Gabriela Holečková

tel.: 776 79 04 89
email: ggabina@volny.cz

V ZeMi:

  • členka Rady, klíčová osoba pro školu, průvodce matematiky pro 3. – 5. třídu
  • má na starost koncept školy, koordinaci školních akcí, péči o školní průvodce, přijímání školních průvodců, vedení schůzek, komunikaci s rodiči školy, přijímání nových dětí, organizaci přezkušování,  organizace svozů z/do Prahy, projekty rodičů, správa fondu, dětský parlament

O sobě:

Zapojení se do chodu ZeMě pro mě bylo přirozeným vyústěním a pokračováním jednak mé tvůrčí činnosti od 90. let (kostýmy a scény na performance, dekorace na party, volná tvorba – koláže apod.) a také studia  na VŠE.
Věřím, že dítě chce neustále poznávat a objevovat nové věci, které ho obklopují, chce je zažívat, napodobovat a ne se je učit nazpaměť; potřebuje volný čas a prostor, kde si může hrát a prozkoumávat, a tak růst bez omezení a rozvíjet své přirozeno. Myslím si, že ZeMě vytváří tuto kreativní atmosféru pro učení. Moje 3 děti chodily/chodí do její školky a školy, na nich vidím, jak je obohacuje a utváří, je pro ně druhým domovem.