Mimořádný rozvrh týdne 4.5.-7.5.

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 04/05/2020 - 07/05/2020
Celý den

Kategorie


Podmínky omezeného provozu platné pro průvodce a rodiče dětí až do odvolání:

Je třeba doložit dodatek ke smlouvě viz. mail., jenž je platný do odvolání mimořádného stavu. Bez tohoto dokumentu nemůže dítě být přebráno.
Dále zákonný zástupce podepisuje 1x týdně prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
Před každodenním nástupem
Rodič se ráno přesvědčí, že dítě nemá teplotu, ani respirační potíže.
Zákonný zástupce souhlasí, že v případě, že dítě bude vykazovat známky respiračního onemocnění či zvýšené teploty, nebude mu umožněno se vzdělávání zúčastnit a bude již při příchodu vráceno zákonnému zástupci.
 
Přebírání dětí probíhá ve vyhrazeném prostoru, zákonní zástupci vstupují do vymezeného prostoru výhradně v rouškách.
Rodiče se nezdržují v prostoru LK, předají dítě a potřebnou dokumentaci.
Dítě si vydesinfikuje ruce při vstupu do prostoru LK, stejně tak průvodce.
Vybavení dětí
Je možné dítě vybavit vlastním desinfekčním mýdlem. 
Vlastní ručník: děti jeden v batohu, průvodce vlastní
Nutná je též vhodná obuv pro celodení pobyt venku a nepromokavá vrstva (bunda, pláštěnka)
Dítě nad 7 let musí být vybaveno rouškou, sundání roušky je možné pouze na pokyn průvodce. 
– na veřejných komunikacích při přemisťování do lesa
– při odpoledním předávání
Hygiena roušek zajistí rodiče, děti budou mít dvě látkové roušky – v batohu pytlíček na roušky.
 
Mimořádný provozní řád
Po dobu trvání nouzového stavu budeme fungovat v menších skupinkách 1 průvodce a 7 až 8 dětí. Průvodci spolu budou ve spojení během celého dne v dostupném okruhu okolí Řevnic pro případ podpory. Upřednostňujeme vzhledem k situaci pobyt v lese a volné přírodě. Zázemí budeme využívat jen v nutném případě. 
 
Doprava 
Do odvolání nebude ZeMě zajišťovat dopravu dětí. Místo srazu jednotlivých skupinek bude upřesněno vždy na webu, většinou mimo zázemí. Průvodci se také zavazují, že upřednostní pokud možno vlastní, ne hromadnou dopravu.
Stravování
Do odvolání a s ohledem na zvýšenou hygienu nebude ZeMě zajišťovat stravování. Dávejte proto dětem větší svačiny s sebou. Současně také menší, osobní ručník a případně lžíci. Dostatek pitné vody zajistí průvodce. Průvodce také zajistí potřebnou hygienu zejména před jídlem.
Spolek ZeMě se současně zavazuje, že průvodci jsou obeznámeni s mimořádným provozem a jeho podmínkami a plně respektují vzniklá opatření. Podepisují současně taktéž prohlášení o bezinfekčnosti. Bude zajištěno vše potřebné stran hygieny jako desinfekce, ochranné rukavice, dostatek vody atd.
Mimořádný provozní řád
Srazy budou probíhat odděleně pro školku a školu. Průvodci si rozdělí děti až na místě. Vždy jeden průvodce na 7-8 dětí. Ráno od 8:30 do 9 hodin i odpoledne od 15:30 do 16:00hod.
ŠKOLKA – staré svačinkové místo pod lesem, konec ul. Tyršova
ŠKOLA – předešlé místo školky/školy (u srubu pod lesem) ul. v Úvoze
Ve středu sraz u Katky Kotkové ul. 28. října č. 241, vstup z ul. Pražská naproti autoservisu Kia.

ROZVRH TÝDNE 4.5.-7.5. 

Aktuální rozpis průvodců a dětí zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qvVph7X7d9OfH9cHxdVhCJdxWBIjjeGB_2QtQEkUlWw/edit#gid=583149152

 

Vzhledem k situaci bude první týden pně v přítomném okamžiku. Prosíme ať mají děti po celý týden s sebou, pastelky, psací potřeby, několik papírů a tvrdší desky, nebo sešit jako podložku. Těšíme se už velmi!

PONDĚLÍ 4.5.
průvodci Dita, Jana a Ben
Prosíme ať mají děti s sebou, pastelky, psací potřeby, několik papírů a tvrdší desky, nebo sešit jako podložku. Těšíme se!
ÚTERÝ 5.5.
průvodci Eliška a Michal
Putování lesem, oheň a pohybové hry s češtinou.
Prosím ať treťáci přinesou všechny karty s vypracovanými -vyjmenovanými slovy a ctvrtáci své snové příběhy ze zadání v kronice.
-poslech audio knihy Čarodějův učeň
+ pracovní listy z Českého jazyka a z matematiky v kronice
S sebou: vybavený penál a pokud máte doma, tak i pracovní sešity ČJ.
STŘEDA 6.5.
průvodci Katka a Ondřej
sraz u Katky Kotkové ul. 28. října č. 241, vstup z ul. Pražská naproti autoservisu Kia
ČTVRTEK 7.5.
průvodci: Katy, Ondřej a Jindra
Od Elišky:
+ pracovní listy k vytištění pro I.ročník čtení a psaní v kronice
PÁTEK 8.5. státní svátek – zavřeno

Napsat komentář