Středa – angličtina a písmo

5.10.

3. BLOK: Eliška: Počátky písma: obrázkové písmo

Povídali jsme si proč vzniklo písmo a k čemu nám slouží. Zahráli jsme si na pravěkého člověka, zkoušeli si, jak se asi mezi sebou lidé tenkrát dorozumívali. Podívali se na krátký dokument (Khan academy: Počátky písma) a stejně jako Alice z dokumentu jsme si každý vymysleli svůj originální obrázkový podpis a zaznamenali ho do skicáku (barvami, uhlem, pastelkami). Kašpar, Jeník a Pepan si vymodelovali svůj podpis z hlíny a vypekli ho v týpí v ohništi.Rozdali jsme si písanky comenia script Putujeme za písmem, v nich jsme psali a četli. Nakonec jsme každý otiskli svůj prst a získali tím jedinečný a nezaměnitelný podpis! Eliška

14.9.

Ráno jsme i přes déšť začali rozcvičkou venku. Pak jsme si zalezli do jurty, kde jsme pokračovali ve vyplňování deničků tentokrát na téma roční období. Jaké máme nejraději, co se v jakém ročním období dělá apod. Zopakovali jsme body parts a zahrali si poprvé příšerkovou hru. Víc už se nám před obědem do angličtiny nevešlo. Po obědě přišel Temok a v týpí nám vyprávěl indiánské příběhy. D.

7.9.

Ráno jsme se  sešli v zázemí. Naše angličtinová partička se velmi proměnila, máme spoustu nových dětí, a tak jsme hned od začátku na děti začali mluvit anglicky, což bylo přijato s nadšeným OK. Stejně jako minulý rok jsme začali rozcvičkou a hrou Simon says. Pak jsme se přesunuli do jurty, kde jsme se pěkně anglicky představili jeden druhému. Potom k nám přišel Michal a zhudebnil nám písničku head, shoulders, knees and toes. Takže jsme se pěkně rozezpívali a rozpohybovali jsme se ještě u musical chairs. Na závěr nám zahrál píseň od Pink Floyd. Po přestávce jsme vyplnili pracovní list, abychom si upevnili, kde máme hlavu, ramena, kolena, prsty a další části těla. Pak už jsme vyrazili do lesa, kde jsme nováčkům představili naše další anglické hry, které hrajeme venku. Na závěrečném kruhu byly děti spokojené, jen si stěžovaly, že to moc rychle uteklo. Těšíme se na příště. D.

Napsat komentář