Rozvrh

Školní rok 2019/20
  • Epochy v 1. pololetí

září:

Já tady v ZeMi, na Zemi

Já v tomto školním roce: čeho chci dosáhnout, co mě baví

Matka Země – dík za úrodu. Téma pečování. 

Péče o zázemí, práce na záhonech s Petrou Kasovou

Ctnosti na Zemi. 

Morálka. Etika. Tolerance. Respekt. Úcta k životu

Pokusit se připojit k těmto aktivitám:

Ukliďme Česko

Trash hero  (skupina lidí z Bali, kteří každý měsíc uklízejí určitou oblast kolem Prahy) 

Pohřeb za naše lesy 

říjen

Navázání na ctnosti a morálku

příkladné osobnosti z dějin,  hrdinové

Staré pověsti české

Kdo je můj hrdina, hrdina mojí rodiny

Cesta bojovníka, práce se záměrem, rytířské ctnosti

Lukostřelba (Jindra)

Hrdinové všedních dnů

Hasiči v Řevnicích apod.

listopad

Dostaneme se k našim dějinám

novodobá česká historie

příběhy z rodin, pamětníci ’68, ’89

Pamět národa – příběhy

30 let sametové revoluce

účast na Sametovém posvícení – příprava na něj

prosinec

Směřování do nitra, k lásce, míru

téma pomoci bližním – staří lidé, zvířata v zimě

psaní dopisů Amnesty International 

návštěva Kaši, která doprovází umírající

příprava na den s dětmi z pěstounských rodin

návštěva domova důchodců

příprava na vánoční besídku – Slovanská pohádka

Slovanští hrdinové 

oslava slunovratu

leden

Slovanství 

– zeměpis, jazyk, kmeny

Pondělí

Jana Švecová+Petra Brandaliková+ Ben Sasson

Angličtina  s Petrou Brandalíkovou a Benem Sassonem – rodilým mluvčím.
Práce na komunikačních dovednostech – přes tělo, pohyb, divadelní vyjádření, pohádky a hru.
  1. blok společná cvičení
  2. blok rozdělení děti na skupiny dle pokročilosti, individuální přístup
Vyrábění s Janou – různé techniky – malování, vyšívání, drátkování, batikování
  1. pololetí – zařazení i  první pomoci

Úterý

Eliška + Michal+ Anička + Višňa

1.Blok: pohybovka s češtinou za doprovodu živé hudby, (Michal a Eliška)
2.Blok: Český jazyk pro 2.,3.a 4. ročník (Eliška, Michal a Anička)
3.Blok: Matematika pro 2.,3.a 4. ročník (Míša Višňa, Michal a Anička)
Matematika a český jazyk – 3 úrovně 2.,3. a 4. třída
Upozornění:
  1. Učebnice budou nakoupeny  hromadně pro všechny děti a rodiče je proplatí na zač.školního roku.
český jazyk – učebnice z edice Nová škola Brno
matematika – Hejného učebnice od nakladatelství H mat a Fraus.
  • Nebude možné, aby chodily na náhradu děti z prvního ročníku či s odkladem.
  • Dětí v druhém ročníku bude v úterní skupině 12. Pokud bude plný stav v Pick time, nebude možné, aby ten den šel na náhradu někdo s programem 2.ročníku
rozpis dětí ve skupinách:
2. ročník: Rozárka T., Marcel, Zdenda, Mia W., Mia R., Aňule, Anička, Anežka, Berinka, Julinka, Ema, na matematiku Matoušek)
3. ročník: Tim, Beátka, Tigra, Noe, Rozárka M., a 1místo volné pro náhradníky na úrovni 3.roč.
4. ročník: Máťa Žofka, Hugo Jura, Vláďa a 1místo volné pro náhradníky na úrovni 4.roč.

Středa

Katka a Ondra

Ctnosti bojovníka – na přebězích založené hodnotové vzdělávání – rytíři krále Artuše, Rychlé šípy apod. Čest, pravdomluvnost, pomoc druhému, jít za svým cílem, dodržet slovo, vytrvalost, zdvořilost.
Divadelní prvky, dramatizace
Masáže
Část dne zvlášť holky a kluci – „mužský“ a „ženský“ kruh
Holky – výroba lektvarů, poznávání a sběr bylin, zpívání, povídání mezi námi děvčaty – o ženském těle, jak se rodí miminka
s Ondrou
práce s tělem a péče o vlastní zdraví a pohodu.
Způsoby uvolňování,  používaní esenciálních olejů a vyrábění z nich.
Vlastní bezpečí a práce s agresivitou, bojová umění –  jak vyhrávat a nebojovat.
Hry z intuitivní pedagogiky.
Projekty pod vedením jednotlivých dětí.

Čtvrtek expedice

Katy + Ondra

Pobyt mimo zázemí:
  • v přírodě na výpravách za dobrodružstvím – inspirace stejnojmennou knihou Miloše Zapletala
  • výjezdy za kulturou a vědecko-technickým poznáním.
Muzea a výstavy, objevování fungování světa, naše místo v něm.
Práce s tělem – cvičení, hry pro skupinu i jednotlivce. Zimní bruslení.
Přirozené zařazení čtení, psaní, počítání, rozvíjení kreativity, spolupráce, zkoumání hodnot i sama sebe.
Upozornění:
Od rodičů  potřebujeme přizpůsobivost co se obědů týče (mnohdy bude třeba dát dětem něco s sebou) a občasné zvýšené náklady na cestovné a vstupné (což ale primárně zaplatíme z ušetřených obědů a fondu).

Čtvrtek zázemí

Míša + Jindra Norková, Eliška

Věda a člověk prožitkem
  • pohybové hry s prvky cirkusové školy, lezeckých rozcviček nebo cviků z bojových umění
 Enviromentální výchova.Zkoumání, tvoření, pozorování.
Bádání v okruhu biologie, fyziky i chemie z pohledu vědce, kuchaře, hospodáře, prodavače nebo běžného obyvatele planety.
* experimentování – lednice, sádrování, růst při nedostatku světla, hoření ve vakuu, vodivost světla….
* tvoření ze zbytků – recycling/upcycling – rohožky, tašky, postavičky, loutky, rakety, mozaiky, květináče, kaleidoskop,…
* tvoření ke slavnostem v rámci roku – výroba svíček, girland, konfet
* občasná exkurze nebo výprava do terénu
odpoledne čeština s Eliškou
pro 1.ročník a pro děti s odkladem, které už mají zájem o písmenka, tj. čtení a psaní.
formou hry a s učebnicí a s písankou Comenia Sript.
Nevázané písmo, indivudálně i vázané písmo (písanky nakladatelství Fraus).
Upozornění:
Učebnice budou nakoupeny  hromadně  a rodiče je proplatí na zač.školního roku.
 Dejte prosím vědět, které ze čtvrtečních dětí mají zájem o český jazyk od září

Pátek

Majda + Ondra + Jan/Bára L.

Výtvarné projekty na téma epochy.
Různé výtvarné techniky a tvorba jednoduché animace.
Tříbení smyslů a citu pro barvu a tvar.
Návštěvy galerijních programů.
Procvičování psaného projevu formou krátkých slohových útvarů.
Čtení příběhů a povídání nad knihami.
Poslech hudby  a zvukových záznamů k tématům.
Rozvíjení konkrétních nápadů dětí. Pokusy a pozorování.
s Ondrou
práce s tělem a péče o vlastní zdraví a pohodu.
Způsoby uvolňování,  používaní esenciálních olejů a vyrábění z nich.
Vlastní bezpečí a práce s agresivitou, bojová umění –  jak vyhrávat a nebojovat.
Hry z intuitivní pedagogiky.
Projekty pod vedením jednotlivých dětí.
s Bárou
Výtvarné techniky zaměřeně na prostorovou představivost, práce s hlínou, techniky modelování.
s Janem
– moudrost předávaná starověkými příběhy a archetypy (Řecko, Egypt a jiné)
– práce s myslí, tělem a duší pomocí meditace a fyzických cvičení (aktivní meditace, tai-ji, jóga)

Týdenní rozvrh

Podmínky omezeného provozu platné od 25.5. až do odvolání – 29/05/2020 - 30/06/2020

Podmínky omezeného provozu platné pro průvodce a rodiče dětí od 25.5. 2020 až do odvolání: Mimořádný provozní řád Obnovujeme postupně jízdy vlakem za mimořádných podmínek s ohledem na platná opatření.…

Pondělní škola – 08/06/2020

Pondělní škola https://www.zemezeme.cz/events/podminky-omezeneho-provozu-platne-az-do-odvolani/ PRŮVODCI: Dita Ptáčková,  Jana Švecová a Ben Sasson Cesta ráno Dita, Jana v Řevnicích, odpoledne Jana cesty, Dita v Řevnicích V pondělí budeme opět celý den v…

Úterní škola – 09/06/2020

Úterní škola https://www.zemezeme.cz/events/podminky-omezeneho-provozu-platne-az-do-odvolani/ Průvodci: Michal Turek, Anička a odpoledne Míša Sklenářová Michal a Anička jedou vlakem obě cesty.  Ráno a odpoledne v zázemí bude Španďa. Prosím, ať si děti přinesou…

Středeční škola – 10/06/2020

Středa ve škole https://www.zemezeme.cz/events/podminky-omezeneho-provozu-platne-az-do-odvolani/ Milí středeční, natáčení vizuálu ke Karlíkovi máme úspěšně za sebou, celkem neuvěřitelných asi 200 záběrů! Předevčírem vznikly parádní nové záběry tentokrat věrohodně se topícího Augusta, kteréžto…

Čtvrteční škola expediční – 11/06/2020

Čtvrteční škola expediční https://www.zemezeme.cz/events/podminky-omezeneho-provozu-platne-az-do-odvolani/ PRŮVODCI: Katy Šrubařová a Ondřej Nesměrák Náš druhý expediční koloběžkovo-bruslařsko-skejtařský výlet je tu! Vyrazíme na cyklostezku z Černošic-Mokropes a se zastávkou na oběd u Katy a…

Čtvrteční škola v zázemí – 11/06/2020

Čtvrteční škola v zázemí https://www.zemezeme.cz/events/podminky-omezeneho-provozu-platne-az-do-odvolani/ PRŮVODCI:  Jindra Norková, Dita a Michal Turek Jindra pojede vlakem rovnou z hlavního nádraží a v zázemí bude na děti čekat Dita (Míša nám putuje…

Páteční škola – 12/06/2020

Páteční škola https://www.zemezeme.cz/events/podminky-omezeneho-provozu-platne-az-do-odvolani/ PRŮVODCI: Magda Hrubá, Ondra Nesměrák a Jan Ditrich Majda / vlak Jan / zázemí Ondřej / Řevnice DOPLŇUJÍCÍ INFO: Přespávačky - tabulka na zapsání https://docs.google.com/document/d/1VKT8gZr1tmwAT70fLEcXhPPgtsx-h8aC07ECz6nt4JI/edit?usp=sharing JÍDELNÍČEK naleznete ZDE

ZeMě sjezd Berounky na raftech - rodiče i sourozenci vítáni – 24/06/2020

Tradiční sjezd naší milované Berounky je v plánu ve středu 24. června v čase školky a školy, pokud bude dostatek vody.   Hlaste se neomezeně, bez rozdílu věku a pohlaví.…

Slavnost slunovratu a konce školního roku – 26/06/2020

Slavnost letního slunovratu a konce školního roku Poslední den školního roku tvoříme pomyslnou bránu do prázdnin, kterou děti jednotlivě prochází za doprovodu zpěvu a hudby. Na jejím konci čekají průvodci…

Pondělí: anglický jazyk/ruční práce
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Petra BrandalíkováPetra BrandalíkováPetra Brandalíková
Ben SassonBen Sasson
Jana Švecová
Jana ŠvecováJana Švecová
Úterý: pohybová vých./český jazyk/matematika
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Eliška KašparováEliška Kašparová
Michal TurekMichal TurekMichal Turek
Anna StanislavováAnna Stanislavová
Míša Višňa
Středa: projekty/práce s tělem/dramatická a hudební výchova
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Káča KotkováKatka KotkováKatka Kotková
Čtvrtek expediční
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Katy ŠrubařováKaty ŠrubařováKaty Šrubařová
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Pátek: epochy/Výtvarná výchova/mytologie
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Magda HrubáMagda HrubáMagda Hrubá
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Bára Lehká/Jan DitrichBára Lehká/Jan DitrichBára Lehká/Jan Ditrich

-