ÚTERÝ pohybovka, ČJ a MA 2021/2022

31. května 2022

Eliška, Michal, Lucie M. za Míšu F., Míša Višně
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Improvizace, protahování, prodýchávání, členění hlásek a slov, pastelky.

2. BLOK: Eliška a Lucie M.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie. 1. ročník: Pippa, Kvido, Mája: Psaní a čtení:), práce s Luckou. 2. ročník: Elsa, Šimon, Jeník: Psaní bě, pě, vě, mě. 3. ročník: Žofka R., Marek, Tanga: vyjmenovaná slova po Z.  Kašpar slovní druhy –  slovesa. Tanga a Kašpar si nalepili leporelo vyjmenovaných slov po P.
3. BLOK: Lucie M. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22
Eliška

24. května 2022

Eliška, Michal, Míša F., Míša Višně
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou.
Tentokrát jsme se si zahráli příběh Myšky samy doma od Pavlíny Philipové. Tento příběh byl psán se zaměřím na morální kompetence. Konkrétní cíl lekce byl pochopení, proč je dobré dodržovat domluvy, umět si pomáhat, přiznat chybu, nebát se svěřit, poradit se, mluvit pravdu. Příběh jsme četli po částech, proložili jsme ho pohybovými hrami (klasická na babu – Myšičko myš, a míčová hra ve vytyčeném prostoru – Myšky, kocour, potůček… ), pohybovým ztvárňováním pocitů, hrou na sochy pocitů, diskuzemi nad pocity, vymýšleli jsme jak by příběh mohl pokračovat, sehráli jsme různé nápady dětí, jak by mohl příběh pokračovat. Povídali jsme si, proč a jak kdo v příběhu reagoval, jak se cítil, vzpomínali jsme, kdy se nám v životě stalo něco podobného. Děti se shodly na tom, že doma i ve škole mají někoho, komu se nebojí říct o pomoc, svěřit se a i přiznat případnou chybu.

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie.1. ročník: psaní a čtení:) Já a moje rodina2. ročník: Psaní dě, tě, ně. Práce v pracovních sešitech i ve skicáku.3. ročník: Vyjmenovaná slova po V, pokračování. Lepili jsme vyjmenovaná slova po L do leporela.

3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška

17. května 2022

Eliška, Michal, Míša F.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou, 
improvizace a hry se spodobou znělosti, abeceda, opakování vyjmenovaných slov.


2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie
1. ročník: psaní a čtení:)2. ročník: Spodoba znělosti.3. ročník: Vyjmenovaná slova po V.


3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška

10. května 2022

Eliška, Michal, Míša F.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou.
Dnes jsme si sehráli scénky se slovy či s větami z kartiček vyjmenovaných slov a tvrdých a měkkých souhlásek.

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie.

1. ročník: psaní a čtení:).

2. ročník: Spodoba znělosti. Společné čtení, práce v pracovním sešitě, korálková hra. Na závěr si děti nalepily své kartičky tvrdých a měkkých slabik.

3. ročník: Vyjmenovaná slova po S, pokračování. Dokončili jsme kartičky, Žofka Š. a Mia R. si nalepily kartičky vyjmenovaných slov po B do leporela, všichni pak procvičovali vyjmenovaná slova po S v pracovním sešitě.
3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška

3. května 2022

Eliška, Michal, Míša F.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou. 
Pohybové improvizace, na které navázaly češtinářské úkoly. Abeceda, třídění hlásek, skládání slov. Dnes bylo Amonovi smutno, že tu nemá opravdového kamaráda, děti se ale semknuly a pomohly mu, aby mu bylo lépe a nakonec dokonce úplně dobře! Dobrá práce!  
2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie, následná diskuze.

1. ročník: psaní a čtení:), 2. ročník: Spodoba znělosti, 3. ročník: Vyjmenovaná slova po S, úvod. Děti vytvořily spoustu karet, stihly i práci v pracovním sešitě.

3. BLOK: Míša F. & Eliška místo Míši Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22: Prvňáčci pracují pěkně soustředěně a s radostí. U některých je třeba ještě upevňovat znalost konkrétních číslic a význam znamének. Věnovali jsme se krokování – sčítání a odčítání, pokládání parket a zakreslování, rozkladu čísla na tři, řešení dílů –  tentokrát čtvrtiny.
Eliška

Pokaždé, když přijdu v úterý do školy, tak vidím hromadu dětí hrát fotbal s Michalem. Přivítáním si hned některé dvě holčičky zabírají místo vedle mne, v následujícím kruhu na kožešinkách. Svoláme i ty, kteří usilovně pracují na svých domečcích v lesíku a po napití a zklidnění v kruhu, začnu číst pokračování příběhu z knihy „Děti prérie“, kterou přinesla Žofka Reichová. Děti svačí, někteří si kreslí (tentokrát narozeninovou knihu pro pana Platila s přáním a poděkováním za teplíčko) a poslouchají opravdu bedlivě. Nejvíce mne těší následná diskuze, názory, připomínky, otázky i historky dětí související s příběhem. Nemohu se nechat přemluvit na další kapitolu, ani na další stránku, čas běží a čeká nás práce ve skupinkách. Prvňáci už jsou téměř na konci svých učebnic, krásně nám to vychází. Budeme teď více pilovat psaní malých písmen a čtení textu s porozuměním a hrát si se slovy. Druháci procvičují psaní i/y/í/ý a třeťáci dokončují kartičky vyjmenovaných slov. Po velkém soustředěném výkonu následuje oddych  – mňamka od Hynka – a velká přestávka, kdy nejčastější otázka směrem k nám průvodcům je: „Můžeme do rokle?“ Děti si hrají na pejsky, kopou si s míčem, staví domky nebo si kreslí a jak je krásně venku, tak je to velká pohoda. Dnes Míšu V. zastupuje Eliška a asistuje u prvňáků. Já jsem s druháky i se třeťáky. Všichni počítají, soustředí se. Je tu na náhradě i Anička Šulcová, která třeťákům sama od sebe připomíná principy jednotlivých početních operací – dělení, indické násobení. Umí to vysvětlit dobře a přitom stačí dělat i svou práci. Žofka R. zase chce pomáhat prvňákům a jde ji to také dobře a hlavně ji to baví. Na konci dne zase uklidíme jurtu, odneseme odpadky, nanosíme dřevo a čeká nás závěrečný kruh, kde děti reflektují den. Občas upozorní na neshody, křivdy, nedorozumění mezi dětmi a je čas to napravit, vysvětlit. Občas si stěžují, že matika je těžká. A velmi často jsou spokojené, baví je pohybovka, přestávky i jejich vlastní práce a děkují svým průvodcům, což je velká odměna. Míša

26. dubna 2022

Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višně.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou.
Rozhýbání, prodýchání, improvizace, třídění hlásek, pastelky, sklidnění.


2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie.

1. ročník: x, w, q.

2. ročník: Spodoba znělosti P/ B, T/D, Ť/Ď. Procvičování v pracovních sešitech a ve hře s korálky.

3. ročník: Vyjmenovaná slova po P, většina dětí dokončila procvičování v pracovním sešitě, všechny děti udělaly jednu či dvě kartičky do našeho leporela.

Starší děti / návštěva: Noe a Mia W. pracovali v Koumákovi.


3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

19. dubna 2022

Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višně.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou:
Rozhýbání, prodýchání:), dnes byla pohybovka více klidová, Velikonoce nám všem daly zabrat… Probrali jsme členění hlásek, samohlásky – prvňáci- Róza, Jonáš, Kvido, Laura, Pippa – seřadili, zazpívali je a rozpohybovali, měkké a tvrdé souhlásky – druháci  Amon, Jenda, Šimon – společně seřadili, přiřadili k nim nakreslené kartičky zvířat a spoustu jiných kartiček se slovy, třeťáci – Mia R., Žofky, Marek – obojetné souhlásky –  seřadili je, přiřadili k nim své karty vyjmenovaných slov. To bylo z opakování, po té jsme si řekli, jak řešit spodobu znělosti, tleskali jsme si a dupali v kruhu slova a řešili co slyším, jak zjistím co psát…
2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie. Po čtení následuje vždy krásná diskuze, při které bychom mohli zůstat celou další hodinu a půl, kterou máme na češtinu:). Tentokrát jsme řesili, co si myslíme o reakci Agléšky, která našla zraněného člověka, zavolala pomoc. Říkali jsme si, co bychom udělali my, jak nejlépe reagovat, když najdeme někoho zraněného. Koho vlastně volat apod.. Přes pomoc jsme se dostali k porodům….. a mohli bychom pokračovat do aleluja:).

1. ročník: F, jako fotbal.

2. ročník: Kluci se střídali ve čtení, společně i samostatně řešili nácvik tvarů slov. Zvládli jsme jednu celou stranu v pracovním sešitě.

3. ročník: Vyjmenovaná slova po P, pokračování. Kreslení karet s dalšími vyjmenovanými slovy.

Eliška
3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

5. dubna 2022

Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višně.
Dnes byli na návštěvě předškoláci Erik a Jeník K., kteří se přišli podívat, jak to u nás ve škole chodí. Přišli s nimi i jejich rodiče, tak jsme měli tři milé diváky! kluci se radostně účastnili pohybovky, češtiny i matematiky. Omlouvám se všem, že jsem nedala tuto událost dopředu vědět. Příště to určitě udělám, aby děti nebyly zaskočené. 

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Novým klukům jsme vysvětlili pravidla našich pohybových her na rozhýbání a slazení myslí:). Dali jsme si pohybovou improvizaci v prostoru.  V kruhu jsme se představili vytleskáváním svého jména, nejdříve na slabiky, a pak jsme určovali první a poslední písmeno ve jméně. Procvičili jsme členění hlásek, jak hlasem, tak pohybem, tak hrou s kartičkami. Aby se mohly přidat aktivně přidat i mladší a nejmladší školáci připomněli jsme si hru se stavbou písmen ze svých těl. Po té jsme procvičili měkké a tvrdé souhlásky a slabiky, přiřazovali jsme slova. Třeťáci pak hledali obojetné souhlásky a sestavovali karty s vyjmenovanými slovy po B. Nakonec pastelky  a na závěrečné zklidnění trochu hlubokého dýchání, rozpouštění se do země a pomalý návrat do stoje do reality:).
2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie, čtvrtá kapitola. Tentokrát o divokém snu o mrtvém medvědovi. Možná Vám budou děti vyprávět! Bylo to opravdu silné!

1. ročník: Ž, jako žížala. Míša si připravila i speciální práci pro naše dva předškoláky:).

2. ročník: Psaní i/í po měkkých souhláskách. Elsa, Ráďa a Jeník, dokreslili všechny karty tvrdých a měkkých slabik se zvířátky. Jednu ještě nechali Amonovi, až zase bude na češtině. Všichni ještě stihli procvičování psaní i, í / y/ ý po měkkých a tvrdých souhláskách, losovali si slova a doplňovali tvrdé nebo měkké slabiky. Vše si nalepili do skicáků.

3. ročník: Vyjmenovaná slova opakování B, M. Lepení dalšího leporela, tentokrát vyjmenovaných slov po B. Kašpar si slepil leporelo vyjmenovaných slov po M.
3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

29. března 2022

Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višně.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou. 
Dnes byly děti pořádně rozdováděné a abychom se energeticky sešli, napojili se na sebe, připomněli jsme si naše centrum, pořádně ho prodýchali a dali jsme si hodně improvizace pohybové a taneční:). Na konci jsme se uzemnili kreslením pocitů z improvizace teď a tady.  Složili jsme abecedu, zazpívali jsme a zacvičili si samohláskovou sestavu, prvňáci pak sestavili všechny samohlásky, jak jdou po sobě. Zaštěkali jsme si tvrdé souhlásky a druháci je sestavili, zašišlali jsme si měkké souhlásky a druháci je sestavili. Třeťáci sestavili obojetné souhlásky a všechny ostatní hlásky, tedy g, q, x, w, které používáme v cizích slovech. Všechny děti dostaly kartičky s obrázky a se slovy s měkkými a s tvrdými slabikami a přiřazovaly je ke správným souhláskám. Na závěr si zahrály pastelky.

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie, třetí kapitola

1. ročník: Ř, jako řetěz.

2. ročník: Psaní i/í po měkkých souhláskách, doplňovačky v pracovním sešitě.

3. ročník:  Lepení leporela vyjmenovaných slov po M. Tanga stihla kousek prac. listu opakování  B, L, M.  

3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

22. března 2022

Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višně.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou.
Dnes jsme si připomněli, jak důležitá pro život je práce s centrem. Od toho jsme se odpíchli s pohybovkou. V češtinové části všichni společně složili po prostoru rozházenou abecedu. Prvňáci se pak věnovali hledání samohlásek dlouhých a krátkých, seřadili je a zazpívali. Druháci hledali tvrdé souhlásky a přiřazovali k nim karty se zvířátky v názvu s tvrdou slabikou. Třeťáci hledali obojetné souhlásky, k nim pak přiřazovali karty s vyjmenovanými slovy. Společně pak šišlali měkké souhlásky a přiřazovali k nim slova s měkkými slabikami. Eliška

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Děti prérie, druhá kapitola.

1. ročník: Š, jako šála

2. ročník: Psaní i/í po měkkých souhláskách. Kreslení karet se zvířátky s měkkými slabikami. Ráďa kreslil kartu PAVOUCI, Amon kartu SLONI,  Elsa kartu ZAJÍC, Jeník karty JEŽCI a BAŽANTI. Každý kolik stihnul.

3. ročník: Vyjmenovaná slova po M pokračování. Kreslení karet.

3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22 Matematická soutěž Klokánek.

Dnes jsme se na závěrečném kruhu všichni shodli, že jsme měli moc pěkný den. Byla nás plná jurta. Krom Šimona jsme byli komplet, žádné nemoce a komplikace. Začetli jsme se do příběhu Dětí prérie a kdyby to bylo možné, čteme až do teď. Žofka R., která knihu přinesla a dobře zná, nám nic neprozrazuje a napětí si užíváme. Prvňáčci krom zkoumání písmenka Š, četli a psali, dopisovali i dny, které zameškali. Druháci pracovali na měkkých slabikách a třeťáci zas tvořili své kartičky vyjmenovaných slov a pak pracovali ve svém tempu ve svých sešitech. Po obědě a dlouhé přestávce, kdy některé děti hrály fotbal, jiné stavěly domečky v lesíku za maringotkou, jiné kutaly nad roklí, přišla Míša Višňa s Klokánkem – kategorie Cvrčci (https://matematickyklokan.net) pro druhou a třetí třídu zároveň. Děti si mohly otestovat své logické myšlení i samostatnou práci a navíc na čas. Dostaly hodinu a tři listy úkolů. Maximální počet bodů bylo 90, minimum 18. Bylo to napínavé a dost nezvyklé, ale děti se úkolu zhostily na výbornou. Opravdu se jim dařilo se soustředit a byla i zřetelná snaha uspět. Míša jim pak výsledky obodovala. Listy si vzaly domů, můžete nahlédnout. Prvňáčci počítali s Míšou Višnou. Pak zas rychlý úklid, ten milý závěrečný kruh a frnk dolů z kopce.  Míša

8. března 2022

Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višně.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou. 
Rozhýbání, taneční a pohybové improvizace. Procvičení tvrdých souhlásek a slabik, skládání slov s tvrdými slabikami. Vytleskávání slov, rozlišování krátkých a dlouhých slabik.

2. BLOK: Eliška a Míša F…: Český jazyk: Četba pohádky O udatném Pavlovi a krásné Magdaléně.

1. ročník: S, jako silnice.

2. ročník: Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Procvičení v pracovním sešitě, kreslení zvířat s tvrdými slabikami v názvu na kartičky A5. Tentokrát za druháky byli Elsa a Jeník, tak nakreslili kartičky pro všechny, za všechny. Budeme je používat ke hrám na pohybovce.

3. ročník: Vyjmenovaná slova po M úvod. Přečetli jsme si všechna vyjmenovaná slova po M, trénovali jsme psaní a záludnosti slov my / mi, mýt / mít, myslet, mýlit se / mýlí se/ míjí se… a jejich slov příbuzných. Děti nakreslily kartičky k vyjmenovaným slovům my (Žofka R., karta se skejťáky, My jdeme do skateparku.), mýt ( Tanga nakreslila maminku, jak myje okna), myslit (Žofka Š. nakreslila velmi zamyšlenou holčičku), mýlit se (Marek nakreslil kartu se svou oblíbenou liškou, která se nikdy nemýlí.).

Děti udělaly kus práce!

Eliška

3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

1. března 2022

Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višně.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: 
Po rozhýbání se a tanečních improvizacích jsme hráli hry na procvičení tvrdých a měkkých slabik. 
2. BLOK: Eliška a Míša F…: Český jazyk: Četba knihy Největší poklad, Arcadio Lobato.

1. ročník: H, jako hrad.

2. ročník: Tvrdé a měkké slabiky. Amon s Jeníkem  se dnes naučili  dvě říkanky, jednu o tvrdých a jednu o měkkých slabikách. Všechny slabiky si pak zapsali do skicáků a zpracovali jeden pracovní list (dělení slov na slabiky, hledání měkkých a tvrdých slabik, rozlišování samohlásek a měkkých a tvrdých souhlásek atd…).

3. ročník: Vyjmenovaná slova po B a po L, procvičování a opakování. Zopakovali jsme si jaká jsou vyjmenovaná slova po B a po L. Dokončili jsme karty vyjmenovaných slov po L. Stihli jsme jeden pracovní list. Ostatní listy si děti vzaly domů na procvičování. Jeden s doplňovačkami a dva jsou na vybarvování. Pokud si je příště přinesou, můžeme je nalepit do skicáků, tím uzavřeme B a L a vrhneme se na M. Zkuste prosím s dětmi procvičovat vyjmenovaná slova po B a L, ať mají v těchto dvou jistotu a můžeme jim do hlavičky vsunout další nová vyjmenovaná slova. Kdo má doma Ypsilonii či jinou hru na vyjmenovaná slova nechť hraje:):):).

3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22
Eliška Salay Kašparová

22. února 2022

Eliška, Míša Formanová a Míša Višně
1. BLOK: Eliška a Míša F.: Pohybovka s češtinou,
tentokrát reprodukovaná hudba Kašpárek v rohlíku, Bach, Clash… Po řádném rozhýbání a protažení proběhlo třídění hlásek v pohybu. Každý druh hlásek postupně spojujeme s nějakou pohybovou, hlasovou pomůckou a didaktickou kartičkou. Máme kartičky s písmeny a třeťáci nám postupně zpracovávají kartičky s vyjmenovanými slovy. 


2. BLOK: Eliška a Míša F…: Český jazyk: Četba a zápis knihy Velryba Gerda. Každý si zaznamenal do skicáku autora, ilustrátora a nakreslil si ke knize obrázek.

1. ročník: D, jako deštník. 

2. ročník: Slabikotvorné souhlásky R,L. Amon s Jendou dnes srdnatě zvládli celé dvě stránky pracovních listů. Četli jazykolamy se slabikotvornými souhláskami např:,, Škvrně v Brně vrní v trní… Strč prst skrz krk. Vlk zhltl hrst zrn…´´ apod…luštili křížovku, doplňovali souhlásky do slov, dokončovali věty, odpovídali na otázky z textu. 

3. ročník: Vyjmenovaná slova po L, pokračování – vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk a plyš. Zvládli jsme si vše vysvětlit, zpracovat v pracovních listech a zaznamenat na kartičky.


Dobrá práce! Eliška

3. BLOK: Míša F. & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

15. února 2022

Eliška, Michal, Míša Formanová a Míša Višně

Dnes se na nás přišel podívat nový kluk Marek, který by mohl posílit náš třetí ročník:).

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Nejdříve proběhlo seznámení s Markem. Radovánek při představování pocítil nepsravedlnost, rozuměli jsme mu, že se po Jonášovi vtipně představil jako jeho brácha Táďa, ale nebylo to tak, řekl Ráďa. Dost se rozčílil. Nespravedlnost se ale pak rozplynula a snad jsme se vzájemně pochopili.

Rozhýbali a protáhli jsme si těla i mysl. Dokonce jsme si tanečně zaimprovizovali. Nakonec průpravné části jsme hráli hru na sochy pocitů. Jede hudba, zastaví a děti udělají sochu, jak se dnes cítí. Většinou jsem četla pocity pozitivní, Ráďa už svítil vesele.

V pohybu s češtinou jsme si roztřídili všechny hlásky na samohlásky dlouhé a krátké a souhlásky měkké, tvrdé a obojetné. Třeťáci nám představili své karty vyjmenovaných slov po B a už i dvě po L. Z kadibudky se pak o přestávce ozýval zpěv druhačky Elsy:,, Být, bydlet, obyvatel, byt….´´. dál už nedozpívala, musela se prostě vyčůrat..

2. BLOK: Eliška a Míša F…: Český jazyk

Četba knihy Velryba Gerda.

1. ročník: M, jako metr.

2. ročník: Dvojhlásky au, ou. Zvládli jsme čtení textu s porozuměním, dělení slov na slabiky, rozpoznávání dvojhlásek a písanku.

3. ročník: Vyjmenovaná slova po L. Dnes jsme pracovali na vyjmenovaných slovech polykat, plynout a plýtvat. Zvládli jsme pracovní list i/y, í/ý, osmisměrku slov příbuzných těmto vyjmenovaným slovům a tři karty do našeho plánovaného leporela.

Byl to velmi dobrý den, dětem šla čeština hladce.

Eliška

3. BLOK: Míša Višně & Míša Višně: MATEMATIKA PLÁN 21/22

1. února 2022

Dnes byl v plánu parlament, ale ten jsme na poslední chvíli posunuli na pozdější datum, vzhledem k větší absenci dětí. Eliška na dnešní připravila zimní rýmované hádanky. Vytištěné papírky si děti rozebraly do dvojic a trojic a jejich úkolem bylo si znění hádanky zapamatovat, odrecitovat a dramaticky ztvárnit. Až poté ostatní děti z hlediště hádaly. Všech sedm bylo postupně zahráno a uhádnuto a byl čas na oblíbené „pastelky“ tentokrát s Kašpárkem v rohlíku. Následovala svačinka, vyvětrání se venku a pak kruh na kožešinkách. Knihu „Jogátky“ jsme již dokončili a Mia Rumlová nám přinesla na čtení krásnou knihu „Gerda – příběh velryby“, a tak jsme se se zaujetím začetli. A příště knihu jistě dočteme. Pak už šup ke stolům – čeština čeká. Prvňáčci dnes byli hodně rychlí, tak jsme zvládli dvě písmena – C a Z. Krásně samostatně píšou i čtou. Je to radost. A je vidět, že s nimi doma čtete. Kvído dokonce sdílel, že učí psát i svou tříletou sestřičku a že jí to jde. Druháci mimo jiné objevovali záludnosti písmenka U. Kdy se píše nad U kroužek a kdy čárka. A třeťačky – jen dvě  – si zvědomovaly vyjmenovaná slova po L. A kreslily krásné nové kartičky. Pak byl oběd. Dobroučké rizoto. Většina školáků po jídle zmizela za maringotkou, kde budují a bourají stromové domečky a to přináší řadu radostí i strastí. Než jsme se nadáli, byl čas na matematiku. Míša Višňa je nemocná, tak ji nahradila Eliška, která s prvňáčky pracuje moc pěkně a je to s ní moc baví. Mia u svého stolu třeťáků osaměla a chtěla se přidat k druhákům. Ani ti ji nevyrušovali a pomalu, ale jistě si počítala a soustředila na svou práci. Druháčci dnes také pracovali ve svém tempu, ale všichni se o dost stran posunuli a všichni nakonec pochopili princip tabulek i dělení koláčů na třetiny, čtvrtiny a pětiny. Čas se nachýlil, po bleskovém úklidu jurty byl čas na závěrečný kruh a sdílení dnešních prožitků. Těch příjemných i těch méně příjemných. Často v kruhu zaznělo přání všem s nemocí, aby byli brzy fit. Míša

18. ledna 2022

Prosím ať děti nocí psací potřeby, které fungují!!! Zkontrolujte prosím penály. 

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou:  Rozhýbání s reakcemi na hudbu, hromadná zvířecí improvizace. Pak každý sám hraje pro ostatní své zvíře na hudební sekvenci. Po hudební sekvenci zastaví a všichni hádají, o jaké zvíře se jedná. Pár dětí dělalo stejné zvíře jako minule, byla to sranda. Společně vytleskáme slabiky názvu zířete, určíme si jestli jsou to slabiky dlouhé či krátké a proč. Po té určujeme první a poslední písmeno ve slově. Tentokrát jsme určovali i druhy hlásek, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, samohlásky dlouhé a krátké. Na závěr hry na uvolnění mysli a protažení celého těla.

 2. BLOK: Eliška a Míša F…: Český jazyk: Četba knihy Jogátky

1. ročník: N, jako noha

2. ročník: Psaní u, ú/ů. Na toto téma jsme si zahráli hru s vystřiženými kartičkami, lepili a zapisovali jsme do skicáků, nakonec hru s korálky. Můžete se podívat do fotogalerie:).

3. ročník: Vyjmenovaná slova po B, dokončení. Pokud bude už v maringotce v provozu tiskárna / kopírka, vytvoříme si první leporelo s vyjmenovanými slovy. Budeme tedy potřebovat lepidlo a nůžky.

3. BLOK: Míša Formanová & Eliška: MATEMATIKA PLÁN 21/22

S prvňáčky jsme hodně krokovali, to je moc baví a hodně jim to pomáhá. Trénujeme sčítání a odčítání, pokládání parket a střídání barev korálků… Je potřeba, aby děti trénovaly psaní číslic. Některé si ještě nejsou moc jistí, jak se některá čísla píšou. 
Eliška

11. ledna 2022

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Rozhýbání s reakcemi na hudbu. Po té velká hromadná zvířecí improvizace. Pak každý sám hraje pro ostatní své zvíře na hudební sekvenci. Po hudební sekvenci zastaví a všichni hádají, o jaké zvíře se jedná. Společně vytleskáme slabiky, určíme si první a poslední písmeno ve slově. Na závěr hry na uvolnění mysli a protažení celého těla. 

2. BLOK: Eliška a Míša F…: Český jazyk: Četba knihy Jogátky

1. ročník: V, jako volavka. 

2. ročník: Psaní u, ú/ů.

3. ročník: Vyjmenovaná slova po B, pokračování. Nakreslili jsme spoustu karet s vyjmenovanými slovy po B.

3. BLOK: Míša Višně & Eliška za Míšu Višni:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

21. prosince 2021

1. BLOK:
Eliška: Pohybovka s češtinou: Vánoční diskotéka s Kašpárkem v rohlíku. Začali jsme pořádným rozběháním, posilováním a protažením. Následovala rozdivočelá improvizace na hudbu výše psanou, nejdříve každý sám, po té jeden vede všechny. Byla to obrovská legrace. Po troše vydýchání jsme improvizovali slunovratový tanec za zvuku relaxační hudby. Žofka R. dle mého pozorování jela prostorové linie, vypadalo to, že má jasný obraz před sebou v sobě. Ve skicáku má svou improvizaci rozkreslenou. Žofka Š. se ponořila do sebe a zdálo se, že se cítí jako impresionistický obraz. Sama to okomentoval jako sen, nevěděla jsem, co dělám. Vlnění, křivky…. Laura se vpíjela do prostoru. Z jemného tance splývala s podlahou, s prostorem, mizela a objevovala se nám…. Musíme improvizovat častěji! Ostatní pracovali v krátkých intenzivních sekvencích, byla možnost se dívat a užít si improvizaci jako divák.  Tak toho děti ostatní občas využily. (Jonáš,  Pippa, Elsa, Mia R.).  

2. BLOK:
Eliška a Španďa: Český jazyk: Četba knihy Jogátky. Kamínek Eugon. Četl nám Španďa.
1. ročník: R, jako rytíř se Španďou. 2. ročník: Řešení krátkých a dlouhých slabik, čtení o Vánocích….Řešení hádanek.3. ročník: Vyjmenovaná slova po B. Bydlet, obyvatel, byt.. Holky nakreslily kartičky s vyjmenovanými slovy. Domluvily jsme se, že z nich letos vytvoříme samostatná leporela.

3. BLOK: Matematika: Španďa s třeťáky & Eliška s prvňáky a s druháky.

Eliška Salay Kašparová

14. prosince 2021 

1. BLOK: Míša F. za Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Natočili jsme poloimprovizovanou sestavu a naší úterní píseň, kterou letos shlédnete v úložišti vánočního přání. 

2. BLOK: Michal a Míša F.: Český jazyk – Četba knihy Jogátky

1. ročník: Č, jako čert

2. ročník: Dělení na slabiky, psaní krátkých a dlouhých samohlásek. 

3. ročník: Vyjmenovaná slova po B. Bývá, přibývá, bytost. 

3. BLOK: Míša F. & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

7. prosince 2021

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Dělení hlásek. Hra s připravenými kartičkami. Nebyly v ní samohlásky kromě i a y, ale to jsme vypátrali docela brzy a dopsali jsme je na prázdné papírky. Rozházeli jsme kartičky po jurtě, děti složily souhlásky tvrdé, souhlásky měkké, souhlásky obojetné, zbylo g, q, x, w, jak to? Nakonec jsme poskládali i celou abecedu.

2. BLOK: Michal a Míša F.: Český jazyk Četba knihy Jogátky, kapitola o záškodnictví, kterou jsme navázali na diskuzi vypouštění pneumatik matingotky. Tento nápad bohužel realizovali Bertík s Tammikem.Tak jsme si připomněli pravidla odsouhlasená námi všemi, že škodit si nechceme. Že veci tu nejsou jen tak, že za vším je nějaká práce, a že něco záměrně ničit není v pořádku.

Řekli jsme si o tom, co je to vandalismus. Protože ve v naší skupině byl z této dvojice jen Bertik, dali jsme pak vědět i rodičům, ať to s klukama proberu. Tammik pakdorazil do zázemí s expediční skupinou, takže diskuze pak proběhla i s ním na místě.

1. ročník: Míša F: další písmenko

2. ročník: Míša F.: Dělení na slabiky, psaní krátkých a dlouhých samohlásek. Práce v pracovním sešitě nejdříve str. 30, po té rozlišování krátkých a dlouhých slabik . – ve skicáku nalepený pracovní list. Pro Ráďu je pracovní list připraven vložen do mého pracovního sešitu pro 2. ročník. Pokud děti stihly, mohly si udělat i str. 29.

3. ročník: Michal: Vyjmenovaná slova po B. 1) Nalepily si do skicáků první prac.list s obrázky a s vyjmenovanými slovy po B. Pročetl a zpracovali si list. 2) BÝT / BÍT, Nalepit si do skicáků příklady ve žlutých rámečcích, společně je pročetly3) práce v pracovním sešitě na stranách  BÝT (BYL, BYLA, BYLO) 

 30. listopadu 2021 

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Připomněli jsme si dělení hlásek. Samohlásky krátké i dlouhé už známe všichni, a tak jsme pátrali, kolik je ostatních hlásek a co jsou zač. Všechny ostatní hlásky jsme pohybově vytvarovali, zapsali na kartičky a společně roztřídili. Připomněli jsme si psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách a záludné obojetné souhlásky. Úvod do vyjmenovaných slov. 

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazykČetba knihy Jak daleko je slunce, Ivan Klíma, poslední kapitola. Knihu jsme následně zapsali do deníků.

1. ročník: B, jako bába 

2. ročník: Věta, slovo, slabika a hláska. Tentokrát jsme měli tři úkoly. Skládání a psaní věty z přeházených slov. Čtení a dělení slov na slabiky.

3. ročník: Opakování psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách.

3. BLOK: Míša F. & Eliška za Višňu MATEMATIKA PLÁN 21/22

I přes silný vítr a fujavici musím říct, že se děti dobře soustředily a udělaly velký kus práce ve všech třech blocích dnešního dne. V závěrečném kruhu vše zdárně zhodnotily. Vládla všeobecná spokojenost.

Eliška

23. listopadu 2021

Partička, co jde ráno se mnou z nádraží, tak hodně trénuje samostatné rozhlížení se. 
1. BLOK: Míša F. a Michal: Pohybovka s češtinou: Hodně her a variací s dechem – téma samohlásky dlouhé a krátké.

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk Četba knihy Jak daleko je slunce, Ivan Klíma, tentokrát velmi smutný příběh nejen o čapí věrnosti. Chvilku nám četla i Mia Rumlová.

1. ročník s Míšou: J, j jako jojo.

2. ročník:  Skladba věty. Hrajeme si s přeházenými slovy ve větě, skládáme slova do správného pořadí, tak, aby věta dávala smysl. Tentokrát jsme hodně četli a psali. Šimon úplně sám sebe překvapil, psal i malými písmeny a opravdu mu to šlo! Jeník a Ráďa pokračovali v již dříve započatém psaní velkých i malých písmen. Moc jim pomáhají linky, které jsou rozčleněné jak na velikost velkého, tak na velikost malého písmene. 

3. ročník: Slova příbuzná, se společným kořenem slova. Nejdříve jsme si rozdali kartičky s různými  kořeny slov a zkoušeli jsme vymýšlet slova se stejným kořenem. Jako druhý krok, abychom jich našli co nejvíc, jsme použili již připravené karty s předponami a příponami, které v minulosti vytvořili starší školáci. Děti měly detektivní práci, všechna slova co našly, zapisovaly do čj skicáku. Nakonec jsme zvládli i 1 stránku v pracovním sešitě.

3. BLOK: Míša F. & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22
Eliška Salay Kašparová

16. listopadu 2021

1. BLOK: Míša F. a Michal: Pohybovka s češtinou Slova souznačná a protikladná.

2. BLOK: Michal a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Jak daleko je slunce, Ivan Klíma.

1. ročník, Míša F.: P jako pila.

2. ročník, Míša F.: Slova souznačná: pracovní sešit str. 24 a 25

3. ročník, Michal: Slova souznačná: pracovní sešit str. 18 a 21

3. BLOK: Míša F. & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

9. listopadu 2021 

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Slova souznačná a protikladná. Hrajeme si na protiklady, scénky a protiklady v pohybu.

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk, Četba o závisti!

1. ročník: T, t jako tričko

2. a 3. ročník: Slova souznačná a protikladná v pracovním sešitu.


3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

2. listopadu 2021


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Hráli jsme si na skupiny slov nadřazených, podřazených a souřadných. Měnili jsme se v nábytek, zvířata všeho druhu, v hudební nástroje, ovoce a zeleninu…atd. To vše za doprovodu violoncella. 


2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Ivana Klímy, tentokrát o tom, Jak se rodí ptáci. 

1. ročník: Samohlásky dlouhé.

2. a 3. ročník: Slova nadřazená, podřazená a souřadná.

Před obědem jsme zpívali písničku složenou přímo pro ZeMi. Můžete se těšit na besídce.
3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška

26. října 2021


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou 

Věta – druhy vět, hra s míčem.Slovo a slabika – zpíváme svá jména na dvě slabiky a na tři slabiky.Hláska –  zpíváme samohlásky dlouhé a štěkáme samohlásky krátké.. Pozorujeme svůj dech. 


2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk, četba příběhu o svobodě z knihy Jak daleko je slunce, Ivan Klíma.

1. ročník: U, u jako umyvadlo

2. ročník: Druhy vět, pořádek slov ve větě a rébusy. Prosím procvičujte s dětmi čtení a psaní ( hlavně psaní). Moc nám to pomůže.

3. ročník: Spojovací výrazy, tvorba souvětí.

3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška Salay Kašparová

12. října 2021

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Tvoříme slova, kreslíme a píšeme tělem v celém prostoru, čteme co kdo píše, píšeme spolu ve skupině, ostatní skupiny čtou.
2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Jak daleko je slunce, Ivan Klíma
1. ročník: Y, y jako ypsilon
2. ročník: Druhy vět, hra s kartičkami, zpracování do skicáku a práce v pracovním sešitě. Moc nám pomůže, když děti získají větší jistotu ve čtení, ale i v porozumění tomu, co čtou. Zkuste se prosím na to zaměřit. Stačí krátké věty, a povídat si o tom co znamenají, co nám chtějí říct. Učíme se druhy vět, oznamovací, tázací, přací a rozkazovací, řešíme, kde se píše tečka, otazník a vykřičník. Navrhuji psát krátké vzkazy v prostoru i se znaménkem, aby se pro děti staly běžnou součástí. Příště si budeme víc hrát a druhy vět si ještě procvičíme.
3. ročník: Souvětí, spojovací výrazy, spojování souvětí. Navázali jsme na práci s textem Lev a myška z minula. Byla to pro děti poměrně těžká práce. Ale už s přehledem zvládají najít všechna slovesa ve větách a to nám moc pomáhá. Příště ještě více procvičíme více spojovací výrazy.

Zápis od Míši F.:
Jako obvykle přicházím do školy až po nejoblíbenější části programu – pohybovce s Eliškou a Michalem. Kluci a holky s Michalem hrají fotbal, řádí venku po lese a mým prvním úkolem je svolat zpátky do jurty a číst jeden příběh z knihy Ivana Klímy – Jak daleko je slunce. Děti sedí v kruhu, svačí, pijí a jsou v krásném soustředění. Je to knížka pro dospělé, aby ji mohli číst dětem. Poetická vyprávění v této knize pohádkovou formou odpovídají na zvědavé dětské otázky o světě jeho smyslu. Autor je výsostný vypravěč, který přístupným jazykem vysvětluje například původ světla, cenu vzduchu, ale i důležitost přátelství a úcty k druhému člověku a k přírodě kolem nás. Pokaždé vznikne báječná diskuze, každý má co říct a podělí se o své znalosti nebo myšlenky. Často se stane, že je mi nemilé zajímavé povídání a hlásky všech utnout, ale čekají nás další výzvy. Tentokrát nejmladší objevovali písmeno Y, hráli jsme na mimozemšťana, který neumí pořádně – pozemsky – mluvit a jen ze sebe „hrká“ jednotlivé hlásky a děti se snaží spojit celé slovo a pochopit, co jim ten zvláštní tvor chce říct. Pak jsou mimozemšťané zas oni. Dnes jsme si i udělali cedulky se jmény a postupně děti hledaly, komu která patří a to se dařilo bez chybičky. Příště zkusíme i s Laurou. Rozárka Tomsová, přišla na náhradu a byla nám moc platná jako asistentka. Pro druháky Eliška připravila pracovní listy k druhům vět. Otazníky, vykřičníky, tečky…. a všechny ty rozdíly a třetí skupina se zase učila rozlišit spojky v textu, vyhledat slovesa. Čas nám všem utekl jako voda. A byl už oběd. Výborné Quinotto od Hynka. Po velké pauze jsme měli ještě velký pekáč veganského Brownie, který připravila Elsa s maminkou na počest jejího svátku. To byla dobrota! U olizování jsme si povídali o významu našich jmen. A matematika. Děti pracovaly o 106. Všechny zadané úkoly jsme splnili a rychle to uteklo. Uklidili jsme jurtu, stihli jsme i kroužek na závěr. A žasli kolik zážitků děti za ten den stihli v jurtě i mimo jurtu. Co pro ně bylo důležité a co míň. 
Přeji jen to dobré.

3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

5. října 2021


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Věta, slovo, slabika, hláska. Nenápadně začleňujeme členění souhlásek a samohlásek. Tvoříme písmena, slova a věty ze svých těl.


2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba příběhu o ohni z knihy Ivana Klímy.

1. ročník: I, i jako indián

2. ročník: Pořádek slov ve větě. Příběh o Lvovi a myšce. Skládáme věty do správného pořadí tak, aby příběh dával smysl. Počítáme věty v příběhu a slova ve větách. 

3. ročník: Věta jednoduchá. Příběh o Lvovi a myšce. Skládáme věty do správného pořadí tak, aby příběh dával smysl. Hledáme slovesa ve větách. Hledáme věty jednoduché.


3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22


Závěrečný kruh: Všem se skoro všechno líbilo:). Až na nějaké nárazy při pohybovce. Hlavně ocenily sjíždění kopečků v rokli na pekáčích z pískoviště! 

Eliška

14. září 2021

Skupina funguje příjemně, přátelsky. Děti společně pracují na velkém vodním díle v pískovišti.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Pokračovali jsme v seznamovacích hrách, vysvětlili jsme si, co znamená věta, slovo, slabika, hláska. Vytleskávali jsme hlásky, slabiky. Hledali jsme společná písmena ve jménech a tvořili jsme je z našich těl.

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Pokračování v četbě knihy Jak daleko je slunce, autor Ivan Klíma.

1. ročník: E, jako elektrika

2. ročník: Skládání slov z jednotlivých písmen a z přeházených slabik. Skládání vět z přeházených slov. A psaní. 

3. ročník: Zopakovali jsme si co je věta, slovo, slabika a hláska. Do skicáků jsme psali a kreslili na téma Moje prázdniny. Tři obrázky a ke každému věta. Kde jsem byl, s kým jsem byl nebo koho jsem potkal a co jsem tam zažil nebo co se stalo.


3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška

7. září 2021

Naše první úterý! Mám z něj radost. Sice nám chyběl hudebník Michal Turek, ale krásně ho zastoupila Míša Formanová a my se tedy máme na co těšit i druhé úterý. Chyběli nám tedy nemocní Michal, Jeník a Radovánek, jinak jsme byli všichni a dokonce navíc Noe, který ochotně dovezl mladší sestru Pippu, které ráno ujel vlak! 

9:00 1. BLOK: Eliška a Míša Formanová : Pohybovka s češtinou Pomaloučku polehoučku jsme novým dětem vysvětlili pravidla her. Brzy je uměly všechny děti. Na začátku pohybovky si vždy hrajeme s reakcemi na hudbu. Hodně chodíme v prostoru, běháme, lezeme po čtyřech, protahujeme se apod. Ve stoje v kruhu  jsme si tentokrát vytleskali všechna jména sem a tam, hráli jsme hry se jmény a s míčem, motali jsme se do spletitých motanic za ruce v různém počtu účastníků a nakonec jsme si samozřejmě museli zahrát i pastelky. 

10:25 V kruhu jsme posvačili a notně se napili.

11:00 2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk V kruhu na zemi s pitím nám Míša přečetla kapitolu Jak voní vzduch, z knihy Jak daleko je slunce, autor Ivan Klíma. Nádherný příběh, krásná diskuze. Děti dnes dostaly nové učebnice, deníky / skicáky na čj a šanony. Takže se dělo velké podepisování. Kromě toho prvňáčci začali i s prvním písmenem A jako anděl, druháci trochu četli a psali, třeťáci se seznamovali s novou učebnicí.

13:30 3. BLOK: Míša F. & Míša Višňa: Matematika 

Den byl opravdu parádní! Eliška 

Napsat komentář