Úterý pohybovka, čj a ma

Fotogalerie školy: https://photos.app.goo.gl/R3RH1SexqMz6LiHd9

UČEBNICE ČJ, MA, PSANÍ-STŘEDA a BADATELÉ

4. října 2022


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou s hudebním doprovodem: Po rozhýbání, hry s písmeny (např. kdo má ve jméně B, udělá ze sebe překážku, ostatní ji prolézají apod.). Stavíme abecedu, říkáme jednotlivé hlásky, hledáme je ve slovech. Nově pohybové samohlásky – zpíváme samohlásky, které samy zní – rozhýbeme je samohláskovou sestavou – pozorujeme, kde v těle nejvíce rezonují…  Po nutných ,,Pastelkách´´, zklidnění a protažení v kruhu. Svačina na kožešinkách u kamen:).
2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk pro 1. & 2. ročník: Četba knihy Mio můj Mio od Astrid Lindgrenové.1. ročník: Y, jako ypsilon. 2. ročník: Řazení a psaní slov podle abecedy – téma podzim. Lepíme do skicáků spadané listy stromů, píšeme čteme a číslujeme.

Eliška

27. září 2022


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Pohybová a taneční konceptuální improvizace dráhy a podpisy v prostoru. Píšeme jednotlivými částmi těla. Hry se jmény s míčem i bez z minula:). Stavíme abecedu z kartiček a písmena našich jmen celým svým tělem, sám nebo s kamarády. Viz. fotogalerie. Vše za doprovodu Michalovy kytary! Na závěr hra pastelky a zklidnění a protažení celého těla a mysli.

Společná svačinka v kruhu u kamen. Většinou probíhá nezávazné povídání, tentokrát jsme připojili i povídání o pravidlech malého lesíka za maringotkou. Je třeba, aby děti respektovaly klid našich sousedů, v lesíku po sobě ukklízely vše co tam donesou apod. I na pobyt v tomto prostoru je třeba se ptát svého průvodce:). Po svačině děti s Michalem uklidili lesík. Následovala volná hra:).

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk pro 1. & 2. ročník: Četba knihy Mio můj Mio od Astrid Lindgrenové. 1.ročník: I, i jako indián- práce v učebnici Písmena s písničkou, společné psaní I na velký formát, práce v písance comenia script 1. 2.ročník: písmo a abeceda – Čtení o skřítkovi Kvítkovi, který nás bude provázet celým školním rokem Nejdříve jsme zapsali celou abecedu do Kvítkových rozházených lístečků. Po té jsme do skicáků trénovali psaní comenia script všech písmen, jak velkých, tak malých. nakonec jsme řadili a psali podle abecedy celá slova.

3. BLOK: Míša F. & Eliška: Matematika pro 1.& 2. ročník: 1.ročník: Trénovali jsme psaní číslice 2, jak v sešitě s čísly, tak v písance. Přečetli jsme si pohádku o Perníkové chaloupce (Jeníček a Mařenka = 2 děti, dědek a bába = 2). V pracovním sešitě jsme udělali strany 11 – 13. Trénovali jsme sčítání, řešili co je dvakrát, co se stane, když rozdělím něco na poloviny – dva díly…práce s dřívky. 2.ročník: doplní Míša F.

Eliška Salay Kašparová

13. září 2022

Jsem ráda, že jsem konečně mohla do školy a byl to pro mne moc milý start! Na pohybovce jsme po rozběhávací rozcvičce hráli několik her se jmény. Od nejjednoduššího vytleskávání jmen až po složitější hry se jmény a s míčem. Na češtině jsme začali s četbou knihy Mio, můj Mio od autorky Astrid Lindgrenové. Tato kniha nás bude provázet i stmelovacím pobytem příští týden. S druháky na češtině jsme zvládli skládání slov z promíchaných kartiček s písmeny a se slabikami, pak i celé věty. Vše jsme všichni zdárně zapsali. Na závěr jsme vyřešili každý několik rébusů.

Eliška Salay Kašparová

6. září 2022

Dnes ráno v zázemí začal náš školní den družinkou s písničkou „Another brick in the wall“ od Pink Floydů, kterou brilantně zahrál na kytaru a zpíval Michal za doprovodu mnohých přicházejících rodičů na terase. Bohužel nám náhle onemocněla Eliška a také několik prvňáčků. Zastoupila jsem Elišku při pohybovce, což není snadný úkol. Zvládli jsme se protáhnout, prohřát, zahrát několik her včetně ořezávátek a dokonce se i zklidnit a pozorovat tlukot vlastních srdcí.
Gábi vystřídala Michala, děti po svačině a pauze mezi bloky jsme svolaly z lesa zpět do jurty a přečetla jsem dětem jednu kapitolu o tom, co potřebují stromy, aby mohly vyrůst, z knihy „Slyšíš, jak mluví stromy?“ Je tam mnoho paralel pro růst a vývoj dětí, včetně mateřských škol a vyšších škol. S dětmi sedíme na kobercích v kruhu, děti si mohou malovat, svačit. Rózka dnes přinesla svou knihu bajek, tak jsme si přečetli ještě jednu: Lev a myš. Od příště budeme číst knihu na pokračování: Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové. Po krátkém povídání začala škola se stoly, děti dostaly učebnice, nováčci dřevěné šanony, které si mohly nejen podepsat, ale i ozdobit. Tyto šanony jsou pro uložení všech sešitů, učebnic i svého bloku na kreslení. A pustily se do češtiny. Uteklo to rychle. Děti jsou pěkně motivované a hrnou se do práce. Pak byl čas oběda, dlouhý čas na vzduchu, v lese, v dílně…. A matematika – bohužel se učebnice někde zpozdily, a tak jsme využili pomůcky na matematiku. Na konci dne kruh, kde děti víceméně vyjadřovaly svou spokojenost a také, že jim to až příliš rychle uteklo. Každodenní úklid jurty a pomůcek. Bylo to intenzivní, bylo to fajn. Díky těm, kdo poslali po dětech příspěvek na učebnice. 

Míša F.

čj 2. ročník – rozdali jsme si a podepsali pracovní sešity, nejdříve jsme se seznámili se skřítkem Kvítkem, který bude děti provázet celým sešitem, děti si ho vybarvily a začali jsme s opakováním: hledání velkých písmen v básničce; počítání slov ve větě, luštění tajenky, skládání slov z písmen a ze slabik.
matematika 2. ročník – na naší první matematice jsme si “hráli” s dřívky, školáci z nich dělali čtverce, zkoušeli je  přidávat a ubírat a počítat, kolik čtverců nebo obdélníků jim vznikne, rozdělovali čtverce napůl, vyznačovali v nich čtvrtinu apod.

Gábina H.