ŠKOLA ÚTERÝ ČJ & MA / březen – červen 2020

úterý 23.6. 2020
Eliška, Rozárka S. jako asistentka místo Aničky, Michal a Míša Višňa
Ranní sraz na nádraží, bohužel bez Michala a hurá na hřiště. Tam jsme si dali sváču a volnou hru místo pohybovky.

Český jazyk:

Poslech audio knihy Čarodějův učeň, poslední kapitola.
Knihu jsme zpracovali do deníků / skicáků. Druhákům pomohla Rozárka S., se třeťáky pracovala Eliška místo Aničky a se čtvrťáky pracoval Michal.
Druháci měli vcelku návodné pracovní listy k zapsání knihy. Třeťáci a čtvrťáci měli za úkol zapsat název knihy, autora, krátce o čem kniha pojednává a něco o jedné z hlavních postav z knihy. Všichni měli nakreslit obrázek. Někomu se zdál tento úkol jako nadlidský výkon, ale v závěru byli všichni překvapeni co zvládli!

Před matematikou jsme si udělali společnou fotografii Žofčiným polaroidem. Žofka nám udělá kopii pro všechny a děti ji dostanou v pátek s památníčkem. Bude to dokonce samolepka!

Matematika
Stolní hry

úterý 16.6. 2020
Eliška, Anička, Michal a Míša Višňa

Pohybovka slovní druhy.

Český jazyk:
Poslech audio knihy Čarodějův učeň, předposlední kapitola!
II. ročník: slovní druhy úvod. Podstatná jména.
III. ročník: vyjmenovaná slova opakování. Nalepili jsme si do deníků/skicáků karty vyjm.slov po Z. Zahráli jsme si Ypsilonii.
IV. ročník: shoda podmětu s přísudkem. Společné čtení knihy Proč chtěl ptakopysk do Solopisk, práce v této knize.

Matematika

úterý 2.6. 2020
Eliška, Michal a Míša Višňa

Pohybovka v jurtě. Slovní druhy.

Český jazyk:
Poslech audio knihy Čarodějův učeň.
Každý si zpracoval list informací, jak se má v této škole, co cítí, co má rád. Uvidíte v památníčku. Některé děti, respektive nejstarší kluci Máťa a Jura bohužel tento čas nevyužili plodně. Zatím, co ostatni o otázkách opravdu přemýšleli, kluci rušili a psali do listu úplné hlouposti. Tento den vznikl pro naše nejstarší děti, které se chtěly učit.. Nyní se situace obrátila a nejstarší se učit nechtějí. Je třeba zvážit, zda je tedy na tento den posílat.
Nyní je to tak, že na každé pohybovce je,, něco bolí“ … Musím pro ně vymýšlet extra práci pro bolavé… Často pohybovku spíš problbnou.

II. ročník: bě, pě, vě, mě
III. ročník: vyjmenovaná slova opakování Nalepili jsme do deníků/skicáků karty vyjm.slov po S. Ypsilonie.
IV. ročník: shoda podmětu s přísudkem

Matematika
II. ročník: násobilka 7 a 8
III.ročník: sčítání ve stovkové tabulce
IV. ročník: Dělitelnost a násobení.

úterý 26.5.

Eliška a Michal a odpoledne Míša Višňa

Ranní pohybovka s kytarou tentokrát už v jurtě. Prošli jsme zase češtinu v pohybu od hlásek až po slovní druhy.

Český jazyk
Poslech audio knihy Čarodějův učeň.

II. ročník: bě, pě, vě, mě. Matouš si samostatně doplňoval v sešitu první třídy a v písance,pak hrál kamínkovou hru (opakování druhů hlásek, psaní u, ú, ů…).
III. ročník: vyjmenovaná slova opakování děti si nalepily do skicáků karty vyjm.slov po P. Hrály také stolní hru.
IV. ročník: skladba věty, podmět a přísudek.

Matematika

ÚTERÝ 19.5.2020

Obě skupiny se sešly na hřišti, po cestě do lesa opakování slovních druhů podstatná jména, přídavná jména a zájmena. V lese nad hřištěm svačina a poslech audio knihy Čarodějův učeň.

2. ročník dě, tě, ně. Doběhli jsme si pro učebnici dvojku.
3. ročník opakování vyjmenovaná slova
4. ročník slovesný způsob. Také opakování osob a časů.
Vše proloženo lesním baseballem.

V zázemí výborný oběd od Lucky.
Matematika, všichni se stali prodavači, počítali pokladnu, druháci měli lehčí počítání.

Týden 4.-7.5. 2020
ČESKÝ JAZYK

5.5. Ranní sraz u staré školy proběhl fajn. Sešla se nás pěkná parta! Pro jistotu jsme se rozdělili do dvou skupin, pro případ, že bychom někoho potkali.. A vydali jsme se na místo v lese, kde pár z nás letos postavilo májku.
Cestou jsme dělali bojovku pro Filipa, tatínka Rozárky, aby nás v poledne, kdy chtěl vyzvednout Rózu, dobře našel.
Na vrcholu kopce, jsme si dali svačinu a první část češtinářského dne.
Věnovali jsme se hlavně opakování všeho, co se děti teď učily doma, abychom se všichni sesynchronizovali.
Nejprve jsme si rozdali karty s vyjmenovanými slovy. Po kruhu jsme přečetli věty na nich napsané a podle vět jsme hádali, jaké vyjm.slovo je na kartě napsané.
S druháky jsme pak vtipkovali se spodobou znělosti, zatímco Michal hrál pohybovou hru na slovesa se třeťáky a se čtvrťáky.
Z horizontu kopce jsme se dostali ke Kejné, překročili potok a vystoupali na místo s májkou. Nanosili jsme dřevo a Michal rozdělal oheň. U ohně proběhla práce ve dvojicích, ten, kdo měl prac.sešit vzal k sobě kamaráda, který ho neměl. Společně pak vypracovali úkoly. Jura a Žofka měli diktát a určování podst.jmen a sloves. Oba jsou na tom moc dobře!
Treťáci opakovali vyjm.slova. Druháci spodobu znělosti.
Matouš kreslí a píše zápis z našeho dnešního putování.
Pohybová hra s vyjm.slovy pro treťáky, ve dvojicích, hledají po lese karty, řadíme je jak jdou za sebou, zjišťujeme, které nám chybí. Ale to už přichází hlad, takže jejich dodělání, zpracování si necháme po obědě.
Oběd u ohně provází poslech audio knihy Čarodějův učeň, 2 kapitoly.
Poo je chvilka na výdech pro všechny. A to se přichází zrovna Petra Kasová se školkáčky podívat na májku. Tu za chvilku vystřídá Španďa a parádně si s Michalem zahrají, Michal na kytaru a Španďa na něco s klávesami.nevím, jak se to jmenuje. (záznam je v galerii).
Treťáci dokončí karty a je tu Michal s akční tichou poštou spojenou s během štafety..
To už je 14:30,potřebujeme uhasit už dohasínající oheň a přichází déšť. Balíme se, vyrážíme stejnou cestou zpět.

Z pracovních listů jsme nestihli vše naplánované, tak můžete pokračovat případně doma. Eliška

II.ročník
Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova – opakování

III.ročník
Prosím pokračujte v pracovních listech z minulého týdne :).

IV. ročník
Časování sloves v minulém čase

MATEMATIKA
PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ ZDE

Týden 27.4.-1.5. 2020
ČESKÝ JAZYK

II. ročník
II. ročník opakování
Psaní S/Z, Š/Ž a H/CH

III. ročník
Vyjmenovaná slova po Z a opakování
VYLOSOVANÁ VYJMENOVANÁ SLOVA ke zpracování. Prosím zkompletujte si všechny Vámi zpracované kartičky vyjmenovaných slov. Pokud Vám nějaká chybí, dodělejte si ji, prosím. Přineste na naše první osobní setkání. Karty budu kopírovat pro všechny, nalepíme je pak do deníků. Díky

VI.ročník
Časování sloves v budoucím čase
Nedostal se ke mně žádný snový příběh z minula. Pokud máte, můžete mi ho poslat na email ekasparova@gmail.com

MATEMATIKA
PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ ZDE

Týden 20.4. – 24.4.
ČESKÝ JAZYK
II. ročník psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

III. ročník Vyjmenovaná slova po v
VYLOSOVANÁ VYJMENOVANÁ SLOVA

IV. ročník časování sloves v přítomném čase
Těším se na Vaše snové příběhy ze zadání na str. 101 cv. 5.!

MATEMATIKA
PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ ZDE

Týden 14.-17.4.2020

ČESKÝ JAZYK
Pro všechny kdo chtějí posílám k přečtení dvě kapitoly z knihy Čarodějův učeň, které v audio verzi vynechali.
Vyprávění o Pumphutovi a Kohoutí zápas

II. ročník:opakování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách a nácvik tvarů slov
ZDE

III. ročník
Vyjmenovaná slova po S. Pokud máte své sešity, pracujte v nich, pokud ne využijte pracovních listů. U tohoto odkazu najdete také kapitoly vyjm.slov po S z knihy Proč chtěl Ptakopysk do Solopisk.
ZDE
Zpracujte prosím vylosovaná vyjmenovaná slova po S na formát A5 na výšku.
ZDE

IV. ročník
Jednoduché a složené tvary sloves:tvar určitý a neurčitý
ZDE

MATEMATIKA
PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ ZDE

Týden 6.-10.4.2020

ČESKÝ JAZYK
II.ročník

ZDE

III. ročník
Pokračujte v pracovních listech z minulého týdne a moc se těším na zoom setkání, na Vaše zpracované A5 kartičky.
Koho by to bavilo, ať si prosím vypracuje další, které si ještě nikdo nevybral.
ZDE

IV. ročník
pracovní listy podstatná jména shrnutí a nově slovesa úvod
ZDE

MATEMATIKA
PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ ZDE

Týden 30.3.-3.4.2020
Vylosovaná vyjmenovaná slova III.roč.
ZDE

ČESKÝ JAZYK
Pracovní listy (na výběr, děti nemusí stihnout za tento týden vše) pro jednotlivé ročníky v dokumentech:

II.ročník:
PSANÍ I/Y PO MĚKKÝCH A TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH

III.ročník:
VYJMENOVANÁ SLOVA PO P
Procvičování online:
PROCVIČOVÁNÍ ONLINE

IV.ročník:
Pracovní listy:
SKLKOŇOVÁNÍ PODST.JM. PODLE VZORŮ RODU MUŽSKÉHO

Procvičování koncovek podstatných jmen online:
ROD STŘEDNÍ
ROD ŽENSKÝ
ROD MUŽSKÝ

MATEMATIKA:
zde

Týden 23.-27.3.2020
Milí přátelé,

Posílám návrhy na práci doma, nejdříve 2 knihy na celou dobu co se neuvidíme, a pak vždy do neděle budete mít na webu vloženou práci z češtiny a z matematiky pro každý ročník 🙂 . Prosím pošlete mi soukromě na watsapp zpětnou vazbu, jestli Vám způsob zadání práce vyhovuje.

Knihy:

Pro všechny :

Ve škole jsme společně četli knihu Čarodějův učeň od Otfrieda Preusslera.

Pokud máte knihu doma, můžete samostatně s dětmi pokračovat v četbě. Jinak existuje verze audio k zakoupení na audiotece, napadlo mne, že bych jí zakoupila a mohli bychom ji společně poslouchat přes zoom v domluvený čas v úterý a to zde Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9140455116

Meeting ID: 914 045 5116 Následující kapitola je Mírná zima. Začneme společným zoom setkáním v úterý 31.3. v 9:00!

Pro III. ročník (možno i pro IV.r.) doporučuji knihu na vyjmenovaná slova.
Proč chtěl ptakopysk do Solopisk. Dejte mi prosím vědět, kdo ji máte doma.

Práce na týden 23.3. – 27.3. 2020

Založte si prosím domácí sešit /deník češtiny.

Každý den (nebo, kdy prostě stihnete), si napište min.jednu větu na téma, co pro Vás ten den bylo důležité nebo popište zajímavý zážitek toho dne.

Všichni se prosím zaměřte na písmo. Už znáte, kde se píše velké, a kde malé písmeno, čím věta končí, čtvrťáci umí i tvořit souvětí.

Pokud máte chuť, můžete k textu nakreslit i obrázek.

Co s textem dál? Pro jednotlivé ročníky:

II. ročník

ve svém textu vyznačujte:

1den v týdnu: červenou pastelkou samohlásky, ty které spolu zpíváme, mohou být krátké i dlouhé

2dny v týdnu: zelenou pastelkou tvrdé slabiky

2dny v týdnu: modrou pastelkou měkké slabiky

III. ročník

ve svém textu vyznačujte:

zelenou pastelkou tvrdé slabiky a modrou pastelkou měkké slabiky a obojetné slabiky žlutou.

PROSÍM vypracujte si další karty vyjmenovanych slov.po P a to na čvrtku A5, pozor změna NA VÝŠKU/ brzy upřesním kdo a jaké vyjm.slovo má zpracovat. Upřesníme si na společném zoom setkaní, budeme losovat:).

IV. ročník

V textu podtrhněte všechna podstatná jména zeleně, určete u nich pád, číslo, rod a vzor.

Celou větu pak přepište a místo podstatných jmen použijte jejich vzory. Tím si zkotrolujete správná i/y a myslím, že Vám vyjdou vcelku vtipné hlášky.

Matematika
Vyberte si v ledničce nebo ve spíži 2,3,4 potraviny, u kterých znáte cenu. Zapište je do listu. Napište jejich cenu. Spočítejte, kolik stojí dohromady. Máte za úkol zaplatit přesně. Vyznačte, kterými mincemi budete platit a kolik kterých mincí bude.
Nemusíte zapisovat jen potraviny. Můžete zapsat i jiné zboží.Na listech je vyznačená třída.
Zdraví
Višňa-Míša Sklenářová
MATEMATIKA PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ: zde

Zápis z úterý 10.3. 2020

Hned po příchodu do zázemí jsme si řádně umyli ruce antibakteriálním přípravkem a teplou vodou. A pak se teprve pustili do práce :).

1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka. Kontaktní improvizace ve dvojicích. Jeden vede a dává impulsy k různým pohybům v prostoru, druhý má zavřené oči, nechá se vést, citlivě reaguje na impulsy. Nádherná soustředěná práce. S velikou citlivostí pracovaly dvojice Tim a Mia R.a Rozárie a Julča. Velmi kreativně Maruška a Rozálie, Noe a Hugo. Tigra s Žofkou klidně a rozvážně. Ostatní pracovali s parádní dravostí a radostí. Jura a Máťa se na část stali pozorovateli. Měli dobré postřehy. Ve většině dětí se probudila citlivost a pohybová kteativita. Řešili jsme následně v kruhu.

Pokračování v četbě knihy Čarodějův učeň, Otfried Preusler. Museli jsme číst déle, bylo to opravdu napínavé!

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Společné čtení, každé z dětí četlo nahlas a čtou krásně! A když píšu, že četly všechny děti nahlas, tak opravdu myslím všechny:)!!!
Psaní I měkkých souhláskách. Nalepili jsme kartičky se zvířaty na měkké souhlásky. Procvičování měkkých souhlásek. Dbáme na písmo.
3.ročník: Anička: Vyjmenovaná slova po M, pokračování. Vymysleli jsme další karty vyjm.slov.a nalepili ty hotové.

4.ročník: Michal: Podstatná jména rodu mužského, vzory.

3.BLOK: Matematika
Míša Sklenářová se musela omluvit, měli důležitou poradu v ZŠ v souvislosti s opatřením uzavírání ZŠ kvůli COVID-19.
Měla přípraveno slíbené nakupování, a vzkazuje, že se moc omlouvá. Mohla by matematiku nahradit jiný den v týdnu, ale vzhledem k tomu, že máme každý den jiné děti jsme tuto nabídku nevyužili.

Holky hrály pohybové matematické hry s Aničkou a kluci fotbal s Michalem.

Eliška

Napsat komentář