Rozvrh

KONCEPT na rok 2022/23

Téma roku: nazváno podle pana Cílka “něžné prepperství”

 • žijeme v nejisté domě, nechceme ale v dětech v žádném případě vzbuzovat nejistotu, ale naopak posilovat jejich vlastní sílu, vést je k samostatnosti, ukazovat jim cestu soběstačnosti – jak si vystačit s tím, co mám, učit je být odolnější, mít povědomí o tom, jak a kde věci vznikají – věci se jen nekupují v obchodě, co a jak můžeme v přírodě využívat, co můžeme recyklovat a využít k jinému účelu apod.

Téma podzimu: kniha Kdo jsem JÁ

Jednotlivé dny:

 • PONDĚLÍ – Katy Šrubařová, Ondra Nesměrák
  EXPEDICE (pobyt mimo zázemí): výlety, tábornické dovednosti, mapa, buzola, hry, šifry, sporty&fighty, bruslení, cyklistika, praktická ekologie, poznávání přírody, biologie a botanika
  určeno pro: pro všechny ročníky školy
 • ÚTERÝ – Eliška Salay Kašparová, Míša F. (garant matematiky Míša Višně)
  ČESKÝ JAZYK, pohybovka s ČJ, MATEMATIKA
  určeno pro: 1. a 2. ročník
 • ÚTERÝŠpaňda a Dita – pozastaveno
  INDIÁNSKÝ DEN S HUDBOU – prepper/survival dovednosti – lovci a sběrači – sběr bylin a výroba mastiček, tinktur a jiných přírodních medicín v průběhu roku). Příroda, zvířata.
  určeno pro:  pro všechny
 • STŘEDA – Eva Lískovcová, Dita Ptáčková, Eliška Salay Kašparová
  ANGLIČTINA nejen v lese (1. a 2. blok), konverzace s rodilým mluvčím, tématické dny, Psaní ze všech stran (3.blok)
  určeno pro: pro všechny ročníky školy
 •  ČTVRTEK – Eliška Salay Kašparová, Gábi H. /Gábi D.-hud.doprovod/ Garant matematiky Míša Višně
  ČESKÝ JAZYK, pohybovka s ČJ, MATEMATIKA  určeno pro: 3., 4., 5. ročník
 • ČTVRTEK – Badatelé – Magdalena Hrubá, Monika Černošková: BADATELÉ (laboratoř) smyslová prvouka – pokusy/objevy, bylinkářské praktikum, fauna a flora,lidské tělo, historie, svět – dialog, spolupráce, zvídavost, zapojení těla, smyslů, hry, umění, zážitku; určeno pro všechny ročníky školy
 • PÁTEK – Katka Borovičková, Magdalena Hrubá: VÝTVARNÉ TVOŘENÍ všeho druhu, různých výtvarných oborů a technik, témata např.: roční období a svátky v různých kulturách, návaznost na dějiny umění, „já a svět kolem mě“, proměna lesa a krajiny; …MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (animace,…) a MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (např. JSNS – Jeden Svět Na Školách); určeno pro všechny ročníky školy

ROK 2021/22

na srpnovém soustředění průvodců jsme společně vytvářeli koncept nového školního roku. Vycházeli jsme z dovedností průvodců, z toho co oni umí a mohou předat dětem a též z vašich vyplněných dotazníků (zde výtah z dotazníku a pořadí odpovědí):

Proč dítě do školy posíláme, co od toho očekáváme ?
1. rozvíjet jeho potenciál
2. má se dozvědět něco o sobě a světě, kde žijeme
3. má se učit vzájemnou interakcí s dětmi a průvodci
4. má být v přírodě
5. má si ve škole hrát
6. příprava na vyšší ročníky studia
7. naučit se látku dle RVP 

Co je nejdůležitější? 

1. Průvodci by měli být naladěni především na děti, na konstelaci přítomného okamžiku
2-3. Průvodci mají být dětem po boku a pomáhat jim hledat řešení vzniklých situací a konfliktů
2-3. Děti mohou přinášet vlastní projekty a vtupy a jsou v tom podporovány průvodci a rodiči
4.-5. Průvodci mají přinášet především ucelenou látku
4.-5. Rodiče mají možnost jednou za čas být v roli průvodců

Vedlo nás to k tomu, že důraz klademe na individualitu každého dítěte, chceme děti rozvíjet v tom, co je zajímá, co umí, rozvíjet jejich tvořivost a umění spolupráce, učit je být samostatnými a zodpovědnými, vytvářet jim bezpečné prostředí a pocit důvěry, aby mohly růst a poznávat samy sebe.

Hlavní téma letošního školního roku je ZEMĚPIS, které se bude objevovat z různých úhlů ve všech skupinkách.

Týdenní rozvrh

Expediční pondělíExpediční pondělí – 06/02/2023

Pondělní škola expediční PRŮVODCI: Katy Šrubařová a Ondřej Nesměrák Čeká nás den v Praze, jehož součástí bude další bruslení. Rezervaci máme od 9:30 do 11h na Letné, předtím stihneme rozcvičku…

Úterní škola – 07/02/2023

Úterní škola Průvodci: Eliška Salay Kašparová, Míša F., Jan Španďa Španbauer, Míša V. Druháci budou potřebovat pravítko už jako běžnou výbavu na každou matematiku:). 1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka…

Středeční škola – 08/02/2023

Středa - angličtina a psaní PRŮVODCI: Eva Lískovcová, Dita Ptáčková, Eliška Salay Kašparová Přiští středu nás čeká rodičovský projekt Marty a Idana Z. (rodiče Pippy). Pojedeme do Prahy v 8.35…

Čtvrteční badateléČtvrteční badatelé – 09/02/2023

Čtvrtek - badatelé PRŮVODCI: Monika Černošková a Petr Vohryzka V prvním bloku se budeme věnovat badatelským listům. Dokončíme kalendář. Ve druhém bloku přečteme další kapitolu Robinsona, navážeme výtvarnou tvorbou. Robinson…

Čtvrteční škola – 09/02/2023

Čtvrteční škola PRŮVODCI: Gábi Doubek, Gábina Holečková, Eliška Salay Kašparová, Míša V. Prosím ať mají děti lepidlo a nůžky 🙂 1. BLOK: Eliška a Gábina D.: Pohybovka s češtinou 2.…

Páteční školaPáteční škola – 10/02/2023

Páteční škola PRŮVODCI: Katka Borovičková a Jan Španbauer V pátek odlejeme do sádry stopy, které jsme vymodelovali minule. Pokračujeme tvorbou inspirovanou knihou Všeobecný zvířetník pana profesora Revilloda. DOPLŇUJÍCÍ INFO: Vlastní…

Jarní prázdninyJarní prázdniny – 13/02/2023 - 17/02/2023

Jarní prázdniny pro Prahu západ. Školka i škola jsou uzavřeny.

Čtvrteční parlament – 23/02/2023

Parlament PRŮVODCI: Eliška Salay Kašparová, Gábina Holečková a Lucie Lerchová Děti odhalí své pocity a naladění, problémy se soustředěním rozptýlíme hrami. Čas: 13 - 15:00 Vítány jsou všechny děti i ty,…

Pondělí: expedice
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Katy ŠrubařováKaty ŠrubařováKaty Šrubařová
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Úterý: pohybová vých./český jazyk/matematika
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Eliška KašparováEliška KašparováMíša Višňa
Míša FormanováMíša FormanováMíša Formanová
[table “9” not found /]
Středa: angličtina a písmo
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Dita PtáčkováDita PtáčkováDita Ptáčková
EvaEvaEliška Salay Kašparová
Čtvrtek badatelé
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Monika ČernoškováMonika Černošková
Monika Černošková
Majda HrubáMajda HrubáMajda Hrubá
Čtvrtek čeština, matematika, pohybovka
Eliška Salay KašparováEliška Salay KašparováEliška Salay Kašparová
xxx
Pátek: Výtvarná výchova
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Majda HrubáMajda HrubáMajda Hrubá
Kateřina BorovičkováKateřina BorovičkováKateřina Borovičková

-