Úterní pohybovka a ČjM

FOTOGALERIE: https://photos.app.goo.gl/aqDiZgRqUGi34gbB6

18. června

Pohybovka a čeština: Na pohybovce jsme si hráli s předložkami. Kreslili jsme částmi těla do prostoru vše, co jsme od rána od probuzení potkali, kde co a na, před, za, mezi, vedle, pod …. bylo. Pak jsme si samozřejmě hráli s konkrétními kartičkami s předložkami a s obrázky ve skupinách prvňáček a druháček spolu. Po té jsme doplňovali předložky do vět.

Druhý ročník slovní druhy _ předložky.

Oba ročníky zápis knihy Mikulášovy patálie do deníků.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika: na matematiku přišla i Míša Višně.

Eliška 

11. června

Pohybovka a čeština: Na pohybovce jsme si hráli se slovesy. Kreslili jsme částmi těla do prostoru vše, co jsme od rána od probuzení dělali. Pak jsme si hráli s konkrétními kartičkami se slovesy a s obrázky ve skupinách prvňáček a druháček spolu. Po té jsme doplňovali slovesa do vět.

Druhý ročník slovní druhy _ slovesa.

První ročník psaní ď, ť, ň.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika: 

Eliška 

28. května

Pohybovka a čeština:

Slovní druhy _ úvod a podstatná jména. Na pohybovce jsme pracovali s rozstříhanými kartičkami obrázků a slov. Třídili jsme je na názvy osob, zvířat nebo věcí. Pak jsme určovali jejich rod – třídili jsme je k ukazovacím zájmenům ten, ta, to. Druháci pak v bloku češtiny poznali názvy všech deseti slovních druhů. Nalepili si do skicáků jejich domeček, kde podstatná jména sídlí v nejvyšším patře. Jsou pro nás opravdu podstatná:). Na volný řádek si zapsali první slovní druh, který jsme dnes poznali, tedy podstatná jména. Jakmile probereme další, zapíšeme si ho také do domečku. V pracovním sešitě jsme udělali všechny stránky, které se týkají podstatných jmen.

První ročník se v bloku češtiny věnoval písmenkům, která nám otevírají dveře do světa X / x, Q / q, W / w.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika: Gábina H. místo Špandi

21. května

Měli jsme návštěvu – budoucího prvňáčko – druháčka s maminkou a s malými bratry na kukačku:). Byli moc fajn, naše děti moc hezky a pohotově reagovaly na maminku a její plné ruce práce se třemi dětmi – vyskočily a nachystaly jim sezení na bezpečném místě, abychom je při pohybovce nezranili:).

Pohybovka: Po pořádném roztančení jsme procvičovali čtení a spaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě. Dvojice druhák a prvňák – každá svou skupinu – hledáme všechna slova rozházená po jurtě, co do mé skupiny patří – hledáme nejkratší a nejdelší slovo – slova společně vytleskáváme po slabikách a vydupáváme po hláskách. Apod. Nutné pastelky, na které se přidali i budoucí školáček a jeho 4 letý bratr. Děti znovu byly naprosto super a dávaly pozor, aby malého bráchu nesejmuly.

Dnes byli jen 3 druháci,  tak jsme v češtině nejeli podle původního programu na webu. Opakovali jsme psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Pracovní listy pro 2. ročník, pro děti, které chyběly posílám.  Nejdříve jsme si společně přečetli Malou pohádku o řepě (v Comenia Script – písmo, které používáme). Po té každý už samostatně pracoval s přeházenými kartičkami pohádky – seřadil je do správného pořadí a doplnil vhodná slova.

Prvňáčci pokračovali podle plánu. Tedy zvládli jsme písmenka F, f. Hned v úvodu jsme si pro naladění pustili písničku Kašpárek v rohlíku – Fotbalový kouzelník, na kterou nás navedla učebnice Písmena s písničkou.

Matematika se Španďou.

Eliška

14. května

1. blok: pohyb a sport v jurtě i venku, rozcvička, hry

2.  a 3. blok

Četba knihy Mikulášovy patálie.

výroba „pasti na myšku” tj. síť krychle. 

Pojmy krychle, kvádr, síť krychle

Skládání tvarů a vybarvování podle určitých pravidel.

Názvy geometrických útvarů – čtverec, obdelník, trojúhelník – rovnostranný, rovnoramenný, lichoběžník, drak, kosočtverec.

Gábina H.

7. května

Pohybovka a čeština: 

Na pohybovce jsme procvičili psaní bě, pě, vě a objevili psaní mě. Dost se nám osvědčila práce ve dvojicích prvňáček a druháček.

Druháci vše procvičili pak i v češtině ve skicácích a v pracovních sešitech.

První ročník zvládnul písmenka G, g jako glóbus.

Četba knihy Mikulášovy patálie. Matematika se Španďou.

Eliška

30. dubna

Pohybovka a čeština: Na pohybovce jsme objevovali psaní bě, pě, vě. Druháci vše procvičili pak i v češtině. Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika pro první ročník se Španďou.

Odpoledne parlament.

Eliška

23. dubna

Pohybovka a čeština: Na pohybovce opakování detektivní práce s dě, tě, ně a ď, ť, ň z minulého týdne. Jen jsme přidali další kartičky čb, aby se druháci mohli posunout dál. Prvňáčci se účastní také aktivně, když si nejsou jistí pomáhají jim barvy na kartičkách a nebo nějaký druháček.

1. ročník: Ž, že jako žížala – skládání slov.

2. ročník: psaní dě, tě, ně – procvičování v pracovním sešitě a ve skicáku.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

16. dubna

Pohybovka a čeština: 

Na pohybovce jsme dělali průzkum rozstříhaných kartiček s ď, ť ,ň a dě, tě, ně (většina zde v příloze, navíc karty s obrázky). Zkoumali jsme, kde se píše v jakém případě háček, kam nám putuje.

1.  ročník: Ř, ř jako řetízek 

2. ročník: psaní  dě, tě, ně:

Znovu detektivní práce s kartičkami. Vše jsme roztřídili a vypisovali do skicáku vždy  na jednu stránku příklady od slov s ď a dě a alespoň jednu větu. Na další stránku ť a tě,  a na poslední stránku ň a ně. Nakonec jsme procvičovali v druhém díle prac. sešitu na str. 16 a 17.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

9. dubna

Pohybovka a čeština:
1. ročník: Š, š jako šála
2. ročník: Spodoba znělosti – závěr.
Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:

S prvňáčky dorazíme druhý díl učebnice a s druháky budeme pokračovat v díle třetím. Navíc přijde Míša Višně, a tak využijeme jejích zkušeností a zaměříme se to, co nám zatím jde pomaleji.

5. března 2024

Pohybovka a čeština:

1. ročník: M, m jako metr

2. ročník: psaní I/Í, Y/Ý po měkkých a tvrdých souhláskách dokončení, lepení leporela měkkých a tvrdých slabik.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:

1. ročník: zhruba od strany 57, někomu to jde trošičku rychleji. Budeme procvičovat krokování vpřed a vzad, sčítání a odečítání.

2.ročník: většina od strany 53, někteří dál. Měření času, geometrické vztahy, poměry a rovnice.

Eliška

27. února 2024

Pohybovka a čeština:

1. ročník: Z, z jako zajíc

2. ročník: psaní I/Í, Y/Ý po měkkých a tvrdých souhláskách procvičování

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:

Prvňáci: druhý díl od stránky 53

Druháci: druhý díl od strany 50

Eliška

13. února 2024

PROSÍM O DOPLNĚNÍ PENÁLŮ! 

Na každé úterý děti opravdu potřebují lepidlo, gumovací pero (nebo ořezanou tužku a gumu) a ořezané pastelky! Prosím nedávejte dětem na psaní propisky a fixy. Děkujeme!

Pohybovka a čeština: opakování her s členěním hlásek a psaní i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Zpíváme a tančíme vše na co přijdeme a tím si pomáháme v zapamatování.

1. ročník: C, c jako citron. Děti dopsaly v písankách i jiná písmena, která dříve nestihly.

2. ročník: psaní I/Í, Y/Ý po měkkých a tvrdých souhláskách procvičování.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:

6. února 2024

Pohybovka a čeština:

1. ročník: N, n, jako noha.

2. ročník: psaní I,Í po měkkých souhláskách – dokončení společného leporela.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:

30. ledna 2024

Pohybovka a čeština: Na pohybovce jsme zopakovali program z minulého úterý. Tentokrát však za doprovodu reprodukované hudby, protože Španďa musel zůstat doma. V druhém bloku jsme tedy tentokrát nečetli, ale poslechli jsme si Werichovu jednoslabičnou pohádku, a pak ještě pohádku O rybářovi a jeho ženě. Během poslechu jsem si připravila práci z češtiny pro oba ročníky.

1.ročník: V, v jako volavka.

2. ročník: psaní Y,Ý po tvrdých souhláskách – dokončení společného leporela. Práce v pracovním sešitě. Děti byly rychlé, a tak jsme zvládli nakreslit i kartičky zvířat s měkkými slabikami! Příště si tedy slepíme dvě leporela.

Na matematiku přišla Míša Višně: oba ročníky se pustily do druhého dílu pracovního sešitu. Opakováním známých úkolů, doplňování a sčítání a taky prostorová představivost se stavbami z kostek, krokování.

Eliška

23. ledna 2024

Pohybovka a čeština: Složili jsme abecedu -zazpívali jsme si ji. Zatančili jsme si a zazpívali samohláskovou sestavu a z abecedy jsme vyndali a seřadili samohlásky krátké a dlouhé. Jen tak bez vysvětlení jsme přiřazovali ke zbylým hláskám v abecedě kartičky se slovy s měkkými a tvrdými slabikami – tím se nám ukázalo pravidlo psaní i, í / y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách – děti tedy objevily skupinu slov s tvrdými slabikami a další skupinu slov s měkkými slabikami – dělili jsme tedy dál a ,,zaštěkali´´ jsme si tedy tvrdé souhlásky tak, jak je řadíme v češtině pro dobré zapamatování. Pak jsme si ,,zašišlali´´ skupinu měkkých souhlásek také tak, jak je řadíme v češtině pro dobré zapamatování. Na závěr jsme zkoumali, co nám tedy z abecedy zbylo. Našli jsme si obojetné souhlásky a hlásky g, q, x, w, které nám otevírají dveře do světa cizích jazyků. A opakovali jsme v různém pořadí vše několikrát sem a tam a tam a sem, aby se nám vše dobře zapsalo do těla a do hlaviček.

1. ročník: L, l jako loď, lusk

2. ročník: psaní I,Í / Y,Ý po měkkých a tvrdých souhláskách – děti si doplnily pracovní list s okénky druhů hlásek a dveřmi do světa s hláskami g, q, x, w. Okénko pro samohlásky krátké, další pro dlouhé, pro souhlásky měkké, tvrdé a obojetné. Práce v pracovním sešitě, tvorba kartiček se zvířaty, které mají v názvu tvrdé slabiky do společného leporela.

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Matematika:

Prvňáčci procvičování psaní číslic a hlavně krokování. Druháci prostorová představivost a zlomky.

Eliška

9. ledna 2024

1. ročník: R, r jako rytíř
2. ročník: slabikotvorné souhlásky R,L

Četba knihy Mikulášovy patálie.

matematika:

1. ročník – hledání cesty, sčítání puntíků a přepis do číselné rovnice, stavba z kostek a zápis počtů kostek a barev v jednotlivých podlažích, skládání čtvercového papíru

Gábina H.

19. prosince

1. BLOK: Pohybovka s češtinou pro 1. & 2. ročník: Slovo, slabika, hláska, písmeno – zopakovali jsme si náš ,,kus“ na besídku.

Kostýmy na besídku budou prosím jednobarevné oblečení bez potisku, obrázků, nápisů a značek. Tričko nebo tílko a tepláky nebo legíny. 

2. a 3. BLOK: Četba knihy Mikulášovy patálie. Český jazyk: 2. ročník: Dvojhlásky – au, ou

Matematika s Gábinou H. 

Eliška

12. prosince

1. BLOK: Pohybovka s češtinou pro 1. & 2. ročník: Slovo, slabika, hláska, písmeno – zopakovali jsme si náš ,,kus“ na besídku – je to hotovo! 

2. BLOK: Četba knihy Mikulášovy patálie. Český jazyk pro 1. ročník: Č, č jako čert, 2. ročník: Hláska – krátké a dlouhé samohlásky.

3.BLOK: Matematika: oba ročníky se Španďou a Míšou Višní

Eliška

5. prosince

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou – slovo, slabika, hláska, písmeno. Představení na besídku dostalo konečnou podobu:)!

2. BLOK: Eliška a Španďa

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:  1. ročník: K jako kominík, 2. ročník: hláska – krátké a dlouhé samohlásky.

Matematika:

1. ročník: str. 31 a dál ( sčítání, prostorová představivost, procvičování číslic)

Eliška

28. listopadu

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – tentokrát nás na rozhýbání doprovodilo CD. Písnička o abecedě, skládáme abecedu. Hry se slovy souznačnými : jak jinak řekneš …. A na konci pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a kreativní psaní s Dubánkem Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:

1. ročník: B, b. Dubánek – prac. list – dokresli co chybí, uhodni v jakém ročním období se příběh odehrává a seřaď obrázky do správného pořadí. Nalep do skicáku a napiš název.

2. ročník: Slovo, slovní význam – slova souznačná a protikladná. Pracovní listy, skicák. Pracovní sešit strana 24 a 25. Kreativní psaní s Dubánkem. Prohlédni si obrázky, dokresli, vymysli příběh a zapiš.

Eliška

21. listopadu

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou – Zpíváme písničku o abecedě, tančíme a zpíváme všechny samohlásky, budeme vytleskávat, psát do prostoru částmi těla. Přiřazování písmene k hlásce a naopak, slova k obrázku a naopak. Hry se slovy protikladnými. A na konci pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

1. ročník: J, j

2. ročník: Slovo, slovní význam – slova protikladná.

Eliška

Matematika:

1.ročník: sčítání množin homogenních a heterogenních prvků (str. 25 a dál)

2.ročník: prostorová orientace, porovnávání, rovnice a množiny (str. 27 a dál)

14. listopadu

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou – Zpíváme písničku o abecedě, tančíme a zpíváme všechny samohlásky, budeme vytleskávat, psát do prostoru částmi těla. Přiřazování písmene k hlásce a naopak, slova k obrázku a naopak. Hry se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými. A na konci pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

1. ročník: už známe všechny samohlásky – krátké i dlouhé –  a souhlásku T,t – děti čtou jednoduchá slova TÁTA, TETA, OTA, TETU, TÁTU.. apod. Můžete je v tom podpořit během týdne.

Dnes jsme se věnovali hlásce P, p jako pila. Tedy slova  a krátké věty jako PEPA A OTA TOPÍ. apod..

2. ročník: Slovo, slovní význam – slova nadřazená, podřazená a souřadná.

Eliška

Matematika:

1.ročník: procvičování psaní číslic, krokování a práce s kostkami a vláčky (str. 20 a dál)

2.ročník: pokračování v řešení rovnic a zlomků (str. 19 a dál)

Honza

7. listopadu

1. BLOK: Eliška a ŠpanďaPohybovka s češtinou – Kromě jiného pohybovo češtinového mi dnes prvňáci pomohli přichystat práci pro druháky naopak. 

1. ročník: přiřazoval kartičky s obrázky ke kartičkám se slovy – pomáhali jsme si určováním prvního písmena ve slově, někdo zvládal přečíst i celá slova. Podle toho co kdo najde za kartičky tvoříme krátké vtipné příběhy. 

2. ROČNÍK: Stříhání vět natištěných bez mezer na slova. Dětem se dařilo, jen občas nějaká ta předložka zůstala připojená k podstatnému jménu za ní.  

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa a Míše Višně matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

1. ročník: Už známe všechny samohlásky – krátké i dlouhé –  a souhlásku T,t – děti čtou jednoduchá slova TÁTA, TETA, OTA, TETU, TÁTU.. apod. Můžete je v tom podpořit během týdne. Spojování slov s obrázky, obrázku se slovy. 

2. ročník: Slovo, slovní význam. Opakování druhů vět, pořádek slov ve větě, mezery mezi slovy ve větě. Stříháme věty na slova – lepíme je s mezerami, přepisujeme do Comenia script  – trénujeme psaní velkého písmene na začátku věty a ve vlastních jménech, malá písmena uvnitř věty a znaménka: tečka, vykřičník, otazník – na konci věty.

Eliška

31. října

1. BLOK: Eliška a ŠpanďaPohybovka s češtinou – Skládání slov a vět, mezery mezi slovy. Abeceda, krátké a dlouhé samohlásky. Vše tančíme a zpíváme. Kreslíme a píšeme všemi částmi těla.

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:  1. ročník: psaní a čtení krátkých a dlouhých samohlásek – pohybové hry – dotkni se nohou O, špičkou nosu É, levým ramenem Á atd., se slovy – slyším slabiku dlouze / stojím, krátce / dřep.

Podívali jsme se s každým dítětem zvlášť na znalost  písmen z abecedy, jejich čtení. Určovaly první písmeno ve slově – pracovní list jen s obrázky – úkol pojmenuj. co je na obrázku a napiš, na které písmeno začíná. Děti pak samostatně přiřazovaly ty samé obrázky ke kartičkám se slovy ( psané velkým písmem, max. 3 – 4 písmena, 1 -2 slabiky).

2. ročník: druhy vět: přací, oznamovací, rozkazovací, tázací – znaménka na konci každé věty, význam věty. čtení, psaní, luštění, hra s kartičkami, lepení do skicáků.

Eliška

17. října

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou – pracovali jsme s kartičkami písmen. Skládali naše jména a jiná slova, zpívali jsme abecedu a skládali abecedu. Zatančili jsme si samohláskovou sestavu. A na konci hráli pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa a Míše Višně matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:  1. ročník: psaní a čtení samohlásky U, u. Skládání slov. 2. ročník: písmo a abeceda: doplňování chybějících písmen do slov. Dny v týdnu – řazení slov podle abecedy. Pracovní list ,,Můj týden“.

Eliška

10. října

1. BLOK: Eliška a ŠpanďaPohybovka s češtinou – použili jsme kartičky písmen z minulého úterý, zase jsme hledali společná písmena z našich jmen, zkoumali, která nám chybí, abychom mohli skládat i jiná slova a tentokrát už jsme složili celou abecedu!  Naučili jsme se písničku o abecedě, psali do prostoru částmi těla, zpívali a tančili samohláskovou sestavu. A na konci samozřejmě pastelky!

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa a Míše Višně matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk: 

1. ročník: psaní a čtení samohlásky O,o. Uvolňování ruky, duhová O,o, v písničce Holka modrooká jsme našli neuvěřitelné množství O! Doplňovačky, písanky a na závěr skládání slov. 

2. ročník: písmo a abeceda – za zpěvu písničky jsme pověsili abecedu na šňůru, vrhli jsme se na hádanky – samostatné čtení, řešení a zápis. Čtení na téma podzim – řazení slov podle abecedy, samostatné řešení  na téma – stromy, listy plody.

Eliška

3. října

1. BLOK: Gábina H. a Španďa: Pohybovka s češtinou 

V kruhu jsme si udělali rozcvičku, skoro každý předvedl nějaký cvik a společně jsme ho zacvičili – různé jógové cviky, protahovací, uvolňovací, klik na 1 ruce :). Poté jsme se rozběhali za zvuků Španďovy kytary. Dále děti sestavily své jméno z písmenek na papírových kartičkách, rozložily  jména v prostoru, děti je četly, hledaly v nich samohlásky A, E, I,  O, U, Y, dávaly je do řady, zjišťovaly, kterých je nejvíc, kolik jich je, samostatně nebo ve skupině tyto písmena vytvářely svými těly a poté i pohybem. Nakonec jsme si zahráli oblíbené pastelky. 

Gábina H.

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:  1. ročník: psaní a čtení samohlásky I, i (uvolňujeme zápěstí v sešitě Kreslím tvary, duhově barvíme písmena velká i malá, společně pracujeme v knize Písmena s písničkou – vytleskáváme říkanku, hledáme všechna I v textua počítáme je, na závěr píšeme v písance)

2. ročník: písmo a abeceda: zpíváme si abecedu, vypisujeme ji v pracovním listu Comenia Script – velká i malá písmena, vypisujeme celou abecedu do podzimních listů, luštíme vzkaz od skřítka Kvítka v pracovním sešitě, řadíme slova podle abecedy.

Eliška

Matematika:

26. září

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou:

Vytvořili jsme kartičky s písmeny z našich jmen, hledali ta společná – hlavně samohlásky – zjišťovali jsme kolik máme A, E, I, O, U, Y , co se stane, když ze jména zmizí:)…

2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník

Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk1. ročník: psaní a čtení samohlásky E, e, 2. ročník: skládání slov z přeházených písmen, slabik, skládání slov do vět, řešení rébusů

Eliška

Matematika:

12. září

V podstatě naše první opravdové pohybově češtinové úterý! Všem dětem jsme vysvětlili pravidla našich úvodních pohybových her s reakcemi na hudbu – Španďa nás doprovází na kytaru. Bylo potřeba nějaké stmelení a představení se – tak jsme dnes hodně pracovali s našimi jmény. Vytleskávali jsme je na slabiky, hledali první a poslední hlásku ve jméně, házeli jsme u toho míčem, hledali jsme společná písmena ve jménech, skládali jsme písmena z našich těl, podepisovali jsme se v prostoru různými částmi těla apod. Na závěr poybovky jsme si zahráli hru Pastelky.

Po pohybovce společně pijeme a svačíme v kruhu na kožešinách. Pak děti vyrážejí na půl hodinovou přestávku ven.

Po přestávce v 11 hodin se sejdeme znovu v kruhu. Dnes jsme si přečetli pohádku od Astrid Lindgrenové Skřítek Nils. Děti u čtení mohou znovu svačit a pít, jak kdo potřebuje.

Druháci pak měli češtinu, prvňáčci matematiku. Druháci moc pěkně čtou! Zvládli jsme společné čtení, luštění a samostatnou práci v pracovním sešitě.

Hodinová přestávka na oběd a pak se ročníky vyměnily.

Prvňáci měli se mnou češtinu a druháci se Španďou a tentokrát i s Míšou Višní matematiku

S prvňáčky jsme si nejdřív dali pořádné uvolňování ruček v sešitě Kreslím tvary. Motýlí dráhu děti zpracovaly všemi barvami z penálu. To samé se stalo našemu prvnímu písmenu – velkému a malému A. Ty si lepíme do deníku češtiny. Pak jsme pracovali v písance a nakonec v učebnici Písmena s písničkou. Děti pracovaly soustředěně a s radostí.

Eliška

(5.9. – první úterý je pro výjimečnost sepsáno zvlášť)

Napsat komentář