Docházka dětí

On-line rezervační systém »

  • Pro evidenci docházky dětí používáme on-line rezervační systém. Přihlašte se zde (skolky.picktime.cz)
  • Pravidelná docházka dítěte je zanesena do kalendáře ze strany školky dle nahlášení rodičů.
  • Omluvy a náhrady si zajišťují v průběhu celého školního roku přímo rodiče.
  • Náhrady lze uplatňovat jen v termínu jejích trvání, tj. 30 dní od prvního odhlášení. Např. náhradu s expirací 31. 3. lze uplatnit pouze do konce března, poté propadá.
  • Plánované a dlouhodobé změny v docházce je potřeba hlásit v časovém předstihu a zanést do docházkového systému.
  • Odhlášení dítěte z docházky (rezervačního systému) probíhá ideálně do 20:00 předchozího dne. V urgentním případě do 07:00 hodin daného dne pro umožnění náhrad dalších dětí. Po tomto čase není možné změnu v systému uskutečnit a propadá nárok na náhradu daného dne. Odhlášení provádí zákonný zástupce dítěte nebo jiná pověřená osoba, která má vstupní data do rezervačního systému.
  • Náhrady negarantujeme – je možné si je vybrat jen, když se jiné dítě odhlásí.
  • Není možné vybírat si náhrady za státní svátky a prázdniny.
  • Je možné nahlásit dítě na náhradu na jakýkoli den mimo pravidelnou docházku a to i na pozici náhradníka. Náhradu lze také stáhnout zpět (a to i z pozice náhradníka) a uplatnit v jiný den. Její platnost se tím ale neprodlužuje. Odhlašování náhrad se dělá stejně jako běžné odhlašování.
  • Systém neumožňuje přehlášení dítěte ze skupiny do skupiny v rámci jednoho dne řádné docházky (např. odhlásit z pondělní malé skupiny a nahlásit do pondělní putovní skupiny) ani odhlášení a zpětné přihlášení na ten samý den řádné docházky do běžné skupiny dítěte. V takovém případě se obraťte na administrátorku picktime Blanku Švédovou viz. Kontakty.

Jak postupovat při omluvách a náhradách