Gabriela Holečková

Členka Rady - koncept školy, kordinace školních/školkových akcí a projektů rodičů, správa školního fondu, péče o školní průvodce, organizace přezkušování, domácí vzdělávání, dětský parlament
klíčová osoba ve škole

tel.: 776 79 04 89
email: ggabina@volny.cz

VE ŠKOLE

– péče o školu a školní průvodce, školní děti

– komunikace s rodiči školy, přijímání nových dětí

– vedení schůzek s průvodci a rodiči

– koordinace přezkušování školáků a info o individuálním vzdělávání

– průvodkyně školy a spoludržení parlamentu

– koordinace rodičovských projektů

OSTATNÍ

– správa kulturního fondu školky/školy

– organizace akcí a výletů

– řešení absence průvodců

– organizace svozu dětí z/do Prahy

– docházkový systém pick time 

Pro ZeMi pracuji od začátku roku 2018 a starám se především o školu, jsem členkou Rady ZeMě a od 2022/23 a průvodkyní matematiky.
Do mých kompetencí patří:
– péče o školu a školní průvodce
– přijímání dětí
– přijímání školních průvodců
– správa kulturního fondu školky a školy
– organizace výletů školy a jiných akcí
– koordinace přezkušování školáků
– informace k individuálnímu vzdělávání
– spoluvedení parlamentu školáků
– nákup pomůcek
– řešení absencí průvodců
– koordinace svozů dětí z/do Prahy
 
Zapojení se do chodu ZeMě pro mě bylo přirozeným vyústěním a pokračováním jednak mé tvůrčí činnosti od 90. let (kostýmy a scény na performance, dekorace na party, volná tvorba – koláže apod.) & a také studia  na VŠE.
Věřím, že dítě chce neustále poznávat a objevovat nové věci, které ho obklopují, chce je zažívat, napodobovat a ne se je učit nazpamět; potřebuje volný čas a prostor, kde si může hrát a prozkoumávat a tak růst bez omezení a rozvíjet své přirozeno. Myslím si, že ZeMě vytváří tuto kreativní atmosféru pro učení. Moje 3 děti chodily/chodí do její školky a školy, na nich vidím, jak je obohacuje a utváří, je pro ně druhým domovem.