Úterý pohybovka, čj a ma

Fotogalerie školy

UČEBNICE ČJ, MA, PSANÍ-STŘEDA a BADATELÉ

23. května 2023


2. ročník: Eliška: Psaní bě, pě, vě – procvičování v pracovním sešitě a ve skicáku – čtení, doplňování, opis. Eliška


16. května 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa – kytara: Pohybovka s češtinou. Spodoba znělosti. Detektivní práce psaní ď, ť, ň a dě, tě, ně – skupinové uspořádávání rozstříhaných kartiček.

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera.2. ročník: Eliška: Psaní dě, tě, ně. – procvičování v pracovním sešitě i ve skicáku – čtení, doplňování, opis. 

3.BLOK: Míša F. a Eliška za Španďu: Matematika

Eliška

2. a 9. května 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa – kytara Pohybovka s češtinou. Hrajeme si se spodobou znělosti – písmenka a slova sestavujeme z rozpohybovaných částí těl – píšeme v pohybu v prostoru i staticky na zemi, vytleskáváme slova po hláskách a učíme se zdůvodňovat si proč se kde píše s nebo z, h / ch, p / b, š / ž, t / d, ť / ď ….  házíme si míčem. 


2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera.1. ročník: Míšou: dokončili jsme cvičení na slova podřazená a nadřazená, pracovali v písankách. 2. ročník: Eliška: Spodoba znělosti.

3.BLOK: Míša F., Španďa a Višně: Matematika Mat – druháci – dnes s námi byla Míša Višně – krom jiných cvičení děti prvně pracovaly s násobky sedmi. 

Eliška

18. dubna 2023

Pohybovka s češtinou. Eliška a Španďa – kytara: Pracujeme se složitějšími zadáními, co se drah pohybu týče. Dáváme tedy trochu formu našim improvizacím ve volném prostoru. Členění hlásek, souhlásky a samohlásky, slova s měkkými a tvrdými slabikami. Úvod do spodoby znělosti. 

Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera.

2. ročník: Eliška:  Rozdali jsme se češtinu druhý díl a vrhli se spodobu znělosti. 

Eliška

11. dubna 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa – kytara Pohybovka s češtinou. Procvičování: abeceda, členění hlásek, psaní  i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera.

1. ročník: s Míšou

2. ročník: Eliška: Tentokrát jsme pracovali opravdu individuálně na tom, kam kdo došel a co si kdo potřeboval dodělat. Pippa a Jonáš dokončoval zápis pracovního listu pro planetu Zemi na naši velkou myšlenkovou mapu, Kvido si nalepil leporelo měkkých slabik a souhlásek, Rozárka procvičovala psaní i/í , y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Všechny děti dokončily pracovní sešit jedničku – odnesly si ho domů. Příště se vrhneme na dvojku. Doporučuji stále procvičovat psaní i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách a délky samohlásek.

3.BLOK: Míša F., Španďa a Míša Višně: Matematika

Eliška

5. dubna

1. BLOK: Eliška a Španďa – kytara Pohybovka s češtinou. Procvičování: abeceda, členění hlásek, psaní  i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Tentokrát jsme se věnovali tématu planety Země. Společně v kruhu jsme mluvili o udržitelnosti. Byla to moc krásná diskuze o tom, co bychom mohli nebo měli pro naší planetu udělat, co naopak nedělat apod. Všichni zpracovali návodný pracovní list, druháci navíc udělali velkou myšlenkovou mapu, viz. fotogalerie.

3. BLOK: V matematice děti vyzkoušely soutěž Klokánek – kategorii Cvrček.

Míša

28. března

S prvňáčky procvičujeme psaní čtení a vypracovali jsme pracovní listy „Já“ a „Já a moje rodina“.
V matematice jsme nově pracovali s geodeskami.

Míša

21. března 2023


1. BLOK: Eliška a Španďa – kytara: Pohybovka s češtinou: Kromě klasické pohybovky se děti zajímaly o mou hlášku “ vyrolujeme se nahoru, obratel po obratli„. Padla otázky na páteř – tak jsme počítali obratle, zjistili jsme kolik kterých máme, podívali jsme se na obrázky a pak vesele pokračovali v pohybu – teď už s vědomím, jak je ta naše páteř krásně členitá! Procvičili jsme zase členění hlásek a psaní i,í / y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Třeťáci i po obojetných souhláskách.

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera.

1. ročník s Míšou.

2. ročník: Psaní i/í , y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Dokončili jsme kartičky se zvířaty pro leporelo měkkých souhlásek. Zopakovali jsme si vše, co víme o psaní i,í / y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách  a to nejen na stranách 42 a 43 v pracovním sešitě.

3. ročník: Procvičování vyjmenovaných slov po M. Osmisměrka, křížovka, hledání významu vyjmenovaných slov, doplňovačka.

3.BLOK: Míša F. a Španďa: Matematika

Eliška

14. března 2023

1. BLOK: Eliška a Adam – kytara Pohybovka s češtinou. Rozhýbání pro zahřátí, reakce na hudbu. Překážková hra na třídění hlásek (překážky dělaly děti s určitými samohláskami a souhláskami ve jméně). Zpívání a skládání abecedy, třídění na samohlásky dlouhé a krátké a souhlásky tvrdé, měkké, obojetné. Třídění slov s i/í a y/ý do správných skupin k měkkým a tvrdým souhláskám. Na závěr hra pastelky. Třeťáci řešili souhlásky obojetné, řadili kartičky s vyjmenovanými slovy po B, F, L a částečně po M – po té určovali slovní druhy – podstatná jména.

2. BLOK: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera.
2. ročník: Eliška: Jonáš, Rozárka a Sebastián: Psaní i/í po měkkých souhláskách. Práce v pracovním sešitě. Vytvořili jsme kartičky se zvířaty pro leporelo měkkých souhlásek. 
3. ročník: Eliška: Jeník S. a Šimon: vyjmenovaná slova po M dokončení v pracovním sešitě – kluci vytvořili další kartičky vyjmenovaných slov po M. Práce šla dětem moc dobře.

Eliška

Chodím do ZeMě až před jedenáctou na druhý blok a už zdáli slyším hlasy a výskání školáků, kteří mají po pohybovce s ČJ zaslouženou pauzu. Někdo kutá v rokli, někdo se houpe na houpačce, někdo pozoruje koně – je tam nový přírůstek – malinká mini kobylka Daisy, kterou Viki vychovává, někdo staví tunely na písku, někdo práší pod terasou, někdo dělá ohrádku kolem jarních kytiček a někdo přestavuje domečky v malém lesíku. Nic se nedá dělat věčně, v 11 je musím od jejich projektů vyrušit a svolat do kruhu čtení. Dneska jsme si přečetli kapitolu – Kdo nezná minulost, nepozná ani budoucnost. Bylo to smutné čtení o vyhnání Čerokiů z jejich území a Stezce slz, některé úseky jsem přeskočila. Vždy po čtení by děti dlouho debatovaly a často tomu tak je. Pak ČJ – prvňáčci – už se opakuji, ale letos to dětem jde nebývale snadno. Mám velkou radost ze jejich pokroků. Každý mi dnes přečetl krátkou pohádku – vědí, o čem čtou a jde jim to dobře. Dokončili jsme poslední písmenka X, Q, W. Těším se na další společnou práci – pracovní listy atd. Pepanovi jsem poslala domů pomůcku na čtení.
Druháci tvoří nádherné karty – i, y.
Po dobrém obědě a dalším výdechu, kdy děti mohou odběhnout ke svým projektům, je matika. Tentokrát s Míšou Višnou. S prvňáky jsme dělili čokoládu a pojmenovávali díly – polovina, třetina, čtvrtina…. Dál děti stavěly domy na pozemcích, zakreslovaly plány domů a pokračovaly v sešitech. Příště dostanou nové. Míša s druháky hrála s dvěma kostkami a děti násobily do 6×6. Pak opět tvořily 3D jeviště za jiných kritérií. Také dostanou příště novou učebnici. Míša

7. března 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou. Rozhýbání pro zahřátí, reakce na hudbu. Děti mi připomněly překážkovou hru tak jsme si ji ztížily, protože už víme, že hlášky se dají třídit tak překážky dělaly děti s určitými samohláskami a souhláskami ve jméně. Zpívání a skládání abecedy, třídění na samohlásky dlouhé a krátké a souhlásky tvrdé, měkké, obojetné. Fredyho zajímalo co s g,q,x,w… Tak jsme si řekli, že je potřebujeme, abychom uměli přečíst, napsat a rozuměli cizím a přejatým slovům. Třídění slov s i/í a y/ý do správných skupin k měkkým a tvrdým souhláskám. Na závěr hra pastelky.

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera.

1. ročník: V učebnice dokončujeme poslední písmenka. Skončili jsme u písemka F. Máme teď více času na psaní i čtení. Již pracujeme na psaní v  dvojce – psaní malé abecedy. 

2. ročník: začali jsme řešit psaní i/í po měkkých souhláskách. Slepili jsme kartičky se zvířaty do leporela tvrdých slabik a souhlásek.

5. ročník: Marcel: přídavná jména tvrdá.

3.BLOK: Míša F. a Španďa: Matematika:

2. ročník: Dokončujeme druhý díl učebnice, násobíme do 6. Čeká nás práce s trojnásobkem, slovní úlohy s mincemi a další. Příští týden začneme 3.díl a pošleme domů druhý díl, děti si mohou doma doplnit cvičení, které nestihly, nebo jsme přeskočili.

Eliška a Míša F.

28. února 2023

1. BLOK: Eliška a Adam / kytara: Pohybovka s češtinou. Hry stejné jako minule – zaměřené hlavně na tvrdé souhlásky. 

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera.

1. ročník: další dvě písmena 

2. ročník: Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Dokončili jsme kartičky se zvířaty pro leporelo tvrdých souhlásek. Procvičovali jsme v deníku ČJ a v pracovním sešitě.

3. ročník: Procvičování vyjmenovaných slov po L.

3.BLOK: Míša F. a Eliška za Špaňdu: Matematika 

1. ročník: rozklad sčítanců, práce s tabulkou, pokrývání části roviny – zkušenost s obsahem čtverce a obdélníku  a s násobky dvou a tří – práce s parketami, sčítání a porovnávání čísel – délky – vláčky. Děti pracovaly na dvě skupinky – které se přirozeně staly v průběhu práce – vzájemně si připravovaly pomůcky k dalšímu řešení úloh. Práce jim šla od ruky.

Eliška

21. února 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou.  Abeceda, třídění hlásek a slov s měkkými a tvrdými slabikami. Šimon vyjmenovaná slova po L. Všichni jsme si zaštěkali tvrdé souhlásky a zašišlali měkké souhlásky, nezapomněli jsme si zacvičit a zazpívat samohláskovou sestavu.


2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera.

1. ročník: další dvě písmena 

2. ročník: Psaní y/ý po tvrdých souhláskách, práce v deníku ČJ. Dále děti vytvořily kartičky se zvířaty pro leporelo tvrdých souhlásek.

3. ročník: Šimon se zlomenou rukou statečně pracoval s přiřazováním kartiček vyjm. slov po L, místo psaní i,í/y,ý používal různě barevné zvýrazňovače.

Eliška

7. února 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou: Členění hlásek – viz. hry z minula a předminula. Tentokrát jsme na členění měkkých a tvrdých souhlásek šli detektivní metodou. Děti dostaly kartičky se slovy s měkkými a tvrdými slabikami a  přiřazovaly je na stanoviště s i/í nebo y/ý. Po té rozděleni na dvě party sháněly souhlásky, které před daným i / y leží. Naučili jsme se rozlišovat měkké a tvrdé souhlásky:).Třeťák Šimon pak dostal za úkol podívat se ještě na obojetné.

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forrestra Cartera:

1. ročník s Míšou: další dvě písmena 

2. ročník s Eliškou: opakování VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO. Začali jsme řešit měkké a tvrdé souhlásky. a slabiky i v pracovním sešitě.

3. ročník s Eliškou: procvičování vyjmenovaných slov po L.

Eliška

3.BLOK: Míša F., Špaňda: Matematika 

31. ledna 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou. Na dnešní dopoledne se k nám přidal na kukačku předškolák Živo a jeho maminka s tátou a malou sestřičkou. Uvažují o naší škole od září 2023. Pro podporu Julinky se zúčastnila i maminka Martina s malou Lucinkou. My jsme v podstatě zopakovali češtinářsko pohybové hry z minula a přidali k nim tvorbu slov se slabikotvornými souhláskami R a L. Vyzkoumali jsme tedy, že existují slabiky a dokonce i slova, která nemají žádnou samohlásku. 

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera

  1. ročník s Míšou další dvě písmenka a speciální úkoly:).

2. ročník: slabikotvorné souhlásky R a L. VLK ZMRZL, ZHLTL HRST ZRN. STRČ PRST SKRZ KRK. ŠKVRNĚ V BRNĚ VRNÍ V TRNÍ….. 

3. ročník: Opakování vyjmenovaných slov po L – POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT- osmisměrka, slova příbuzná…

Eliška

3. BLOK: Míša a Španďa: Matematika

24. ledna 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou: Rozhýbání celého těla s reakcemi na hudbu, pohybová  – tančení hra – nahodilé vedení a následování toho, koho potkám. V těchto hrách jde nejen o rozhýbání, ale jde i o stmelovací hru – v tanci, pohybu a hře nemám příliš času řešit, zda jsem potkal někoho mně blízkého, či někoho s kým se ještě úplně neznám – odbourávají se bloky z poznávání něčeho nebo někoho nového. Tyto hry mohou pomoci k navazování vztahů. Děti byly uvolněné, hravé, kreativní. 
Po té jsme si hráli hru na horká písmenka – složili jsme celou abecedu, zazpívali jsme si jí, první a druhý ročník poskládal krátké a dlouhé samohlásky, třeťáci jim rozdělili do skupin i ostatní písmena na tvrdé, měkké a obojetné souhlásky – přiřadili k nim slova s tvrdými a měkkými slabikami. Nic ale mladším dětem neprozrazovali a nechali jsme druháky a i prvňáčky pátrat, co mají ta slova společného. Postupně spousta dětí přišla na to, že jde o skupinu slov, ve kterých se vyskytuje měkké i/í a o další skupinu, kde je tvrdé y/ý. Děti pak zkoumaly, po jakých souhláskách se tedy píše měkké i/í nebo tvrdé y/ý. Nakonec třeťáci poskládali své kartičky s vyjmenovanými slovy – o těch jsme se mladším dětem zmínili jen okrajově, to má svůj čas. Na závěr hra pastelky a svačinka v kruhu. V kruhu si děti u svačiny povídají, je to dobrý čas na sdílení. O přestávce jsme rádi, když se děti určitě vždy alespoň na nějaký čas vyvětrají, ale samozřejmě pokud potřebují být někdy i uvnitř, můžeme se domluvit. Tak to dnes také udělaly některé holčičky. 
2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera. Rekapitulace příběhu a četba. 

2. ročník: Hlavní téma dvojhlásky AU, OU. Dnes jsme byli opravdu výkonní!!! Děti zvládly tři pracovní listy – mimo sešit ve skicáku – čtení s porozuměním a na závěr i jeden krátký diktát  – dbáme teď na psaní délek u samohlásek, které jsme probírali v minulých týdnech, velké písmeno na začátku věty, zakončení věty znaménkem, mezery mezi slovy. 

3. ročník: procvičování vyjmenovaných slov po L slyšet, mlýn, blýskat se X blízká příbuzná, mlít mouku…  Jeník a Ráďa vyplnili dva pracovní listy a vytvořili další kartičky – blýskat se a polykat.
Eliška

Nevím zda-li to bylo tím, že jsme byli odpočatí po horách, ale dnešní den byl velmi klidný, soustředěný a udělali jsme spoustu práce. Pokračujeme ve čtení Školy malého stromu, kde se Malý strom učí číst podle slovníku od písmenka A. Diskuze poté byla velmi zajímavá a plodná. Prvňáci bravurně zvládli další dvě písmena H a S. O přestávce po dobrém rizotu si většina dětí hrála v lese či u houpačky, ale čtyři slečny: Grétka, Elza, Pippa a Rózka dostaly výjimku a malovaly si a tvořily v jurtě na podlaze. Dnes bylo hodně vlezlo, tak jsem byla ráda, že tam s nimi mohu být. 🙂

3.BLOK: Míša F., Španďa: Matematika 

Matika se Španďou také běžela jak na drátkách. Erik byl s námi ve druhácích. Jen jednou mu Grétka zaasistovala, jinak si sám lámal hlavu nad novými úkoly. Ráďa měřil a plnil slovní úlohy velmi poctivě. Ostatní druháci spolupracovali dohromady a měli radost ze správných výpočtů. Rózka nám ukázala, jak ji naučil tatínek sčítat velká čísla. Pracovali jsme s pravítkem, párátky a dalšími pomůckami.Na konci v kruhu jsme se navzájem pochválili. Děti vzorně uklidily jurtu, navozily dříví a vytvořily samy od sebe řetěz a naplnily celou bednu dříví. Jonáš je velmi dobrý manažer těchto úkolů.

Míša

10. ledna 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou. Krátké a dlouhé samohlásky. Měli jsme na návštěvě tři třeťáky, kteří moc pěkně spolupracovali. Toto trojročí pěkně funguje. Mám z toho radost. Hráli jsme si s abecedou, sestavili jsme ji,  zpívali a přeříkali. Pracovali jsme na členění hlásek – 3.ročník: tvrdé, měkké, obojetné souhlásky – pak přiřazování slov s tvrdými a měkkými slabikami, opakování vyjmenovaných slov po B. 1. a 2. ročník samohlásky – děti se střídaly ve cvičení naší samohláskové sestavy – verze pro dlouhé a verze pro krátké samohlásky.
2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu od Forresta Cartera. S prvňáčky jsme další dvě písmenka prozkoumali ze všech stran. Druháci psaní U/Ú/Ů. Prosím procvičujte s dětmi délky samohlásek:). Třeťáci opakování vyjmenovaných slov po B a psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách a psaní ú/ů/u.

3.BLOK: Míša F., Špaňda a Míša Višně: Matematika 

Eliška

3. ledna 2023

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou. Procvičili jsme celou abecedu, zazpívali jsme si a rozpohybovali jsme krátké a dlouhé samohlásky.
2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Škola malého stromu, Forrest Carter, první kapitola.Druháci krátké a dlouhé samohlásky.

Eliška

KOSTÝMY NA BESÍDKU:

jednobarevné legíny / tepláky bez potisku a značek. A v jiné nebo stejné barvě trika s dlouhým rukávem bez potisku a značek.( Všechny barvy jsou možné!)Pokud je to možné, pošlete už kostýmy hned na nejbližší pohybovku, ať vidíme, jak nám to barevně jde!

13. prosince  2022


1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou: Kromě běžné pohybovky byla jedna z posledních zkoušek naší konceptuální improvizace na besídku. Díky Kvido za donesený kostým – to bylo ono! Vše jsme si prošli vyzkoušeli a dočistili detaily.  

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Poslední kapitola knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové!

Udělali jsme si zápis knihy do našich deníků na český jazyk a psaní. Děti zaznamenávaly název knihy, jméno autorky, nakreslily obrázek a vyplnily si pracovní list – vybraly si jednu z postav knihy a zamýšlely se nad tím, kdo to je, jaká je, co dělá, co by si přála, co má a nemá ráda. Nakonec zapisovaly i to, co mají a nemají společného s touto postavou.

Ráďa si nalepil leporelo příbuzných slov vyjmenovaného slova BÝT, pak pracoval v pracovním sešitě. Knihu bude zapisovat ve čtvrtek.


3.BLOK: Míša F. a Špaňda: Matematika: Výroba počítadel z korálků! 
Eliška

29. listopadu a 6.prosince   2022

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou. Náruživá tvorba na besídku! 

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Už se blížíme ke konci knihy Mio, můj Mio – je to napínavé. Druháci se poslední listopadovou češtinu velmi dobře popasovali se shrnutím všech témat z posledního období: druhy vět, věta a její uspořádání, slova protikladná, souznačná, nadřazená a podřazená, hláska a písmeno..

6. prosince jsme s dětmi pracovali na dělení slov na slabiky – rozlišování krátké a dlouhé slabiky. U stolu jsme společně vytleskávali a podupávali, vše pak také zaznamenávali do deníku ČJ. Zahráli jsme si také na detektivy. Na návštěvě byli dva třeťáci Šíma a Jeník – oba se věnovali vyjmenovaným slovům po B. Šíma stihl dohnat látku, na kterou chyběl ve čtvrtek a dotvořil si leporelo vyjmenovaného slova BÝT a jeho slov příbuzných. Jeník pokračoval dále a vytvořil další kartičku do leporela.


3.BLOK: Eliška a Míša Višně a Míša F. a na náslechu Španďa: 29.listopadu jsme se s prvňáčky rozloučila při matematice hrou na sčítací trojúhelníky, které bylo nutno si pořádně zažít, aby nám i na papíru pak dávaly smysl. Použili jsme k tomu parádní zelené obří triko – prohazovali jsme kostičky rukávy- pravým rukávem třeba 4 kostky + levým 5 kostek = dole trikem propadlo celkem 9 kostek… Naučili jsme se jak tyto příklady zapisovat, protrénovali jsme vydatně, aby všichni získali jistotu. Kdo vše pochopil mohl se vrhnout i na složitější sčítací trojúhelníky s více patry. Byl tu s námi na náslechu Španďa, kterému od prosince předávám matematickou štafetu u prvňáčků:).6. prosince byly matematické hrátky s Míšou Višnou a se Španďou na náslechu.
Eliška

22. listopadu 2022

1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinou Tentokrát byla Pohybovka za doprovodu Španďovy kytary a byla to paráda! Zapracovali jsme na rytmické chůzi do všech směrů, hledali jsme ve jménech různá písmena a stavěli si překážky, postupně jsme přidávali podpisy v prostoru různými částmi těla, zkusili jsme si vedení a následování pohybu a zahráli jsme si fotografie se slovy protikladnými. Na konec děsně důležitá hra pastelky a relaxační prodýchání, protažení a uvolnění.

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk pro 1. & 2. ročník Četba knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové.1.ročník: R jako rytíř.2.ročník: Slova souznačná. Práce v pracovním sešitě a opis do skicáků. Bylina je totéž co rostlina.Vesnici se říká také dědina.Říkáme laťka nebo tyč,Balón je totéž, co je míč.

3. BLOK: Míša F. & Eliška: Matematika pro 1.& 2. ročník1. ročník dokončil pracovní sešit, děti si ho vzaly domů. Příště už dostanou 2. díl. Dnes pracovaly také s kostkami a se zápisem stavby, s prostředím dětského hřiště a s vláčky.

Eliška

15. listopadu 2022

1. BLOK: Eliška a hudba tentokrát z představení Krev není voda : Pohybovka s češtinou: Zopakovali jsme slova nadřazená, podřazená a souřadná a nově si zahráli se slovy protikladnými.

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk pro 1. & 2. ročník Četba knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové.

1.ročník: R, jako rytíř. Č jako čert.

2.ročník: Slova protikladná.

Když je den, tak není noc.

Kdo má málo, nemá moc. Co je hrubé, není hladké. Kyselé nebývá sladké. Všechno to mám rád! Díky za vše nastokrát.

3. BLOK: Míša F. & Eliška: Matematika 1.ročníkčíslice 9 a 10.

Eliška

8. listopadu 2022

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou: Ráno jsme se přivítali v zázemí s novým kamarádem Fredym, vzájemně jsme se představili, ukázali mu, kde co je a kam co patří a pohybovka s češtinou mohla začít:). Jeník S., Mája a Rozárka mi pomohli rozstříhat a podlepit tvrdým papírem nějaké pomůcky na dnešní pohybovku. Děkuji! Za nemocného Španďu v roli hudebníka tentokrát byla reprodukovaná hudba z CD z tanečního představení Miluj mě (Nanohach 2009). Po pořádném rozhýbání a zahřátí se a protažení jsme se věnovali pohybové improvizaci a pak hrám se skupinami slov nadřazených, podřazených a souřadných. Hráli jsme se na zvířata všeobecně, pak jsme je dále členili na ptáky, savce, obojživelníky a ryby, stavěli jsme se ze sebe nábytek, stávali jsme se stromy atd. Na ledacos byly připravené kartičky jen se slovy ( starší školáci je pomáhali mladším přečíst) nebo i slova s obrázky, kde ani žádný prvňáček nezaváhal:). Skoro jsme nestihli závěrečnou tradiční hru pastelky! Ale to by mi přece neprošlo, takže i pastelky byly! Během svačiny k nám na náslech dorazila i Eva Lískovcová. Hlavní záměr byl, aby se před nástupem do školy seznámila s prostředím a s jeho pravidly a samozřejmě s dětmi! Představení proběhlo opravdu mile! A do zasvěcení, jak to u nás v zázemí chodí se děti obuly s vervou:). Většina dětí se tedy stala průvodci zázemím a pravidly pro Fredyho a Evu zároveň – prošli jsme oba lesíky, malý i velký, zahučeli jsme do rokle, ukázali si hranice, kde se už je třeba ptát se a kde se může člověk pohybovat i bez ptaní, kde můžeme řádit, a kde je třeba zase být trochu klidnější – respektovat klid našich sousedů, kam se chodí na wc, kam se hází jaký odpad apod…Na zbytek přestávky se děti rozběhly po zázemí, aby si užily volno.

2. BLOK: Eliška a Míša F. a Eva L. na náslech: Český jazyk: Na Koberci u kamen před čtením knihy nám děti povyprávěly co se v příběhu událo, aby Fredy a Eva byli v obraze. Pak Míša přečetla další kapitolu knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové. Rozpoutala se diskuze o strachu. Mio je totiž před velkým setkáním se zlým rytířem Kato!
1.ročník: K jako kominík a Č jako čert.
2.ročník: Slova nadřazená, podřazená, souřadná.

3. BLOK: Míša F. & Eliška: Matematika pro 1.& 2. ročník:
1. ročník: Pohádka o Otesánkovi (dokonce dvě verze) a číslice 8. Počítání do 8 a do 10, sčítání a odčítání formou hry – kolik je schováno pod mističkou na jaké díly můžeme číslo rozdělit. Nejdříve jsem zadávala hádanky já, pak se střídaly děti. Po té společný úklid a závěrečný kruh sdílení u ohniště:).
Eliška

Dnes po pohybovce a přestávce na prosluněné louce jsme si opět sedli na kožešinky v kruhu a vrátili se ke společně čtené knize Mio, můj Mio. Pro nového prvňáka Fredyho děti společnými silami převyprávěli téměř polovinu příběhu – Grétka, Sebík, Pepi, Jenda Kraus a Jenda Salay opravdu dokázali shrnout to podstatné a tak Fredyho uvést do děje. Minule to stejné poskytli i novému Matějovi. Stihli jsme jen polovinu kapitoly, celkem strašidelné – protože děti měly potřebu vyprávět o jejich vlastních děsivých prožitcích a tak bychom tam mohli sedět do druhého dne. Líbí se mi jak děti umí nejen poutavě vyprávět ale i se poslouchat. Pak už ke stolům, písmenkům, slovíčkům. Prvňáci dnes stihli jen písmenko K. 
Obědová pauza nám utekla, Jeník Kraus vyráběl pro svého brášku narozeninové překvapení. A hup na matematiku s druháky. Opět se dětem z hlavy kouřilo, pracovali jsme s mincemi, úvodem do dělení, krokování, zvířátka, sčítání, autobus…Druháci jsou vyrovnaná skupina, dokáží pracovat samostatně, chtějí si na to přijít sami, ale ve dvojicích se také domluví a funguje to skvěle. Dnes udělali spoustu práce. Je to radost, když nejsou nadšeni, že se čas nachýlil a raději by počítali dál. Minule Míša Višňa říkala, že jsme na tom stejně jako v její ZŠ a to máme jen hodinu a půl a oni mají matematiku 5 hodin týdně!  
V závěrečném kruhu sdíleli veskrze pozitivní ohlasy, občas menší stížnost na vyrušování při práci druhým, či nelibost z pocitu dávání větší pozornosti novým dětem. Míša 

1. listopadu 2022

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Zopakovali jsme abecedu, dlouhé a krátké samohlásky:) při hře v kruhu s kartičkami.
2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk: Četba knihy Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové. 1.ročník: J jako jojo a B jako bába.2.ročník: druhy vět a jejich znaménka.
3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: Matematika: Měření1. ročníkčíslice 7. Pohádka o neposedných kůzlátkách, prac.sešit str. 30 a dál 2. ročník: str. 26 a dál 

Eliška

25. října 2022

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Dlouhé a krátké samohlásky.

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Mio můj Mio od Astrid Lindgrenové.1.ročník: T, jako tričko a P jako pila. 2.ročník: druhy vět

3. BLOK: Míša F. & Eliška: 1.ročník: Pohádka O boudě budce, číslice 6 (pracovní sešit str. 27, 28 a 29).

Eliška

18. října 2022

Eliška, Michal jako hudební doprovod, Míša F.,

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: pracujeme na konceptuální improvizaci, kterou bychom mohli předvést na vánoční besídce. Hledáme tedy a docela se nám to daří. Téma tedy není vánoční, ale týká se toho, jak pracujeme dál na poznávání písmem, hlásek s samohlásek dlouhých a krátkých. Abecedu skládáme za zpěvu písničky z minulých let, ke které dnes Grétka přimyslela další část a trochu jsme předělali konec… Na který si budu muset vzpomenout!

ABECEDA: Á, BÉ, CÉ ČÉ, DÉ ĎÉ, É pes štěká kočka přede. EF, GÉ, HÁ, CHÁ, Í, JÉ, KÁ abeceda odvěká, z lidí dělá člověka! EL, EM, EN, EŇ, Ó, PÉ, QÉ další slupka od mrkve. ER, EŘ, ES, EŠ, TÉ, ŤÉ, Ú jedno víčko od medu. VÉ, DVOJITÉ WÉ, X, YPSILON, ZET, ŽET abecedou zní celý svět.

Po té jsme si zahráli hru se samohláskami. V kruhu každý si vylosuje kartičku, stává se tou danou samohláskou. Po té samohlásková sestava.

Pastelky a na závěr zklidnění s reakcemi na hudbu. O přestávce některé děti hrály na kytaru s Michalem.

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk pro 1. & 2. ročník Četba knihy Mio můj Mio od Astrid Lindgrenové.

1.ročník: Psaní dlouhých samohlásek.

2.ročník: Věta – slovo. Pořádek vět v příběhu, pořádek slov ve větě, počet slov ve větě. Věta začíná velkým písmenem a končí znaménkem. K tomu jsme použili bajku O lvovi a myšce. Stříhali jsme, četli, skládali a lepili do skicáků. Psali jsme správně seřazený příběh, udělali jsme si frotáž lva voskovkami a dokreslili jsme si k němu myšku

3. BLOK: Míša F. & Eliška: Matematika.

  1. ročník: číslice 5. Pohádka Paleček a jeho kamarádi. Při poslechu pohádky děti vpisují čísla k prstům na obrázku, přiřazují na správné místo v textu. Říkanka – všechny moje prsty. Nácvik psaní číslice 5. Práce v pracovním sešitě- sčítání, dělení, pozorování kde je více a kde méně & práce s pomůckami a prostředím: dětské hřiště – sledujeme trasu dle plánu, zakreslujeme, vláčky– skládáme stejně velké jako, počítáme kolik se do kterého vejde.

Eliška

11. října 2022

Eliška, Španďa -za Michala jako hudební doprovod, Míša F.
1. BLOK: Eliška a Španďa: Pohybovka s češtinouTentokrát pohybovka za doprovodu Španďovy kytary – opakování her z minulých týdnů –  zaměření na písmena a hlásky – zazpívali jsme si písničku o abecedě.  Zatancovali a zazpívali jsme  samohlásky dlouhé a krátké. 

ABECEDA: Á, BÉ, CÉ ČÉ, DÉ ĎÉ, É pes štěká kočka přede. EF, GÉ, HÁ, CHÁ, Í, JÉ, KÁ abeceda odvěká. EL, EM, EN, EŇ, Ó, PÉ, QÉ  další slupka od mrkve. ER, EŘ, ES, EŠ, TÉ, ŤÉ, Ú jedno víčko od medu. VÉ, DVOJITÉ WÉ, X, YPSILON, ZET, ŽET abecedou zní celý svět!

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk pro 1. & 2. ročník: 
Četba knihy Mio můj Mio od Astrid Lindgrenové.
1.ročník: O, jako oko  a další písmeno…doplní Míša F.
2.ročník: Písmo a abeceda, pokračování – společně upevňujeme čtení a psaní. Práce v pracovním sešitě.

3. BLOK: Míša F. & Eliška: Matematika pro 1.& 2. ročník
1.ročník: Tentokrát číslo 4. Pohádka o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém a o udatném princi. V pracovním sešitě jsme se dostali až k uvedení do prostředí dětského hřiště
2.ročník: doplní Míša F.
Eliška

Dnes mne příjemně překvapilo, kolik práce jsme stihli v ČJ i v Mat. Pokračujeme ve čtení knihy Mio, můj Mio v kruhu. Děti rády debatují a sdílí, dnes to bylo na téma spaní pod širákem.
1. třída: V ČJ už máme osvojené všechny samohlásky – A, E, I, O, U. Dnes jsme v klidu zvládli dvě písmena a doufám, že v tomto tempu budeme pokračovat. Malvínka a Erik píší do učebnice celá slova (občas zrcadlově), Julce a Janovi se také většinou daří s nápovědou vyplnit všechna políčka. Pepan a Jenda jedou ve svém tempu. Hrajeme i hru na roboty – hláskujeme slova, a učíme se slova složit. Děti to moc baví a zlepšují se. Chyběl nám jen Erik a Jan, kteří zápasí s neštovicemi. Těšíme se až posílí naše řady.
Matematika – první a druhá třída: Dnes se po obědě dětem z hlaviček téměř kouřilo, bylo velké soustředění a snaha na ty záludné příklady přijít. A dařilo se. Grétka občas přirozeně pomůže někomu, komu to zrovna nejde a pěkně ho navede. Snad i líp než já. :))Prvňáčci dnes objevovali číslo 4 – Eliška jim vyprávěla pohádku -“ Široký, dlouhý a bystrozraký“. (Čtvrtý byl princ, kdyby jste snad nevěděli.)  A pak počítali a sčítali, psali číslice…
V závěrečném kruhu si všichni pochvalovali jak je to bavilo („všechno“), jak to začíná být těžší a zároveň jim to přišlo krátké (nám ne) a jak stejně nejlepší je hra na pastelky. My jsme měli dobrý pocit, že mezi dětmi nebyl žádný konflikt ani o přestávkách a vše opravdu hezky plynulo. Má to smysl!

Míša

4. října 2022


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou s hudebním doprovodem: Po rozhýbání, hry s písmeny (např. kdo má ve jméně B, udělá ze sebe překážku, ostatní ji prolézají apod.). Stavíme abecedu, říkáme jednotlivé hlásky, hledáme je ve slovech. Nově pohybové samohlásky – zpíváme samohlásky, které samy zní – rozhýbeme je samohláskovou sestavou – pozorujeme, kde v těle nejvíce rezonují…  Po nutných ,,Pastelkách´´, zklidnění a protažení v kruhu. Svačina na kožešinkách u kamen:).
2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk pro 1. & 2. ročník: Četba knihy Mio můj Mio od Astrid Lindgrenové.1. ročník: Y, jako ypsilon. 2. ročník: Řazení a psaní slov podle abecedy – téma podzim. Lepíme do skicáků spadané listy stromů, píšeme čteme a číslujeme.

Eliška

27. září 2022


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Pohybová a taneční konceptuální improvizace dráhy a podpisy v prostoru. Píšeme jednotlivými částmi těla. Hry se jmény s míčem i bez z minula:). Stavíme abecedu z kartiček a písmena našich jmen celým svým tělem, sám nebo s kamarády. Viz. fotogalerie. Vše za doprovodu Michalovy kytary! Na závěr hra pastelky a zklidnění a protažení celého těla a mysli.

Společná svačinka v kruhu u kamen. Většinou probíhá nezávazné povídání, tentokrát jsme připojili i povídání o pravidlech malého lesíka za maringotkou. Je třeba, aby děti respektovaly klid našich sousedů, v lesíku po sobě ukklízely vše co tam donesou apod. I na pobyt v tomto prostoru je třeba se ptát svého průvodce:). Po svačině děti s Michalem uklidili lesík. Následovala volná hra:).

2. BLOK: Eliška a Míša F..: Český jazyk pro 1. & 2. ročník: Četba knihy Mio můj Mio od Astrid Lindgrenové. 1.ročník: I, i jako indián- práce v učebnici Písmena s písničkou, společné psaní I na velký formát, práce v písance comenia script 1. 2.ročník: písmo a abeceda – Čtení o skřítkovi Kvítkovi, který nás bude provázet celým školním rokem Nejdříve jsme zapsali celou abecedu do Kvítkových rozházených lístečků. Po té jsme do skicáků trénovali psaní comenia script všech písmen, jak velkých, tak malých. nakonec jsme řadili a psali podle abecedy celá slova.

3. BLOK: Míša F. & Eliška: Matematika pro 1.& 2. ročník: 1.ročník: Trénovali jsme psaní číslice 2, jak v sešitě s čísly, tak v písance. Přečetli jsme si pohádku o Perníkové chaloupce (Jeníček a Mařenka = 2 děti, dědek a bába = 2). V pracovním sešitě jsme udělali strany 11 – 13. Trénovali jsme sčítání, řešili co je dvakrát, co se stane, když rozdělím něco na poloviny – dva díly…práce s dřívky. 2.ročník: doplní Míša F.

Eliška Salay Kašparová

13. září 2022

Jsem ráda, že jsem konečně mohla do školy a byl to pro mne moc milý start! Na pohybovce jsme po rozběhávací rozcvičce hráli několik her se jmény. Od nejjednoduššího vytleskávání jmen až po složitější hry se jmény a s míčem. Na češtině jsme začali s četbou knihy Mio, můj Mio od autorky Astrid Lindgrenové. Tato kniha nás bude provázet i stmelovacím pobytem příští týden. S druháky na češtině jsme zvládli skládání slov z promíchaných kartiček s písmeny a se slabikami, pak i celé věty. Vše jsme všichni zdárně zapsali. Na závěr jsme vyřešili každý několik rébusů.

Eliška Salay Kašparová

6. září 2022

Dnes ráno v zázemí začal náš školní den družinkou s písničkou „Another brick in the wall“ od Pink Floydů, kterou brilantně zahrál na kytaru a zpíval Michal za doprovodu mnohých přicházejících rodičů na terase. Bohužel nám náhle onemocněla Eliška a také několik prvňáčků. Zastoupila jsem Elišku při pohybovce, což není snadný úkol. Zvládli jsme se protáhnout, prohřát, zahrát několik her včetně ořezávátek a dokonce se i zklidnit a pozorovat tlukot vlastních srdcí.
Gábi vystřídala Michala, děti po svačině a pauze mezi bloky jsme svolaly z lesa zpět do jurty a přečetla jsem dětem jednu kapitolu o tom, co potřebují stromy, aby mohly vyrůst, z knihy „Slyšíš, jak mluví stromy?“ Je tam mnoho paralel pro růst a vývoj dětí, včetně mateřských škol a vyšších škol. S dětmi sedíme na kobercích v kruhu, děti si mohou malovat, svačit. Rózka dnes přinesla svou knihu bajek, tak jsme si přečetli ještě jednu: Lev a myš. Od příště budeme číst knihu na pokračování: Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové. Po krátkém povídání začala škola se stoly, děti dostaly učebnice, nováčci dřevěné šanony, které si mohly nejen podepsat, ale i ozdobit. Tyto šanony jsou pro uložení všech sešitů, učebnic i svého bloku na kreslení. A pustily se do češtiny. Uteklo to rychle. Děti jsou pěkně motivované a hrnou se do práce. Pak byl čas oběda, dlouhý čas na vzduchu, v lese, v dílně…. A matematika – bohužel se učebnice někde zpozdily, a tak jsme využili pomůcky na matematiku. Na konci dne kruh, kde děti víceméně vyjadřovaly svou spokojenost a také, že jim to až příliš rychle uteklo. Každodenní úklid jurty a pomůcek. Bylo to intenzivní, bylo to fajn. Díky těm, kdo poslali po dětech příspěvek na učebnice. 

Míša F.

čj 2. ročník – rozdali jsme si a podepsali pracovní sešity, nejdříve jsme se seznámili se skřítkem Kvítkem, který bude děti provázet celým sešitem, děti si ho vybarvily a začali jsme s opakováním: hledání velkých písmen v básničce; počítání slov ve větě, luštění tajenky, skládání slov z písmen a ze slabik.
matematika 2. ročník – na naší první matematice jsme si “hráli” s dřívky, školáci z nich dělali čtverce, zkoušeli je  přidávat a ubírat a počítat, kolik čtverců nebo obdélníků jim vznikne, rozdělovali čtverce napůl, vyznačovali v nich čtvrtinu apod.

Gábina H.

Napsat komentář