Důležité informace

Prosíme, v čase školkování netelefonujte průvodcům. Je možné je kontaktovat pouze v naléhavých případech.

Oslavy narozenin dětí

Prosíme rodiče, aby samostatně kontaktovali průvodce.  Je možné domluvit pro vás vhodné datum a dohodnout průběh i účast rodičů či dalších příbuzných na oslavě.

Domlouvejte se, prosím, s průvodci vybraného dne o oslavě nejpozději do čtvrtka předchozího týdne. Bude pak dostatek času na to napsat a nejméně 2 dny předem průvodcům poslat narozeninový příběh, složený ze stručných bodů, významných momentů od početí do aktuálních narozenin, co se každý rok vaše dítko naučilo, zažilo  a také jak se rodiče seznámili. My vám zase budeme mít čas říci, jestli je třeba při přípravě „dortu“, muffinů apod. brát ohled na nějakou alergii (inspirace pro bzl a vegan dobrůtky např. zde a zde). Oslava pak probíhá cca od 13,45 do 14,30 a jediné, co je třeba přinést, jsou svíčky podle věku dítěte + jedna navíc.

Zdraví především

Vážíme si zdraví svého i druhých, neposílejte do školky děti s výraznějším nachlazením, přestože ve venkovním prostoru je nebezpečí vzájemné nákazy menší. Pokud u svého dítěte zaznamenáte nakažlivé onemocnění (neštovice, impetigo, vši, roupy apod.), prosím, oznamte to co nejdříve koordinátorovi pro komunikaci s rodiči z důvodu včasných opatření u ostatních dětí.

Další poznámky

  • V zájmu ekologie prosíme rodiče, aby dle svých možností balili dětem jídlo do krabiček, látkových sáčků či materiálů, které podporují trvale udržitelný rozvoj (ubrousky, recyklovatelné materiály apod.)
  • Díky, že s námi podporujete u dětí zdravé stravování, sladkosti typu bonbóny, lízátka apod. k svačince nepatří.
  • Uvítáme a oceníme společné opatrování zázemí a podílení se na chodu školky a školy jakýmkoli způsobem (přípravy občerstvení na oslavy, péče o kapsáře či jiné vybavení).
  • Snažíme se vytvářet pro děti radostné, hravé a láskyplné prostředí. Proto prosíme, aby rodiče v rámci svých možností přicházeli k rannímu předávání dětí včas a společně s dětmi začínali svůj den v klidném a pohodovém tempu.

Společné pobyty

Společné pobyty, jako například zimní pobyt na horách, pobyt s vedeným plaváním či letní tábor s koňmi organizujeme primárně mimo čas školy/školky, tedy v čase prázdnin a státních svátků. Pokud pořádáme společné pobyty v čase školky např. několikadenní výjezd jako je puťák nebo návštěvy do vzdálenějších končin s přespáváním, je třeba vždy organizovat je s předstihem. Děti z docházky neodhlašujeme. Průvodci si rozdělí kompetence tak, aby zůstala zachována docházka v zázemí i během pobytu. Běžný chod školky může být omezen pouze v případě méně než tří dětí, které se výjezdu neúčastní. Ty si mohou nevybrané dny nahradit. Děti, které jedou bez rodičů přispívají na stravu a péči nad rámec hodin školy/školky dle předchozí dohody, podle konkrétní akce.
Během pobytů s dětmi typu školka v přírodě, zajišťujeme celodenní program, který pokud je nad rámec času školky, je zahrnut v ceně pobytu.
 Vítána je organizace ze strany rodičů. Je třeba vždy s předstihem domluvit podmínky napřed s vedením školy/školky, které budou v souladu s časovým plánem a finančními možnostmi pro danou akci. Komunikaci s rodiči a hromadná sdělení vždy rozesílá vedení školy/školy, až když jsou informace ucelené a jednotné.