Škola

Co je lesní komunitní škola ZeMě
Je určena dětem, které jsou v domácím vzdělávání.
Školáci jsou každý den ve skupině 16 dětí (max.) se dvěma průvodci, kteří předávají svoje umy a zkušenosti. 
Důraz klademe na individualitu každého dítěte, chceme je rozvíjet v tom, co je zajímá, co umí, rozvíjet jejich tvořivost a umění spolupráce, učit je být samostatnými a zodpovědnými, vytvářet jim bezpečné prostředí a pocit důvěry, aby mohly růst a poznávat samy sebe. Naše snaha je dětem poodkrýt různé oblasti lidského poznání, a tak jim nabídnout pomoc v hledání jejich talentů, dovedností a zájmů.
Jsme ovlivněni hodnotovým vzděláváním Cyril Mooney, proto ve škole pracujeme s její metodou, která pomáhá vytvářet zdravé vztahy dětí k sobě samým, mezi sebou, s průvodci, ke společnosti, učí je spolupracovat, rozhodovat se a být zodpovědný, znát své hodnoty a zapojovat se do společnosti. Účastníme se seminářů a využíváme jejich výukové materiály „My jsme svět“.
Matematiku vyučujeme Hejného metodou, v češtině používáme učebnice Nové školy Duha plus do výuky zapojujeme i pohybovou Duncan techniku. Pohybová průprava s ČJ dětem podle naší dlouholeté zkušenosti pomáhá v zafixování pravopisných pravidel, anglický jazyk vyučuje rodilý americký mluvčí, tělesná výchova je každodenní součástí pobytu ve škole (přirozený pohyb venku, v lese, lezení po stromech, fotbal o přestávkách apod.), stejně tak hudební výchova (zpívání během slavností v průběhu celého roku s Kapelou ZeMě, spontánní zpívání dětí o přestávkách, hudební nástroje ve škole apod.), výtvarné výchově a kultuře je věnován 1 den (návštěvy výstav, tvoření na slavnosti), ruční práce, dílny (školáci mohou pracovat v zázemí v dílně s nářadím, během slavností a brigád se mohou prakticky zapojit do užitečných věcí), přírodověda (spojení s přírodou je přirozenou součástí školy) a to nejen v programu Badatelů, který zahrnuje různá zkoumání z oblastí přírodovědy, zeměpisu či historie, ale i hru s tělem a smysly, dále také v Expediční skupině, která funguje mimo zázemí, zaměřují se na bytí v přírodě, sporty a tábornické dovednosti.
Přípravou na školu je úterní skupina skupina předškoláků, kde spolu s dětmi v odkladu, kde si děti hravou formou osvojí základy trivia, základy řemesel – tvoření z různých materiálů – vosk, keramika, akvarel, vlna, řezba, tkaní i grafomotorická cvičení.
Rodiče přispívají v průběhu roku projekty, skrz které ukážou dětem své oblasti zájmu.
Sjednocující nitkou celého roku je jednak koncept výuky, který vždy vytváříme na celý školní rok a ten se pak realizuje v jednotlivých dnech a dále slavnosti spojené s ročním koloběhem přírody.
Jednou za měsíc se koná dětský parlament, kterého se účastní všechny děti. Mohou se vyjadřovat k dění ve škole, ke svým potřebám, diskutovat o svých problémech a společně tvořit školní pravidla
Učí se pojmenovat své potřeby, formulovat je, respektovat se navzájem, naslouchat si a hledat společná řešení, pouští se do diskusí a dokážou pochopit obě strany, uchopit problémy z různých úhlů.
Dvakrát do roka se koná poradní kruh – velké setkání rodičů, průvodců a dětí.
Stravu máme vyváženou vegetariánskou (s přihlédnutím k dietním opatřením jednotlivých dětí). Svačiny z domova jsou libovolné, ale máme jedno omezení a sice, že konvenční cukrovinky nepatří do školy (nenosíme žvýkačky, bonbony, tabulky čokolády, sladké nápoje apod). A rovněž nepodporujeme jednorázové obaly.

Plánované akce školy najdete vždy v KALENDÁŘI ZeMě

http://www.zemezeme.cz/kalendar-soukrome/

Koncept školy v  2021/2022

PROGRAM

Léto na ZeMi pro školkové a školní děti

Léto na ZeMi pro školkové a školní děti

18/02/2022 - 31/05/2022
PROGRAM LÉTO 2022 V létě 2022 realizujeme i svozy dětí z a do Prahy na Smíchovské nádraží!   Letní školka a škola je zejména pro děti, které do ZeMě pravidelně docházejí…

Úterní škola v zázemí

31/05/2022
Úterní škola Průvodci: Eliška, Michal, Lucie M. za Míšu F., Míša Višně   Prosím zkontrolujte dětem penály. potřebujeme určitě mít všichni lepidlo, nůžky a funkční pero, ořezané pastelky, tužky a gumu...!…

Středeční škola

Středeční škola

01/06/2022
Středa - indiánská škola PRŮVODCI: Václav Svašek a Jan Ditrich Ve středu budeme připravovat domky v naší indiánské vesnici na přespávačku. Vezměte si oblečení do lesa. DOPLŇUJÍCÍ INFO: Začátek společné…

Čtvrteční škola

02/06/2022
Průvodci: Eliška, Míša V. a Michal T. 1. BLOK: Pohybovka s češtinou    2. BLOK: Český jazyk:  4,ročník: Slovesný způsob podmiňovací. 5. ročník: Určování základních větných členů. 6. ročník: Slovesný čas. 3.…

Indiánská přespávačka 8.6. 2022

08/06/2022
Indiánská škola - přespávačka 8.6.! Ahoj, tak je to tu! Indiáni budou spát ve svých příbytcích, které si celý rok budovali! Po skončení školy si dáme hodinku pauzu na hry…

Slavnost slunovratu a konce školního roku

Slavnost slunovratu a konce školního roku

30/06/2022
Slavnost letního slunovratu a konce školního roku ve čtvrtek 30.6. od 13:00 do 16:30 je událost otevřená všem rodičům a dětem ZeMě (škola i školka) Poslední den školního a školkového…

-

ROZPIS PRŮVODCŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 NALEZNETE ZDE