • Po dohodě noc v rámci akce / 100 Kč za osobu
  • Možnost individuální dohody v případě dlouhodobého pronájmu či specifické akce

Součástí nájemného nejsou poplatky za otop (dřevo nebo dřevěné brikety). Vodné, stočné a energie jsou zahrnuty v podnájmu o délce maximálně jednoho dne, tj. 24hod. V případě delšího podnájmu, tj. více než 24hod. bude před začátkem a na konci doby podnájmu proveden odečet měřidel vodného, stočného a elektřiny. Podnájemce se zavazuje uhradit v hotovosti oproti dokladu o přijetí platby spotřebované energie, vodné a stočné a otop dle následujících sazeb:.elektřina: 7Kč / 1 kWh, vodné stočné 1m3 (kubík) / 100 Kč.

Platební podmínky a číslo účtu naleznete ve smlouvě o podnájmu.

Pozor! Omezený provoz vody v zimních měsících, tj. od prosince do března se voda vypíná.

Kontaktní osoba: Václav Svašek, waclavzeme@seznam.cz 

Zastupuje: Eliška Salay Kašparová, zeme.finance@gmail.com