Rozvrh

KONCEPT na rok 2021/22

na srpnovém soustředění průvodců jsme společně vytvářeli koncept nového školního roku.

Vycházeli jsme z dovedností průvodců, z toho co oni umí a mohou předat dětem a též z vašich vyplněných dotazníků (zde výtah z dotazníku a pořadí odpovědí):

Proč dítě do školy posíláme, co od toho očekáváme ?

1. rozvíjet jeho potenciál 

2. má se dozvědět něco o sobě a světě, kde žijeme 

3. má se učit vzájemnou interakcí s dětmi a průvodci 

4. má být v přírodě 

5. má si ve škole hrát 

6. příprava na vyšší ročníky studia 

7. naučit se látku dle RVP 

Co je nejdůležitější? 

1. Průvodci by měli být naladěni především na děti, na konstalaci přítomného okamžiku

2-3. Průvodci mají být dětem po boku a pomáhat jim hledat řešení vzniklých situací a konfliktů 

2-3. Děti mohou přinášet vlastní projekty a imputy a jsou v tom podporovány průvodci a rodiči 

4.-5. Průvodci mají přinášet především ucelenou látku 

4.-5. Rodiče mají možnost jednou za čas být v roli průvodců

Vedlo nás to k tomu, že důraz klademe na individualitu každého dítěte, chceme děti rozvíjet v tom, co je zajímá, co umí, rozvíjet jejich tvořivost a umění spolupráce, učit je být samostatnými a zodpovědnými, vytvářet jim bezpečné prostředí a pocit důvěry, aby mohly růst a poznávat samy sebe.

Hlavní téma letošního školního roku je ZEMĚPIS, které se bude objevovat z různých úhlů ve všech skupinkách.

pondělí

Ben Sasson, Dita Ptáčková, Katy Šrubařová (3. blok)

Angličtina nejen v lese (1. a 2. blok) – Ben, Dita

plán:


 • podzim – pobyt v lese, učení pomocí anglických her
 • zima – pobyt více v zázemí. Hry a práce s knihou Cesta kolem světa – cestování po světadílech – hlavně Severní a Jižní Amerika, anglicky mluvící země – specifika zemí apod.
 • reflektování slavností ZeMě v průběhu roku
 • oslava Halloweenu
 • shlednutí filmu Davida Attenborougha na konci pololetí
 • Ben: I am interested in teaching the kids for the upcoming year, all of which are done using activities and games…

• Telling time

• Learning to read (younger kids)

• Action words

• vowels, nouns

• Our senses

• The seasons

• Clothes identification

• Dance – learning about different types of dance from around the world

• Days of the week

• Identifying objects in nature (with a scavenger hunt activity)

• The weather and its various precipitation terms

• Body anatomy

• Days, weeks, months

• Food identification

• Insects

• Verbs and prepositions

• Weekly journals (for older kids, where I ask them a question at the tip of each page, and they answer in writing and illustrating, and I give feedback below)

Cíl:

 • seznámení s cizím jazykem, naučit děti myslet anglicky, rozumět kontextu, umět se nějakým způsobem dorozumět

Vybavení:

 •  podložka na sezení, podložka na psaní, psací potřeby, vhodné oblečení a obuv do lesa

kritické myšlení  (3. blok) – Katy, Dita

plán:

 • práce s knihou (bude upřesněno) –  práce s příběhem, s textem, dramatizace

cíl:

 • rozvoj čtenářských dovedností, spolupráce dětí

úterý čj a m – Eliška, Míša F. /Michal-hud.doprovod, Míša Višňa 

Český jazyk, pohybovka (1. a 2. blok) , matematika (3. blok) pro 1. a 2. a 3. ročník 

plán:

 • pohybová průprava se základem v Duncan technice za doprovodu violoncella nebo kytary. V rámci pohybové průpravy a her procvičujeme český jazyk, smysl pro pravidla a bezpečnost, smysl pro sociální empatii v kolektivu. Intuitivní hry 
 • historie zeměpisného místa Čech, Slovanství – dílčí příběhy nebo kniha (upřesníme) –  návaznost na Osadu havranů, Lovce mamutů – poslouchání příběhů (relaxace pro děti)
 • 1. ročník: ČJ – Comenia Script, matematika – H-Mat pracovní sešit, sešit s čísly od Michaely Sklenářové
 • 2. a 3. ročník: ČJ – Nová škola Duha, matematika – H-Mat pracovní sešit

Cíl:

 • podle schopností jednotlivých dětí probrat uvedené učebnice nenásilnou formou

Vybavení:

 • vybavený penál, gumovací pero na matematiku, 3. třída – rýsovací potřeby  (kružítko, trojúhelník, pravítko, ořezaná tužka) přinést do školy, zůstanou tam v deskách, na pohybovku: pohodlné oblečení na cvičení – tepláky, elasťáky, triko s dl. i krátkým rukávem, ponožky (ne punčocháče)

úterý – expedice, Katy Šrubařová, Ondra Nesměrák

Expedice, sporty&fighty, bruslení, pobyt vždy mimo zázemí

plán:

 • na začátku roku děti vyplní dotazník s nabídkou aktivit a tak určí, co by rády dělaly během roku
 • výpravy mimo zázemí, mapování okolí, zaznamenávání do mapy (označování tábořišť apod.), práce s buzolou, šifrování, poznávání rostlin, přespávačky, umění se o sebe postarat (uvařit apod.), víkendový vandr i pro exškoláky ZeMě
 • závodnické a sportovní dovednosti, brusle, koloběžky, kola, sebeobrana
 • rétorické dovednosti, improvizace
 • intuitivní hry, práce s hranicemi, být ve svém středu, práce s motorikou

cíl:

 • poznávání okolí, umět rozdělat oheň, uvařit si, znát morseovku, rozvíjet motoriku, rozvoj sebedůvěry, důraz na spolupráci

Vybavení:

 • vhodné oblečení a obuv, penál, expediční deníky (A5 čtverečkovaný, pevné desky – kdo již má z loňska, může v něm pokračovat), ešus, lžíce, dostatečné množství vody, dále bude vždy aktualizováno s rodiči

středa, Wáclav Svašek, Jan Ditrich

Indiánská přírodohra, dílna, pohyb, hudba, příběhy

plán:

 • skupina je jako indiánská tlupa – funguje dohromady a zároveň každý přináší svůj um a dovednost 
 • lokální zeměpis, vytváření map okolí, práce s kompasem
 • hudba a pohybové hry
 • lesní pedagogika (les a příroda jsou náš učitel), sledování proměn přírody
 • tvoření dle počasí venku nebo v dílně
 • vymýšlení her
 • individuální práce s dětmi dle jejich zájmů, v tom je podporovat a vyvíjet
 • práce v kruhu

cíl:

 • naučit se základní dovednosti k přežití v přírodě (umět rozdělat oheň, poznat základní byliny, vytvořit přístřešek atd.), sociální dovednosti, fungování a řešení problémů ve skupině (v kmeni) x rozpoznat svůj dar 

Vybavení: 

 • vhodné oblečení a obuv, penál

čtvrtek – Eliška, Michal, Míša Višňa 

Český jazyk, pohybovka (1. a 2. blok) matematika (3. blok), pro 4. a 5. a 6. ročník

plán:

 • pohybová průprava se základem v Duncan technice za doprovodu violoncella nebo kytary. V rámci pohybové průpravy a her procvičujeme český jazyk, smysl pro pravidla a bezpečnost, smysl pro sociální empatii v kolektivu. Intuitivní hry 
 • historie zeměpisného místa Čech, Slovanství – dílčí přiběhy nebo kniha (upřesníme) –  návaznost na Osadu havranů, Lovce mamutů – poslouchání příběhů (relaxace pro děti)
 • 4. a 6. ročník: ČJ – Nová škola Duha, matematika – H-Mat pracovní sešit, sešit s čísly od Michaely Sklenářové
 • 5. ročník: ČJ – Nová škola Duha, matematika – Fraus pracovní sešit

Cíl:

 • podle schopností jednotlivých dětí probrat uvedené učebnice nenásilnou formou

Vybavení:

 • vybavený penál, gumovací pero na matematiku, 4. až 6. třída – rýsovací potřeby  (kružitko, trojúhelník, pravítko, ořezaná tužka) – přinést do školy, zůstanou tam v deskách, na pohybovku: pohodlné oblečení na cvičení – tepláky, elasťáky, triko s dl. i krátkým rukávem, ponožky (ne punčocháče)

čtvrtek – badatelé – Magdalena Hrubá, Monika Černošková

BADATELÉ – fauna a flora, zeměpis, pokusy, výtvarka

plán:

 • 1. blok: zahrada a bádání venku – užití, zpracování plodů, sbírání semínek, co dá příroda – vaření, výroba krémů apod. , zápis dění
 • dobrodružný výlet – projekt pro skupiny – děti si ho samy naplánují, domluví, zorganizují, spočítají náklady apod.
 • 2. blok Monika – experimenty – pozorování, sběr informací, otázky a hledání odpovědí, dokumentace
 • práce s mapou – kde už jsem byl, kde ještě ne?, Čechy, různé země, kultury, každé dítě si najde téma podle svého zájmu a  připraví si prezentaci pro ostatní. 
 • má ideální země – co by tam mělo být, kde, jak velká…(fantazie)
 • 3. blok Majda – čerpání z příběhu Cesty kolem světa – mapa podle příběhu, téma cestování, kulturní a společenská témata, výtvarné práce

Cíl: 

 • práce s mluveným slovem, vnímat charakteristiku jednotlivých krajů, zemí, kultur, všímat si, samostatnost i spolupráce, naučit se naslouchat ostatním, umět zpracovat vlastní prezentaci probudit zájem o poznávání naší země i světa.

Vybavení: 

 • penál (ořezane tužky), podložka tvrdá s klipsem

pátek – Katka Borovičková, Magdalena Hrubá

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ všeho druhu, různých výtvarných oborů a technik, MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (animace,…) a MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

plán:

 • 2 linie – obecné (celoroční) – seznámení s různými výtvarnými technikami a médii, ukázky výtvarného umění, příklady z historie umění x individuální – každé dítě si najde své vlastní téma, kterému se chce věnovat a vytvoří 1 projekt/pololetí a zpracuje ho zcela dle svého
 • hlavní téma zeměpis – různé kultury, společenské problémy, cestování, odlišnosti, rozmanitosti
 • návštěvy výstav 
 • reakce na slavnosti ZeMě a jejich výtvarné uchopení

Cíl:

 • seznámení s různými technikami, vedení k samostatnému vytvoření výtvarného díla

Vybavení:

 • penál, ostatní pomůcky budou v ZeMi

Týdenní rozvrh

Pondělní škola – 06/12/2021

Pondělní škola PRŮVODCI: Dita Ptáčková a Ben Sasson Ráno budeme potřebovat roztopit v jurtě, protože se sejdeme v zázemí, kde si i procvičíme tělo, zahrajeme Indiána a pak se ještě…

Úterní škola expedičníÚterní škola expediční – 07/12/2021

Úterní škola expediční PRŮVODCI: Katy Šrubařová a Ondřej Nesměrák Vyrazíme z Dobřichovic, přes kopec dojdeme do zázemí, kde si dáme oběd, a pak dojdeme spodem zpět do Dobřichovic. Děti, které…

Úterní škola v zázemíÚterní škola v zázemí – 07/12/2021

Úterní škola Průvodci: Eliška Salay Kašparová, Michal Turek, Míša Formanová a Míša Višňa Sklenářová 1. BLOK: Míša F. za Elišku a Michal: Pohybovka s češtinou  Dělení hlásek. Hra s připravenými…

Středeční školaStředeční škola – 08/12/2021

Středa - indiánská škola PRŮVODCI: Jan Ditrich a Václav Svašek

Čtvrteční badateléČtvrteční badatelé – 09/12/2021

Čtvrteční badatelé PRŮVODCI:  Magdaléna Hrubá a Monika Černošková V prvním bloku se budeme věnovat projektu Kvida Šumbery. Vyrobíme lampičky podle jeho skvělého návrhu. Ve druhém bloku nás čeká povídání o…

Čtvrteční školaČtvrteční škola – 09/12/2021

Čtvrteční škola Míša F. nebo Gábi H. za Elišku a za Míšu Višňu a Michal   1. BLOK: Pohybovka s češtinou  Zopakujeme si skladbu pohybových motivů z předminula a novou…

Páteční školaPáteční škola – 10/12/2021

Páteční škola PRŮVODCI: Katka Borovičková a Majda Hrubá V pátek nás čeká rodičovský projekt Petra Korbeláře a návštěva jeho litografické dílny ve Zdibech. Vytvoříme společně grafický list na litografickém kameni.…

Malá vánoční besídka a oslava zimního SlunovratuMalá vánoční besídka a oslava zimního Slunovratu – 22/12/2021

Malá vánoční besídka s oslavou zimního slunovratu ve středu 22.12.2021 letos u Zrzavého Paviána v Halounech od 16:00 hod. https://u-zrzaveho-paviana.webnode.cz/   Vánoční besídka bývá společným setkáním dětí, průvodců rodičů a…

Vánoční prázdniny a přání do nového rokuVánoční prázdniny a přání do nového roku – 23/12/2021 - 02/01/2022

Vánoční prázdniny Od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022 máme Vánoční prázdniny. Milí přátelé a sousedi, prosím přijměte od nás skromné přání z malé jurty v podobě…

Pondělí: anglický jazyk/ruční práce
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Dita PtáčkováDita Ptáčková
Dita Ptáčková
Ben SassonBen SassonKaty Šrubařová
Úterý: pohybová vých./český jazyk/matematika
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Eliška KašparováEliška KašparováMíša Višňa
Michal TurekMichal TurekMichal Turek
Míša FormanováMíša FormanováMíša Formanová
Úterý expediční
Katy ŠrubařováKaty ŠrubařováKaty Šrubařová
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Středa: indiánská přírodověda
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Wáclav SvašekWáclav SvašekWáclav Svašek
Jan DittrichJan DittrichJan Dittrich
Čtvrtek badatelé
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Monika ČernoškováMonika Černošková
Monika Černošková
Majda HrubáMajda HrubáMajda Hrubá
Čtvrtek čeština, matematika, pohybova
Eliška Salay KašparováEliška Salay KašparováEliška Salay Kašparová
Michal TurekMichal TurekMíša Višňa
xxx
Pátek: Výtvarná výchova
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Majda HrubáMajda HrubáMajda Hrubá
Kateřina BorovičkováKateřina BorovičkováKateřina Borovičková

-