Individuální vzdělávání (včetně přezkoušení)

Potřebujete-li se o něčem poradit nebo dozvědět více, kontaktujte Gábinu Holečkovou: 776 79 04 89, ggabina@volny.cz

Rozhodujete se, zda  vaše dítě bude v individuálním vzdělávání (IV) a bude-li navštěvovat školu ZeMě?

Připravili jsme informace, které věříme, že Vám pomohou s rozhodováním.
Škola ZeMě přijímá děti, které jsou v tzv. domácím (=individuálním) vzdělávání. Nenese ale odpovědnost za vzdělávání a jejím cílem a zájmem není obsáhnout Rámcový vzdělávací program (RVP) v celém rozsahu). Ta leží jen a pouze na rodičích samotných. Proto je vhodné se předem seznámit s fungováním a koncepcí školy ZeMě, jestli Vám takovýto přístup vyhovuje.
Doporučujeme si předem pročíst náš web.

Co je potřeba, pokud se rozhodnete pro IV na 1. stupni?

  1. jeden z rodičů musí mít maturitu, nutno doložit maturitním vysvědčením (dle školského zákona je to dokonce takto: ten, kdo bude vzdělávat – garant, musí mít maturitní vysvědčení může to být tedy i např. prarodič nebo kamarád)
  2. potvrzení z pedagogicko psychologické poradny (PPP) – pozor, předem si ověřte, jestli vámi vybrána PPP vydá potvrzení pro IV opatřené kulatým razítkem. (např. běžný dětský psycholog toto nedělá), některé PPP mají dlouhé objednací lhůty, zařiďte si tedy vše včas
  3. vyplněná žádost o individuální vzdělávání (podle školského zákona, IV je povoleno, pokud jsou k němu dány závažné důvody – dostanete pomocný návod)

Jak postupovat?

Buď své dítě zapište klasicky do vaší spádové školy v termínu zápisů.
Naše metodičky podle počtu nových prvňáčků pro ně zajistí tzv. kmenovou školu, která bude zastřešovat jejich IV. Až je známa kmenová škola, vyplní se žádost o přestup (ze spádové do kmenové školy).
Nelekněte se, přestup někdy probíhá až během prázdnin před začátkem školního roku.
nebo někdy může dojít k opačné situaci – kmenová škola je již známa v předstihu a není tedy nutný zápis do spádové školy. Každý rok je situace odlišná.
Je nezbytné, aby kmenová škola spolupracovala s našimi metodičkami, proto jí vybírají ony.
Jen pro představu v současné době jsou naši školáci zapsáni ve 3 různých kmenových školách na 3 různých místech Čech.

Přezkoušení v ZeMi

Děti si vedou záznamy o tom, co prožívají, co se učí a mají je uloženy ve svém šanonu v jurtě.
Ty slouží jako podklady pro přezkoušení na konci každého pololetí. Naše metodičky za námi přijíždějí vždy jednou v průběhu pololetí na přezkoušení, které probíhá formou individuálního přátelského rozhovoru nad přinesenými shromážděnými materiály (obrázky, vyplněné pracovní listy, vstupenky, fotky, výrobky ze školy i z domova). Děti se na tato setkání vždy těší. Rodiče se přezkoušení účastní jako garanti vzdělávání svých dětí. Většinou jako bonus představíme i nějakou naši skupinovou práci.
S Juditou Kapicovou obvykle 1x za rok domlouváme inspirativní povídání o domácím vzdělávání.
Přezkoušení je jediná povinnost rodičů vůči státu, proto se ho účastní vždy rodič a dítě. Probíhá dvakrát ročně v zázemí ZeMě – Judita Kapicová vždy navrhne termín (obvykle prosinec-leden/květen-červen), 4-5 metodiček přijede a v jednom dni přezkouší všechny naše školáky. Vězte, že toto je velmi efektivní způsob, který nejen šetří váš čas. Po vyhlášení termínu zapíšete Vaše dítě do tabulky na konkrétní čas k Vámi vybrané metodičce. Může se ovšem stát, že vám termín nevyhovuje (např. nemoc, os. důvody), pak si termín a místo přezkoušení sjednáte individuálně.
Většinou přezkušovatelkám ukážeme nějakou společnou práci školáků – např. nacvičené divadlo, výtvarné práce apod.
Přezkoušení samotné obvykle trvá cca 40 min, ale někdo má potřebu ukázat více věcí a čas mu nestačí, někdo to zase zvládne rychleji. Je to individuální záležitost. Jedná se o tzv. portfoliové přezkoušení = děti ukazují, co během pololetí dělaly. Přinesete z domova např. vyplněný pracovní sešit, zápisky v sešitu, pracovní testy, listy a kvízy, práce tištěné nebo na CD, vlastní zápisky psané na počítači, prezentace, videa, fotografie, diplomy, plakáty, výtvarné práce a výrobky, které lze i jen vyfotografovat, záznamy hudebních a sportovních vystoupení apod. Dítě si může připravit svůj projekt o tom, co ho zajímá. Zkrátka veškeré zájmy vašeho dítěte. Dále děti ukazují své práce vzniklé ve škole, které jsou uložené v jejich  školním šanonu. Děti se prezentují samy nebo jim pomáhají a doplňují je rodiče (především prvňáčkům).
Na konec je třeba napsat, že je to vždy nestresující povídání, při kterém se děti cítí uvolněně a rády prezentují své znalosti, objevy a výtvory.
Pro rodiče je to příležitost dozvědět se od zkušených metodiček, jak vidí Vaše dítě a poradit se o tom, co vás zajímá ohledně domácího vzdělávání a o vzdělávání vašeho dítěte.
Mějte na paměti, jak již bylo zmíněno výše:  za vzdělání dětí v IV jsou zodpovědní rodiče. Nikoliv škola ZeMě.