ÚTERÝ ČJ a MAT 2020 / 2021

23.2. 2021
ZDE – MATEMATIKA – ZADÁNÍ OD MÍŠI VIŠNI
V dokumentu je plán, kde máte rozepsané, co který týden budou děti dělat, to je Plán 20-21.pdf. Pokud je ještě daný týden něco navíc k vytištění, bude přidán ještě odkaz s číslem týdne a danými materiály. Tyto materiály tiskneme dětem ve škole (pokud dítě chybí, můžete si je vytisknout doma).

Dále, pokud nějakému cvičení z pracovních sešitů nerozumíte, Míša Višňa navrhuje, abyste je zakroužkovali a ona ho vysvětlí dětem při matematice v úterý nebo ve čtvrtek.

Úterý 23.2. 2021
1. BLOK: POHYBOVKA
Pohybové hry na členění hlásek. Hodně improvizace na uvolnění těla a zbystření smyslů.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, poslední kapitola Vynález ohně.
1. ročník: D, jako deštník
2. ročník: Psaní i po měkkých souhláskách, vypracovali jsme další karty zvířat, tentokrát s měkkými slabikami ve jméně.
3. ročník: Vyjmenovaná slova opakování B, L, M, P, S.

3. BLOK: MATEMATIKA 8. týden

16.2. 2021

Prosím všechny děti ze 3. ročníku, aby přinesly 115 Kč na nový skicák na ČJ. (přesnou částku v obálce nadepsané jménem).
1. BLOK: POHYBOVKA
Hry na členění hlásek.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Hlad
1. ročník: M, jako metr
2. ročník: Žofka Reichová byla dnes za druháky sama, tak jsme spolu jen opakovaly. Psaní i po měkkých souhláskách, necháme na příště.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po S
3. BLOK: 7.týden

9.2.2021

1. BLOK: POHYBOVKA na sněhu. Sáňkování a řádění!
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Medvědi
1. ročník: Z, jako zajíc
2. ročník: Psaní y po tvrdých souhláskách, nalepili jsme si do skicáků karty nakreslených zvířat.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po S
3. BLOK: MATEMATIKA 6.týden

2.2.2021

1. BLOK: POHYBOVKA
Procvičování dělení hlásek.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Vyzvědači
1. ročník: C, jako citron
2. ročník: Psaní i/y po tvrdých souhláskách, pro lepší zapamatování jsme si nakreslili na karty A5 zvířata v jejichž názvu jsou tvrdé slabiky.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po B, L, M, P opakování, nalepili jsme si zpracované karty do skicáků.
3. BLOK: MATEMATIKA 5.týden

26.1. 2021

Eliška, Michal, Míša F.

1. BLOK: POHYBOVKA
Kreslení – psaní celým tělem v prostoru, tedy pohyb a tanec v prostoru. Téma členění hlásek na samohlásky krátké a dlouhé a souhlásky měkké, tvrdé a obojetné.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Divocí koně
1. ročník: N, jako noha, skládání abecedy velkých a malých písmen.
2. ročník: Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách úvod. Říkanka na měkké a tvrdé souhlásky, členění souhlásek.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P, pokračování. Práce v pracovním sešitě, Julča a Rozárka napsaly a nakreslily karty vyjmenovaných slov klopýtat a třpytit se.

3. BLOK: Místo matematiky Hodnotové vzdělávání, Cyril Mooney, POTŘEBUJEME JEDEN DRUHÉHO
Škola ZeMě 2021, jak se zde cítím, co to znamená být dobrý kamarád. Povídali jsme si o vlastnostech, jaké člověk může mít. Děti zahrály několik scének, jak o dobrém, tak o špatném kamarádství.

19.1.2021
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa
1. BLOK: POHYBOVKA
Opakování členění hlásek při pohybových hrách. Ztvárňujeme písmena v pohybu za doprovodu kytary.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Na mamuta a Za ohněm.
1. ročník: V, jako volavka. Čtení a psaní, kreslíme na záda písmena, slova a hádáme, co kdo napsal. Viz. galerie.
2. ročník: opakování – slovo, slabika, hláska, písmeno. Opakujeme vše, co jsme se dosud naučili pomocí korálkové hry. Pracujeme v pracovním sešitě.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P, pokračování v pracovním sešitě, vytváříme nové karty.
3. BLOK: MATEMATIKA 3.týden

12.1. 2021
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa
1. BLOK: POHYBOVKA
Tentokrát za doprovodu violoncella! Bylo to nádherné, můžete nahlédnout do galerie. Uvidíte, jak děti tvořily písmena.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Chlapec a mamut a Libenská tlupa.
1. ročník: R, jako rytíř
2. ročník: Slabikotvorné souhlásky R, L
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P.
3. BLOK: Matematika 2. týden

5. ledna 2021

„Na matematiku potřebujeme, aby každý prvňáček měl svůj ,, Dětský park““. Najdete ho v pracovním sešitě č. 1, na str. 22.
Ať si ho prosím děti vystřihnou a přinesou v úterý do školy.
Nebo ho najdete v úložišti matematiky výše, můžete ho dětem vytisknout. Stačí formát A4.
Kdo by mohl vytisknout 1x formát A3 na tabuli pro všechny, budeme za něj rádi.
Děkujeme!

Ráno děti vpořádku dorazily v počtu 11 ti kousků. Jen co přišly, tak se postupně přidávaly ke hře pastelky k Rebece a k Jeníkovi. Když bylo 9:20 a Dorazily už i děti od vlaku,dali jsme si v kruhu svačinu a popovídali si o vánocích.

1. BLOK: POHYBOVKA
Spousta legrace, posilování a protahování, proplétání a míjení se, za doprovodu Michalovy kytary.., paráda.
Zpíváme samohlásky, opakujeme členění souhlásek.
Hra pastelky, která nebrala konce.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola V Moravské bráně a Dále – za sluncem.

1. ročník: Č, jako čert
2. ročník: Psaní AU, OU
3. ročník: Vyjmenovaná slova po B, L, M opakování. Nalepili jsme si karty vyjm. slov po M do skicáků.

3. BLOK: MATEMATIKA 1. týden

Úterý 22.12. 2020
Ráno v zázemí je krásné. Pan Platil nás usměvavě vítá při zatápění v jurtách. Zapálím svíčku v aromalampičce, nakapu olejíček a čekám na děti. Dnes se mnou čekaly i fenky Ponyia a Emilka.
Naše dnešní skupinka byla malinká.
Jeník, Žofka R., Rozárka T., Klárka, já a dvě fenky. Když jsme se všichni ráno sešli, pršelo, a tak jsem přehodnotila původní plán jít do Orlího hnízda a začali jsme tedy v jurtě. Přizvali jsme J. S. Bacha a dali si pohybovku s lehkým nádechem češtiny. Po té svačinku na kožešinách u kamen. Pak jsme vyrazili do lesa. Naše putování ovšem moc dlouho netrvalo, děti našly u srubu prostorné roury vhodné na klouzání a už jsme tam zůstali. Děti chodily po kládách, hrály na opaky a vesele řádily.
Cesta zpět roklí a výborný oběd od Hynka.
Odpoledne jsem dětem přečetla vánoční příběh o Marii, Josefovi a o Ježíškovi. Po té měly za úkol poskládat tento příběh z přeházených obrázků, což se jim dařilo výborně. Spupracovaly a radily se.
Přišla řada na výrobu skořápkových svíček, lodiček. Na kamnech se nám během příběhu rozpustil vosk, jurta krásně voněla a mu jsme si každý udělal lodičky pro všechny členy našich rodin.
Nakonec jsme při poslechu vánočních koled vystříhali pár průsvitek na okna.
Po vydatnem úklidu jurty, jsme si na konci dne na verandě pustili v lavorku jednu zkušební lodičku. Předškoláci nás zase pohostili výbornou vánočkou, kterou dnes upekli.
Den nám utekl v příjemné sváteční atmosféře.
Krásné svátky všem!
Eliška

Úterý 15.12. 2020
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa
V zázemí se sešlo 6 dětí. Při čekání na zbytek party pěkně společně řádily v jurtě. Když dorazily děti z vlaku, nejdříve si umyly ruce na verandě a potom následovala společná svačina v kruhu u kamen. Sdílení, jak se kdo máme.

1. BLOK: POHYBOVKA
Proplétání mezi překážkami, pastelky, protahování a posilování, reakce na hudbu, rozdělení hlásek.
Během přestávky hrála většina dětí fotbal s Michalem. Jiné si vytáhly Ypsilonii, stolní hru.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Po přestávce kruh: jak se máme, co řešíme. Ráďa se ptal na kruh, který proběhl během středy. Děti mu vše za naší pomoci vysvětlily.
Za poslechu audioknihy svačíme a pijeme, odpočíváme. Lovci mamutů pokračování, kapitola Veliký boj a Mamutík náčelníkem.

1. ročník: K, jako kominík
2. ročník: Krátké a dlouhé samohlásky, psaní U,Ú,Ů. DOplňovačky, stříhání, lepení. Hra s kartičkami, kde slyším U,Ú,Ů?
3. ročník: Vyjmenovaná slova po M, pokračování v pracovním sešitě. Zpracovali jsme nové karty vyjm.slov.

3. BLOK: Matematika
51. týden

Úterý 8.12. 2020
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa

Chodím až před 11. a vždy najdu školáky, jak si hrají venku, většina s Michalem řádí na louce. Partička Žofka R., Jenda, Kašpárek něco kutají za maringotkou. My s Eliškou po pohybovce, kdy potřebují celý volný prostor, připravíme stoly tak, aby si děti komfortně sedly, vyvětráme. A pak, tentokrát Ráďa, svolá děti gongem do jurty. Přižene se houf zablácených dětí, kteří ze sebe strhávají vrstvy – na rohožce je opravdu chumel. A za pár minutek už sedí všichni spořádaně v kruhu na kožešinkách se svačinkou a nápojem a zaposlouchají se do příběhu Lovci mamutů.
Po krátkém sdílení se rozdělíme na skupinky a pustíme se do soustředěné práce v jazyce českém. Letos je k mému údivu většina prvňáků hodně pokročilých. Znají písmenka, dokáží přečíst krátké věty. A tak trénujeme psaní a hrajeme hry se slovíčky. Pracují pilně ve svých sešitech. Někteří v týmech – pomáhají si a je to radost. Eliška se věnuje druhákům a třeťákům, kteří pracují zvlášť u svých stolů a také se radí a pracují v klidu. Eliška má výborně připravený koncept a zdá se že to děti opravdu baví.
V tu chvíli, kdy už začínají být děti nesoustředěné nebo unavené, je vždy čas k obědu a mají celkem hodinu čas se vyběhat. Vaří nám většinou Katka Videnová a je to vždy velká dobrota! Minule byla kulajda s čerstvým koprem a k tomu Foccacia. Mrzí mě, že občas děti ani neochutnají a oběd bojkotují. Mají prostě vydatné svačinky a opravdový hlad neznají.
Když se v půl druhé objeví na louce Míša Víšňa, tak se děti opět slétnou a jde se počítat, měřit, hlavně přemýšlet, kombinovat i rýsovat.
Míša má pod patronátem hlavně prvňáčky a zasvěcuje je do tajů čísel. Zadá práci i těm starším, kterým já asistuji. Máme k dispozici mnoho pomůcek, které používáme. Baví mne, jak děti spolupracují a hledají různá řešení a spolu se viditelně posouvají.
Času ale není nikdy nadbytek. Ve tři musíme definitivně ukončit výuku a uklidit jurtu, najít všechny své části oblečení a vymotat se ven z jurty. Před odchodem na nádraží stihneme krátké kolečko, kde děti posdílí, co je bavilo, co míň. Velkou zálibu nacházejí v ranní pohybovce.

Hodně nám všem pomáhá, když děti mají své pomůcky – vybavený penál a pracovní sešity. Jinak nám to bere čas, kdy běháme do maringotky, kopírujeme materiály a hledáme správné potřeby pro psaní. Učíme děti se o své věci starat se a mít je v pořádku.
Míša Formanová

1.BLOK: POHYBOVKA
Procvičování slabik s pohybem. Pohybová práce ve skupině s respektem k ostatním, proplétám se, prolézám, chodím, běhám a u toho sleduji, kde jsem já, kde ostatní.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Kopčem se vrací
1.ročník: B, jako BÁBA
2.ročník: SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, krátké a dlouhé samohlásky
3.ročník: Vyjmenovaná slova po M/ MY, MÝT, MYSLET, MÝLIT SE

3.BLOK: Matematika
50. týden
MATEMATIKA/PLÁN

Úterý 1.12.2020
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa

1.BLOK: POHYBOVKA
Procvičování členění hlásek.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Prodán a Mamuti

1.ročník: J, jako jojo
2.ročník: SLOVO, SLABIKA, krátké a dlouhé samohlásky
3.ročník:  opakování vyjmenovaných slov po B a L / hry a doplňovačky. Nalepili jsme si zpracované karty vyjmenovaných slov do skicáků.

3.BLOK: Matematika 
49. týden
Děti prvního a druhého ročníku dostaly druhý díl pracovních sešitů, nemusí si už do školy nosit první díl.

Úterý 24.11.2020
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa

Prosíme, ať si děti donesou všechny učebnice a pracovní sešity, co v úterý používáme, tj. Český jazyk a matematika, pokud jste ztratili, je třeba, abyste je dětem dokoupili.

1.BLOK: POHYBOVKA
Pořádně jsme se rozhýbali. Běh, stronzo, reakce na hudbu. Vodím a následuji, proplétám se- sleduji, proplétáme se poslepu, sám a spolu.
Zpíváme samohlásky, členíme souhlásky, opakujeme vyjmenovaná slova po B.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Nepřátelská tlupa a Kopčem v zajetí.

1.ročník: P, jako pila
2.ročník: Oproti původnímu plánu, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO, jsme dělali pořádek slov ve větě. Nejdříve v interaktivní učebnici, pak v pracovním sešitě a nakonec lepení do skicáku ČJ.
3.ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L, prohlédli jsme si zpracované karty vyjm.slov po B a po L. Vylosovali jsme si další. Procvičovali jsme
VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO, LÝKO, LYŽE, PELYNĚK, PLYŠ.

3.BLOK: Matematika
48. týden
https://drive.google.com/folderview?id=1qbQoHvR0zxF7rYbyz1wY8j-LsGfaEPt9

Úterý 17.11 2020

1. ročník: souhláska T – strana 10 a 11 . Děkuji 5 dychtivým prvňáčkům – kteří se připojili i ve sváteční den. Prosím i ostatní Žofku, Šimona, Amona a Eliota, aby dokončili tyto dvě strany. Spočítat písmenka T v úvodní básničce….. Všichni ostatní prosím ať si vyberou slova s T z nabídky a pět jich napíšou. Také trénovat písmenko T v písance. Příští týden již naživo! Nezapomeňte si donést učebnici a písanku. A vrhneme se na další souhlásky.  Těším se

2. ročník: SLOVA PROTIKLADNÁ A SOUZNAČNÁ
práce na doma: str. 21 a 22, str. 23 a 24 ( vyberte si cvičení, která Vás budou těšit)

3. ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L / SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE, POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT
Práce na doma:
vylosované karty: SLYŠET – Zdenda, MLÝN – Mia, BLÝSKAT SE – Rozárka T., POLYKAT – Tonda, pro ostatní třeťáky nám zůstalo: PLYNOUT a PLÝTVAT
Zadání je, jako nadpis dané vyjmenované slovo, obrázek, jedna věta, kde se vyskytuje dané vyjmenované slovo a jedna věta se slovem příbuzným, pokud to jde. Vše psát čitelně a kreslit výrazně, abychom si karty mohli vyvěsit v jurtě a používat je při různých hrách. Prosím dodržujeme velká a malá písmena, začátek a konec věty…apod.

procvičování v pracovním sešitě: str. 35

NETOPÝŘÍ SEŠIT PDF pro toho, koho nadchli netopýři v jeskyních na stmelovacím pobytu:).

Úterý 10.11. 2020

1.ročník: DLOUHÉ SAMOHLÁSKY  – Společná práce v učebnici strana 9 a online doplňovačky: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-pismena-do-slov-velka-1/10802  a

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/

Práce na doma: Dokončit stranu 9.  procvičit všechny samohlásky v písankách a jakýmkoliv způsobem ztvárnit alespoň na formát A4 písmenko O a U. (Může to být pastelkami, modelínou, barvou, listy, šiškami…. fantazii se meze nekladou. Příště se ještě vrátíme k Vašim oblíbeným knížkám.

2.ročník: SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ a SOUŘADNÁ
Společná práce v interaktivní učebnici.
Práce na doma: pracovní sešit str.19 a 20.

3.ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav
Společná práce v interaktivní učebnici. Online křížovka.
Práce na doma: pracovní sešit str. 33 a 34. Vypracovat 1-3 karty, formát A5 na výšku. KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV. Zadání je, jako nadpis dané vyjmenované slovo, obrázek, jedna věta, kde se vyskytuje dané vyjmenované slovo a jedna věta se slovem příbuzným, pokud to jde. Vše psát čitelně a kreslit výrazně, abychom si karty mohli vyvěsit v jurtě a používat je při různých hrách. Prosím dodržujeme velká a malá písmena, začátek a konec věty…apod.

Tip na práci na doma Český jazyk

Procvičování čtení a psaní:
výukové aplikace pro Comenia-script:
http://comeniascriptapp.cz/?l=cs#v

Zábavné procvičování nejen ČJ
https://www.vcelka.cz/

http://www.novaskolabrno.cz/p/vyjmenovana-slova-hrou-pracovni-sesit/

Zdravím Eliška Salay Kašparová

Úterý 3.11. 2020.

On-line Děkuji čtyřem statečným prvňáčkům Žofince, Zoe, Šimonovi a Ráďovi za připojení a soustředěnou práci na naší improvizované hodině ČJ. Vše jste měli připravené, tak to byla radost spolupracovat. Zvládli jsme spolu téměř celou stranu 8 v Učebnici s písničkou. Děti mají samy doplnit poslední dvě slova a také samostatně trénovat v písance dlouhé i krátké samohlásky. Rodiče prosím o kontrolu. Omlouvám se že plánovaný poslech nedopadl dobře. Zkusím to napravit.

2.ročník společné procvičování v Iuč téma: SLOVO, SLOVNÍ VÝZNAM
Práce na doma: prac. sešit str.18

3.ročník: společné procvičování v iuč téma: vyjmenovaná slova po B /
Práce na doma: str.32 procvičování a část 33 bydlet, obyvatel, byt, příbytek nábytek dobytek.

a poslech audioknihy Lovci mamutů, kapitola Sobi

Tip na práci na doma matematika

Milí učitelé a rodiče,
i když je tato situace pro nás všechny nepříjemná a osobní kontakt pro děti nenahraditelný, jsme všichni o něco lépe připraveni než na jaře. Naštvání na neustále se měnící nařízení je na místě, ale dětem tím nepomůžeme. Na jaře se osvědčilo zpřístupnění příruček učitele rodičům. Proto jsme uvolnili příručky pro 1. stupeň prof. Hejného a kol. H-mat, o.p.s. – stačí nascanovat QR kód v učebnicích a otevře se příslušná stránka nebo se k příručce lze doklikat přes adresu www.h-mat.cz/ucebnice. Velice jste oceňovali náš blog blog typových úlohs popisem typových úloh („prostředí“) vyskutujících se v učebnicích prof. Hejného.
S přáním zdraví a pevných nervů!

Tým elektronické podpory H-edu

Úterý 20.10. 2020

Ahoj kamarádi,
dnes jsme v Řevnicích zvládli: cestou z nádraží nabrat můj těžký batoh, dva psy a Jeníka, najít soustu bedel, v zázemí pak hodně pohybové improvizace na hudbu J. S. Bacha. V 10 hodin nás čekalo zoom setkání s pražskou partou pěti a s Gábinou Holečkovou. Po divokých peripetiích s připojením z našem zázemí, jsme na chvilku zahlédli celou pražskou partu, Šímu s mámou a Noema s mámou. Naše radost však netrvala dlouho. Několikrát nám vypadlo internetové připojení, až jsme to nakonec vzdali…. Takže další část příběhu Lovci mamutů slyšela jen naše Řevnická partička. Kdo má Lovce mamutů doma jako audio knihu, může si poslechnout kapitoly PROLOG, LEV JESKYNNÍ a NA DNĚ PROPASTI. Kdo má doma vázanou knihu, jde zhruba o kapitoly: V ZIMĚ, LEV a V JÍCNU MACOHY.
Během poslechu jsme se nasvačili. Pak se děti v rámci přestávky vydaly do lesa na sběr bedel. A já celou přestávku kopírovala pracovní listy, protože hodně dětí nemělo pracovní sešity na češtinu.

1.ročník: písmeno U, dodělali jsme v písankách Y, O, U. Někdo stihl i dlouhé samohlásky na následující straně.

2.ročník: str. 17, Co je slovo?

3.ročník: pokračování s procvičováním vyjmenovaných slov po B, str.30 a 31…být a jeho slova příbuzná
Pak následoval výborný oběd od Terezy a Hynka. Po něm děti vlítly ještě do lesa na bedly a už zase byl čas jít domů.
Eliška

Pražská skupinka se sešla u nás doma (Gábi H.). Nejdřív jsme koukli na písanky na Y, O, U (Rebekka si ještě kousek dodělá doma). Říkali jsme si různá slova, která tyto písmenka obsahují.

Zkoušeli jsme si číst české říkanky malým tiskacím písmem, každý vždy 1 řádku, docela to všem šlo.

Propojení přes  ZOOM s řevnickou partou se nám nepovedlo, Eliška nám stále vypadávala, tak jsme se nasvačili, napili, nakreslili obrázek…

A Tigra připravila hru s číslicemi, schovala po bytě čísla na papírkách do asi 54 a děti je hledaly a učily se je správně přečíst. To všechny moc bavilo, pustili jsme se tedy do další hry s papírkami. Po pořadě si každý vytáhl papírek se slovem, ve kterém  chybělo písmeno, pokud nevěděl, jaké písmeno schází, mohl někoho požádat o pomoc a ten mu písmeno napověděl tak, že ho vytvořil svým tělem. Pak dotyčný doplnil spravné písmeno a musel ostatním předvést, jaké slovo má na papírku a oni hádali.

Těžké bylo předvést slovo Německo. Jediná záchrana byla Rebekka, která nám řekla pár slov německy a my si řekli, kde se mluví německy : ) Byla to velká zábava, ve které chtěli všichni furt pokračovat, ale museli jsme si již dát oběd než přijdou rodiče. Stejne před jejich příchodem jsme ještě stihli pár papírků 🙂

úterý 6.10. 2020
1.BLOK: Pohybovka, Eliška
Hodně improvizace, protahování, posilování. Hra s kartami na slova příbuzná. Karty kořen slova, předpona a přípona. Tři party dětí skládají slova. Sledujeme kolik slov se dá vytvořit z jednoho kořene slova.
2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Míša F., pokračování v poslechu audio knihy ze stmelovacího výletu Lovci mamutů, kapitola Boj s medvědem.
1.ročník: I jako indián, děti dostaly nové záznamové knihu na Češtinu, kterou si nadepsaly a pomalovaly první stránkou výjevy z knihy Lovce mamutů
2.ročník: druhy vět
3.ročník: slova příbuzná, kořen slova

3.BLOK: Matematika, Míša F. a Míša Višňa,
1.ročník: čtyřka
Všichni měření výšky a rozpětí, porovnávání a počítání rozdílů.

První a druhá třída výroba počítadel z korálků. 1.třída 4×5 korálků a 2.třída 10×10 korálků. Třeťáci pracovaly ve svých sešitech – násobilka a kombinatorika.

úterý 29.9. 2020
Eliška, Michal , Míša F. a Míša Višňa

1. a 2. BLOK: Ukázková hodina podle metody Cyril Mooney s Míšou Stoilovou pro obě školní skupiny.
Téma: Stále mám co dělat. Kniha 3, kapitola 8.

3.BLOK: Matematika, Míša F. a Míša Višňa,
1.ročník: trojka

Úterý 15.září 2020
Z nádraží jsme vyrazili rovnou do lesa, úvozem na staré místo, přímo nad srub. Pohybovka v lesním terénu. Okruhy: hlásky, samohlásky, písmena, slabiky, slova a věty. Zatím stále používáme k práci naše jména, dnes jsme přidali vše, co vidíme když se podíváme do nebe, do stran, na zem… Psali jsme velikánská písmena nosem všude okolo sebe… Našli jsme také písmena, která máme v několika jménech společná a tím jsme se rozdělili do několika skupin. Každá skupina pak ze svých těl ztvárňovala písmena. Na konci pohybovky jsme zopakovali pravidla, která máme v lese. Nejdůležitější: Vždy vidím a slyším průvodce. Po celou dobu nás na svačince a při povídání o pravidlech a při lesních hrách doprovázelo koťátko. Už jste někdy zkoušeli opakovat s dětmi pravidla, když máte v kruhu malé koťátko? Toto koťátko patří nové nájemnici našeho starého školního srubu. Vydalo se sice s námi na cestu po vrstevnici do zázemí, ale pak se naštěstí vrátilo zpět ke srubu.
V zázemí jsme skočili rovnou do jurty na češtinu.
Míša a naši nejmladší zpracovali písmeno E jako elektrika, Eliška a druháci si skládali slova z přeházených písmen, slabik a nakonec skládali věty. Třeťáci opakovali dě, tě ně, bě, pě, vě, mě a druhy souhlásek, pracovali s kamínkovou hrou i v pracovním sešitě. Zkuste je prosím motivovat, ať píší malými písmeny, stane se jim to časem samozřejmostí.

Úterý 8.9. 2020
Vlak dnes jel parádně. Bylo nás 12 dětí, Míša Formanová za Michala a Eliška. Z nádraží jsme všichni vyrazili do parku, dali si svačinu a shlédli představení tančící veverky.

Pohybovka proběhla v parku.
Jména
Slabiky
První a poslední písmeno.
Pohybová hra na písmena ve jméně.
Samohlásky krátké a dlouhé. Zpíváme krátce a dlouze, skáčeme samohláskového panáka ve dvojicích. Řešili jsme rozdíl mezi písmenem a hláskou.

Cesta lesem, v zázemí chvilku volna a čeština v jurtě.
Podle úrovně jsme se rozdělili do skupin.
První ročník s Míšou F.
Písmeno A jako anděl. Doplňovačky v pracovním sešitě Písmena s písničkou, čtení, hledání, kde je ve slově A, Á.

Druhý ročník s Eliškou
Abeceda nevázané písmo opakování. Založili jsme úterní deník na čj.

Třetí ročník s Eliškou
Abeceda nevázané písmo, délky samohlásek opakování.

Eliška

úterý 1.9. 2020
Eliška, Michal , Míša F. a Míša Višňa
První den školy! Na nádraží jsme si udělali seznamovací kolečko. Seznámení se všemi, kteří budou v úterý chodit, a také s úterním programem. Po té jsme se vydali do zázemí přes město, zvědomili jsme si pravidlo, jak chodíme přes město. První a poslední jde dospělák, mezi nimi děti ve dvojicích a trojicích, respektujeme v prostoru kolemjdoucí, rozhlížíme se při každém přecházení, jdeme jako skupina.
V zázemí jsme si umyli ruce z vlaku a hurá do velké jurty na pohybovku.

1.BLOK: Pohybovka, Eliška a Michal
Pohybové hry za doprovodu kytary. Hudba hraje / běh, hudba se zastaví/ stronzo, podle počtu tlesků buď běh nebo lezeme po čtyřech. Nečekané střídaní. Protahování a posilování. V kruhu hra se jmény. s míčem i bez. Tleskáme slabiky, hledáme první a poslední hlásku, hledáme společné hlásky apod. Hra pastelky.

Přestávka na velkou svačinu a pohrání si. Marcel ukázal Amonovi a Eliotovi zóny v zázemí, kam si mohou jít hrát bez ptaní, a na které zóny se mají ptát.

2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Míša F.
Všechny děti si podepsaly svůj šanon a pokreslily si ho. Došlo i na rozdávání pracovních sešitů a stihli jsme i nějaká cvičení. 1.ročník začal s písmenkem A. 2.ročník vyplnil tajenku a tvořil větu. 3.ročník si zopakoval co je věta, slovo, slabika a hláska/ písmeno.
Velká přestávka na oběd a pohrání si.

3.BLOK: Matematika, Míša F. a Míša Višňa
Každý třeťák pomáhal s měřením a se zápisem několika mladším dětem. Měřily a zapisovaly rozpětí a výšku. Po té starší děti hrály matematické hry. Prvnímu ročníku Míša Višňa vyprávěla pohádku o jedničce, kterou si po té děti napsaly a zpracovaly pracovní list. Pak se také přidaly k matematickým hrám.

Na závěr úklid jurty a společné kolečko, kde každý mohl říct, jak se mu dnes dařilo. Většina dětí byla spokojená, někdo nechtěl říct nic. Za mě paráda, těším se na společný rok!
Eliška