Středa – angličtina a písmo

Fotogalerie školy

7.6.

Jak možná víte, dnešní dva dopolední bloky byly věnovány rodičovskému projektu Désirée, Marcelovy maminky. Désirée je psycholožka a pro děti připravila seminář na téma emoční inteligence. Nejdřív děti pojmenovaly emoce, které znají, přemýšlely, v jakých situacích je zažívají a kde v těle je pociťují. Program byl koncipován velmi interaktivně, situace se přehrávaly ve scénkách. Désirée s dětmi se věnovala otázkám, jak nakládat se svými emocemi, jak nejlépe řešit situace ve vztazích, jak zjistit, jak se cítí ten druhý / ta druhá. Ráda bych Désirée touto cestou ještě poděkovala za její práci, dobrou vůli a trpělivost při vedení semináře. Eva

31.5.

Po ranním Kruhu jsme si v jurtě zahrály hru Musical Chairs, aby si děti v poslechu a pohybu zopakovaly anglickou abecedu. Poté jsme lovili písmenka a přemýšleli, jaké anglické slovo na to vylovené písmenko začíná. Na pomoc si děti mohly vzít obrázkový slovník. Ve hře Hey, Mr. Indian se děti proběhly po louce a hledaly písmenka ve svých jménech. Druhý blok jsme završili hrou lodě, kde byly děti opět námi rozděleny do dvojic (což je pro některé velmi náročné přijmout). Některé děti se tak se čtením souřadnic setkaly poprvé a to rovnou v cizím jazyce. Eva

24.5.

Dnešní den nás překvapil chladným počasím, což úplně nehrálo do not našemu záměru 🙂 Po přivítání v kroužku jsme děti rozdělili do dvojic, mladší se staršími. Děti dostaly pracovní listy a vydaly se vyznačenou cestou do lesa, kde měly hledat zadané předměty, ale i zvuky. Po návratu do zázemí jsme společně prohlíželi úlovky: Did you find something shaped like a heart? Did you find something grey? – I found a rock! I heard a bird! Etc. Za své nálezy dostaly děti indicie, souřadnice k pokladu, což si lze představit jako hru Lodě: po doplnění souřadnic vyšel na papíře nápis ICE CREAM.

V závěru bloku jsme si ještě přečetli knížku o strachu I’m not scared.

Děti dnes spolupracovaly ve dvojicích, které jsme za ně utvořily my, a musely tak na čas vystoupit ze své komfortní zóny. Velká míra skupinové spolupráce byla také zapotřebí při zakreslování souřadnic. To je také jeden z dílčích cílů naší středeční angličtiny – podpořit děti při kooperaci. Eva

Putování za písmem 19. století – období vynálezů – reklama

Nejdříve jsme se posunuli v čase do 19. století, kde sice stále jako psané písmo převládá krasopisné, ale jinak je to období nesmírných změn! Naplno se začalo rozvíjet písmo pro knihtisk, které se využívalo nejen pro čtení, ale také pro reklamu. Vznikla rozmanitá písma, písmo se rozšířilo do ulic, výkladních skříní, obchodů, plakáty. Početli jsme si v knize Cesty dětí do staletí a pak každý dostal kartičku s nějakým vynálezem – podle textu jsme hádali, co to kdo má, k čemu to sloužilo, kdy se začal tento vynález používat. Automobil, fotoaparát, gramofon, pračka – typu mechanická valcha, šicí stroj, telegraf, telefon, žárovka, omylem vzniknuvší zápalky, nedobytná konzerva, zubní pasta. Jeden z důležitých vynálezů pro téma našeho bloku byl tzv.,,samopíšící zázračný stroj na psaní´´ nebo jinak nazývaný ,, stroj v vybíjení písmen na papíře´´ nebo ,, píšící piano´´ – tedy dnes psací stroj. Na něm si každý kdo chtěl mohl zkusit něco napsat – prozkoumat jeho funkce apod. Náš školní psací stroj měl tedy bohužel málo barvy, ale nikoho to naštěstí od práce na něm neodradilo! Také jsme pracovali v písankách. Eliška

17.5.

Po pozdravení v ranním kruhu jsme se vydaly do lesa. Děti se rozdělily do skupinek a nachystaly několik stanovišť s aktivitami z AJ, kterými jsme se v letošním školním roce zabývali. Rodiče z Klubíčka a jejich batolata si tak mohli vyzkoušet aktivity týkající se ročních období, zvířat, výslovnosti, tvoření vět v přítomném čase průběhovém i předložek. Děti vždy předaly zadání a dohlédly na správný průběh. Svačinu jsme si dali v lesní tělocvičně. V jurtě si pak děti vybraly oblíbenou hru na živé pexeso, blok jsme opět zakončili relaxační poslechovou aktivitou. Děti si také pro jistotu znovu zapsaly do sešitů časování slovesa být v jednotném čísle, budou ho totiž potřebovat příští týden při bojovce. Dnes jsme si jako průvodkyně pochvalovaly dobrou spolupráci dětí a příjemný průběh dne. Víc takových! Eva

Putování za písmem – Barokní krasopisné písmo.

Pověděli jsme si hlavně o baroku v Čechách, podívali se na 3 kratičké dokumenty, https://edu.ceskatelevize.cz/video/1827-baroko-v-cechachhttps://edu.ceskatelevize.cz/video/1833-marie-terezie-nastup-na-trunhttps://edu.ceskatelevize.cz/video/1825-jan-amos-komensky¨četli jsme z knihy Cesty dětí do staletí – povídali jsme si o architektuře, o módě, ale hlavně jsme soustředili na školství a vývoj písma. Děti pak pracovaly v písankách a na závěr si zkusily napsat své písmeno v barokním stylu – nejdříve jen obkreslovat, někdo zkusil i samostatně jen podle předlohy na papír nebo ve velkém křídou na tabuli.

Eliška

10.5.

Ráno jsme začali tradičně pozdravením v kroužku a rozcvičkou. Oba bloky jsme pracovali venku na sluníčku. Cílem bylo procvičit přítomný čas průběhový a také spolupráci. Děti se na terase rozdělily do dvou skupinek. Společně jsme prohlíželi knížky, průvodkyně ukazovaly na obrázky a ptaly se: What is he/ she doing? What are they doing? a děti odpovídaly. Na základě tohoto cvičení pak dál ve skupinách kreslily vlastní velké obrázky s mnoha postavami a činnostmi a následně je doplňovaly popisky. Prezentace výsledných obrázků se odmítli zúčastnit Kašpar, Pepan a Ráďa (ten nakonec do jurty dorazil, ale pozdě). Angličtinu jsme zakončili poslechovou hrou, kdy jsme dětem uvelebeným na kožešinách v jurtě pouštěly různé zvuky a ptaly se „What are you hearing?“ (Co právě teď slyšíš?) 
Den jsme si shrnuly v závěrečném kroužku. Eva

Dnes jsme na úvod shlédli tento dokument: ČESKÁ TELEVIZE DOKUMENT O PÍSMU. Povídali jsme si o písmu v renesanci a o vynálezu knihtisku. Zvládli jsme tedy dvě témata v písance. Prohlíželi jsme si knihu Cesty dětí do staletí, shlédli jsme dokument pro děti  BYL JEDNOU JEDEN VYNÁLEZCE – VYNÁLEZ KNIHTISKU – GUTENBERG. Eliška

3.5.

Den jsme začali tradičně v kruhu pozdravením a hravým opakováním (např. Who is wearing something blue? Jump!). V lese jsme na lávce procvičovali spojení zvířátek a aktivit do vět v přítomném čase průběhovém (např. The elephant is playing the flute). Protože právě probíhá zvířátkový týden, rodičům a dětem z Klubíčka jsme pokládaly otázku „Do you have a pet?“, potažmo „What pet do you have?“. Průzkum jsme si poté společně vyhodnotili. V jurtě nám Jan představil svou rybku, bojovnici pestrou. Povídání si dobře připravil a zodpověděl i naše otázky. Poté se děti věnovaly pracovním listům, prvňáci a předškoláci vybarvovali podle čísel, vyšší ročníky se zabývaly přítomným časem průběhovým. Ten jsme procvičovali i u knížek (popisování obrázků z knih Noc a Léto) a pantomimy. Práce v jurtě se neúčastnili Kašpar, Pepan a Kvido.

26.4.

Ráno jsme začali pozdravením v kruhu, kde si posíláme otázky: What is your name? How are you? Následovalo hravé opáčko slovní zásoby oblečení a barev a anglická rozcvička. Poté děti v jurtě vyplňovaly pracovní listy na gramatické téma přítomného času průběhového (to be + ing). Otázku What are you doing? si děti procvičily na rodičích a dětech z Klubíčka. Zaznamenané odpovědi vždy společně procházíme. V lesní tělocvičně si děti zahrály pohybovou hru s předložkami under, over, through, kdy skákaly a metaly hvězdy přes natažený provaz. Po návratu do zázemí se pokračovalo v pohybovkách při hře na barvy „Hey, mister Indian“, v jurtě potom kreslicím diktátem (barvy, čísla, části těla). Angličtinu jsme zakončily v závěrečném kruhu. 
Tento den se nám opět objevovalo téma spolupráce. Stává se, že se některé děti v různých okamžicích z různých vnitřních pohnutek seknou a pak odmítají pokračovat v práci. Bohužel se to děje vícekrát za den a zdá se mi, že pro překonání oné překážky některým často schází vůle. Pak se stává, že trávíme hodně času řešením těchto situací, zatímco zbytek skupiny čeká. 
Pepan a Jenda také několikrát odmítli spolupracovat včetně plnění náhradní práce. 

19.4.

3: BLOK: Eliška a Dita:  V kruhu jsme si připomněli, s jakými variantami zápisů jsme se doposud setkali. Listovali jsme našimi záznamy od září. Mezi řečí přišla otázka, proč je beránek na obrázku u povídání o Cyrilovi a Metodějovi – pověděli jsme si tedy, že beránek je symbolem křesťanství, symbol vztahu člověka k Bohu, vztahu, který probíhá skrze oběti bohu – zabrousili jsme tedy za příběhem o Abrahámovi do Starého zákona – který procházel těžkou zkouškou, když byl Bohem požádán, aby svou oddanost k němu prokázal obětováním svého vlastního syna. Abrahám se tedy opravdu vydal se svým synem na místo, kde by ho Bohu obětoval, Bůh viděl jeho odhodlání tento divný příkaz vykonat a zarazil ho, že vidí jeho oddanost, ale že lidskou oběť po něm žádat nechce. Místo syna pak Abrahám obětoval právě výše zmíněného beránka….odtud tento symbol. To ale bylo jen doplněním k tématu z minula.
Tentokrát  jsme se vydali za novou podobou knihy do středověku: Kodex – shlédli jsme dvě krátká videa o Vyšehradském kodexu a o jeho kopii. Dozvěděli jsme se, co je to iniciála, kdo knihy psal, jaká to byla práce a kde probíhala. Podívali jsme se na to, jak kniha vypadala, komu tenkrát byly knihy dostupné a pak jsme každý vytáhl svou jednu až deset knih, což mě velmi potěšilo, a začali jsme řešit, jak kniha vypadá dnes, jak rozmanitá je tématika, kterou dnes máme v knihách dostupnou. Řešili jsme i části knihy, formu, jak jsou psané, jejich stáří – hledali jsme rok vydání apod. Nakonec jsme psali v písankách zadané úkoly a přidali jsme si k nim i zápis naší jedné vybrané knihy – název, autora, ilustrátora a proč jsme si zrovna tuto knihu přinesli. 
Eliška

12.4.

Po ranním pozdravení v kruhu jsme se vydali do lesa. Po cestě jsme si zahráli několik her a pokusili se zopakovat přítomný čas průběhový (např. The cobra is playing the flute). Po svačině měly děti možnost vyčistit potůček v rokli. V jurtě jsme se věnovali soustředěné práci nad pracovními listy (stále sports & freetime activities) a bingo na stejné téma. Na konec jsme shlédli dvě krátké pohádky v angličtině.

Dnes jsme se potýkali s nepříjemnými situacemi jako závažnějšími bitkami mezi dětmi (Kašpar, Kvido, Ráďa, Jenda), vypovídání kamarádství (Pippa Elze), záměrné zamezování přístupu k čištění potůčku (Pippa, Kašpar, Jenda, Pepan vs. Roza a Elza) a házení klacků po ostatních (Kvido, Kašpar vs. Róza) Věříme, že se nám podařilo situace v rámci možností dobře ošetřit, přesto Vás rodiče prosíme, ujistěte se. Dále některé děti vyplňují pracovní listy bílou tužkou/ inkoustem. Pokud víte, že tohle Vaše dítko dělá, prosíme o podporu, zkuste jim to spolu s námi rozmluvit.

Zpětnou vazbu jsme si dali v závěrečném kruhu.

5.4.

3: BLOK: Eliška a Dita: PÍSMO SLOVANŮ – BOJOVKA – Začali jsme uklidněním v kruhu u ohniště, každý s lahví v ruce. Připomněli jsme si Slovany jako takové, tak jak jsme je znali do 9. století, jejich život a víru. Nyní ale jdeme dál, kdy panovník Velkomoravské říše cítí, že pro posílení a posunutí se je možná řešením křesťanství, a tak k nám zve dva věrozvěsty. Kdo to byl a co nám přinesli se děti dozvídají až na bojovce – respektive se to dozvěděly ty děti, které si čtou i text na stanovištích. V 9. století bratři Cyril a Metoděj, původem Řekové, přinesli na Velkou Moravu staroslověnskou abecedu – hlaholici. Cyril ji vytvořil s pomocí písmen řecké alfabety, která upravil. Většina písmen se skládá ze tří základních symbolů křesťanství: kříž jako symbol Krista, kruh jako symbol Boha v jeho nekonečnosti a trojúhelník, jako symbol nejsvětější trojice. Bratři při svých bohoslužbách = liturgiích nepoužívali latinu, ale slovanský jazyk. Hlaholice se rozšířila dál, hlavně mezi jižní Slovany – Chorvaty, Bulhary, Srby. Kliment, Metodějův žák, údajně vytvořil pro bulharský národ cyrilici. Z Bulharska se cyrilice rozšířila do Ruska, kde dostala název azbuka. Car Petr I. Veliký nechal na přelomu 17. a 18. století cyrilskou abecedu pro ruský národ upravit. Cyrilice se dnes používá k zápisu šesti slovanských jazyků: ruštiny, bulharštiny, makedonštiny, srbštiny, ukrajinštiny, běloruštiny. Děti po cestě sbíraly na každém stanovišti jedno až dvě slova, která hledaly v osmisměrce. U posledního osmého stanoviště byl „poklad“, který děti trochu zklamal… Tedy hlavně ty, které nečetly text na stanovištích…. Ve zlaté krabici totiž tentokrát nebyla sušená jablka, ani keramická hlína k dalšímu tvoření, ani krásné kameny, ale kartička k doplnění dvou slov s otázkou: Jak se jmenují dvě písma Slovanů…. To ovšem některé děti dost zklamalo… Příště doladím obě věci: poklad bude mít opravdu formu pokladu a bojovkou se nebude dá projít bez opravdového pročtení stanovišť! Po bojovce děti pracovaly v písankách. Eliška

29.3.

3: BLOK: Eliška a Dita: Slovanští bohové – pokračování – Čtení a povídání o Stvoření člověka dle Slovanských bájí a příběhůbohyně Mokoš – Matka Země a individuální dokončování tématu – kam kdo došel, co si kdo chtěl prohloubit… Pracovní listy – křížovka, doplňovačky, čtení a psaní, kreslení. Eliška

22.3.

Ve středu ráno jsme se sešli i se školkáčky, Klubíčkáři i některými rodiči školních dětí u řevnického nádraží, odkud jsme se společně vydali průvodem k řece. Za zvuků hudby a zpěvu se naše krásná slaměná Morana dostala až ke břehu, kde s velkou slávou podlehla ohni a byla vhozena do řeky. Děti vyslovovaly svá přání, aby bylo příští rok hodně sněhu, aby si země mohla odpočinout a aby si ony mohly užívat zimních radovánek. Poté jsme společně pobyli u řeky. Kdo chtěl, mohl se připojit k hudebníkům a hudebnicím a zazpívat si i zahrát, nebo si s Jindrou ozdobit větvičky mladé vrby pentličkami. Před obědem jsme si ještě udělali klasický angličtinářský ranní kroužek. Najedli jsme se a vydali se zpět do zázemí. 

3: BLOK: Eliška a Dita: Slovanští bohové – pokračování – Morana. Po slavnosti a obědě u řeky jsme se vydali přes Tůně a staré svačinkové místo na poslední blok do zázemí. Vzali jsme to po staré Burešovce, nyní Fabiánce…cestou jsme potkali pár žab – živých a bohužel i mrtvých… Po překonání největšího výstupu do kopce jsme si na odpočívadle u svačinky a pití přečetli další kapitolu z knihy Bohově starých Slovanů – tentokrát o Moraně. Příběh to byl opravdu působivý! Myslím, že ledaskomu se přepsala babice hozená do řeky na krásnou modrookou ledovou královnu s černým dlouhatánským copem, kralující ve svém ledovém království, do jejíchž komnat smí vstoupit jen její syn Smrt! Dozvěděli jsme se, že je to temná bohyně, jejím stromem je smrk, symboly jsou vybělená lebky, svíce či lampa, zvíře vrána a krkavec, apod. V zázemí jsme pak vypracovali pracovní list – písanka, doplňovačka do textu toho, co si kdo zapamatoval z knihy. Starší děti měly za úkol navíc samostatně napsat, co si pamatují a já jsem do listu nedala. K dispozici měly buď svou paměť či mohly nahlédnout do knihy a informace si vyhledat. Nakonec jsme měli chvilku na oddech po dni plném velké události – loučení se zimou! Eliška

15.3.

Tématem angličtiny je stále „Clothes“ (oblečení). Pozdravili jsme se v ranním kroužku a po rozcvičce se vydali do lesa. Jarní počasí inspirovalo k otázce: „Are you warm or cold?“, kterou děti pokládaly v terénu rodičům z Klubíčka a vedly si záznamy, které jsme pak společně vyhodnotili. V jurtě si děti vyplnily pracovní listy, odstupňované dle úrovní pokročilosti, ty si pak vždy lepí do sešitu. Slovní zásobu a konverzaci o oblečení doplňujeme procvičováním barev a sloves, týkajících se oblékání (put on, take off), které jsme procvičovali v různých hrách (pantomima, bingo, kreslení).

3: BLOK: Eliška a Dita: Slovanští bohové – Triglav, Perun a Veles. Připomněli jsme si, kam jsme došli minule a pustili se do čtení knihy Bohové starých Slovanů (napsal Petr Weleslaw Kuzmišín). Po té děti pracovaly na pracovních listech – Triglav, Perun a Veles. Dokreslovaly, vybarvovaly, doplňovaly slova do textu, řešily křížovku a osmisměrku – četly a psaly – každý došel jinam – příště budeme pokračovat. Vše jsme nalepili do deníků čj a psaní.Eliška

8.3.

Znovu jsme se podívali detailněji na příběh. Tentokrát se zaměřením na konkrétní bohy. Rod, Lada – Ladon a Svarog. Děti pak doplňovaly pracovní listy a písanky, které jsem pro ně vytvořila (někdo zvládl sám a někdo třeba s pomocí starších kamarádů a skládání písmenek) – někdo si k listům udělal i ilustrace – vše jsme nalepili do deníků čj a psaní. Poslouchali jsme slovanskou hudbu a naše cd ZeMě – jarní část. Některé děti ještě zvládly pracovat dále na obrázcích bohů zminula. Eliška

1.3.

Ve středu nás přišla navštívit průvodkyně školkáčků, angličtinářka Lucka. Po ranním kroužku a rozcvičce jsme se přesunuly do jurty, kde jsme si zopakovaly slovní zásobu Clothes (oblečení) – tedy pro někoho byla ta slovíčka úplně nová. Dita přinesla tašku oblečení, ze které si děti tahaly módní kousky: „I have a skirt. The skirt is blue.“ a podobně. Dále jsme procvičovaly poslechovou hrou: „I see someone, who has a red trousers and grey sweatshirt. Who is it?“ Po svačince se děti vydaly stopovat rodiče a děti z Klubíčka, aby se jich zeptaly: „What are you wearing today?“ Jejich záznamy jsme si poté společně vyhodnotily v jurtě. Ještě předtím jsme v lese navštívily podivné stromy, celé ozdobené oblečením. Ve hře musical chairs jsme si pustily song Watching the clothes od kapely Pretenders. Poté se některé děti rozhodly pracovat u stolu s pracovním listem, zatímco zbytek zpíval s Luckou již známou písničku. Na konec bloku proběhla Kimovka, kde si děti snažily zapamatovat co nejvíc zvířat. Eva

3.BLOK: Zavzpomínali jsme na minulý týden, kdy jsme se věnovali Slovanům současnosti. Zopakovali jsme si v kruhu, o koho se tedy jedná, kde zhruba na mapě je najdeme. Zjistili jsme, že nejen my, ale i dva naši sousedé ze čtyř jsou Slované. 
Řešili jsme, jak asi lidé dříve mysleli, čemu věřili oni a čemu věříme my. Každý na to měl různý názor, diskuze to byla výborná! Přečetli jsme si pak úvod a úryvek z knihy Bohové starých Slovanů, příběh Irie o stvoření všehomíru. Děti to inspirovalo a vrhly se na kreslení různých bohů, kteří je v příběhu zaujali. Malovaly je i s jejich atributy a celým božským světem Irie. Někdo zvládl ledacos i zapsat. Třeba píseň o ohni! Eliška

22.2.

Angličtina začala klasicky pozdravením v ranním kruhu a procvičením známých frází: What is your name? My name is… How are you? I am fine, atd. Po anglické sportovní rozcvičce následoval odchod do lesa. Po cestě jsme pomocí různých her s flashcards procvičovaly měsíce v roce, dny v týdnu a s tím související konverzaci. Po svačině jsme si zahrály oblíbené „živé pexeso“ a vydaly se zpět do zázemí, kde na děti čekalo již připravené divadlo Pruhovaných panenek. 

Angličtině jsme se tedy tentokrát měly možnost věnovat jen dvě hodiny.

Toto dopoledne bylo emotivně velmi náročné. Mnohé děti projevovaly své potřeby jiným směrem a bylo těžké ukočírovat kolektiv a ještě se něco naučit či procvičit.  Eva

3. blok: Písmo Začali jsme pitím a povídáním v kruhu u kamen. Rozdělili jsme se do skupin ( tentokrát dvojice, trojice, čtveřice, jak se kdo cítil), připravili si psací potřeby a desky s klipem potřebné pro psaní v přírodě (hodně dětí nemělo – prosím zkuste jim připomenout, že ve středu se opravdu skoro vždy píše venku – jak při angličtině, tak ve třetím bloku Putování za písmem). Každý dostal křížovku, kterou měl za úkol  vyluštit v rámci 7 stanovišť bojovky, která vedla lesem a  přes louku nad zázemím. V tajence děti vyluštily slovo Slované. V jurtě pak děti v osmisměrce zjišťovaly, kolik současných států patří do národa Slovanů. Vše si zapsaly a vložily do deníků. Tím jsme začali nové téma, tentokrát záměrně v současnosti. Eliška

8.2.

Se školáky jsme vyrazili do Prahy na rodičovský projekt Marty a Idana o finanční gramotnosti. Marta s dětmi probrala vše od toho, co bylo před penězi, až po akcie a investování. Den jsme zakončili na expozici ČNB. Dita

1.2.

Ráno jsme se sešli v zázemí. Za nemocnou Evu zaskočila opět naše milá Lucie. Pokračovali jsme v tématu měsíce, dny v týdnu a roční období a každý si vyrobil malý kalendář v angličtině na rok 2023. Akorát Ráďa nestíhal a dodělá si příště. Pak jsme opět vyrazili vystopovat do lesa klubíčko a tentokrát se děti dospěláků ptaly, jestli mají rádi muziku a jestli umí hrát na hudební nástroj. Opět moc děkujeme klubíčku za spolupráci. V druhém bloku jsme muzicírovali. Představili jsme si v angličtině různé hudební nástroje a pak jsme se učili novou písničku za zvuků rytmických hudebních nástrojů. Také jsme si upevňovali vazbu I can, can you. D.

3.BLOK: Eliška a Dita: Řím pokračování – písmo a historie. Podívali jsme se na krátký dokument ŘÍMSKÁ ŘÍŠE 2 – KOMPAS ČASU, navázali jsme pracovními listy, které jsem připravila. První list byla písanka Comenia Script s nejdůležitějšími body k tématu pro prvňáčky. Starší děti  už měly úkol těžší úkol, tedy nejen splnit písanku, navíc se k jednotlivým bodům trochu rozepsat. Témata:

 • JAZYK LATINA X BARBAŘI
 • DOBRÝ DEN – BONUS DIES – BUEN DIA – BONJOUR – BOM DIA –BUNA
 • REPUBLIKA – VLÁDA LIDU
 • POLITIKA – ŘÍMSKÉ PRÁVO
 • RODINA – PATER FAMILIA
 • AQUADUKTY
 • DIVADLO – ZÁPASY GLADIÁTORŮ – ZVÍŘAT – VELKÉ BITVY

Pro rychlíky byl ještě pracovní list s tématem rčení ,,VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA´´ – text, křížovky a osmisměrka. Vše mají děti zaznamenáno v deníku ČJ a PÍSMA. K dispozici byla i kniha z edice Ilustrované dějiny světa – Larousse – Gemini, 4. díl, Dějiny Římské říše. 
Eliška

25.1.

Den jsme tradičně započali v ranním kruhu. Po kolečku otázky „How are you?“ následovala rozcvička (každý předvede cvik, který po něm ostatní opakují – propojení cizího jazyka a pohybu). V jurtě děti dokončily kalendář letošního roku, zapsaly do něj svoje narozeniny a listy měsíců rozřadily podle ročních období. Poté jsme si zahráli na Dvanáct měsíčků (rytmická hra v kruhu pro upevnění slovní zásoby). Po svačině jsme vyrazily do lesa. K angličtině v ZeMi už nějakou dobu patří dotazování rodičů Klubíčka. Tentokrát se děti vyptávaly dospělých i mezi sebou: „What is your favourite season?“ a odpovědi si zaznamenávaly do svých dotazníčků, které jsme v závěru společně vyhodnocovali. V lesní tělocvičně jsme si zahrály konverzační RPG na procvičování měsíců v roce, tentokrát i s lehčím čtením. Následovala pohybová hra s poznáváním zvířat se známými flashcards a oblíbené živé pexeso. Po návratu do jurty jsme si ještě stihli zatančit na song „Seven days of the week“ https://www.youtube.com/watch?v=geTSBFb_GR4 (dny v týdnu) a nakreslit příšerky, což je takový výtvarný diktát. Eva a Dita

3.BLOK: Eliška a Dita: Putování za písmem. Shrnuli jsme si, co jsme se dozvěděli na bojovce, která se týkala antického římského písma. Podívali jsme se na krátký dokument KOMPAS ČASU ŘÍMSKÁ ŘÍŠE 1 a vše si zaznamenali do deníků a zpracovali v písance. Eliška

11. ledna 2023

1.+2.BLOK: Eva musela zůstat doma s nemocnými dětmi, a tak přišla naše milá Lucie M. Ráno jsme začali opět v kruhu s rozcvičkou. Poté jsme se přesunuli do jurty, kde jsme začali s tvorbou kalendáře na rok 2023. Zopakovali jsme si měsíce, roční období, dny v týdnu i řadové číslovky. A potom už každý vytvořil, zcela dle své fantazie jeden list kalendáře. Příště si do něj zapíšeme, kdy má kdo narozeniny. Taky jsme se naučili novou irskou písničku, ke které nám Lucie vytvořila plakát visící v jurtě. Video a foto ve fotogalerii. Vyrazili jsme ven vyzpovídat dospěláky z klubíčka, které jsem s námi v zázemí každou středu, tentokrát se jich děti ptaly, kdy mají narozeniny. Moc je to bavilo. 
3.BLOK: Eliška a Dita: Putování za dalším písmem. Minule bylo málo dětí, tak jsme bojovku vynechali. Dnes tedy byla bojovka:). Tentokrát děti putovaly za antickým římským písmem. Po vydatném pití v kruhu, jsme se rozdělili do tří skupin. Museli jsme trochu zvážit, která skupina musí vyrazit jako první, kvůli dětem, které odchází dříve. Pak už mohla první skupina vyrazit – tentokrát děti dostaly s sebou pracovní listy, na každém stanovišti se něco dozvěděly a měly splnit nějaký úkol, porovnávat latinku s jinými písmy nebo vyluštit křížovku, která jim pomohla dokončit novou informaci. Bojovka se sedmi stanovišti byla rozmístěná v lese nad zázemím. V kostce se děti dozvěděly, že:
1. ŘÍMANÉ POZNALI PÍSMO OD ETRUSKŮ, kteří sídlili ve střední Itálii. Etruskové přijali řecké písmo a sestavili abecedu, která měla 19 písmen.
2. PÍSMO ŘÍMANŮ – LATINKA SE SKLÁDALA Z 23 VELKÝCH ÚHLEDNÝCH PÍSMEN
3. ŘÍMANÉ NEODDĚLOVALI SLOVA MEZERAMI. DŮLEŽITÉ NÁPISY SE TESALY DO KAMENE, MÉNĚ DŮLEŽITÉ SE PSALY ŠTĚTCEM NA ZEĎ.
4. ŘÍMANÉ PSALI DOPISY A ZÁZNAMY KOVOVÝMI A KOSTĚNÝMI PISÁTKY NA DŘEVĚNÉ DESTIČKY POKRYTÉ VOSKEM.
5. NA PAPYRUS A PERGAMEN PSALI ŠTĚTCEM NEBO RÁKOSOVÝM PEREM NAMOČENÝM V INKOUSTU = tekutina, kterou se psalo. Latinsky se nazývala ATRAMENTUM LIBRARIUM.
6. V PISÁRNÁCH PRACOVALI VZDĚLANÍ OTROCI, KTEŘÍ PSALI PODLE DIKTÁTU.
7. JAK VYPADALY ŘÍMSKÉ ČÍSLICE.
Jako poklad tentokrát každý dostal pořádně těžké římské bludiště. Eliška

4. ledna 2023

Ráno jsme se sešli v zázemí. Místo průvodkyně Evy, která musela k lékaři, zaskočila Petra. Po ranním kruhu a rozcvičce jsme se přesunuli do jurty, kde jsme si nejdřív zahráli kimovku v angličtině na téma zvířata. Potom jsme si zvířata rozdělil na ta, která letají, plavou atd. Po přestávce jsme začali s tvorbou vision board, bylo opět zajímavé vidět, jaké vize mají děti do nového roku. Také jsme nakousli téma číslovek, ke kterému se určitě vrátíme. 

3.BLOK: Putování za písmem: Tentokrát nás bylo malinkno, tak jsme si bojovku nechali až na příště. Přečetli jsme si pověst o založení Říma – Romulus a Remus. Děti pak měly za úkol vytvořit leporelo nebo obrázek na motivy právě této pověsti. Kvido a Pepan pracovali společně a zvládli celý příběh. Pippa se vrhla na vázání knihy, zápis příběhu stihla částečně. Ostatní si vybraly vždy jednu událost z příběhu a tu zpracovali. Někdo si vzal práci na dokončení domů. Až se nám práce sejdou, tak je překopírujeme a uděláme si společné leporelo.
Příště bude už bojovka:). Eliška

14.12. 2022

3.BLOK: Eliška: Písmo Starověkého Řecka dokončení. Podívali jsme se na krátký dokument Kompas času Řecko 2. Po té příprava výrobků na prodej na adventní trhy a na besídku – razítkování látkových pytlíků, jeden si děti odnesly domů – nutno přežehlit! Použili jsme originální razítka Markéty Kotkové. Ostatní pytlíčky půjdou na prodej – peníze pak do fondu dětem na pomůcky. U tvoření jsme poslouchali Staré řecké báje a pověsti (audio). Eliška 

7. prosince

Podívali jsme se na krátký dokument STAROVĚKÉ ŘECKO 1 – Kompas času. U stolečků jsme pak znovu porovnávali fénické písmo s řeckou alfabetou. Tentokrát jsme našli společných znaků o mnoho více než na bojovce v terénu minulý týden. Vše jsme tedy zaznamenali do deníků, psali a splnili jsme úkoly v písankách Putujeme za písmem. Na závěr si děti vybíraly z obrázků bohů, filosofů, vědců, krásných vypracovaných bojovníků, umělců a ty si vybarvovaly. Eliška

30.11.

Přečetli jsme si krátký příběh o Féničanovi drakobijci Kadmovi, který dle pověsti přinesl fénické písmo do Řecka, Řekové ho převzali a rozšířili z 22 znaků na 26, písmo dostalo název alfabeta. Děti na bojovce, tentokrát ve dvou skupinách, porovnávaly obě písma. Počítaly znaky, hledaly ty společné. Na dalších stanovištích se dozvěděly, že nejdříve se psalo způsobem ,,OSLÍHO ORÁNÍ ́ .Jeden řádek zprava doleva a druhý zleva doprava. Později jen zleva doprava. Psalo se rákosovým perem na papyrus a na pergamen. Rukopisy se uchovávaly v rolích. Antické Řecko dalo základ evropské kultuře: velmi významně se rozvíjelo VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, DIVADLO, VĚDA – lékařství, filozofie, matematika, astronomie, POLITIKA – vznikla zde DEMOKRACIE – VLÁDA LIDU.
Starověký řecký svět se skládal z městských států = POLIS, které nebyly jen na území dnešního Řecka, ale díky námořní kolonizaci i v dalších oblastech Středozemního moře. Děti četly z mapy, nejen, kde se Řecko rozkládalo, ale dedukovaly i co Řekové pěstovali, chovali, zda rybařili apod. Na konci bojovky, v tradiční zlaté krabici s pokladem, na ně čekaly obrázky bohů, filosofů, vědců, krásných vypracovaných bojovníků, umělců apod. díky kterým se nám pak celá bojovka šikovně v kruhu shrnovala. Eliška

23.11.

3.BLOK: Eliška a Dita:  Fénické písmo – navázali jsme na bojovku z minulého týdne. Pro děti, které tu nebyly, jsme zopakovali vše, co jsme se o odvážných mořeplavcích dozvěděli. (Najdete v zápisu z min.týdne.) V kruhu u kamen jsme si pustili krátký dokument – resp. jen tu část dokumentu, která se týkala Fénície na YouTube https://youtu.be/RqTXp0OF3ck. Pak už jsme si nalepili do skicáků fotodokumentaci z bojovky, všichni jsme zvládli obě stránky z písanky Putujeme za písmem, většina dětí si ještě vybarvila loď a někdo si i stihl prohlédnout knihu Úsvit civilizací. Bylo to klidné a soustředěné odpoledne. Eliška

16.11. 2022

3.BLOK: Eliška a Dita: Putování za písmem odvážných mořeplavců!
Před dnešní bojovkou se děti v kruhu u kamen dozvěděly, že jsou odvážní mořeplavci a žijí  ve 2. – 1. tisíciletí před naším letopočtem. Na svých cestách se už setkali s egyptskými hieroglyfy i s klínovým písmem, ale to své si zjednodušili. Jaké tedy bylo jejich písmo? Aby děti mohly vyplout na moře, potřebovaly lodě, a tak si každý alespoň jednu složil z papíru. Rozdělily se zase do tří skupin (což dnes bylo trošku složitější, protože se nám trochu proměnila skladba skupiny, ale nakonec skupiny byly) a dál už to bylo na nich.
Za úkol měly zjistit: Kdo jsou? Odkud jsou? Co dělají? Jaké písmo používají a jak a na co píší?
Po návratu do jurty mi na všechny otázky většina dokázala odpovědět. Pro některé skupiny býka práce snadná, pro někoho složitější.
Přišly na to, že jsou Féničané, používají tedy fénické písmo, co má 22 hlásek a žádné samohlásky, také, že se čte zprava doleva. Psali rákosovými pery na pergamen z ovčí, jehněčí, oslí, kozí nebo telecí kůže. Vyrývaly nápisy do pískovce a vápence. Na hliněné střepy psali rydly.
Zpracovávají a obchodují s cedrovým dřevem, sklem, drahými kameny, kovy – zlato, stříbro, železo, cín, měď, mramorem, slonovinou, barví látky prupurovým barvivem ze škeblí ostarek… S orientací na moři byly potíže a proto pluly lodě tak, aby bylo vždy vidět pobřeží. V noci se Féničané řídili podle hvězdná nebi.
Žijí v přístavních městských státech Byblos, Sidon, Tyros a obdělávali zemi ve vnitrozemí. Založili město Kartágo. Kde také končila jejich bojovka:).
Po návratu a rekapitulaci si některé děti stihly zahrát lodě (na čtvercovém papíru).
Příště si vše zaznamenáme do deníků a zpracujeme si písanky. Eliška

9.11.

Přišla za námi nová průvodkyně Eva. Přivítali jsme se a představili anglicky v kroužku. Pak proběhla rozcvička a poté jsme se vydali Evě představit zázemí pěkně v angličtině. Pak jsme se vydali do lesa, po cestě jsme na mostech a lávkách zopakovali znalosti z minula. Také jsme si připomněli, jak se řekne list, strom, větev, šiška apod. A potom se děti rozběhly najít určitý počet listů, šišek, kamenů, větviček, který jsme po nich chtěli. A taky to museli na konci pojmenovat. Po přestávce se svačinkou jsme si zahráli živé pexeso a vydali  se do jurty. Ukázali jsme Evě naší oblíbenou aktivitu: diktát na téma body parts, na jehož konci vzniknou velmi originální příšerky. Poté jsme šli ven si zahrát hey, mr. Indian, ale hru jsme museli přerušit, neboť vedle ke koníkům přivezl náklaďák zásilku a úplně totálně zapadl v bahně. A to si žádalo zásah a pomoc školáků. Přinesli jsme mu jutové pytle a lopatu a pak jsme panu řidiči zpovzdálí fandili. Podařilo se, vyjel a my jsme se vrátili zpět ke hře. Po obědě ve třetím bloku jsme tematicky kreslili mapu zázemí, nejen pro nové průvodce. Zadání bylo nakreslit ji ve skupině, což se ukázalo pro některé moc těžké, a tak vznikly dva týmy: Ráďa, Erik a Pepan a holčičí tým Roza, Tanga a Elsa. Pippa, stejně jako Jenda a Kašpi, pracovala solo. Mapy jsou opravdu boží. Každá je jiná a všechny jsou jedinečné. Podívat se můžete ve fotogalerii. Chválím zejména prvňáky Erika s Pepanem, kteří pracovali s třeťákem Ráďou a ne vždy se všichni shodli kam, co zakreslí, že společným silami všichni tři našli shodu a s konečným výsledkem byly nadmíru spokojeni. Kašpi vystihl zázemí i okolí velmi přesně, mapu měl i s popisky. Holky si daly velmi záležet a v mapě mají spoustu detailů. Jenda pracoval venku a mapu má také naprosto přesnou. A Pippa zpracovala mapu velmi přesně a chválím ji za její soustředěnou samostatnou práci. Dita

2.11.

Naše poslední pondělní angličtina s Benem :,-( Ráno jsme se sešli v zázemí a začali rozcvičkou. Téma dne bylo emotions. Po rozcvičce jsme se vydali do lesa, kde jsme na přání děti hráli živé pexeso. Tentokrát musím říct, že děti byly opravdu nápadité a mnohem více sehrané, moc jsme si to užili. Potom nás čekala hledačka různých papírových obrázků na téma emoce po lese, kterou připravil Ben. Všechny emoce jsme si anglicky pojmenovali a zahráli. Pak byla v lese přestávka se svačinou a potom jsme se vydali do zázemí, kde jsme pokračovali v práci. Na připravených pracovních listech měly děti nakreslit emoce podle toho, co slyšely. Poté nám Ben přečetl úplně poslední knížku. Zahráli jsme si hey, mr. indian a společně se rozloučili v kruhu. Některé děti na konci dopoledního bloku emoce neskrývaly. Dita

3. blok: Klínové písmo Sumerů a Mezopotámie vůbec. Stává se tradicí, že náš třetí blok začíná před jurtou u ohniště krátkým divadelním vstupem některých dětí. Dnes zahrály divadlo Róza a Pippa. Respektive Pippa velmi profesionálně divadlo uvedla a Róza měla sólový výstup. Paráda!
Po té v jurtě v pohodlí na koberci a kožešinách jsme si připomněli, co všechno jsme se dozvěděli na lesní bojovce minulý týden a týden před. Znalosti jsme si rozšířili zhlédnutím dvou krátkých dokumentárních filmů pro děti: Kompas času o Mezopotámii a následnou diskuzí. (KOMPAS ČASU – MEZOPOTÁMIE 1 KOMPAS ČASU – MEZOPOTÁMIE 2) Dozvěděli jsme se o vůbec první civilizaci, o tom, jak se z nomádů stali osadníci a vznikla tak první města, a jak jinak než v úrodném povodí řek, tentokrát řek Eufrat a Tigris. S prvními osadníky se rozvíjelo zemědělství a vznikala a zdokonalovala se různá řemesla. Máme zde první panovníky, vojáky a pracující nižší vrstvy – tedy společnost. Díky prosperitě mají lidé čas věnovat se i jiným věcem než jen shánění obživy a přežití, tak je čas i na náboženství – vznikají první chrámy a kněží, a také písmo! Začíná se rozvíjet i obchod – v Mezopotámii lidé použili první kolo – mohli tak vozit své zboží do velkých dálek. Zboží, které vozili potřebovali také spočítat – poradili si se základní matematikou šedesátkové soustavy, počítali za pomoci 12 ti článků prstů – z ní nám doteď zůstalo počítání času. Vznikaly zákony – Chammurapiho zákon vytesaný klínovým písmem do kamene. Lidé si začali všímat i nebeských těles – vzniklo současné pojmenování planet a později podle nich i dny v týdnu v Angličtině, o Zemi měli představu velikého disku, nad kterým se tyčí nebeská klenba – základy astrologie. Rozvoj literatury – Epos o Gilgamešovi – povídali jsme si o podobenství nesmrtelnosti  z poslední kapitoly – jak se i člověk může stát nesmrtelným (zanechá po sobě nějaký odkaz, dobře vykonanou práci ….- tím zůstane v srdci druhých i po smrti). Ke stolům jsme se vrhli na písanky a nalepili jsme si fotodokumentaci z bojovky z minulého týdne do skicáků. Pak každý do skicáku zaznamenal to, co ho nejvíce z historie Mezopotámie zaujalo. Děti měly k dispozici encyklopedii Úsvit civilizací, kde se  mohly ještě více inspirovat (většina dětí obkreslovala ruku a zaznamenávala, jak lidé tenkrát počítali základní matematiku v šedesátkové soustavě za pomoci 12 článků prstů, Beri se vrhla na kresbu planety Země jako disk s její nebeskou klenbou, Julinka nakreslila město). Pak si většina dětí váleje se na koberci prohlížela knihu Úsvit civilizací, diskutovala atd. Pak už jen úklid, kruh sdílení a hotovo:). Příště za mě půjde do školy na třetí blok Španďa.
Budu se těšit tedy na děti se psaním až další týden, tentokrát poputujeme za písmem odvážných mořeplavců! Eliška

19.10.

Ráno jsme se opět přivítali v kroužku. Rozcvičili se a pak jsme vyrazil do lesa, po cestě jsme si procvičili body parts, barvy a došlo i na zvířata, když jsme si zahráli živé pexeso. Svačina proběhla v lese s přestávkou v zázemí a pak jsme se vrhli na práci v jurtě. Tentokrát bylo téma jídlo, zdravé a nezdravé. Potom děti dostaly pracovní listy. Jen Kašpi, Jeník a Pepi nechtěli vůbec spolupracovat. Pak nám Ben četl příběh z knížky. Následovalo běhání venku a oblíbená hra hey, mr. Indian, na kterou se přidali i kluci. Dita

3. blok: Písmo Klínové – písmo Sumerů, Mezopotámie:
Třetí blok započal vtipným divadlem Kašpara, Pepína a Jendy u ohniště. Byla to legrace! Pak jsme se setkali v jurtě, v kruhu u společného pití. Jurtu po angličtině dnes i minule krásně nachystaly holky. Jsme spolu dopředu domluvené, jak bude prostor potřeba a holky to vždy parádně v jurtě uspořádají, abychom v krátkém třetím bloku neztráceli úklidem čas. Děti se dohodly, že na dnešní bojovku budou ve stejných skupinách jako minule. I když byly nějaké výhrady, tak nakonec se děti domluvily. Řešily také, jaká role jim minule vyhovovala, jaká vůbec ne, a kterou jinou by si chtěly zkusit. Pak si skupinky už tahaly pastelky – nejkratší pastelka- skupina jde první, střední pastelka – skupina jde druhá, nejdelší pastelka- skupina jde třetí. Tentokrát bojovky začínala tak, kde minule končila, tedy u Čtyřdubu. Tam děti našly mapu Mezopotámie s řekami Eufrat a Tigris. Na cestu lesem a roklí, k ohništi nad Sádeckou je naváděl tentokrát bůh slunce Šamaš. V lese na půli cesty dohlížela tajně Dita:) Cestou řešily šifry, ze kterých se dozvěděly, že v Mezopotámii se psalo klínovým písmem a rákosovým rydlem do hliněné destičky. Hlína byla i pokladem, vrbová rydla (namísto rákosových) také děti  získaly během bojovky, takže po příchodu do jurty, kdy každá skupina přicházela zvlášť a svěřila mi vše, co se na bojovce dozvěděla, přišel čas na práci písařů z doby 3.000 př.n.l. v Mezopotámii. Každý si vzal kus hlíny, zpracoval ji v destičku, někdo si rydlo do trojúhelníku ořezal sám, někomu jsem ho ořezala já – jak kdo chtěl. Některé děti stihly i část písanky Comenia Script. V tématu budeme příště pokračovat! Dokončíme si písanky, shlédneme dokument o Mezopotámii. Uvidíme, kolik také času strávíme venku:). Eliška 

12.10. 2022

3.BLOK: Eliška a Španďa za Ditu: Nejstarší písma: egyptské písmo. Tentokrát jsem si pro děti připravila krátkou stopovací bojovku v terénu. Bojovkou děti provázel Bůh moudrosti a písařů Thovt znázorňován jako pavián, ibis, nebo člověk s hlavou ibise. Byl považován za vynálezce písma a strážce tajemství pohybů těles na nebi. A proto jsme si ho zvolila jako průvodce bojovkou v našem třetím bloku o písmu.

Děti se rozdělily do tří skupin, každá musela mít obsažené tyto ctnosti a podle toho si děti rozdělily role ve skupině – i když se pak role prolínaly, alespoň jsme si jejich připomenutím zvědomili pravidla skupiny a bojovky:

 • spolehlivý nosič a strážce nasbíraných informací
 • zdatný čtenář
 • hlídač skupiny: jsme všichni pohromadě
 • stopař, který sleduje znamení a hledá kudy dál
 • počtář – hlídá počet nasbíraných hieroglyfů ( děti věděly počet 12 předem)

Vznikly dvě skupiny po 4 ( Kašpar, Pepan, Ráďa a Jeník, pak Beri, Julka, Pippa a Elsa) a jedna s 5 dětmi ( Kvido, Róza, Malvínka, Tanga a Žofka). Musely zdolat krátkou trasu označenou fáborky, trasa vedla ze zázemí lesíkem, nad loukou, přes louku a zpět. Začínala u malého dubu v zázemí a končila u Čtyřdubu nálezem pokladu ( pro každou skupinu pytlík křížal a rozinek z domácích zásob). Cestou děti sbíraly 12 hieroglyfů, které jim pak pomohly vyluštit, kde je poklad. Stejné hieroglyfy pak potřebovaly i v písance na rozluštění jména egyptské královny. Dozvěděli se také, kdo vlastně byl Bůh Thovt.

Skupiny zdárně zdolaly bojovku, společně jsme si pověděli kam jsme se tedy bojovkou dostali, do jakého místa a do jaké doby. V knize jsme si ukázali pyramidy a také Rosettskou desku se třemi různými písmy – jazyky, která v roce 1799 konečně prozradila, jak číst egyptské hieroglyfy. Na závěr jsme se vrhli na písanku Putujeme za písmem:). Pro prvňáčky je písanka poměrně náročná, tak jim ji upravuji – přizpůsobuji, aby byla pro ně k užitku. Všechno jsme nestihli, ale jsme domluveni, že si písanku budeme dokončovat v rámci hodin češtiny buď v úterý nebo ve čtvrtek. Děti hodnotily bojovku kladně a chtěly by ji každý týden! Tak to zkusím, ale díky tomu nebudu dopředu prozrazovat, za jakým dalším písmem se budeme vydávat:).

Pokud byste chtěli ještě podpořit téma, můžete shlédnout tyto dva díly seriálu pro děti:
Kompas času Starověký Egypt 1. a 2. díl.https://youtu.be/lDr0cJUu1Fg https://youtu.be/WFwLnYiWzZU

Eliška

5.10.

3. BLOK: Eliška: Počátky písma: obrázkové písmo

Povídali jsme si proč vzniklo písmo a k čemu nám slouží. Zahráli jsme si na pravěkého člověka, zkoušeli si, jak se asi mezi sebou lidé tenkrát dorozumívali. Podívali jsme se na krátký dokument (Khan academy: Počátky písma) a stejně jako Alice z dokumentu jsme si každý vymysleli svůj originální obrázkový podpis a zaznamenali ho do skicáku (barvami, uhlem, pastelkami). Kašpar, Jeník a Pepan si vymodelovali svůj podpis z hlíny a vypekli ho v týpí v ohništi. Rozdali jsme si písanky comenia script Putujeme za písmem, v nich jsme psali a četli. Nakonec jsme každý otiskli svůj prst a získali tím jedinečný a nezaměnitelný podpis! Eliška

14.9.

Ráno jsme i přes déšť začali rozcvičkou venku. Pak jsme si zalezli do jurty, kde jsme pokračovali ve vyplňování deničků tentokrát na téma roční období. Jaké máme nejraději, co se v jakém ročním období dělá apod. Zopakovali jsme body parts a zahrali si poprvé příšerkovou hru. Víc už se nám před obědem do angličtiny nevešlo. Po obědě přišel Temok a v týpí nám vyprávěl indiánské příběhy. D.

7.9.

Ráno jsme se  sešli v zázemí. Naše angličtinová partička se velmi proměnila, máme spoustu nových dětí, a tak jsme hned od začátku na děti začali mluvit anglicky, což bylo přijato s nadšeným OK. Stejně jako minulý rok jsme začali rozcvičkou a hrou Simon says. Pak jsme se přesunuli do jurty, kde jsme se pěkně anglicky představili jeden druhému. Potom k nám přišel Michal a zhudebnil nám písničku head, shoulders, knees and toes. Takže jsme se pěkně rozezpívali a rozpohybovali jsme se ještě u musical chairs. Na závěr nám zahrál píseň od Pink Floyd. Po přestávce jsme vyplnili pracovní list, abychom si upevnili, kde máme hlavu, ramena, kolena, prsty a další části těla. Pak už jsme vyrazili do lesa, kde jsme nováčkům představili naše další anglické hry, které hrajeme venku. Na závěrečném kruhu byly děti spokojené, jen si stěžovaly, že to moc rychle uteklo. Těšíme se na příště. D.

Napsat komentář