Škola

Jsme lesní škola pro domškoláky (pro děti v individuálním vzdělávání) již od roku 2013
Pestrý a smysluplný program připravujeme pro děti 1. i 2. stupně
Děti k nám chodí v dny dle svého výběru 2x až 4x týdně.
V pondělí a v pátek jsou skupinky určeny pro všechny ročníky. 
V úterý,  středu a čtvrtek jsou 2 skupinky – jedna pro mladší školní děti, druhá pro děti starší a samostatnější, kteří mají větší autonomii, pracují projektově s podporou zkušených průvodců a externích odborníků na konkrétní témata
naše principy:
 • klademe důraz na individualitu každého dítěte, chceme je rozvíjet v tom, co je zajímá, co umí, rozvíjet jejich tvořivost a umění spolupráce, učit je být samostatnými a zodpovědnými
 • vytváříme dětem bezpečné prostředí a pocit důvěry, aby mohly růst a poznávat samy sebe.
 • naše snaha je dětem poodkrýt různé oblasti lidského poznání, a tak jim nabídnout pomoc v hledání jejich talentů, dovedností a zájmů
 • rozvíjíme myšlení, ale stejně tak i cit a vůli a sociální cítění
 • velkou učitelkou je nám sama překrásná příroda Brd a Českého krasu (výukové programy v přírodě, pohyb, zdraví, odolnost)
 • vedeme děti k praktické ekologii, pracujeme na záhonech naší přírodní zahrady
 • ctíme tradice a přirozené rytmy roku, pořádáme slavnosti spjaté s koloběhem roku, některé jsou otevřené i veřejnosti
 • pořádáme exkurze, výlety, spolupracujeme s místními organizacemi a s obcí
 • pravidelně se koná dětský parlament, kterého se účastní všichni školáci. Mají prostor vyjadřovat k dění ve škole, ke svým potřebám, diskutovat o svých problémech a společně tvořit školní pravidla, učí se pojmenovat své potřeby, formulovat je, respektovat se navzájem, naslouchat si a hledat společná řešení, pouští se do diskusí a dokážou pochopit obě strany, uchopit problémy z různých úhlů. Přítomni jsou průvodci daného dne a facilitátoři.
 • vedeme děti ke svobodě, úctě a odpovědnosti ve vlastním životě.
 • děti hodnotíme na konci školního roku slovně – s cílem dítě dále rozvíjet, nikoliv jej srovnávat s druhými
 • rodiče jsou u nás vítáni – máme pravidelné schůzky rodičů s průvodci v průběhu roku, účastní se slavností, společně se setkáváme na brigádách při zvelebování našeho zázemí, rodiče si připravují své projekty – při kterých rozšiřují obzory  dětí např. nakouknutím do jejich povolání
 • stravu se snažíme dětem dopřávat vyváženou, vegetariánskou (s přihlédnutím k dietním omezením jednotlivých dětí). Svačiny z domova jsou libovolné, ale platí pravidlo, že konvenční cukrovinky nepatří do školy (nenosíme žvýkačky, bonbony, tabulky čokolády, sladké nápoje apod), rovněž nepodporujeme jednorázové obaly.
V roce 2023/24 máme tento rozvrh:

pondělí

EXPEDICE: až na výjimky pobyt mimo zázemí, v přírodě, na cyklostezce, v zimě na kluzišti nebo na stěně. Tábornické dovednosti, vaření na ohni, orientace, hry, šifry, bruslení, cyklistika, lezení, spolupráce, práce s emocemi, praktická ekologie, přírodověda. Nově zkusíme integrovat i ANGLIČTINU (mluvenou formou).

úterý

 1. ČESKÝ JAZYK, pohybovka s ČJ pro 1. a 2. ročník – živá hudba, rytmus MATEMATIKA – Hejného metoda, Višně 1x měsíčně
 2. POKROČILÁ BADATELSKÁ skupina pro 3. – 5. ročník – 10 témat, 10 celodenních exkurzí v průběhu roku. Témata – Energie – voda, oheň, vzduch, jádro, obnovitelné zdroje, odpady a udržitelnost, Vesmír, Umění či historie, cestování. Projektová forma práce a vedení záznamů

středa

zážitková ANGLIČTINA (1.a 2. blok), KONĚ (3.blok). Propojíme řeč anglickou s řečí koní. Čeká nás angličtina pohybem, gestem, rytmem a písničkou –  podle počasí v jurtě i venku.
Odpoledne vyčistíme koně a půjdeme s nimi na procházku do lesa. V rámci stopovacích her a putování si upevníme nové znalosti AJ a dostaneme je pod kůži. Plánujeme zejména vodění koní v terénu, občas bude možné se svézt (za zvláštní příplatek).

čtvrtek

 1. BADATELÉ (laboratoř) pro 1. a 2. ročník – smyslová prvouka – pokusy/objevy, bylinky, zahrada, fauna a flora, lidské tělo, historie, svět – spolupráce, prezentace vlastních projektů, zvídavost, hry, umění, zážitky
 2. ČESKÝ JAZYK, pohybovka s ČJ pro 3. – 5. ročník – živá hudba, rytmus                                    MATEMATIKA – Hejného matematika, využívání H. pomůcek

pátek

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ všeho druhu, různých výtvarných oborů a technik, témata např.: roční období a svátky v různých kulturách, návaznost na dějiny umění, „já a svět kolem mě“, proměna lesa a krajiny; …MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (animace,…) a MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (např. JSNS – Jeden Svět Na Školách)

Koncept školy