Kateřina Borovičková

tel.: 775 106 824
email: borovic.ka.ta@gmail.com

Průvodkyně ve škole

O sobě:

V ZeMi působím od září 2020 jako průvodkyně pátečním výtvarným tvořením a výtvarnou kulturou celkově. Moje cesta do ZeMě vedla skrze dceru, která chodila 4 roky do školky a předtím 2 roky se mnou do Klubíčka. Nadchla mě zdejší atmosféra a blízkost přírody, kterou mohu s dětmi sdílet a využívat jako velkou inspiraci. Možnost působit v ZeMi jsem uvítala jako osvěžující doplněk ke své práci učitelky výtvarné výchovy a dějin umění na osmiletém gymnáziu, kde působím již 15 let. Proto jsem byla ráda za nový impulz, který souzní s mým stále větším zájmem o způsoby a metody ve vzdělávání, které zatím v běžných školách nejsou úplně samozřejmé. Dále se zabývám galerijní pedagogikou (centrum současného umění DOX) a příležitostně i grafickým designem. Vystudovala jsem jednooborovou výtvarnou výchovu pro ZUŠ a střední školy na Pedagogické fakultě.

Výtvarnou výchovu vnímám jako prostředek sebepoznání a sebevyjádření vizuální formou. Mým cílem je především v dětech rozvíjet citlivost, empatii, originalitu, fantazii… Zároveň se snažím jim poskytnout seznámení s různými médii, formálními prostředky a přístupy, které jsou běžné i v současném umění. Současného umění (a tím pádem i výtvarné výchovy) se mohou dotýkat téměř všechny obory lidské činnosti a tyto „mimooborové“ přesahy jsou pro mě častou inspirací a považuji je za důležité. Ráda bych, aby naše společné páteční setkávání bylo prostorem, kde dochází k vzájemnému dialogu a otevírání dosud nepoznaných obzorů.