Středa – angličtina a písmo

1.2.

Ráno jsme se sešli v zázemí. Za nemocnou Evu zaskočila opět naše milá Lucie. Pokračovali jsme v tématu měsíce, dny v týdnu a roční období a každý si vyrobil malý kalendář v angličtině na rok 2023. Akorát Ráďa nestíhal a dodělá si příště. Pak jsme opět vyrazili vystopovat do lesa klubíčko a tentokrát se děti dospěláků ptali, jestli mají rádi muziku a jestli umí hrát na hudební nástroj. Opět moc děkujeme klubíčku za spolupráci. V druhé bloku jsme muzicírovali. Představili jsme si v angličtině různé hudební nástroje a pak jsme se učili novou písničku za zvuků rytmických hudebních nástrojů. Také jsme si upevňovali vazbu I can, can you. D.

3.BLOK: Eliška a Dita: Řím pokračování – písmo a historie. Podívali jsme se na krátký dokument ŘÍMSKÁ ŘÍŠE 2 – KOMPAS ČASU, navázali jsme pracovními listy, které jsem připravila. První list byla písanka Comenia Script s nejdůležitějšími body k tématu pro prvňáčky. Starší děti  už měly úkol těžší úkol, tedy nejen splnit písanku, navíc se k jednotlivým bodům trochu rozepsat. Témata:

 • JAZYK LATINA X BARBAŘI
 • DOBRÝ DEN – BONUS DIES – BUEN DIA – BONJOUR – BOM DIA –BUNA
 • REPUBLIKA – VLÁDA LIDU
 • POLITIKA – ŘÍMSKÉ PRÁVO
 • RODINA – PATER FAMILIA
 • AQUADUKTY
 • DIVADLO – ZÁPASY GLADIÁTORŮ – ZVÍŘAT – VELKÉ BITVY

Pro rychlíky byl ještě pracovní list s tématem rčení ,,VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA´´ – text, křížovky a osmisměrka. Vše mají děti zaznamenáno v deníku ČJ a PÍSMA. K dispozici byla i kniha z edice Ilustrované dějiny světa – Larousse – Gemini, 4. díl, Dějiny Římské říše. 
Eliška

25.1.

Den jsme tradičně započali v ranním kruhu. Po kolečku otázky „How are you?“ následovala rozcvička (každý předvede cvik, který po něm ostatní opakují – propojení cizího jazyka a pohybu). V jurtě děti dokončily kalendář letošního roku, zapsaly do něj svoje narozeniny a listy měsíců rozřadily podle ročních období. Poté jsme si zahráli na Dvanáct měsíčků (rytmická hra v kruhu pro upevnění slovní zásoby). Po svačině jsme vyrazily do lesa. K angličtině v ZeMi už nějakou dobu patří dotazování rodičů Klubíčka. Tentokrát se děti vyptávaly dospělých i mezi sebou: „What is your favourite season?“ a odpovědi si zaznamenávaly do svých dotazníčků, které jsme v závěru společně vyhodnocovali. V lesní tělocvičně jsme si zahrály konverzační RPG na procvičování měsíců v roce, tentokrát i s lehčím čtením. Následovala pohybová hra s poznáváním zvířat se známými flashcards a oblíbené živé pexeso. Po návratu do jurty jsme si ještě stihli zatančit na song „Seven days of the week“ https://www.youtube.com/watch?v=geTSBFb_GR4 (dny v týdnu) a nakreslit příšerky, což je takový výtvarný diktát. Eva a Dita

3.BLOK: Eliška a Dita: Putování za písmem. Shrnuli jsme si, co jsme se dozvěděli na bojovce, která se týkala antického římského písma. Podívali jsme se na krátký dokument KOMPAS ČASU ŘÍMSKÁ ŘÍŠE 1 a vše si zaznamenali do deníků a zpracovali v písance. Eliška

11. ledna 2023

1.+2.BLOK: Eva musela zůstat doma s nemocnými dětmi, a tak přišla naše milá Lucie M. Ráno jsme začali opět v kruhu s rozcvičkou. Poté jsme se přesunuli do jurty, kde jsme začali s tvorbou kalendáře na rok 2023. Zopakovali jsme si měsíce, roční období, dny v týdnu i řadové číslovky. A potom už každý vytvořil, zcela dle své fantazie jeden list kalendáře. Příště si do něj zapíšeme, kdy má kdo narozeniny. Taky jsme se naučili novou irskou písničku, ke které nám Lucie vytvořila plakát visící v jurtě. Video a foto ve fotogalerii. Vyrazili jsme ven vyzpovídat dospěláky z klubíčka, které jsem s námi v zázemí každou středu, tentokrát se jich děti ptaly, kdy mají narozeniny. Moc je to bavilo. 
3.BLOK: Eliška a Dita: Putování za dalším písmem. Minule bylo málo dětí, tak jsme bojovku vynechali. Dnes tedy byla bojovka:). Tentokrát děti putovaly za antickým římským písmem. Po vydatném pití v kruhu, jsme se rozdělili do tří skupin. Museli jsme trochu zvážit, která skupina musí vyrazit jako první, kvůli dětem, které odchází dříve. Pak už mohla první skupina vyrazit – tentokrát děti dostaly s sebou pracovní listy, na každém stanovišti se něco dozvěděly a měly splnit nějaký úkol, porovnávat latinku s jinými písmy nebo vyluštit křížovku, která jim pomohla dokončit novou informaci. Bojovka se sedmi stanovišti byla rozmístěná v lese nad zázemím. V kostce se děti dozvěděly, že:
1. ŘÍMANÉ POZNALI PÍSMO OD ETRUSKŮ, kteří sídlili ve střední Itálii. Etruskové přijali řecké písmo a sestavili abecedu, která měla 19 písmen.
2. PÍSMO ŘÍMANŮ – LATINKA SE SKLÁDALA Z 23 VELKÝCH ÚHLEDNÝCH PÍSMEN
3. ŘÍMANÉ NEODDĚLOVALI SLOVA MEZERAMI. DŮLEŽITÉ NÁPISY SE TESALY DO KAMENE, MÉNĚ DŮLEŽITÉ SE PSALY ŠTĚTCEM NA ZEĎ.
4. ŘÍMANÉ PSALI DOPISY A ZÁZNAMY KOVOVÝMI A KOSTĚNÝMI PISÁTKY NA DŘEVĚNÉ DESTIČKY POKRYTÉ VOSKEM.
5. NA PAPYRUS A PERGAMEN PSALI ŠTĚTCEM NEBO RÁKOSOVÝM PEREM NAMOČENÝM V INKOUSTU = tekutina, kterou se psalo. Latinsky se nazývala ATRAMENTUM LIBRARIUM.
6. V PISÁRNÁCH PRACOVALI VZDĚLANÍ OTROCI, KTEŘÍ PSALI PODLE DIKTÁTU.
7. JAK VYPADALY ŘÍMSKÉ ČÍSLICE.
Jako poklad tentokrát každý dostal pořádně těžké římské bludiště. Eliška

4. ledna 2023

Ráno jsme se sešli v zázemí. Místo průvodkyně Evy, která musela k lékaři, zaskočila Petra. Po ranním kruhu a rozcvičce jsme se přesunuli do jurty, kde jsme si nejdřív zahráli kimovku v angličtině na téma zvířata. Potom jsme si zvířata rozdělil na ta, která letají, plavou atd. Po přestávce jsme začali s tvorbou vision board, bylo opět zajímavé vidět, jaké vize mají děti do nového roku. Také jsme nakousli téma číslovek, ke kterému se určitě vrátíme. 

3.BLOK: Putování za písmem: Tentokrát nás bylo malinkno, tak jsme si bojovku nechali až na příště. Přečetli jsme si pověst o založení Říma – Romulus a Remus. Děti pak měly za úkol vytvořit leporelo nebo obrázek na motivy právě této pověsti. Kvido a Pepan pracovali společně a zvládli celý příběh. Pippa se vrhla na vázání knihy, zápis příběhu stihla částečně. Ostatní si vybraly vždy jednu událost z příběhu a tu zpracovali. Někdo si vzal práci na dokončení domů. Až se nám práce sejdou, tak je překopírujeme a uděláme si společné leporelo.
Příště bude už bojovka:). Eliška

14.12. 2022

3.BLOK: Eliška: Písmo Starověkého Řecka dokončení. Podívali jsme se na krátký dokument Kompas času Řecko 2. Po té příprava výrobků na prodej na adventní trhy a na besídku – razítkování látkových pytlíků, jeden si děti odnesly domů – nutno přežehlit! Použili jsme originální razítka Markéty Kotkové. Ostatní pytlíčky půjdou na prodej – peníze pak do fondu dětem na pomůcky. U tvoření jsme poslouchali Staré řecké báje a pověsti (audio). Eliška 

7. prosince

Podívali jsme se na krátký dokument STAROVĚKÉ ŘECKO 1 – Kompas času. U stolečků jsme pak znovu porovnávali fénické písmo s řeckou alfabetou. Tentokrát jsme našli společných znaků o mnoho více než na bojovce v terénu minulý týden. Vše jsme tedy zaznamenali do deníků, psali a splnili jsme úkoly v písankách Putujeme za písmem. Na závěr si děti vybíraly z obrázků bohů, filosofů, vědců, krásných vypracovaných bojovníků, umělců a ty si vybarvovaly. Eliška

30.11.

Přečetli jsme si krátký příběh o Féničanovi drakobijci Kadmovi, který dle pověsti přinesl fénické písmo do Řecka, Řekové ho převzali a rozšířili z 22 znaků na 26, písmo dostalo název alfabeta. Děti na bojovce, tentokrát ve dvou skupinách, porovnávaly obě písma. Počítaly znaky, hledaly ty společné. Na dalších stanovištích se dozvěděly, že nejdříve se psalo způsobem ,,OSLÍHO ORÁNÍ ́ .Jeden řádek zprava doleva a druhý zleva doprava. Později jen zleva doprava. Psalo se rákosovým perem na papyrus a na pergamen. Rukopisy se uchovávaly v rolích. Antické Řecko dalo základ evropské kultuře: velmi významně se rozvíjelo VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, DIVADLO, VĚDA – lékařství, filozofie, matematika, astronomie, POLITIKA – vznikla zde DEMOKRACIE – VLÁDA LIDU.
Starověký řecký svět se skládal z městských států = POLIS, které nebyly jen na území dnešního Řecka, ale díky námořní kolonizaci i v dalších oblastech Středozemního moře. Děti četly z mapy, nejen, kde se Řecko rozkládalo, ale dedukovaly i co Řekové pěstovali, chovali, zda rybařili apod. Na konci bojovky, v tradiční zlaté krabici s pokladem, na ně čekaly obrázky bohů, filosofů, vědců, krásných vypracovaných bojovníků, umělců apod. díky kterým se nám pak celá bojovka šikovně v kruhu shrnovala. Eliška

23.11.

3.BLOK: Eliška a Dita:  Fénické písmo – navázali jsme na bojovku z minulého týdne. Pro děti, které tu nebyly, jsme zopakovali vše, co jsme se o odvážných mořeplavcích dozvěděli. (Najdete v zápisu z min.týdne.) V kruhu u kamen jsme si pustili krátký dokument – resp. jen tu část dokumentu, která se týkala Fénície na YouTube https://youtu.be/RqTXp0OF3ck. Pak už jsme si nalepili do skicáků fotodokumentaci z bojovky, všichni jsme zvládli obě stránky z písanky Putujeme za písmem, většina dětí si ještě vybarvila loď a někdo si i stihl prohlédnout knihu Úsvit civilizací. Bylo to klidné a soustředěné odpoledne. Eliška

16.11. 2022

3.BLOK: Eliška a Dita: Putování za písmem odvážných mořeplavců!
Před dnešní bojovkou se děti v kruhu u kamen dozvěděly, že jsou odvážní mořeplavci a žijí  ve 2. – 1. tisíciletí před naším letopočtem. Na svých cestách se už setkali s egyptskými hieroglyfy i s klínovým písmem, ale to své si zjednodušili. Jaké tedy bylo jejich písmo? Aby děti mohly vyplout na moře, potřebovaly lodě, a tak si každý alespoň jednu složil z papíru. Rozdělily se zase do tří skupin (což dnes bylo trošku složitější, protože se nám trochu proměnila skladba skupiny, ale nakonec skupiny byly) a dál už to bylo na nich.
Za úkol měly zjistit: Kdo jsou? Odkud jsou? Co dělají? Jaké písmo používají a jak a na co píší?
Po návratu do jurty mi na všechny otázky většina dokázala odpovědět. Pro některé skupiny býka práce snadná, pro někoho složitější.
Přišly na to, že jsou Féničané, používají tedy fénické písmo, co má 22 hlásek a žádné samohlásky, také, že se čte zprava doleva. Psali rákosovými pery na pergamen z ovčí, jehněčí, oslí, kozí nebo telecí kůže. Vyrývaly nápisy do pískovce a vápence. Na hliněné střepy psali rydly.
Zpracovávají a obchodují s cedrovým dřevem, sklem, drahými kameny, kovy – zlato, stříbro, železo, cín, měď, mramorem, slonovinou, barví látky prupurovým barvivem ze škeblí ostarek… S orientací na moři byly potíže a proto pluly lodě tak, aby bylo vždy vidět pobřeží. V noci se Féničané řídili podle hvězdná nebi.
Žijí v přístavních městských státech Byblos, Sidon, Tyros a obdělávali zemi ve vnitrozemí. Založili město Kartágo. Kde také končila jejich bojovka:).
Po návratu a rekapitulaci si některé děti stihly zahrát lodě (na čtvercovém papíru).
Příště si vše zaznamenáme do deníků a zpracujeme si písanky. Eliška

9.11.

Přišla za námi nová průvodkyně Eva. Přivítali jsme se a představili anglicky v kroužku. Pak proběhla rozcvička a poté jsme se vydali Evě představit zázemí pěkně v angličtině. Pak jsme se vydali do lesa, po cestě jsme na mostech a lávkách zopakovali znalosti z minula. Také jsme si připomněli, jak se řekne list, strom, větev, šiška apod. A potom se děti rozběhly najít určitý počet listů, šišek, kamenů, větviček, který jsme po nich chtěli. A taky to museli na konci pojmenovat. Po přestávce se svačinkou jsme si zahráli živé pexeso a vydali  se do jurty. Ukázali jsme Evě naší oblíbenou aktivitu: diktát na téma body parts, na jehož konci vzniknou velmi originální příšerky. Poté jsme šli ven si zahrát hey, mr. Indian, ale hru jsme museli přerušit, neboť vedle ke koníkům přivezl náklaďák zásilku a úplně totálně zapadl v bahně. A to si žádalo zásah a pomoc školáků. Přinesli jsme mu jutové pytle a lopatu a pak jsme panu řidiči zpovzdálí fandili. Podařilo se, vyjel a my jsme se vrátili zpět ke hře. Po obědě ve třetím bloku jsme tematicky kreslili mapu zázemí, nejen pro nové průvodce. Zadání bylo nakreslit ji ve skupině, což se ukázalo pro některé moc těžké, a tak vznikly dva týmy: Ráďa, Erik a Pepan a holčičí tým Roza, Tanga a Elsa. Pippa, stejně jako Jenda a Kašpi, pracovala solo. Mapy jsou opravdu boží. Každá je jiná a všechny jsou jedinečné. Podívat se můžete ve fotogalerii. Chválím zejména prvňáky Erika s Pepanem, kteří pracovali s třeťákem Ráďou a ne vždy se všichni shodli kam, co zakreslí, že společným silami všichni tři našli shodu a s konečným výsledkem byly nadmíru spokojeni. Kašpi vystihl zázemí i okolí velmi přesně, mapu měl i s popisky. Holky si daly velmi záležet a v mapě mají spoustu detailů. Jenda pracoval venku a mapu má také naprosto přesnou. A Pippa zpracovala mapu velmi přesně a chválím ji za její soustředěnou samostatnou práci. Dita

2.11.

Naše poslední pondělní angličtina s Benem :,-( Ráno jsme se sešli v zázemí a začali rozcvičkou. Téma dne bylo emotions. Po rozcvičce jsme se vydali do lesa, kde jsme na přání děti hráli živé pexeso. Tentokrát musím říct, že děti byly opravdu nápadité a mnohem více sehrané, moc jsme si to užili. Potom nás čekala hledačka různých papírových obrázků na téma emoce po lese, kterou připravil Ben. Všechny emoce jsme si anglicky pojmenovali a zahráli. Pak byla v lese přestávka se svačinou a potom jsme se vydali do zázemí, kde jsme pokračovali v práci. Na připravených pracovních listech měly děti nakreslit emoce podle toho, co slyšely. Poté nám Ben přečetl úplně poslední knížku. Zahráli jsme si hey, mr. indian a společně se rozloučili v kruhu. Některé děti na konci dopoledního bloku emoce neskrývaly. Dita

3. blok: Klínové písmo Sumerů a Mezopotámie vůbec. Stává se tradicí, že náš třetí blok začíná před jurtou u ohniště krátkým divadelním vstupem některých dětí. Dnes zahrály divadlo Róza a Pippa. Respektive Pippa velmi profesionálně divadlo uvedla a Róza měla sólový výstup. Paráda!
Po té v jurtě v pohodlí na koberci a kožešinách jsme si připomněli, co všechno jsme se dozvěděli na lesní bojovce minulý týden a týden před. Znalosti jsme si rozšířili zhlédnutím dvou krátkých dokumentárních filmů pro děti: Kompas času o Mezopotámii a následnou diskuzí. (KOMPAS ČASU – MEZOPOTÁMIE 1 KOMPAS ČASU – MEZOPOTÁMIE 2) Dozvěděli jsme se o vůbec první civilizaci, o tom, jak se z nomádů stali osadníci a vznikla tak první města, a jak jinak než v úrodném povodí řek, tentokrát řek Eufrat a Tigris. S prvními osadníky se rozvíjelo zemědělství a vznikala a zdokonalovala se různá řemesla. Máme zde první panovníky, vojáky a pracující nižší vrstvy – tedy společnost. Díky prosperitě mají lidé čas věnovat se i jiným věcem než jen shánění obživy a přežití, tak je čas i na náboženství – vznikají první chrámy a kněží, a také písmo! Začíná se rozvíjet i obchod – v Mezopotámii lidé použili první kolo – mohli tak vozit své zboží do velkých dálek. Zboží, které vozili potřebovali také spočítat – poradili si se základní matematikou šedesátkové soustavy, počítali za pomoci 12 ti článků prstů – z ní nám doteď zůstalo počítání času. Vznikaly zákony – Chammurapiho zákon vytesaný klínovým písmem do kamene. Lidé si začali všímat i nebeských těles – vzniklo současné pojmenování planet a později podle nich i dny v týdnu v Angličtině, o Zemi měli představu velikého disku, nad kterým se tyčí nebeská klenba – základy astrologie. Rozvoj literatury – Epos o Gilgamešovi – povídali jsme si o podobenství nesmrtelnosti  z poslední kapitoly – jak se i člověk může stát nesmrtelným (zanechá po sobě nějaký odkaz, dobře vykonanou práci ….- tím zůstane v srdci druhých i po smrti). Ke stolům jsme se vrhli na písanky a nalepili jsme si fotodokumentaci z bojovky z minulého týdne do skicáků. Pak každý do skicáku zaznamenal to, co ho nejvíce z historie Mezopotámie zaujalo. Děti měly k dispozici encyklopedii Úsvit civilizací, kde se  mohly ještě více inspirovat (většina dětí obkreslovala ruku a zaznamenávala, jak lidé tenkrát počítali základní matematiku v šedesátkové soustavě za pomoci 12 článků prstů, Beri se vrhla na kresbu planety Země jako disk s její nebeskou klenbou, Julinka nakreslila město). Pak si většina dětí váleje se na koberci prohlížela knihu Úsvit civilizací, diskutovala atd. Pak už jen úklid, kruh sdílení a hotovo:). Příště za mě půjde do školy na třetí blok Španďa.
Budu se těšit tedy na děti se psaním až další týden, tentokrát poputujeme za písmem odvážných mořeplavců! Eliška

19.10.

Ráno jsme se opět přivítali v kroužku. Rozcvičili se a pak jsme vyrazil do lesa, po cestě jsme si procvičili body parts, barvy a došlo i na zvířata, když jsme si zahráli živé pexeso. Svačina proběhla v lese s přestávkou v zázemí a pak jsme se vrhli na práci v jurtě. Tentokrát bylo téma jídlo, zdravé a nezdravé. Potom děti dostaly pracovní listy. Jen Kašpi, Jeník a Pepi nechtěli vůbec spolupracovat. Pak nám Ben četl příběh z knížky. Následovalo běhání venku a oblíbená hra hey, mr. Indian, na kterou se přidali i kluci. Dita

3. blok: Písmo Klínové – písmo Sumerů, Mezopotámie:
Třetí blok započal vtipným divadlem Kašpara, Pepína a Jendy u ohniště. Byla to legrace! Pak jsme se setkali v jurtě, v kruhu u společného pití. Jurtu po angličtině dnes i minule krásně nachystaly holky. Jsme spolu dopředu domluvené, jak bude prostor potřeba a holky to vždy parádně v jurtě uspořádají, abychom v krátkém třetím bloku neztráceli úklidem čas. Děti se dohodly, že na dnešní bojovku budou ve stejných skupinách jako minule. I když byly nějaké výhrady, tak nakonec se děti domluvily. Řešily také, jaká role jim minule vyhovovala, jaká vůbec ne, a kterou jinou by si chtěly zkusit. Pak si skupinky už tahaly pastelky – nejkratší pastelka- skupina jde první, střední pastelka – skupina jde druhá, nejdelší pastelka- skupina jde třetí. Tentokrát bojovky začínala tak, kde minule končila, tedy u Čtyřdubu. Tam děti našly mapu Mezopotámie s řekami Eufrat a Tigris. Na cestu lesem a roklí, k ohništi nad Sádeckou je naváděl tentokrát bůh slunce Šamaš. V lese na půli cesty dohlížela tajně Dita:) Cestou řešily šifry, ze kterých se dozvěděly, že v Mezopotámii se psalo klínovým písmem a rákosovým rydlem do hliněné destičky. Hlína byla i pokladem, vrbová rydla (namísto rákosových) také děti  získaly během bojovky, takže po příchodu do jurty, kdy každá skupina přicházela zvlášť a svěřila mi vše, co se na bojovce dozvěděla, přišel čas na práci písařů z doby 3.000 př.n.l. v Mezopotámii. Každý si vzal kus hlíny, zpracoval ji v destičku, někdo si rydlo do trojúhelníku ořezal sám, někomu jsem ho ořezala já – jak kdo chtěl. Některé děti stihly i část písanky Comenia Script. V tématu budeme příště pokračovat! Dokončíme si písanky, shlédneme dokument o Mezopotámii. Uvidíme, kolik také času strávíme venku:). Eliška 

12.10. 2022

3.BLOK: Eliška a Španďa za Ditu: Nejstarší písma: egyptské písmo. Tentokrát jsem si pro děti připravila krátkou stopovací bojovku v terénu. Bojovkou děti provázel Bůh moudrosti a písařů Thovt znázorňován jako pavián, ibis, nebo člověk s hlavou ibise. Byl považován za vynálezce písma a strážce tajemství pohybů těles na nebi. A proto jsme si ho zvolila jako průvodce bojovkou v našem třetím bloku o písmu.

Děti se rozdělily do tří skupin, každá musela mít obsažené tyto ctnosti a podle toho si děti rozdělily role ve skupině – i když se pak role prolínaly, alespoň jsme si jejich připomenutím zvědomili pravidla skupiny a bojovky:

 • spolehlivý nosič a strážce nasbíraných informací
 • zdatný čtenář
 • hlídač skupiny: jsme všichni pohromadě
 • stopař, který sleduje znamení a hledá kudy dál
 • počtář – hlídá počet nasbíraných hieroglyfů ( děti věděly počet 12 předem)

Vznikly dvě skupiny po 4 ( Kašpar, Pepan, Ráďa a Jeník, pak Beri, Julka, Pippa a Elsa) a jedna s 5 dětmi ( Kvido, Róza, Malvínka, Tanga a Žofka). Musely zdolat krátkou trasu označenou fáborky, trasa vedla ze zázemí lesíkem, nad loukou, přes louku a zpět. Začínala u malého dubu v zázemí a končila u Čtyřdubu nálezem pokladu ( pro každou skupinu pytlík křížal a rozinek z domácích zásob). Cestou děti sbíraly 12 hieroglyfů, které jim pak pomohly vyluštit, kde je poklad. Stejné hieroglyfy pak potřebovaly i v písance na rozluštění jména egyptské královny. Dozvěděli se také, kdo vlastně byl Bůh Thovt.

Skupiny zdárně zdolaly bojovku, společně jsme si pověděli kam jsme se tedy bojovkou dostali, do jakého místa a do jaké doby. V knize jsme si ukázali pyramidy a také Rosettskou desku se třemi různými písmy – jazyky, která v roce 1799 konečně prozradila, jak číst egyptské hieroglyfy. Na závěr jsme se vrhli na písanku Putujeme za písmem:). Pro prvňáčky je písanka poměrně náročná, tak jim ji upravuji – přizpůsobuji, aby byla pro ně k užitku. Všechno jsme nestihli, ale jsme domluveni, že si písanku budeme dokončovat v rámci hodin češtiny buď v úterý nebo ve čtvrtek. Děti hodnotily bojovku kladně a chtěly by ji každý týden! Tak to zkusím, ale díky tomu nebudu dopředu prozrazovat, za jakým dalším písmem se budeme vydávat:).

Pokud byste chtěli ještě podpořit téma, můžete shlédnout tyto dva díly seriálu pro děti:
Kompas času Starověký Egypt 1. a 2. díl.https://youtu.be/lDr0cJUu1Fg https://youtu.be/WFwLnYiWzZU

Eliška

5.10.

3. BLOK: Eliška: Počátky písma: obrázkové písmo

Povídali jsme si proč vzniklo písmo a k čemu nám slouží. Zahráli jsme si na pravěkého člověka, zkoušeli si, jak se asi mezi sebou lidé tenkrát dorozumívali. Podívali jsme se na krátký dokument (Khan academy: Počátky písma) a stejně jako Alice z dokumentu jsme si každý vymysleli svůj originální obrázkový podpis a zaznamenali ho do skicáku (barvami, uhlem, pastelkami). Kašpar, Jeník a Pepan si vymodelovali svůj podpis z hlíny a vypekli ho v týpí v ohništi. Rozdali jsme si písanky comenia script Putujeme za písmem, v nich jsme psali a četli. Nakonec jsme každý otiskli svůj prst a získali tím jedinečný a nezaměnitelný podpis! Eliška

14.9.

Ráno jsme i přes déšť začali rozcvičkou venku. Pak jsme si zalezli do jurty, kde jsme pokračovali ve vyplňování deničků tentokrát na téma roční období. Jaké máme nejraději, co se v jakém ročním období dělá apod. Zopakovali jsme body parts a zahrali si poprvé příšerkovou hru. Víc už se nám před obědem do angličtiny nevešlo. Po obědě přišel Temok a v týpí nám vyprávěl indiánské příběhy. D.

7.9.

Ráno jsme se  sešli v zázemí. Naše angličtinová partička se velmi proměnila, máme spoustu nových dětí, a tak jsme hned od začátku na děti začali mluvit anglicky, což bylo přijato s nadšeným OK. Stejně jako minulý rok jsme začali rozcvičkou a hrou Simon says. Pak jsme se přesunuli do jurty, kde jsme se pěkně anglicky představili jeden druhému. Potom k nám přišel Michal a zhudebnil nám písničku head, shoulders, knees and toes. Takže jsme se pěkně rozezpívali a rozpohybovali jsme se ještě u musical chairs. Na závěr nám zahrál píseň od Pink Floyd. Po přestávce jsme vyplnili pracovní list, abychom si upevnili, kde máme hlavu, ramena, kolena, prsty a další části těla. Pak už jsme vyrazili do lesa, kde jsme nováčkům představili naše další anglické hry, které hrajeme venku. Na závěrečném kruhu byly děti spokojené, jen si stěžovaly, že to moc rychle uteklo. Těšíme se na příště. D.

Napsat komentář