Anglická středa u koní

FOTOGALERIE: https://photos.app.goo.gl/aqDiZgRqUGi34gbB6

7.2.

 1. blok – opakování:
  warm up in movement and games; walk forwards / backwards, slow, fast, light, heavy, high,up, low, down, loud, silent; when you meet someone say : Hi/ hello/ how are you; make a circle : Clapping I am Petra – Hello Petra
  words exercise : I am / You are / she is / he is 
  work with sticks: in couples take a stick : One is a leader who leads and the other is a follower who follows. Change roles. Put the stick on the floor/ go to the fireplace/ to the door/ to the shelves/ put it on the table/ go under / go around/ walk on the stick. 
  Daily routine verbs : ( infinitive and present continuous) 
  Order the activities that you do during the day : morning / noon/ afternoon/ evening/ night
  Choose one and act out, others ask : What are you doing? I am eating my lunch. I am brushing my teeth. 
  Monster game with the verbs of daily routine. ( wake up, brush your teeth etc.)
 2. blok:
  work on a ( translation to English and play with the topic of yoyo ) song (YT version here or here)

activities that we do EVERY DAY, EVERY WEEK, EVERY YEAR, EVERY WEDNESDAY, NEVER, SOMETIMES:
visit Australia / brush my teeth/ comb my hair/ dance/ do maths/ learn English/ go to the zoo/go to the cinema/ wash my face/ go to the beach/ go to school/go for a hike/ do sports/ read a book/ visit grandparents/ go ice.skating/ have breakfast/ write with a pen/go camping/ski in the mountains/ride a horse/play an instrument

31.1

1.blok : movements like octopus, chewing gum, hello how are you, good bye, tag game : what’s your name? What’s the weather like today? go to the – places ( table, chair, door, fireplace, hangers, shelves, cushions, blackboard ) in the yurt  and movements ( jump like a frog, crawl like a crab, tiptoe..)

in a circle – touch your ..body parts. 

make couples – pair work with a pencil – put it on the floor, up above your head, no sound, make a star

have a drink

can i go to the toilet please?

daily routine verbs – wake up, wash your hands, face, brush your teeth, hair, have/eat breakfast, get dressed, put on your clothes/ shoes, go to school, read book, play games, eat lunch, go home, eat dinner, take shower, go to bed. 

monster game with those verbs

2.blok: creating of the weather book – needle, thread, paper book, stickers, scissors, to cut, to stick, to draw a picture; TV show, weather forecast: in the mountains, on the beach, in Prague, in Řevnice. 

3.blok: práce s knížkami
Lucka má krásnou sbírku knížek o koních, jejich životě a chovatelství. Rozdělili jsme se do dvojic, knížky jsme prošli, vybrali si zajímavé téma a každá dvojice to téma a knihu prezentovala. 

24.1.

1.blok : warm up, go to the  – places in the yurt, weather review  – What’s the weather like today ? What’s your favourite weather?

daily routine verbs – sorting and drawing – wake up, wash your hands, face, brush your teeth, hair, have/eat breakfast, get dressed, put on your clothes/ shoes, go to school, read book, play games, eat lunch, go home, eat dinner, take shower, go to bed. morning/noon/afternoon/evening/night

song: this is the way I wash my face …early in the morning.

monster game

2.blok : worksheets, daily routine verbs, drawing cartoon the year : how many months/ weeks/ days/ minutes. seasons and months review.

3.blok:

V zimě a dešti zůstáváme v jurtě. a řešíme témata spojená s koňmi a jejich chovatelstvím. Děti se rozdělily do skupin, každá skupina dostala jeden specifický problém, který by mohl nastat při práci s koněm, a vymyslely a předvedly scénkou jeho řešení. 

10.10.

1.blok: rozloučení s Kayli v týpí (společně se školkou), kratší pohybovka v jurtě
warm up : freezman ( play the tag – na honěnou )
questions : What’s your name? How are you? Help me!
What’s your Wish : friendship, health, love, fun, money, .. ( opakování z minula ) 
stand on the carpet, sit on the carpet, touch the carpet with your …body parts. 
Countdown : from 10 – 0 : shout happy new year.
What are we going to do in the new year? 
go to school, sing, fly, run, jump, ride a horse … etc

2.blok: téma WEATHER a CALENDAR 
game: What’s the weather? 
make a circle, one is in the middle of the circle, close your eyes, open your eyes, what’s your favourite weather, sunny, cloudy, rainy, snow, storm, foggy, rainbow 
Calendar – counting till 30, months, festivals of our school
song
final circle

3.blok:

3 stanoviště:

1 . Přáníčka pro Kaily.
2. výroba náramků/řetízků s přívěskem Kaily (od Jindry Norkové).
3. stůl nápadů na témata a referáty. 

Závěrečný kruh

20.12.

1.blok:

Welcome
Warm up: Christmas dinner with all the family – mother, father, sister, brother, cousin, grandmother, grandfather, aunt, uncle

FOOD – On the plate : potatoe salad, mashed potatoes, cucumber, Fish, schnitzel, soup, cookies, rice, bread, gingerbread, 

songs: We Wish you Merry Christmas, Mary had a baby

2.blok 

worksheet workshop : Christmas vocab – Christmas tree, angel, snow, ice, candel, presents, bell, icescates, skies, sledge, snowman, ornaments, star, comet. 

story time : THE LITTLE SHACK – Donald where’s your troosers

3.blok:
Dnes odpoledne jsme byli za panem Platilem s nástroji, dárečky a cukrovím. Pro školáky to byl největší zážitek, zpívali jsme koledy české i anglické, Pepánek přelezl plot, aby pomohl zaklidit dary. Dojemné to bylo, nechte si vyprávět! 

13.12.

1.blok 

Welcome : I am Petra, hello Petra
How are you? 
Warm up : Body parts
Colours; winter Sports : sledging, skiing, snowboarding, ice skating; song: Mary had a baby ; Weather – sunny, cloudy, snowy, rainy, windy, rainbow, song What’s the Weather like today
Worksheet : we Wish you Merry Christmas ; Christmas cookies, presents, potatoe salad, fish, tasty soup, lights and candles, figgy pudding; Bring THEM or Bring IT right here 

2.blok: Story time – THE LITTLE SHACK 

Unce upon a time there was a forest. We are in the forest. It is raining and the rain stops. It is windy and the wind stops. It is sunny. In the forest there is a little shack, a stone, a paddle, a bridge. In the forest there is a beautiful girl. What’s your name? My name is Gretka and Gretka goes over the stone, around the paddle, under the bridge to the Little shack. 

Knock knock who are you? I am Gretka. Who lives here? Me Pippa. Can I come in? Yes. 
In the forest there is a boy. What’s your name? My name is Donald. 
Donald where’s your troosers?

3.blok: tvorba svícínků; zamyšlení, následný slovní a psaný popis události z minulého týdne.

6.12.

1.blok :
thermometer, temperature, hot, warm, cold, freezing
winter sports and movements – ice scating, skiing, cross country skiing, sledging, snowboard, deep snow, 

Review:
I am Petra, you are Lucka.  How are you? I am fine.. 
counting – how many girls, boys
verbs of movement – dance, jump, sit down, fly, touch, hands up, down, ..
I spy with my little eye something + COLOURS
Can I go to toilet please, to Forest please.
Can I go sledging, please?
Can I have a drink?
I am hungry.

Gospel : https://www.youtube.com/watch?v=_tUxWNpdYIQ

Mary had a baby

 1. Mary had a BABY, Yes, Lord;
  Mary had a baby, Yes, my Lord;
  Mary had a baby, Yes, Lord;
  The PEOPLE keep a coming and the TRAIN done gone.
 2. WHAT did she NAME him, Yes, Lord…
 3. She called him Jesus, Yes, Lord…
 4. WHERE was he born? Yes, Lord…
 5. Born in a STABLE, Yes, Lord…
 6. WHERE did they lay him? Yes, Lord…
 7. Laid him in a manger, Yes, Lord…

circle time
snack time

2.blok:

snowman, icicles, snowflake, nothing, something

Bring me snowman snowflake.. put it on the table.

song About snowflakes 

Forest / Snow/ rain/ wind/ stone / paddle / bridge / Little shack 

What’s your name? My name is..
Who are you? I am .. 
Who lives here? Me, Petra. Nobody. 
Can I come in? Yes. No.
Gospel and circle 

lunch

3.blok:
Zprávu o Luisíkově nehodě jsme už psaly, proto už tu o ní psát nebudu, napíši jen, co se událo ve zbytku bloku. Připravili jsme všechny koně. Keyly a Viky a Sama za účasti jeho majitelky Veroniky – mohli jsme se jí tak zeptat na různé detaily ohledně Sama. Spolu s Veronikou jsme za Sama zapřáhli sáně, reagoval v pohodě, tak se některé děti povozily. 

Uklidili jsme zázemí a výběh koní – kde jsou teď všechny koně společně, aby měli lepší přístup k senu. 

Potom jsme pozorovali jak přiváží dva nové koně a jak na to „naše“ koně reagují. Viky a Sam reagovali, proto jsme je drželi Lucka a Petra. Vilík taky běhal v ohradě, tak jsme ho nechali být. Potom se stala už popsaná nehoda, která nás přenesla jinam. Vše bylo velmi silné a tato událost nás velmi poučila a nasměrovala zase víc k pozornosti, opatrnosti…máme dost témat ke zpracovávání.

29.11.

Remember remember it is still November

1.blok:
game „freezman“ What’s your name?. My name is …
circle : clapping : I am Petra. Hello Petra.
Samuraj : take your swords out / in / up/ down. I am Petra, You are Lucka, She is Lucka.
Body parts

Movement with papers and song about Little snowflake 

game with prepositions : sit ON the paper, put the paper ON your head, UNDER your feet, NEXT TO  you, OVER your knees, BETWEEN Petra and Lucka.. IN FRONT OF you, BEHIND you.

clean up + clean up song
snack time 
can I go to the forest?

2.blok:
nácvik na besídku
circle time :
did we dance, sing, draw, jump, touched the ground, eat, drink, Speak English..? yes /no

3.blok:
Příprava koní; procházka lesem se všemi konci – Keyly, Viky, Sam i Villy; dali jsme si dostatek času na reflexi na závěr. 

8.11.

remember remember it is still November…

1.BLOK:
Scotish song. About Weaving. Woollen carpet. 
Walk on the Karpat say I am Petra. 
Circle – circle song with opposites – big small, up down, loud quiet, fast, slow. welcome greetings – send the clap and say hello, good morning. Count. How many are we? Change your place. Keep the rhytm.
Warm up – body parts. I dont know. Maybe. Yes, No. verbs : Stretch reach up, Turn around, touch your toes .. , jump, say hello, stomp, squat, sit down, lie down, dance, fly, swim. Do this. Do that.
Send the Envelope – show the emotion. Are you ..happy, sad, angry, Fine, bored, tired, scared ? 

2.BLOK

Scotish song Donald where‘ s your troosers I’ve just come downFrom the Isle of SkyeI’m not very big and I’m awful shyAnd the lassies shout when I go byDonald, where’s your troosers?                          holky

Let the wind blow high
Let the wind blow low
Through the streets, in my kilt I’ll go
All the lassies say hello
Donald, where’s your troosers?

A lassie took me to a ball
And it was slippery in the hall
And I was feared that I would fall
For I had nae on my troosers

Let the wind blow high
Let the wind blow low
Through the streets, in my kilt I’ll go
All the lassies say hello
Donald, where’s your troosers?

Now I went down to London Town
And I had some fun in the underground
The ladies turned their heads around
Saying, Donald, where are your trousers?

Let the wind blow high
Let the wind blow low
Through the streets, in my kilt I’ll go
All the lassies say hello
Donald, where’s your troosers?

work in three groups : Map and Dictionary 

3.BLOK: koně 

První jsme si rozdali obrázky a pastelky a šli jsme malovat – vykreslovat – barvy nového hřebce Sama. Od jeho chovatelky Veroniky jsme o něm vyzvěděli hodně zajímavostí. Potom jsme přivedli jsme koně – Viky a Keily, čistili je, hřebelcovali. Mezitím pár kluků čistilo zázemí pro koně, když byl v ohradě Sam. Je mladý a na vše si musí zvykat, my také. Pozorovali jsme chování všech tří koní. Jsou živější a reagují na sebe řehtáním a zdviženými ocasy. Potom jsme Viky a Sama osedlali a vyjeli do lesa na vyjížďku. Sam si jen na sedlo zvyká, ale na Viky se pár jezdců vystřídalo. 

Na závěr už jen závěrečný kruh. Všem se den líbil.

1.11.

1 BLOK:

 • písníčka pro Skoty: https://www.youtube.com/watch?v=S7ZIx6ibucE
 • pohybovka 
 • What ‚s your name?My name is..  how are you ?how do you feel? 
 • body parts
 • adjectives – opposites 
 • emotions – happy, angry, sad, all emotions, dead, tired, hungry 
 • song : My Little light please shine on me… ( melodie moje malé světýlko ) 

2. BLOK:

 • Family members
 • What’s your mum’s/grandma’s ..name? 
 • outiside x inside
 • soul – What Colour is your soul when you are happy / angry / sad / Fine /tired ..

3.BLOK:

Nachystali jsme koně a cestu pro dušičkovou slavnost, kterou jsme prošli i s koňmi. Na někoho vyšla i jízda na Viky. Koně mají ve výběhu nového kamaráda, valacha Sama. Povídali jsme si o tom, jak se teď koně chovají jinak.

25.10.

1.BLOK

review : mushroom, Moss, stone, cinder, cone, blossom, leaf, acorn, bark, twig, conker, feather
show me,  where is .., wha’t s missing 
Picktime – who is missing, Is Petra here? What is it? 
make a circle, how do you feel ? excited, happy, ok, Fine, well, not well, sad, bored, depressed 
Colours, verbs of movement, ( walk, jump. squat, sit down, lie down, run, touch, strech, reach up ) 
slowly, fast, loudly, quietly near, far away, 
adjectives – opposites ( big, strong, small, weak, new, old, ugly, Beautiful, wet, dry, long, short, smooth, rough, easy, dificult, good, bad…. )
rock scissors paper now 
start finish go back 

2.BLOK:
adjectives – opposites
find something small,wet, .. 
describing: 
What is it? , is it small ?  It is … This is a small plastic bag. 

3.BLOK koně: měli jsme půl hodiny na koně, které jsme přivedli a připravili na jízdu, vystavěli dráhu a povodili po jízdárně. Potom jsme společně se školkou trénovali písničky na dušičkovou slavnost. 

18.10.

1.BLOK: morning – autumn hunt – vocabulary games – collecting, sorting.show me, Count. mushroom,feather,tree bark, yellow Leaves, red leaves, twig, acorn, (pine) cone, blossomin the jurt-Pictime – is Petra here? yes/no. Who is missing? Petra is missing.. good morning, What’s your name? Body parts. Glue legs together, get on the lift, Press the button, we go up, we go down.take the scissors and cut. soft and silent jump x loud jumpHockey cockey song with a boys band game – have you got the … Leaf / conecircle time at the end – co bylo nejlepší, co jsem si zapamatoval ?

2.BLOK: začátek věnovaný komunikaci obecně – co je respekt, pravidla, důsledky sebestředného chování nebo naopak vlídného taktního, pozorného chování.adjectives – numbers, colours, opposites ( big, small, new, old, hard, soft, easy, difficult, fast, slow, near, far, Tall, short, long, strong,weak, ugly, Beautiful,good, bad, loud, quiet …)beginners: Board game – revision rhymes:Slowly slowly very slowly creeps the garden snail.Slowly slowly very slowly up the wooden rail.Quickly quickly very quickly runs the little mouse.Quickly quickly very quickly round about the house.

adjectives – my Animal is …. big small fakt …Advanced : opposites worksheetmy Animal is …. clever, stupid, nimble, clumsy, conscious, selfconfident circle time – co bylo nejlepší, co jsem se naučil, zamapatoval?

3.BLOK koně:

Kluci krásně připravili cestu lesem. Holky po ní přijely na Viky – střídaly se v jízdě i vedení koně ( připravit, vylézt na koně, slézt, zastavit koně, rozjet, určit cestu, nenechat koně jíst po cestě trávu ). Na cestě zpátky se v sedle střídali zase kluci. Krása, odvaha, respekt.

závěrečný kruh ( pocit dobré práce, hodně jsme toho udělali ) děkuji.

4.10.

1.BLOK outside:
good morning. Say your name. Running around the circle. Tamburine.
Warm up, counting, boys, girls, adults, body parts. 
Conker game. Make a circle. Hands behind your back. One person in the middle. Close your eyes. ( Song : Conker conker where are you, conker conker where are you, I am walking, conker conker where are you?) Open your eyes. Have you got the conker? yes ..no .. Can I have it? 
Nebo- What’s your name? What’s your favourite Colour?
Hey Mr.Indian..
2.BLOK inside:
Do you remember what’s HIS HER Animal? game in a circle SPIN
animals
Calendar – seasons- What Colour is autumn/ winter.. ?
2 groups: 
* beginners: Colour the seasons Atumn flashcards – tree, leaf, unbrella, wind, kite, rain… 
Kim’s game.. 
Can I go to + places.
* Advanced: seasond and months what comes before/after autumn winter December .. etc.
Grammer – WH questions. Sentense order.
3.BLOK: koně 
Rozdělení na kluky a holky. Holky přivedly a očistily koně už během přestávky, aby mohly vyjet na projížďku do lesa. Paráda. Kluci preferovali zůstat v zázemí a čistit výběh, je to záslužná práce a baví je to.

V závěrečném kruhu se řešil další předmět a to je komunikace mezi námi všemi společně. Vyrušování, skákání si do řeči. Jak říct co se mi nelíbí. Jak spolu všichni vyjít. 

Krásny sluneční den to byl .díky za něj.

27.9.

1.BLOK – venku

Picktime – Is Lucka here ? Yes/No
Warm up our bodies in a circle  – body parts and movements 
Listening game – Hi = one clap, Hello = two claps, How are you = three claps 
Counting and clapping in a circle 
Orders : Walk, run, jump, Change your place ..
Colours review – I spy with my Little Eye 
Looking for Nemo game – What’s your favourite Colour ?  – Close / open your eyes 
Hey Mr. Indian what’s your favourite Colour? 

2.BLOK – v jurtě

Motivation posters review/sharing, speaking
Colours Activities – What’s YOUR/ HER / HIS favourite colour
Choosing your POWER ANIMAL CARD 
English foulders coloring 

3.BLOK 

Opakování pravidel pro ty, co s námi ještě nebyli (dvě náhradnice) 
Úklid míst pro koně, tentokrát se k čističům přidaly i holky
Přivedli jsme Keyly a Viky z louky nad zázemím, naučili jsme se, že koně jsou rádi ve skupině a kdybychom je vedli odděleně, byli by z toho nervózní a vyplašení. Hřebelcovali jsme je a čistili jim kopyta. 
Postavili dráhu a zkoušeli si je vést po dráze, slalom, pod bránou, přes překážku. S Viky jsme šli i do klusu.
Čas je neúprosný a jeden blok zdá se krátký na to, abychom si koně připravili a ještě na něm i jeli. Napříště jsme se tedy domluvili, že začneme koně připravovat dřív, aby se někdo mohl i svézt.

13.9.

ANGLIČTINA :
1. BLOK :

* Picktime – is Petra here? Yes/No
* Warm up – body parts 
* Song hokej cokey  – https://www.youtube.com/watch?v=U9iUCHfzmYE: holky a Jan zpívali a tančili a zbylí kluci dělali kapelu
* Orders : Make a line, make a circle, change your place 
* stretch/ touch the sky/ touch the ground, sit down, stand up
* Hi / hello / good morning 
* Game – looking for Nemo – (what´s your name? My name is …): všechny to moc bavilo – nechtěli přestat.
* Game  – Can i go to + places in our basecamp.  – big, small yurt, tepee, toilet, swing, office, Gate, main fire, forest

přetáhli jsme a museli kvůli těmto hrám zkrátit přestávku = Snack time

2.BLOK : Rules revision and topic Motivation : 
Lucka vyprávěla o návštěvě přátel ze Skotska – průvodců z lesní školky, kteří k nám přijedou v listopadu. Dohodli jsme se, co pro ně připravíme.
Pak jsme se bavili o naší motivaci  – kreslili, stříhali a lepili na 3 velké společné plakáty. Neměli jsme čas si to znovu projít – to na nás počká po stmelováku.

3 papers

 • Any assotiations – English for me is ..
 • Where do i meet with English – Where is English
 • What do i want to know /do about /in /with English – why English

3. BLOK  – KONĚ 

Zopakovali jsme si pravidla pantomimou: nechodíme za koněm; neběháme a nekřičíme kolem koní; když mi kůň stoupne na nohu, razantně ho odstrčím, dám mu najevo, ať to nedělá; nesedám si u koně na zem; když se na mě kůň moc rychle řítí, jasně mu dám signál STOP; učím se být ten, kdo velí. 

Vyčistili jsme jízdárnu od bobků – díky kluci – Pepan, Jenda, Luis, Matěj – skvělá práce.

Přivedli jsme koně – Viky, Keylu a Daisy. Rozdělili jsme se na dvě skupiny – jedna Viky a druhá Keyly  – museli jsme je zavolat, nasadit jim ohlávku a přivést je. Kluci Fredy a Matěj odpovědně otevírali a zavírali ohradu, aby žádný kůň neutekl. 

Pak jsme koně čistili, hřebelcovali a česali. Fredy připravil mezitím dráhu pro koně a pak se všichni vystřídali ve vedení koníků po dráze. 

Všichni se ke koním i k sobě navzájem chovali laskavě. Koně hladili, povzbuzovali. Vést koně není jenom tak. Zvládli to skvěle.

Tentokrát jsme i zvládli závěrečný kruh. 

6.9.

ANGLIČTINA
1. BLOK:
VŠICHNI : seznamování, pozdravení – Hi, hello, good morning.
Důležité fráze – make a circle, make a line, clap your hands, sit down, stand up
In a circle : what’s your name? My name is …; clapping games in a circle – na spolupráci; chtěly jsme všechny naučit časté dotazy : can I have a drink, please? Can I go to the toalet, please? 

Kluci se těšili do rokle, a proto velmi ochotně opakovali věty – can I go to the forest, please? Can I take a tool with me, please? Holkám o tom asi víc přemýšlely a přišlo jim to moc složité, tak protestovaly 🙂
Stačí ale znát jen slova – drink please, toalet please, tool please ..etc.

2.BLOK:
* clapping game:  I am / You are 
* Věnovali jsme se pravidlům zázemí a pravidlům v angličtině. kreslili jsme a překládali slovíčka: rules, sweets, money, toys, yurt, tepee, toilet, swing, office, 
* No farting, no pushing, no fighting, silence, no throwing
* zip it, lock it, put it in your pocket. 
* I am Lost rule – kdo se cítí LOST – může poprosit o pomoc.
* Silence sign – ruka nahoře.
* Places in our basecamp : big small yurt, fire, gate, forest, tepee, office / veranda
* Game – point, go, touch, Walk, run, jump. 

3.BLOK :
O koních jsme se dozvěděli a na vlastních zádech pocítili, jak jsou fyzicky citliví a zároveň silní. Jak je potřeba jim ukázat kdo je vůdce a naučili jsme se jaké vlastnosti musí takový vůdce mít. Pověděli jsme se o pravidlech, jak se kolem komu chovat. Podívali jsme se do stáje a pojmenovali důležité nástroje k péči o koně. Zkusili jsme si koně pohladit, vést a posadit se na něj. Pro všechny to byl silný zážitek.

Napsat komentář