Úterní pohybovka a ČjM

FOTOGALERIE: https://photos.app.goo.gl/aqDiZgRqUGi34gbB6

28. listopadu

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – tentokrát nás na rozhýbání doprovodilo CD. Písnička o abecedě, skládáme abecedu. Hry se slovy souznačnými : jak jinak řekneš …. A na konci pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a kreativní psaní s Dubánkem Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:

1. ročník: B, b. Dubánek – prac. list – dokresli co chybí, uhodni v jakém ročním období se příběh odehrává a seřaď obrázky do správného pořadí. Nalep do skicáku a napiš název.

2. ročník: Slovo, slovní význam – slova souznačná a protikladná. Pracovní listy, skicák. Pracovní sešit strana 24 a 25. Kreativní psaní s Dubánkem. Prohlédni si obrázky, dokresli, vymysli příběh a zapiš.

Eliška

21. listopadu

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou – Zpíváme písničku o abecedě, tančíme a zpíváme všechny samohlásky, budeme vytleskávat, psát do prostoru částmi těla. Přiřazování písmene k hlásce a naopak, slova k obrázku a naopak. Hry se slovy protikladnými. A na konci pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

1. ročník: J, j

2. ročník: Slovo, slovní význam – slova protikladná.

Eliška

Matematika:

1.ročník: sčítání množin homogenních a heterogenních prvků (str. 25 a dál)

2.ročník: prostorová orientace, porovnávání, rovnice a množiny (str. 27 a dál)

14. listopadu

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou – Zpíváme písničku o abecedě, tančíme a zpíváme všechny samohlásky, budeme vytleskávat, psát do prostoru částmi těla. Přiřazování písmene k hlásce a naopak, slova k obrázku a naopak. Hry se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými. A na konci pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

1. ročník: už známe všechny samohlásky – krátké i dlouhé –  a souhlásku T,t – děti čtou jednoduchá slova TÁTA, TETA, OTA, TETU, TÁTU.. apod. Můžete je v tom podpořit během týdne.

Dnes jsme se věnovali hlásce P, p jako pila. Tedy slova  a krátké věty jako PEPA A OTA TOPÍ. apod..

2. ročník: Slovo, slovní význam – slova nadřazená, podřazená a souřadná.

Eliška

Matematika:

1.ročník: procvičování psaní číslic, krokování a práce s kostkami a vláčky (str. 20 a dál)

2.ročník: pokračování v řešení rovnic a zlomků (str. 19 a dál)

Honza

7. listopadu

1. BLOK: Eliška a ŠpanďaPohybovka s češtinou – Kromě jiného pohybovo češtinového mi dnes prvňáci pomohli přichystat práci pro druháky naopak. 

1. ročník: přiřazoval kartičky s obrázky ke kartičkám se slovy – pomáhali jsme si určováním prvního písmena ve slově, někdo zvládal přečíst i celá slova. Podle toho co kdo najde za kartičky tvoříme krátké vtipné příběhy. 

2. ROČNÍK: Stříhání vět natištěných bez mezer na slova. Dětem se dařilo, jen občas nějaká ta předložka zůstala připojená k podstatnému jménu za ní.  

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa a Míše Višně matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

1. ročník: Už známe všechny samohlásky – krátké i dlouhé –  a souhlásku T,t – děti čtou jednoduchá slova TÁTA, TETA, OTA, TETU, TÁTU.. apod. Můžete je v tom podpořit během týdne. Spojování slov s obrázky, obrázku se slovy. 

2. ročník: Slovo, slovní význam. Opakování druhů vět, pořádek slov ve větě, mezery mezi slovy ve větě. Stříháme věty na slova – lepíme je s mezerami, přepisujeme do Comenia script  – trénujeme psaní velkého písmene na začátku věty a ve vlastních jménech, malá písmena uvnitř věty a znaménka: tečka, vykřičník, otazník – na konci věty.

Eliška

31. října

1. BLOK: Eliška a ŠpanďaPohybovka s češtinou – Skládání slov a vět, mezery mezi slovy. Abeceda, krátké a dlouhé samohlásky. Vše tančíme a zpíváme. Kreslíme a píšeme všemi částmi těla.

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:  1. ročník: psaní a čtení krátkých a dlouhých samohlásek – pohybové hry – dotkni se nohou O, špičkou nosu É, levým ramenem Á atd., se slovy – slyším slabiku dlouze / stojím, krátce / dřep.

Podívali jsme se s každým dítětem zvlášť na znalost  písmen z abecedy, jejich čtení. Určovaly první písmeno ve slově – pracovní list jen s obrázky – úkol pojmenuj. co je na obrázku a napiš, na které písmeno začíná. Děti pak samostatně přiřazovaly ty samé obrázky ke kartičkám se slovy ( psané velkým písmem, max. 3 – 4 písmena, 1 -2 slabiky).

2. ročník: druhy vět: přací, oznamovací, rozkazovací, tázací – znaménka na konci každé věty, význam věty. čtení, psaní, luštění, hra s kartičkami, lepení do skicáků.

Eliška

17. října

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou – pracovali jsme s kartičkami písmen. Skládali naše jména a jiná slova, zpívali jsme abecedu a skládali abecedu. Zatančili jsme si samohláskovou sestavu. A na konci hráli pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa a Míše Višně matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:  1. ročník: psaní a čtení samohlásky U, u. Skládání slov. 2. ročník: písmo a abeceda: doplňování chybějících písmen do slov. Dny v týdnu – řazení slov podle abecedy. Pracovní list ,,Můj týden“.

Eliška

10. října

1. BLOK: Eliška a ŠpanďaPohybovka s češtinou – použili jsme kartičky písmen z minulého úterý, zase jsme hledali společná písmena z našich jmen, zkoumali, která nám chybí, abychom mohli skládat i jiná slova a tentokrát už jsme složili celou abecedu!  Naučili jsme se písničku o abecedě, psali do prostoru částmi těla, zpívali a tančili samohláskovou sestavu. A na konci samozřejmě pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa a Míše Višně matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

1. ročník: psaní a čtení samohlásky O,o. Uvolňování ruky, duhová O,o, v písničce Holka modrooká jsme našli neuvěřitelné množství O! Doplňovačky, písanky a na závěr skládání slov. 

2. ročník: písmo a abeceda – za zpěvu písničky jsme pověsili abecedu na šňůru, vrhli jsme se na hádanky – samostatné čtení, řešení a zápis. Čtení na téma podzim – řazení slov podle abecedy, samostatné řešení  na téma – stromy, listy plody.

Eliška

3. října

1. BLOK: Gábina H. a Španďa: Pohybovka s češtinou 

V kruhu jsme si udělali rozcvičku, skoro každý předvedl nějaký cvik a společně jsme ho zacvičili – různé jógové cviky, protahovací, uvolňovací, klik na 1 ruce :). Poté jsme se rozběhali za zvuků Španďovy kytary. Dále děti sestavily své jméno z písmenek na papírových kartičkách, rozložily  jména v prostoru, děti je četly, hledaly v nich samohlásky A, E, I,  O, U, Y, dávaly je do řady, zjišťovaly, kterých je nejvíc, kolik jich je, samostatně nebo ve skupině tyto písmena vytvářely svými těly a poté i pohybem. Nakonec jsme si zahráli oblíbené pastelky. 

Gábina H.

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:  1. ročník: psaní a čtení samohlásky I, i (uvolňujeme zápěstí v sešitě Kreslím tvary, duhově barvíme písmena velká i malá, společně pracujeme v knize Písmena s písničkou – vytleskáváme říkanku, hledáme všechna I v textua počítáme je, na závěr píšeme v písance)

2. ročník: písmo a abeceda: zpíváme si abecedu, vypisujeme ji v pracovním listu Comenia Script – velká i malá písmena, vypisujeme celou abecedu do podzimních listů, luštíme vzkaz od skřítka Kvítka v pracovním sešitě, řadíme slova podle abecedy.

Eliška

Matematika:

26. září

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou:

Vytvořili jsme kartičky s písmeny z našich jmen, hledali ta společná – hlavně samohlásky – zjišťovali jsme kolik máme A, E, I, O, U, Y , co se stane, když ze jména zmizí:)…

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk1. ročník: psaní a čtení samohlásky E, e, 2. ročník: skládání slov z přeházených písmen, slabik, skládání slov do vět, řešení rébusů

Eliška

Matematika:

12. září

V podstatě naše první opravdové pohybově češtinové úterý! Všem dětem jsme vysvětlili pravidla našich úvodních pohybových her s reakcemi na hudbu – Španďa nás doprovází na kytaru. Bylo potřeba nějaké stmelení a představení se – tak jsme dnes hodně pracovali s našimi jmény. Vytleskávali jsme je na slabiky, hledali první a poslední hlásku ve jméně, házeli jsme u toho míčem, hledali jsme společná písmena ve jménech, skládali jsme písmena z našich těl, podepisovali jsme se v prostoru různými částmi těla apod. Na závěr poybovky jsme si zahráli hru Pastelky.

Po pohybovce společně pijeme a svačíme v kruhu na kožešinách. Pak děti vyrážejí na půl hodinovou přestávku ven.

Po přestávce v 11 hodin se sejdeme znovu v kruhu. Dnes jsme si přečetli pohádku od Astrid Lindgrenové Skřítek Nils. Děti u čtení mohou znovu svačit a pít, jak kdo potřebuje.

Druháci pak měli češtinu, prvňáčci matematiku. Druháci moc pěkně čtou! Zvládli jsme společné čtení, luštění a samostatnou práci v pracovním sešitě.

Hodinová přestávka na oběd a pak se ročníky vyměnily.

Prvňáci měli se mnou češtinu a druháci se Španďou a tentokrát i s Míšou Višní matematiku

S prvňáčky jsme si nejdřív dali pořádné uvolňování ruček v sešitě Kreslím tvary. Motýlí dráhu děti zpracovaly všemi barvami z penálu. To samé se stalo našemu prvnímu písmenu – velkému a malému A. Ty si lepíme do deníku češtiny. Pak jsme pracovali v písance a nakonec v učebnici Písmena s písničkou. Děti pracovaly soustředěně a s radostí.

Eliška

(5.9. – první úterý je pro výjimečnost sepsáno zvlášť)