Zápisy ze schůzek, informace o předškolním vzdělávání

Milí rodiče předškolních i školkových dětí,

na této stránce naleznete jak zápisy z našich společných schůzek, tak praktické informace o individuálním předškolním vzdělávání.

Předškolní skupinka je otevřena zájemcům jak z řad předškoláčků, tak mladších školáků lesní školky a školy ZeMě jeden den v týdnu.
Průvodci pracují s dětmi podle principů lesní pedagogiky i s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jak jej na svých stránkách uvádí MŠMT ZDE.

Rytmus pravidelného setkávání předškolácké skupiny se v našich podmínkách velmi osvědčil, zároveň však neumožňuje naplnit vzdělávací program v plné výši. Zodpovědnost za vzdělání tedy stále zůstává v rukou rodičů.

S předškoláčky pracujeme v měsíčních cyklech s ústředním tématem, ve kterém reflektujeme celkovou koncepci školy a školky ZeMě, ale také se od prožívání rytmu přírody a volné hry posouváme směrem k exaktnějšímu zkoumání světa.
Prostřednictvím příběhů rozvíjíme fantazii, schopnost sebevyjádření a procvičujeme také mluvidla a řeč. Hrajeme spoustu pohybových her ve skupině, abychom uměli spolupracovat, respektovat jeden druhého a pravidla, a také si prostě jen protáhli tělo a zkoordinovali jeho pohyby.

Pracujeme všemi smysly. Zkoušíme všechny materiály, skrze jejich kvality rozvíjíme jemnou motoriku, prostorové vnímání, cit pro barvy. Pracovat budeme s ovčí vlnou, včelím voskem, malovat akvarelovými barvami, dřevem, hlínou.. Nedílnou součástí našich setkání jsou grafomotorická cvičení, nácvik správného uchopení tužky, nůžek, rozvoj logického myšlení i dovedností předcházející čtení, psaní a počítání.
Formou hry učíme děti soustředěné individuální i skupinové práci, schopnost uvědomění si svých silných i slabých stránek. Využíváme vhodných vzdělávacích programů i mimo zázemí ZeMě. Každému předškolákovi je založeno vlastní portfolio, které může být následně k dispozici pro
přezkoušení v MŠ, ve které je dítě registrováno.

S sebou prosíme vybavte děti baťůžkem s vlastním pitím, svačinou a přiměřeným oblečením na lesní putování viz. odkaz VYBAVENÍ DĚTÍ

Děkujeme, že dětem do školky nedáváte fixy a propisky. Ve školce jsou vhodné psací potřeby plně k dispozici.
Pro tento dětský věk je, mimo jiné, velmi důležité, aby děti ke kreslení a „psaní“ používali vhodné psací potřeby – nejlépe voskové pastelky, nebo trojhranné, silnější, dostatečně měkké tužky a pastelky. Tento typ je vhodný s ohledem na uvolněný správný úchop a jeho fixaci. Pokud dítě nesprávně sedí a například mu neklouže správně ruka po papíře – zhoršuje se jeho soustředění a chuť zkoušet, učit se a tvořit.

Zápisy ze schůzek a kronika

  • Podzimní předškolácká kronika 2022 (9/22/2022) - 20.9. Máme vlajku! A né ledajakou, jsou na ní všechny barvy a taky vše potřebné. Malovali jsme ji společně. Barvami na textil. A teď nám zdobí malou jurtu - naše hlavní zázemí. Také už máme naše pracovní sešity. Budeme s nimi pracovat, ale je to víc inspirace, než každotýdenní činnost.… ...
  • Schůzka školkových průvodců a rodičů 11.4.2022 (4/13/2022) - Zápis ze schůzky školkových průvodců a rodičů 11. 4. 2022 Průvodci: Gábi D, Gábi H., Desi, Lucka, Dita, Míša, Milan, Petr, VáclavZa rodiče Lucka Dolejší - Amálka, Roza, Kilda, Eva Tomsová - Malvínka Šárka, tatínek od Mii ,Tereza Reichová - Lota, Šimon Pánek a Petra Jancinová - Tom, Míša od… ...
  • KRONIKA PŘEDŠKOLÁKŮ (3/20/2022) - 12. dubna Nádherný jarní den nás uvítal v zázemí. Ve stínu týpí ještě zbytky jinovatky, v džbáncích led, ale vzduch už docela teplý, voňavý. K tomu ptačí koncerty. Začali jsme ranním kruhem s písničkou, posíláním signálu na mnoho způsobů a povídáním o Velikonocích. Václav nám ve zkratce převyprávěl příběh o… ...
  • Předškoláci 2021/22 (2/14/2022) - Milí rodiče předškoláků,nejprve krátce o dění v naší partičce „Jeleni a Laně“. S Václavem se snažíme namíchat předškoláckýprogram tak, aby děti bavil a zároveň nenásilně vedl k podpoře školní zralosti.Školní zralost, tedy schopnost se učit, má šest důležitých aspektů: Sebevědomí Zvídavost Schopnost jednat s určitým cílem Sebeovládání Schopnost spolupracovat s ostatními Schopnost komunikovatDěti z lesních školek… ...
  • Zápis ze schůzky školkových rodičů 11.10.2021 (10/12/2021) - Setkali jsem se v pondělí 11.10. 2021 v 19:00 spolu se školkovými průvodci a radou ve velké jurtě. Omluven Václav. TÉMATA: Dohody a pravidla S dětmi máme několik základních dohod, které jsou pro naše fungování důležité. A neméně důležitá je i podpora a dodržování ze strany vás rodičů. Každou dohodu… ...
  • Zápis ze schůzky předškoláků 6.10. (10/11/2021) - Přítomni: Petra Jacinová, Eva Tomsová, Katka Krausová, Lucka Dolejší, Dita Ptáčková, Lucka Millerová, Wáclav Svašek V úvodu Wáclav představil náš koncept a rytmus předškoláckého dne. Cílíme nikoli na „ideální přípravu na školu“, ale na celkový harmonický rozvoj dítěte. Skladba dne: ·       Ranní kroužek s rituály, rytmizací, pohybovými hrami – řečový rozvoj, sociální dovednosti·       Volná… ...
  • Přehled hospodaření s členskými příspěvky (5/17/2021) - Zde k nahlédnutí FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZeMě  ČERPÁNÍ ŠKOLNÍHO A ŠKOLKOVÉHO FONDU ...
  • Zápis ze schůzky rodičů a průvodců školky, 12.4. 2021 (5/4/2021) - STĚŽEJNÍ TÉMA - současná covid situace a výhled na další fungováníMožnost právní podpory v případě provozu v čase uzavírek z důvodu nařízení vlady, doporučení maminkou Aničkou a také Asociací, jednat a chovat se jako rejstříková školka (se všemi opatřeními). Dle stanov jsme ovšem Lesní klub, na to je třeba brát… ...
  • Jaro je tu! Náměty na domácí tvoření (3/15/2021) - Jaro je tu! Opravdu? Pojďte s námi sledovat, jak se v přírodě postupně probouzí jaro. Objevují se časní i pozdnější poslové jara. Připravili jsme pro vás hru ve dvou verzích, jednodušší pro mladší školkové a náročnější pro starší (předškolní a školní) děti. Soubory k vytištění najdete tady: Na procházkách a výletech je nejkrásnější se… ...
  • Úkoly a nápady pro předškoláky, jaro 2021 (3/1/2021) - KVĚTEN 11.5. Předškolácká skupinka nejsou žádná miminka! Hurá, jsou tu teplé dny a my můžeme být společně s dětmi v lese. Dnes jsme se rozhodli nejít vůbec do zázemí a naplánovali si, výpravu na dračí skálu k naší májce. Několik dětí přijíždí z Prahy – Pippa, Vincík, Eliot, Hubert a… ...

INFO PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ OHLEDNĚ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Od 1.9. 2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které dovršily 5 let do 31.8.2017. Vzdělávat je mohou pouze zařízení v síti MŠMT (=lesní mateřská škola). Pro ty školky, které zůstávají lesním klubem (=mimo rejstřík MŠMT) platí toto:

a) děti odejdou do jiné školky
b) nastoupí na „individuální předškolní vzdělávání“.

Rodiče musí v květnu vyplnit přihlášku do zvolené školky (nemusí být spádová), čímž oznámí, že jejich dítě nastoupilo na individuální předškolní vzdělávání.

Co je individuální vzdělávání a jak se k němu nahlašuje?

Je to alternativa k pravidelné docházce předškolního dítěte do rejstříkové MŠ. Rodič v dubnu písemně nahlásí před zápisem, že jeho dítě nebude MŠ navštěvovat. Ředitel MŠ rodiči doporučí (písemně, pokud bude informován dopisem a ústně, pokud přijde rodič s dítětem k zápisu), na co se má v přípravě na školu zaměřit a v prosinci je dítě přezkoušeno rejstříkovou MŠ. Po celou dobu může dítě chodit do lesního klubu. Ředitel může zrušit individuální předškolní vzdělávání v případě, že se dítě nedostaví k přezkoušení.