Čtvrteční pohybovka a ČjM

FOTOGALERIE: https://photos.app.goo.gl/aqDiZgRqUGi34gbB6

21. září

Matematika: 3. ročník – písemné sčítání, 4. a 5. ročník – rovnice

Gábina

Pohybovka: Dnes byly děti ráno po stmelováku unavené:), dali jsme si tedy větší klídeček. Začaly samostatně jen tak pro zábavu stavbou pyramid. Ale vzhledem k únavě to nevydrželo moc dlouho. Roztáhli jsme koberce a děti se na ně položily – proběhla relaxace za doprovodu nádherné relaxační hudby Petra Korbeláře. Zvědomovali jsme si dech, sledovali rozlopoložení celého těla pěkně po částech. Při pojmenovávání konkrétních částí těla jsme se nenásilně dostali k podstatným jménům, jejich třem rodům a dvěma číslům. Z lehu jsme klidnou improvizací přešli do pohybu v prostoru – děti psaly částmi těla do prostoru názvy věcí, osob, zvířat, vlastností a dějů, se kterými se setkaly buď na stmelováku nebo prostě v posledních dnech. Po chvilce pouhého pohybu jsem do prostoru rozházela pár kožešinových stanovišť s papírky a tužkami. Na každém stanovišti měly děti napsat to podstatné jméno, které právě vytančily do prostoru. Vše najdete v galerii:). Kartičky se slovy jsme pak rozdělili ke třem rodům a určovali u nich číslo. Na závěr pohybovky děti už našly sílu na závěrečné pastelky.

Český jazyk: 3. a 4. ročník – podstatná jména, rod a číslo. 5. ročník: opakování vzory podstatných jmen.

Čteme Mikulášovy patálie:).

Eliška

14. září

Matematika: čtení z knihy Pythagoras a velký útěk čísel (Louise Guillemot)
Rozdali a nadepsali jsme si nové čtverečkované sešity z Lemniskáty a učebnice, do sešitů jsme si nalepili naše objevy z minulého čtvrtku o číslech 1 – 9, každý změřil svou výšku a rozpětí, zapsal do tabulky a porovnával s ostatními, poté pokračování:
* 3. ročník – práce ve dvojicích: Grétka s Pippou, Louisík s Kvídem, Jan s Erikem -> stavění věží z kostek a počítání možností kombinací; geometrické obrazce z dřívek a hledání tvarů; počet mincí x částka;
* 4. ročník – práce ve skupině -> hledání tvarů v obrazci z dřívek, skládání tvarů ze 2 trojúhelníků; stavění krychlí a kvádrů z kostek a počítání jejich obsahů; nakonec hra “výhonky“
* 5. ročník – práce ve dvojicích Tanga s Fridou, Žofka s Miou -> šestiúhelník z dřívek a hledání obrazců; trojciferná čísla ze 6 “kamenů “ a určování dělitelnosti 2 a 3; nakonec hra “výhonky“

Gábina

Pohybovka a čeština: starší děti – práce s tangramy – vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, mladší děti – psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, spodoba znělosti.

Eliška

7. září 2023

Pohybovka s češtinou. Po řádném rozběhání a rozcvičení jsme si zopakovali abecedu, členění hlásek – zatančili si samohláskovou sestavu, zašišlali měkké souhlásky, zaštěkali tvrdé souhlásky a vzpomněli si na obojetné – třídili jsme karty s abecedou – přiřazovali slova s měkkými a tvrdými slabikami, zopakovali si všechna vyjmenovaná slova. Nové děti se bez problému zapojily:).

O přestávkách děti nadšeně mizely v lese a v rokli!

Při češtině jsme si rozdali nové pracovní sešity. Všichni napsali pár vět do deníku češtiny o svém zážitku v létě. Třeťáci si stihli zopakovat psaní tvrdých a měkkých y/i po patřičných souhláskách.

Eliška

Matematika: čtení z knihy Pythagoras a velký útěk čísel, přemýšlení o číslech, co představují čísla 1 – 9. Gábina

Napsat komentář