Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky rodičů, průvodců a rady 3.4.2023

Díky všem za sobotní brigádu a krásnou jarní slavnost. Fotky najdete v naší galerii. Z Jarní slavnosti: https://www.zemezeme.cz/fotogalerie/Z brigády: https://photos.app.goo.gl/RrsyfBRKNcpeaEh38

Zápis ze schůzky s rodiči školky 14.11.2022

 • Představení týmu, nová podpora Anička Hauzírková (přijímání nových dětí), Magda Kvítková (rejstřík MŠ), Lucka Milerová (RVP), Danča Kořínková (smlouvy s rodiči, stanovy, budoucí ředitelka), Gábi Doubek (zastřešení školky, zástupkyně ředitelky)
 • Smlouvy – PROSÍME, KDO JEŠTĚ NEDONESL PODEPSANOU SMLOUVU, AŤ TAK UČINÍ
 • Granty – v procesu, veškeré podklady má naše poradkyně Veronika 
 • Úterky – Od 1.12. je zrušena až do odvolání skupinka Indiánu a Liščátek z důvodu velmi nízké účasti.
 • Jízdy – iniciativa rodičů i v příštím roce, zastřešuje Gábi Holečková, nutný vlastní lístek na vlak od 6ti let!
 • Svvačiny – Prosíme, ať děti nenosí do školy sladkosti – bonbony, žvýkačky atd. Pouze musli tyčinky. Promluvme s dětmi o tom, že jídlo je pro nás, že nás sytí. Je v pořádku říci ne a nedělit se. 
 • Hračky – Do školky nenosíme.
 • Blížící se slavnosti: Adventní zahrádka- ZAPIŠTE SVÉ DĚTI A JEJICH SOUROZENCE DO TABULKY!https://www.zemezeme.cz/events/adventni-zahradka-4/ a Vánoční řevnické trhy 17.12. Děti budou vyrábět ve školce výrobky na stánek. Tabulka S FUNČNÍM ODKAZEM na zapisování zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxJQkAOR0IBGqrmejGHVSwSov-qxgSKB/edit?usp=sharing&ouid=103763901452116519029&rtpof=true&sd=true
 • Jarní schůzka rodičů, průvodců a rady školky ZeMě se bude konat v pondělí 10.4. 2023: https://www.zemezeme.cz/events/jarni-schuzka-rodicu-a-pruvodcu-skolky-zeme/
 • Vstup do rejstříku MŠ, který by nastal od 1.9.2023 představí Magda Kvítková, Magda pošle nutné materiály např. k očkování. Děti mladší 31. srpna 2023 musí odevzdat patřičný papír do zápisu. tj. 3.5. 2023. Předběžný zápis 3.-16.5. a podepsání smlouvy na nový školní rok. Od Magdy Kvítkové k vašim otázkám ohledně rejstříku a také v příloze přikládáme formulář, který je třeba vyplnit ohledně očkování spolu se smlouvou pro školní rok 2023/24. Na Magdu je možné se obracet stran rejstříku: vznik lesní MŠ je důležitý pro udržitelnost ZeMě, bez finanční dotace od státu bude docházet k neustálému zdražování, protože aktuální rozpočet nepokrývá vše potřebné- rejstřík tedy znamená, že v příštím školním roce nedojde ke zdražení, plus v roce 24/25 by mělo dojít k drobnému snížení (protože po roce provozu je příspěvek od státu vyšší než v prvním roce)- vznikne možnost docházky na 5 dní- zůstane zachována možnost docházky na 2 a 3 dny- 5 leté děti nebudou muset nikam na přezkoušení- rodičům nevznikne zbytečná povinnost s omluvenkami, omluvenky nastavuje školní řád, takže to je  o tom, jak si to napíšeme- vznikne pozice ředitelky- Daniela, ostatní zůstane zachováno, není nutnost personálních změn (jen se pracovní pozice budou jinak nazývat)- obecně změna na lesní MŠ má mít jen administrativní důsledky (vypracování různých dokumentů, změna názvosloví)- to bude dělat pozice Jaruška, je esenciální aby provoz ZeMě zůstal takový, jaký je- na rodiče jediný, ale zásadní požadavek nad rámec stávajících a to dodání potvrzení k očkování/imunitě/prodělání nemocí ve zcela konkrétní podobě viz příloha.- dotazy ke vzniku směřovat na magda.kvitkova@lesnims.cz (Jaruška) 
 • Magda Kvítková, Asociace lesních MŠ, www.lesnims.cz, tel.: 777 017 325

Poklidný čas přeje za celou ZeMi
Gábi Doubek

Schůzka s rodiči předškoláků 12.10. 2022

Předškolácká skupinka s průvodkyněmi Gábi Doubek a Luckou Millerovou, za podpory Špandi.

Čemu se věnujeme:
* hrubá, jemná motorika
* práce s přírodními materiály
* malba, modelování, 
* rytmika (písně, říkanky)
* dlouhodobé projekty:
Výběr a sadba doubku – péče přes zimu každý sám doma
Výroba jednoduchého tkalcovského rámu (pošleme návod)

Zastáváme názor, že není kam spěchat. Následujeme přirozené impulsy dítěte. Ve hře se učíme zejména sociálním dovednostem (umět čekat, dát slovo druhému, respekt a neposuzování, samoobslužnost atd.)

Zápisy do kroniky a fotogalerii předškoláků, informace o předškolním vzdělávání naleznete na samostatné stránce zde: https://www.zemezeme.cz/skolka/zapisy-ze-schuzek/

Informace o individuálním vzdělávání

Rozhodujete-li se, zda vaše dítě bude v individuálním vzdělávání (IV) a bude navštěvovat školu ZeMě? Připravili jsme pro Vás informace, které věříme, Vám pomohou s rozhodováním. Škola ZeMě přijímá děti, které jsou v domácím vzdělávání. 

Je důležité si uvědomit, že ZeMě nenese odpovědnost za vzdělávání a jejím cílem a zájmem není obsáhnout Rámcový vzdělávací program (RVP). Toto je vždy jen a pouze na rodičích samotných. Je proto dobré se předem seznámit s koncepcí školy ZeMě, jestli Vám takovýto přístup vyhovuje. 

Doporučujeme si předem přečíst např. tyto odkazy pod heslem na webu ZeMě: https://www.zemezeme.cz/skola/nase-koncepce/ Dále doporučujeme si poslechnout povídání s Juditou Kapicovou (naše metodička, která pro ZeMi zajišťuje přezkoušení a umístění dětí v kmenových školách), kde jistě naleznete spoustu odpovědí na vaše otázky, pomohou vám s rozhodováním zda IV nebo klasická škola a především jsou velmi inspirativní – dají vám pohled odbornice s letitými zkušenostmi. Nahrávky vznikly při setkáních Judity s rodiči našich školáků:
https://soundcloud.com/user-672976379/juditakprozemi/s-DQQyu
https://soundcloud.com/user-672976379/iv-1/s-D49BE
https://soundcloud.com/user-672976379/povidani-s-juditou-112019

Více naleznete zde: https://www.zemezeme.cz/skola/nase-koncepce/
V případě zájmu o návštěvu ve škole ZeMě, kontaktujte Gábi Holečkovou na tel.: 776 79 04 89
zapsala Gábi Doubek

Napsat komentář