Informace o předškolním vzdělávání

Milí rodiče předškolních i školkových dětí,

na této stránce naleznete praktické informace o individuálním předškolním vzdělávání.

Předškolní skupinka je otevřena zájemcům jak z řad předškoláčků, tak mladších školáků lesní školky a školy ZeMě jeden den v týdnu.
Průvodci pracují s dětmi podle principů lesní pedagogiky i s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jak jej na svých stránkách uvádí MŠMT ZDE.

Rytmus pravidelného setkávání předškolácké skupiny se v našich podmínkách velmi osvědčil, zároveň však neumožňuje naplnit vzdělávací program v plné výši. Zodpovědnost za vzdělání tedy stále zůstává v rukou rodičů.

S předškoláčky pracujeme v měsíčních cyklech s ústředním tématem, ve kterém reflektujeme celkovou koncepci školy a školky ZeMě, ale také se od prožívání rytmu přírody a volné hry posouváme směrem k exaktnějšímu zkoumání světa.
Prostřednictvím příběhů rozvíjíme fantazii, schopnost sebevyjádření a procvičujeme také mluvidla a řeč. Hrajeme spoustu pohybových her ve skupině, abychom uměli spolupracovat, respektovat jeden druhého a pravidla, a také si prostě jen protáhli tělo a zkoordinovali jeho pohyby.

Pracujeme všemi smysly. Zkoušíme všechny materiály, skrze jejich kvality rozvíjíme jemnou motoriku, prostorové vnímání, cit pro barvy. Pracovat budeme s ovčí vlnou, včelím voskem, malovat akvarelovými barvami, dřevem, hlínou.. Nedílnou součástí našich setkání jsou grafomotorická cvičení, nácvik správného uchopení tužky, nůžek, rozvoj logického myšlení i dovedností předcházející čtení, psaní a počítání.
Formou hry učíme děti soustředěné individuální i skupinové práci, schopnost uvědomění si svých silných i slabých stránek. Využíváme vhodných vzdělávacích programů i mimo zázemí ZeMě. Každému předškolákovi je založeno vlastní portfolio, které může být následně k dispozici pro
přezkoušení v MŠ, ve které je dítě registrováno.

S sebou prosíme vybavte děti baťůžkem s vlastním pitím, svačinou a přiměřeným oblečením na lesní putování viz. odkaz VYBAVENÍ DĚTÍ

Děkujeme, že dětem do školky nedáváte fixy a propisky. Ve školce jsou vhodné psací potřeby plně k dispozici.
Pro tento dětský věk je, mimo jiné, velmi důležité, aby děti ke kreslení a „psaní“ používali vhodné psací potřeby – nejlépe voskové pastelky, nebo trojhranné, silnější, dostatečně měkké tužky a pastelky. Tento typ je vhodný s ohledem na uvolněný správný úchop a jeho fixaci. Pokud dítě nesprávně sedí a například mu neklouže správně ruka po papíře – zhoršuje se jeho soustředění a chuť zkoušet, učit se a tvořit.

Zápisy ze schůzek a kronika

FOTOGALERIE 2022/23 ZDE

KRONIKA

ZÁPISY

  • Jaro je tu! Náměty na domácí tvoření (3/15/2021) - Jaro je tu! Opravdu? Pojďte s námi sledovat, jak se v přírodě postupně probouzí jaro. Objevují se časní i pozdnější poslové jara. Připravili jsme pro vás hru ve dvou verzích, jednodušší pro mladší školkové a náročnější pro starší (předškolní a školní) děti. Soubory k vytištění najdete tady: Na procházkách a výletech je nejkrásnější se… ...
  • Úkoly a nápady pro předškoláky, jaro 2021 (3/1/2021) - KVĚTEN 11.5. Předškolácká skupinka nejsou žádná miminka! Hurá, jsou tu teplé dny a my můžeme být společně s dětmi v lese. Dnes jsme se rozhodli nejít vůbec do zázemí a naplánovali si, výpravu na dračí skálu k naší májce. Několik dětí přijíždí z Prahy – Pippa, Vincík, Eliot, Hubert a… ...
  • Informace o individuálním vzdělávání (10/6/2020) - Informace o individuálním vzdělávání Rozhodujete se, zda  vaše dítě bude v individuálním vzdělávání (IV) a bude-li navštěvovat školu ZeMě? Připravili jsme pro Vás informace, které věříme, Vám pomohou s rozhodováním Škola ZeMě přijímá děti, které jsou v domácím vzdělávání. Je důležité si však uvědomit, že nenese odpovědnost za vzdělávání a… ...
  • Comenia script / předškoláci (3/23/2020) - Milí rodiče předškoláků, Posílám zajímavý dokument ke Comenia Sript pro Vás rodiče. S tímto písmem pracujeme s prvňáčky ve škole ZeMě. https://drive.google.com/file/d/1MOkj39rQVW3EZT8OZ8i4hlqRHORqmTK4/view?usp=sharing Dále pak návrhy na práci doma/výukové aplikace pro Comenia-script: http://comeniascriptapp.cz/?l=cs#v Zdravím Eliška Salay Kašparová ...

INFO PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ OHLEDNĚ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Od 1.9. 2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které dovršily 5 let do 31.8.2017. Vzdělávat je mohou pouze zařízení v síti MŠMT (=lesní mateřská škola). Pro ty školky, které zůstávají lesním klubem (=mimo rejstřík MŠMT) platí toto:

a) děti odejdou do jiné školky
b) nastoupí na „individuální předškolní vzdělávání“.

Rodiče musí v květnu vyplnit přihlášku do zvolené školky (nemusí být spádová), čímž oznámí, že jejich dítě nastoupilo na individuální předškolní vzdělávání.

Co je individuální vzdělávání a jak se k němu nahlašuje?

Je to alternativa k pravidelné docházce předškolního dítěte do rejstříkové MŠ. Rodič v dubnu písemně nahlásí před zápisem, že jeho dítě nebude MŠ navštěvovat. Ředitel MŠ rodiči doporučí (písemně, pokud bude informován dopisem a ústně, pokud přijde rodič s dítětem k zápisu), na co se má v přípravě na školu zaměřit a v prosinci je dítě přezkoušeno rejstříkovou MŠ. Po celou dobu může dítě chodit do lesního klubu. Ředitel může zrušit individuální předškolní vzdělávání v případě, že se dítě nedostaví k přezkoušení.