Čtvrtek pohybovka, čj a ma

Fotogalerie školy: https://photos.app.goo.gl/R3RH1SexqMz6LiHd9

UČEBNICE ČJ, MA, PSANÍ-STŘEDA a BADATELÉ

29. září 2022

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Pohybová konceptuální improvizace – dráhy, způsob přesunu, vedení a následování pro zahřátí. S kartami: stavba abecedy, členění hlásek, třídění slov. Stavba slova kořen, předpona a přípona. Pastelky a zklidnění a protažení.
2. BLOK: Eliška a Gábina H.: Český jazyk pro 3., 4. & 5. ročník
5. ročník: Předložky a předpony: od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-.
4. ročník: Předložky a předpony.
3. ročník: Slova nadřazená, podřazená, souznačná a protikladná.
Eliška

3. BLOK Matematika
Každý si založil sešit na matematiku, kam budeme postupně zakládat základní matematické věci – nyní jsme tam vlepili násobící tabulku.

3. ročník: pracovní list na sčítání a rovnice s šipkami krokování
4. ročník: pracovní list na násobení indické a pod sebou, násobící čtverce, rovnice s šipkami zábavná
5. ročník: pracovní list – práce s tabulkou 1-100, součty řádků, váhy – rovnice, skládání trojúhelníku z papíru a zjišťování nově vzniklých geometrických útvarů, výstaviště a součty řádků a sloupců

Marcel – zábavná matematika – příklad o koňovi a podkovácích

(kdo vyřeší všechny zadané úlohy, může dostat zábavný matematický příklad, rébus apod.)

Gábina H.

22. září 2022

Ranní pohybovka byla plná konceptuální improvizace. Vedení, následování, dráhy, směry. Jsem z dětí nadšená! Jsou to tanečníci, jak vyšití! 

Následovala práce s pohybovými hrami: 

  • skládáme abecedu, třídíme souhlásky – krátké a dlouhé, samohlásky – tvrdé, měkké a obojetné. K tvrdým a měkkým řadíme slova s tvrdými a měkkými slabikami.
  • Skládáme slova: karty s kořenem slov – např. hrad, led, let, vod…. K nim přidáváme karty s předponami a s příponami. Snaha o vytvoření co nejvíce slov se stejným kořenem.

V českém jazyce jsme všichni pokračovali ve skládání slov. Marcel rozlišoval předpony a předložky. Třeťáci stihli i opakování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Eliška 

Matematika – povídání o chybě při učení – jak patří k učení a nemusíme se ji bát ani se za ni stydět
3.ročník – úloha s rodokmenem, příklady/hraní s vláčky
4. ročník – úloha s rodokmenem, příklady s krokováním
5. ročník – úloha s rodokmenem, pokračování v kapitole “váhy” v učebnici
– nakonec jeden opticky klam
Gábina

Čtvrtek 15.9. 2022

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou Hodně improvizace.

2. BLOK: Eliška a Gábina H.: Český jazyk pro 3., 4. & 5. ročník
3. ročník: opakování – i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Stavba a význam slova.
4. ročník: opakování – slovní druhy
5. ročník: skladba slova –  předpona, kořen a přípona.
3. BLOK: Gábina H. a Míša Višně: Matematika pro 3., 4. & 5. ročník
3. ročník: práce v učebnici – kapitola ‚písemné sčítání‘, pomůcky – hodiny, vláčky, pracovní list (sčítání pod sebou)
4. ročník: příklady v učebnici – kapitola ‚hledáme skrytý objekt, pomůcky vláčky
5. ročník: příklady v učebnici – kapitola ‘váhy’, pomůcky vláčky

Eliška a Gábina

8. září

pohybovka a Čj s Michalem a Gábinou: za zvuků Michalovy kytary děti hrály svoje oblíbené hry – pastelky, mravence, běhaly po celé jurtě, smály se, pohybovaly se do rytmů hudby, na zklidnění se rozdělily na 2 skupiny (6 holek / 4 kluci), vzájemně si dávaly pokyny, jaké části těla se mají dotýkat podlahy – např. 6 holčiček se mělo dotýkat podlahy 6 hlavami a 12 nohama apod., na závěr si daly hru na sochy
čj: Čtení z knihy Návrat opeřeného hada (indiánské báje). Rozdali jsme si nové pracovní sešity a všechny ročníky začaly s opakováním podle učebnice.
M s Gábinou: děti dostaly učebnice a pokračovali jsme v opakování
3. ročník – práce s vláčky, hledání stejně dlouhého vláčku; abaku, pracovní list – příklady na sčítání a odečítání
4. ročník – pracovní list s algebrogramy, slovní úlohy
5. ročník – práce s učebnicí  – slovní úlohy

Děkujeme těm, kteří poslali peníze za učebnice Plán matematiky na tento školní rok najdete na webu v programu na čtvrtek.

Gábina

1.9.

Dopoledne proběhl parlament. Bližší popis ZDE.

První školní den  jsme lehce nakročili do matematiky, nejdříve každý řekl, jak se setkal s matematikou o prázdninách, a viděli jsme,  jak matematiku opravdu používáme a potřebujeme v běžném životě velmi často:
– přepočítávání peněz v cizině
– plánování trasy výletu
– počítání času
– stavba
– nakupování
– měření ryb při chytání
atd..

Připravili jsme si tabulku měření, kam si každý bude 1x mesíčne zaznamenávat výšku a rozpětí. Děti se změřily a počítaly, kdo a o kolik cm je větší/menší. Poté se rozdělily ke stolečkům podle ročníků a začali jsme opakováním podle učebnice a pracovních sešitů H-mat zábavně a s pomůckami Hejného:

3. ročník – hraní s dřívky = sestavování čtverců a trojúhelníků, počítání obvodu a obsahu čtyřúhelníků
4. ročník – parkety – pokrývání podlahy parketami, hraní s dřívky
5. ročník – kostky – stavby – pohledy z různých stran, jejich zapisování, zjišťování jejich objemu a povrchu.

Gábina

Napsat komentář