Důležité informace

Prosíme, v čase školkování netelefonujte průvodcum. Je možné je kontaktovat pouze v naléhavých případech.

Oslavy narozenin dětí

Prosíme rodiče, aby samostatně kontaktovali průvodce.  Je možné domluvit pro vás vhodné datum a dohodnout průběh i účast rodičů či dalších příbuzných na oslavě.

Domlouvejte se, prosím, s průvodci vybraného dne o oslavě nejpozději do čtvrtka předchozího týdne. Bude pak dostatek času na to napsat a nejméně 2 dny předem průvodcům poslat narozeninový příběh, složený ze stručných bodů, významných momentů od početí do aktuálních narozenin, co se každý rok vaše dítko naučilo, zažilo  a také, jak se rodiče senámili. My vám zase budeme mít čas říci, jestli je třeba při přípravě „dortu“, muffinů apod. brát ohled na nějakou alergii. Oslava pak probíhá cca od 13,45 do 14,30 a jediné co je třeba přinést, jsou svíčky podle věku dítěte + jedna navíc.

Zdraví především

Važíme si zdraví svého i druhých, neposílejte do školky děti s výraznějším nachlazením, přestože ve venkovním prostoru je nebezpečí vzájemné nákazy menší. Pokud u svého dítěte zaznamenáte nakažlivé onemocnění (neštovice, impetigo, vši, roupy apod.), prosím, oznamte to co nejdříve koordinátorovi pro komunikaci s rodiči z důvodu včasných opatření u ostatních dětí.

V zájmu ekologie prosíme rodiče, aby dle svých možností balili dětem jídlo do krabiček, látkových sáčků či materiálů, které podporují trvale udržitelný rozvoj (ubrousky, recyklovatelné materiály apod.)

Díky, že s námi podporujete u dětí zdravé stravování, sladkosti typu bonbóny, lízátka apod. k svačince nepatří.

Uvítáme a oceníme polečné opatrování zázemí a podílení se na chodu školky a školy jakýmkoli způsobem.

Snažíme se vytvářet pro děti radostné, hravé a láskyplné prostředí. Proto prosíme, aby rodiče v rámci svých možností přicházeli k rannímu předávání dětí včas a společně s dětmi začínali svůj den v klidném a pohodovém tempu.

Společné pobyty

Společné pobyty, jako například zimní pobyt na horách, pobyt s vedeným plaváním či letní tábor s koňmi organizujeme primárně mimo čas školy/školky, tedy v čase prázdnin a státních svátků. Pokud pořádáme společné pobyty v čase školky např. několikadenní výjezd jako je puťák nebo návštěvy do vzdálenějších končin s přespáváním, je třeba vždy organizovat je s předstihem. Děti z docházky neodhlašujeme. Průvodci si rozdělí kompetence tak, aby zůstala zachována docházka v zázemí i během pobytu. Běžný chod školky může být omezen pouze v případě méně než tří dětí, které se výjezdu neúčastní. Ty si mohou nevybrané dny nahradit. Děti, které jedou bez rodičů přispívají na stravu a péči nad rámec hodin školy/školky dle předchozí dohody, podle konkrétní akce.
Během pobytů s dětmi typu školka v přírodě, zajišťujeme celodenní program, který pokud je nad rámec času školky, je zahrnut v ceně pobytu.
 Vítána je organizace ze strany rodičů. Je třeba vždy s předstihem domluvit podmínky napřed s vedením školy/školky, které budou v souladu s časovým plánem a finančními možnostmi pro danou akci. Komunikaci s rodiči a hromadná sdělení vždy rozesílá vedení školy/školy, až když jsou informace ucelené a jednotné.