Rozvrh

KONCEPT na rok 2022/23

Téma roku: nazváno podle pana Cílka “něžné prepperství”

 • žijeme v nejisté domě, nechceme ale v dětech v žádném případě vzbuzovat nejistotu, ale naopak posilovat jejich vlastní sílu, vést je k samostatnosti, ukazovat jim cestu soběstačnosti – jak si vystačit s tím, co mám, učit je být odolnější, mít povědomí o tom, jak a kde věci vznikají – věci se jen nekupují v obchodě, co a jak můžeme v přírodě využívat, co můžeme recyklovat a využít k jinému účelu apod.

Téma podzimu: kniha Kdo jsem JÁ

Jednotlivé dny:

 • PONDĚLÍ – Katy Šrubařová, Ondra Nesměrák
  EXPEDICE (pobyt mimo zázemí): výlety, tábornické dovednosti, mapa, buzola, hry, šifry, sporty&fighty, bruslení, cyklistika, praktická ekologie, poznávání přírody, biologie a botanika
  určeno pro: pro všechny ročníky školy
 • UTERY – Eliška, Míša F. /Michal-hud.doprovod/ Garant matematiky Míša Višně
  ČESKÝ JAZYK, pohybovka s ČJ, MATEMATIKA
  určeno pro: 1. a 2. ročník
 • UTERÝ – Špaňda a Dita
  INDIÁNSKÝ DEN S HUDBOU – prepper/survival dovednosti – lovci a sběrači – sběr bylin a výroba mastiček, tinktur a jiných přírodních medicín v průběhu roku). Příroda, zvířata.
  určeno pro:  pro všechny
 • STŘEDA – Ben Sasson, Dita Ptáčková, Eliška Salay Kašparová
  ANGLIČTINA nejen v lese (1. a 2. blok), konverzace s rodilým mluvčím, tématické dny, Psaní ze všech stran (3.blok)
  určeno pro: pro všechny ročníky školy
 •  ČTVRTEK – Eliška, Gábi H. /Michal-hud.doprovod/ Garant matematiky Míša Višně
  ČESKÝ JAZYK, pohybovka s ČJ, MATEMATIKA  určeno pro:
3., 4., 5. ročník
 
ČTVRTEK – Badatelé
Magdalena Hrubá, Monika Černošková
BADATELÉ (laboratoř) smyslová prvouka – pokusy/objevy, bylinkářské praktikum, fauna a flora,lidské tělo, historie, svět – dialog, spolupráce, zvídavost, zapojení těla, smyslů, hry, umění, zážitku
určeno pro:
pro všechny ročníky školy
PATEK
Katka Borovičková, Magdalena Hrubá
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ všeho druhu, různých výtvarných oborů a technik, témata např.: roční období a svátky v různých kulturách, návaznost na dějiny umění, „já a svět kolem mě“, proměna lesa a krajiny; …MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (animace,…) a MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (např. JSNS – Jeden Svět Na Školách)
určeno pro:
pro všechny ročníky školy

ROK 2021/22

na srpnovém soustředění průvodců jsme společně vytvářeli koncept nového školního roku. Vycházeli jsme z dovedností průvodců, z toho co oni umí a mohou předat dětem a též z vašich vyplněných dotazníků (zde výtah z dotazníku a pořadí odpovědí):

Proč dítě do školy posíláme, co od toho očekáváme ?
1. rozvíjet jeho potenciál
2. má se dozvědět něco o sobě a světě, kde žijeme
3. má se učit vzájemnou interakcí s dětmi a průvodci
4. má být v přírodě
5. má si ve škole hrát
6. příprava na vyšší ročníky studia
7. naučit se látku dle RVP 

Co je nejdůležitější? 

1. Průvodci by měli být naladěni především na děti, na konstelaci přítomného okamžiku
2-3. Průvodci mají být dětem po boku a pomáhat jim hledat řešení vzniklých situací a konfliktů
2-3. Děti mohou přinášet vlastní projekty a vtupy a jsou v tom podporovány průvodci a rodiči
4.-5. Průvodci mají přinášet především ucelenou látku
4.-5. Rodiče mají možnost jednou za čas být v roli průvodců

Vedlo nás to k tomu, že důraz klademe na individualitu každého dítěte, chceme děti rozvíjet v tom, co je zajímá, co umí, rozvíjet jejich tvořivost a umění spolupráce, učit je být samostatnými a zodpovědnými, vytvářet jim bezpečné prostředí a pocit důvěry, aby mohly růst a poznávat samy sebe.

Hlavní téma letošního školního roku je ZEMĚPIS, které se bude objevovat z různých úhlů ve všech skupinkách.

pondělí

Ben Sasson, Dita Ptáčková, Katy Šrubařová (3. blok)

Angličtina nejen v lese (1. a 2. blok) – Ben, Dita

plán:


 • podzim – pobyt v lese, učení pomocí anglických her
 • zima – pobyt více v zázemí. Hry a práce s knihou Cesta kolem světa – cestování po světadílech – hlavně Severní a Jižní Amerika, anglicky mluvící země – specifika zemí apod.
 • reflektování slavností ZeMě v průběhu roku
 • oslava Halloweenu
 • shlednutí filmu Davida Attenborougha na konci pololetí
 • Ben: I am interested in teaching the kids for the upcoming year, all of which are done using activities and games…

• Telling time

• Learning to read (younger kids)

• Action words

• vowels, nouns

• Our senses

• The seasons

• Clothes identification

• Dance – learning about different types of dance from around the world

• Days of the week

• Identifying objects in nature (with a scavenger hunt activity)

• The weather and its various precipitation terms

• Body anatomy

• Days, weeks, months

• Food identification

• Insects

• Verbs and prepositions

• Weekly journals (for older kids, where I ask them a question at the tip of each page, and they answer in writing and illustrating, and I give feedback below)

Cíl:

 • seznámení s cizím jazykem, naučit děti myslet anglicky, rozumět kontextu, umět se nějakým způsobem dorozumět

Vybavení:

 •  podložka na sezení, podložka na psaní, psací potřeby, vhodné oblečení a obuv do lesa

kritické myšlení  (3. blok) – Katy, Dita

plán:

 • práce s knihou (bude upřesněno) –  práce s příběhem, s textem, dramatizace

cíl:

 • rozvoj čtenářských dovedností, spolupráce dětí

úterý čj a m – Eliška, Míša F. /Michal-hud.doprovod, Míša Višňa 

Český jazyk, pohybovka (1. a 2. blok) , matematika (3. blok) pro 1. a 2. a 3. ročník 

plán:

 • pohybová průprava se základem v Duncan technice za doprovodu violoncella nebo kytary. V rámci pohybové průpravy a her procvičujeme český jazyk, smysl pro pravidla a bezpečnost, smysl pro sociální empatii v kolektivu. Intuitivní hry 
 • historie zeměpisného místa Čech, Slovanství – dílčí příběhy nebo kniha (upřesníme) –  návaznost na Osadu havranů, Lovce mamutů – poslouchání příběhů (relaxace pro děti)
 • 1. ročník: ČJ – Comenia Script, matematika – H-Mat pracovní sešit, sešit s čísly od Michaely Sklenářové
 • 2. a 3. ročník: ČJ – Nová škola Duha, matematika – H-Mat pracovní sešit

Cíl:

 • podle schopností jednotlivých dětí probrat uvedené učebnice nenásilnou formou

Vybavení:

 • vybavený penál, gumovací pero na matematiku, 3. třída – rýsovací potřeby  (kružítko, trojúhelník, pravítko, ořezaná tužka) přinést do školy, zůstanou tam v deskách, na pohybovku: pohodlné oblečení na cvičení – tepláky, elasťáky, triko s dl. i krátkým rukávem, ponožky (ne punčocháče)

úterý – expedice, Katy Šrubařová, Ondra Nesměrák

Expedice, sporty&fighty, bruslení, pobyt vždy mimo zázemí

plán:

 • na začátku roku děti vyplní dotazník s nabídkou aktivit a tak určí, co by rády dělaly během roku
 • výpravy mimo zázemí, mapování okolí, zaznamenávání do mapy (označování tábořišť apod.), práce s buzolou, šifrování, poznávání rostlin, přespávačky, umění se o sebe postarat (uvařit apod.), víkendový vandr i pro exškoláky ZeMě
 • závodnické a sportovní dovednosti, brusle, koloběžky, kola, sebeobrana
 • rétorické dovednosti, improvizace
 • intuitivní hry, práce s hranicemi, být ve svém středu, práce s motorikou

cíl:

 • poznávání okolí, umět rozdělat oheň, uvařit si, znát morseovku, rozvíjet motoriku, rozvoj sebedůvěry, důraz na spolupráci

Vybavení:

 • vhodné oblečení a obuv, penál, expediční deníky (A5 čtverečkovaný, pevné desky – kdo již má z loňska, může v něm pokračovat), ešus, lžíce, dostatečné množství vody, dále bude vždy aktualizováno s rodiči

středa, Wáclav Svašek, Jan Ditrich

Indiánská přírodohra, dílna, pohyb, hudba, příběhy

plán:

 • skupina je jako indiánská tlupa – funguje dohromady a zároveň každý přináší svůj um a dovednost 
 • lokální zeměpis, vytváření map okolí, práce s kompasem
 • hudba a pohybové hry
 • lesní pedagogika (les a příroda jsou náš učitel), sledování proměn přírody
 • tvoření dle počasí venku nebo v dílně
 • vymýšlení her
 • individuální práce s dětmi dle jejich zájmů, v tom je podporovat a vyvíjet
 • práce v kruhu

cíl:

 • naučit se základní dovednosti k přežití v přírodě (umět rozdělat oheň, poznat základní byliny, vytvořit přístřešek atd.), sociální dovednosti, fungování a řešení problémů ve skupině (v kmeni) x rozpoznat svůj dar 

Vybavení: 

 • vhodné oblečení a obuv, penál

čtvrtek – Eliška, Michal, Míša Višňa 

Český jazyk, pohybovka (1. a 2. blok) matematika (3. blok), pro 4. a 5. a 6. ročník

plán:

 • pohybová průprava se základem v Duncan technice za doprovodu violoncella nebo kytary. V rámci pohybové průpravy a her procvičujeme český jazyk, smysl pro pravidla a bezpečnost, smysl pro sociální empatii v kolektivu. Intuitivní hry 
 • historie zeměpisného místa Čech, Slovanství – dílčí přiběhy nebo kniha (upřesníme) –  návaznost na Osadu havranů, Lovce mamutů – poslouchání příběhů (relaxace pro děti)
 • 4. a 6. ročník: ČJ – Nová škola Duha, matematika – H-Mat pracovní sešit, sešit s čísly od Michaely Sklenářové
 • 5. ročník: ČJ – Nová škola Duha, matematika – Fraus pracovní sešit

Cíl:

 • podle schopností jednotlivých dětí probrat uvedené učebnice nenásilnou formou

Vybavení:

 • vybavený penál, gumovací pero na matematiku, 4. až 6. třída – rýsovací potřeby  (kružitko, trojúhelník, pravítko, ořezaná tužka) – přinést do školy, zůstanou tam v deskách, na pohybovku: pohodlné oblečení na cvičení – tepláky, elasťáky, triko s dl. i krátkým rukávem, ponožky (ne punčocháče)

čtvrtek – badatelé – Magdalena Hrubá, Monika Černošková

BADATELÉ – fauna a flora, zeměpis, pokusy, výtvarka

plán:

 • 1. blok: zahrada a bádání venku – užití, zpracování plodů, sbírání semínek, co dá příroda – vaření, výroba krémů apod. , zápis dění
 • dobrodružný výlet – projekt pro skupiny – děti si ho samy naplánují, domluví, zorganizují, spočítají náklady apod.
 • 2. blok Monika – experimenty – pozorování, sběr informací, otázky a hledání odpovědí, dokumentace
 • práce s mapou – kde už jsem byl, kde ještě ne?, Čechy, různé země, kultury, každé dítě si najde téma podle svého zájmu a  připraví si prezentaci pro ostatní. 
 • má ideální země – co by tam mělo být, kde, jak velká…(fantazie)
 • 3. blok Majda – čerpání z příběhu Cesty kolem světa – mapa podle příběhu, téma cestování, kulturní a společenská témata, výtvarné práce

Cíl: 

 • práce s mluveným slovem, vnímat charakteristiku jednotlivých krajů, zemí, kultur, všímat si, samostatnost i spolupráce, naučit se naslouchat ostatním, umět zpracovat vlastní prezentaci probudit zájem o poznávání naší země i světa.

Vybavení: 

 • penál (ořezane tužky), podložka tvrdá s klipsem

pátek – Katka Borovičková, Magdalena Hrubá

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ všeho druhu, různých výtvarných oborů a technik, MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (animace,…) a MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

plán:

 • 2 linie – obecné (celoroční) – seznámení s různými výtvarnými technikami a médii, ukázky výtvarného umění, příklady z historie umění x individuální – každé dítě si najde své vlastní téma, kterému se chce věnovat a vytvoří 1 projekt/pololetí a zpracuje ho zcela dle svého
 • hlavní téma zeměpis – různé kultury, společenské problémy, cestování, odlišnosti, rozmanitosti
 • návštěvy výstav 
 • reakce na slavnosti ZeMě a jejich výtvarné uchopení

Cíl:

 • seznámení s různými technikami, vedení k samostatnému vytvoření výtvarného díla

Vybavení:

 • penál, ostatní pomůcky budou v ZeMi

Týdenní rozvrh

Páteční školaPáteční škola – 07/10/2022

Páteční škola PRŮVODCI: Katka Borovičková a Majda Hrubá Minulý pátek jsem shlédli krásný film o tvorbě umělce jménem Andy Goldsworthy. Pověděli jsme si o principech umění zvaném Landart. Tento pátek…

Expediční pondělíExpediční pondělí – 10/10/2022

Pondělní škola expediční PRŮVODCI: Katy Šrubařová a Ondřej Nesměrák Snad počasí dovolí a vypravíme se ještě na jeden podzimní cyklovýlet. Vyrazíme z Řevnic a pojedeme podél vody pěkně až do…

Úterní Indiáni s Liščátky – 11/10/2022

Úterní škola - Indiáni spolu s malými Liščátky PRŮVODCI: Dita Ptáčková a Jan Španďa Španbauer S sebou: penál, desky, lžíci a misku. DOPLŇUJÍCÍ INFO: Vlak z Hlavního nádraží odjezd v…

Úterní škola v zázemí – 11/10/2022

Úterní škola Průvodci: Eliška Salay Kašparová, Michal, Míša F., Míša Višně PROSÍM O KONTROLU PENÁLŮ - LEPIDLO, NŮŽKY A GUMOVACÍ PERO POTŘEBUJEME TÉMĚŘ VŽDY! Mája ať prosím zkusí doma najít…

Středeční škola – 12/10/2022

Středa - angličtina a psaní PRŮVODCI: Ben Sasson, Dita Ptáčková, Eliška Salay Kašparová 1. a 2.BLOK: Ben a Dita: Sejdem se v zázemí, protáhneme se rozcvičkou, pak nás čeká práce…

Čtvrteční badateléČtvrteční badatelé – 13/10/2022

Čtvrtek - badatelé PRŮVODCI: Monika Černošková a Majda Hrubá UČEBNICE ČJ, MA, PSANÍ-STŘEDA a BADATELÉ Je možno poslat i na účet s variabilním symbolem, který Vám byl přidělen pro den navíc,…

Čtvrteční škola – 13/10/2022

Čtvrteční škola PRŮVODCI: Eliška Salay Kašparová, Michal Turek, Gábina Holečková PROSÍM O KONTROLU PENÁLŮ - LEPIDLO, NŮŽKY A GUMOVACÍ PERO POTŘEBUJEME TÉMĚŘ VŽDY! UČEBNICE ČJ, MA, PSANÍ-STŘEDA a BADATELÉ Je…

Páteční školaPáteční škola – 14/10/2022

Páteční škola PRŮVODCI: Katka Borovičková a Majda Hrubá Katka Borovičková / Hlavní nádraží Majda Hrubá / zázemí DOPLŇUJÍCÍ INFO: Vlastní misky a lžíce s sebou. V ZÁZEMÍ družina od 8:30…

ČAS VĚNOVANÝ NAŠIM PŘEDKŮMČAS VĚNOVANÝ NAŠIM PŘEDKŮM – 17/10/2022 - 21/10/2022

ČAS VĚNOVANÝ NAŠIM PŘEDKŮM Čas kolem dušiček je společným vzpomínáním a rozjímáním nad našimi blízkými, kteří mohu, ale i nemusí již být mezi námi. S dětmi společně pracujeme a zažíváme…

Podzimní prázdniny – 26/10/2022 - 28/10/2022

Podzimní prázdniny od středy 26.10 do pátku 28.10. 2022. Škola i školka je uzavřena.

Pondělí: anglický jazyk/ruční práce
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Dita PtáčkováDita Ptáčková
Dita Ptáčková
Ben SassonBen SassonKaty Šrubařová
Úterý: pohybová vých./český jazyk/matematika
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Eliška KašparováEliška KašparováMíša Višňa
Michal TurekMichal TurekMichal Turek
Míša FormanováMíša FormanováMíša Formanová
Úterý expediční
Katy ŠrubařováKaty ŠrubařováKaty Šrubařová
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Středa: indiánská přírodověda
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Wáclav SvašekWáclav SvašekWáclav Svašek
Jan DittrichJan DittrichJan Dittrich
Čtvrtek badatelé
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Monika ČernoškováMonika Černošková
Monika Černošková
Majda HrubáMajda HrubáMajda Hrubá
Čtvrtek čeština, matematika, pohybova
Eliška Salay KašparováEliška Salay KašparováEliška Salay Kašparová
Michal TurekMichal TurekMíša Višňa
xxx
Pátek: Výtvarná výchova
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Majda HrubáMajda HrubáMajda Hrubá
Kateřina BorovičkováKateřina BorovičkováKateřina Borovičková

-