Letní školka a škola

Přes léto nabízíme bohatý program pro děti i dospělé. Spolek ZeMě pravidelně pořádá celotýdenní příměstské lesní škol(k)y a tábory pro děti ZeMě s jejich oblíbenými průvodci. Pořádáme také pobyty pro rodiče s dětmi a zajímavými hosty z Čech i zahraničí.

Program LÉTO 2020

Letní školka, škola a putování 2020

Letní školka a škola je zejména pro děti, které do ZeMě pravidelně docházejí nebo docházely.

„Keramický týden“ pro školku a školu 13.-17.7. 2020

,, Za pohádkou do lesa“ pro děti s rodiči ve věku 3-5let,  3.-7.8. 2020, vyzvedávání dětí v zázemí každý den v čase od 15:00 do 16:00hod.

,, Putování“ pro děti 5-10let , 3.-7.8.2020

,, ZeMě a koně Jupiter“ pro školku a školu, 10.-14.8. 2020

Děti je možné hlásit pouze na celé turnusy v kuse, není možné vybírat jednotlivé dny.

Jak se přihlásit:

  1. Zapište své dítě do přihlašovacích tabulek ZDE (tabulky jsou pod heslem v rodičovské sekci, našim přátelům zpřístupním). Tabulka bude uzamčena dne 31.5. Po zapsaných v tabulce, ode dne 31.5., bude požadována platba za program v plné výši! Proto prosím neblokujte tabulku, pokud si účast rozmyslíte!
  2. Vyplňte závaznou přihlášku na každý týden a pro každé dítě zvlášť. Přihláška ke stažení.
  3. Do 10ti dnů od přihlášení do tabulky, zašlete prosím vyplněnou a podepsanou přihlášku mailem na leto.zeme@gmail.com či na korespondenční adresu ZeMě: Spolek ZeMě „Léto“, Sochorova E98, Řevnice, 25230
  4. Potvrďte přihlášení zasláním platby v plné výši za letní škol(k)u / tábor a to do 31.5. tohoto roku na účet číslo 2701146706/2010.
    V poznámce pro příjemce jméno dítěte / léto / název letní škol(k)y.
    Variabilní symbol je každému dítěti přidělen v přihlašovací tabulce na každý týden jiný.

Platba je nevratná. V případě, že dítě nebude moct ze závažných důvodů k docházce nastoupit, lze, po dohodě, za něj poslat náhradníka.

Děkujeme a těšíme se na léto!!!

Eliška Salay Kašparová
leto.zeme@gmail.com

Zažili jsme spolu


Letní školka Za pohádkou do lesa, „O Smolíčkovi pacholíčkovi“, 2016


Zeměznění – výroba bubnu s Jasanskými, 2015