Gabriela Doubek

členka výkonné rady - koordinátorka průvodců školky/školy, koncept školky, správa webových stránek, organizace slavností
průvodkyně dětí a členka kapely ZeMě od roku 2010
klíčová osoba ve školce

tel.: 604 916 289
email: zeme.je.zeme@gmail.com

VE ŠKOLCE

– komunikace s rodiči a průvodci v případě konfliktu, spolupráce s odborníky

– vedení školkových průvodců, schůzek s průvodci a rodiči

– organizace pobytů a výjezdů školky

– průvodkyně předškolních dětí a v Klubíčku

OSTATNÍ

– sdílení všeobecných informací o chodu ZeMě , pozvánky a lesní zprávy

– personální odd.: smlouvy, výplaty ve spolupráci s Eliškou, aktualizace stanov, rejstřík MŠ

– organizace supervizí a intervizi, slavností, vedení kapely ZeMě

– organizace soustředění týmu ZeMě

– aktualizace webových stránek (spolu s Jindrou)

Pro ZeMi pracuji od roku 2010, do mých kompetencí patří:
– péče o školkové a školní průvodce
– administrativa (stanovy, smlouvy etc.)
– správa webových stránek
– organizace a náplň ročních slavností 
– předškolní příprava

Začínala jako jedna z prvních průvodkyň. Je spoluzakladatelkou divAdílny – divadelní dílničky pro děti předškolního věku, lektorkou plavání a vedoucí pobočky v Dobřichovicích Plaváček- www.plavacek-deti.cz. V současnosti členkou výkonné rady podílející se na chodu a organizaci spolku ZeMě. Dále pracuje ve spolku Ke kořenům, jako ekofunebračka.

Několikaletá praxe s dětmi, také handicapovanými a z dětských domovů, praxe v komunitním centru Camphill v Anglii. Vystudovala SMŠUD atelier výroby loutek a masek v Praze Čakovicích. Dále Akademii sociálního umění Tábor, obory jako arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a léčebná pedagogika. Následovala několikaletá praxe s dětmi, také handicapovanými a z dětských domovů, praxe v komunitním centru Camphill v Anglii.Je maminkou tří dětí Magdalénky, Františka a Ondřeje.
Zájmy: zpěv, divadlo, tradice a slavnosti roku, jóga, arteterapie, lidé a cesty.

Instruktorka plavání

http://www.hlasticha.com