ÚTERÝ pohybovka, ČJ a MA 2021/2022

CENA ZA UČEBNICE ČJ a MA

 MATEMATIKA PLÁN 21/22

12. října 2021

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Tvoříme slova, kreslíme a píšeme tělem v celém prostoru, čteme co kdo píše, píšeme spolu ve skupině, ostatní skupiny čtou.
2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba knihy Jak daleko je slunce, Ivan Klíma
1. ročník: Y, y jako ypsilon
2. ročník: Druhy vět, hra s kartičkami, zpracování do skicáku a práce v pracovním sešitě. Moc nám pomůže, když děti získají větší jistotu ve čtení, ale i v porozumění tomu, co čtou. Zkuste se prosím na to zaměřit. Stačí krátké věty, a povídat si o tom co znamenají, co nám chtějí říct. Pracujeme na druzích vět, oznamovací, tázací, přací a rozkazovací, řešíme, kde se píše tečka, otazník a vykřičník. Navrhuji psát krátké vzkazy v prostoru i se znaménkem, aby se pro děti staly běžnou součástí. Příště si budeme víc hrát a druhy vět si ještě procvičíme.
3. ročník: Souvětí, spojovací výrazy, spojování souvětí. Navázali jsme na práci s textem Lev a myška z minula. Byla to pro děti poměrně těžká práce. Ale už s přehledem zvládají najít všechna slovesa ve větách a to nám moc pomáhá. Příště ještě více procvičíme více spojovací výrazy.

Zápis od Míši F.:
Jako obvykle přicházím do školy až po nejoblíbenější části programu – pohybovce s Eliškou a Michalem. Kluci a holky s Michalem hrají fotbal, řádí venku po lese a mým prvním úkolem je svolat zpátky do jurty a číst jeden příběh z knihy Ivana Klímy – Jak daleko je slunce. Děti sedí v kruhu, svačí, pijí a jsou v krásném soustředění. Je to knížka pro dospělé, aby ji mohli číst dětem. Poetická vyprávění v této knize pohádkovou formou odpovídají na zvědavé dětské otázky o světě jeho smyslu. Autor je výsostný vypravěč, který přístupným jazykem vysvětluje například původ světla, cenu vzduchu, ale i důležitost přátelství a úcty k druhému člověku a k přírodě kolem nás. Pokaždé vznikne báječná diskuze, každý má co říct a podělí se o své znalosti nebo myšlenky. Často se stane, že je mi nemilé zajímavé povídání a hlásky všech utnout, ale čekají nás další výzvy. Tentokrát nejmladší objevovali písmeno Y, hráli jsme na mimozemšťana, který neumí pořádně – pozemsky – mluvit a jen ze sebe „hrká“ jednotlivé hlásky a děti se snaží spojit celé slovo a pochopit, co jim ten zvláštní tvor chce říct. Pak jsou mimozemšťané zas oni. Dnes jsme si i udělali cedulky se jmény a postupně děti hledaly, komu která patří a to se dařilo bez chybičky. Příště zkusíme i s Laurou. Rozárka Tomsová, přišla na náhradu a byla nám moc platná jako asistentka. Pro druháky Eliška připravila pracovní listy k druhům vět. Otazníky, vykřičníky, tečky…. a všechny ty rozdíly a třetí skupina se zase učila rozlišit spojky v textu, vyhledat slovesa. Čas nám všem utekl jako voda. A byl už oběd. Výborné Quinotto od Hynka. Po velké pauze jsme měli ještě velký pekáč veganského Brownie, který připravila Elsa s maminkou na počest jejího svátku. To byla dobrota! U olizování jsme si povídali o významu našich jmen. A matematika. Děti pracovaly o 106. Všechny zadané úkoly jsme splnili a rychle to uteklo. Uklidili jsme jurtu, stihli jsme i kroužek na závěr. A žasli kolik zážitků děti za ten den stihli v jurtě i mimo jurtu. Co pro ně bylo důležité a co míň. 
Přeji jen to dobré.

3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

5. října 2021


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Věta, slovo, slabika, hláska. Nenápadně začleňujeme členění souhlásek a samohlásek. Tvoříme písmena, slova a věty ze svých těl.


2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Četba příběhu o ohni z knihy Ivana Klímy.

1. ročník: I, i jako indián

2. ročník: Pořádek slov ve větě. Příběh o Lvovi a myšce. Skládáme věty do správného pořadí tak, aby příběh dával smysl. Počítáme věty v příběhu a slova ve větách. 

3. ročník: Věta jednoduchá. Příběh o Lvovi a myšce. Skládáme věty do správného pořadí tak, aby příběh dával smysl. Hledáme slovesa ve větách. Hledáme věty jednoduché.


3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22


Závěrečný kruh: Všem se skoro všechno líbilo:). Až na nějaké nárazy při pohybovce. Hlavně ocenily sjíždění kopečků v rokli na pekáčích z pískoviště! 

Eliška

14. září 2021

Skupina funguje příjemně, přátelsky. Děti společně pracují na velkém vodním díle v pískovišti.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Pokračovali jsme v seznamovacích hrách, vysvětlili jsme si, co znamená věta, slovo, slabika, hláska. Vytleskávali jsme hlásky, slabiky. Hledali jsme společná písmena ve jménech a tvořili jsme je z našich těl.

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Pokračování v četbě knihy Jak daleko je slunce, autor Ivan Klíma.

1. ročník: E, jako elektrika

2. ročník: Skládání slov z jednotlivých písmen a z přeházených slabik. Skládání vět z přeházených slov. A psaní. 

3. ročník: Zopakovali jsme si co je věta, slovo, slabika a hláska. Do skicáků jsme psali a kreslili na téma Moje prázdniny. Tři obrázky a ke každému věta. Kde jsem byl, s kým jsem byl nebo koho jsem potkal a co jsem tam zažil nebo co se stalo.


3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška

7. září 2021

Naše první úterý! Mám z něj radost. Sice nám chyběl hudebník Michal Turek, ale krásně ho zastoupila Míša Formanová a my se tedy máme na co těšit i druhé úterý. Chyběli nám tedy nemocní Michal, Jeník a Radovánek, jinak jsme byli všichni a dokonce navíc Noe, který ochotně dovezl mladší sestru Pippu, které ráno ujel vlak! 

9:00 1. BLOK: Eliška a Míša Formanová : Pohybovka s češtinou Pomaloučku polehoučku jsme novým dětem vysvětlili pravidla her. Brzy je uměly všechny děti. Na začátku pohybovky si vždy hrajeme s reakcemi na hudbu. Hodně chodíme v prostoru, běháme, lezeme po čtyřech, protahujeme se apod. Ve stoje v kruhu  jsme si tentokrát vytleskali všechna jména sem a tam, hráli jsme hry se jmény a s míčem, motali jsme se do spletitých motanic za ruce v různém počtu účastníků a nakonec jsme si samozřejmě museli zahrát i pastelky. 

10:25 V kruhu jsme posvačili a notně se napili.

11:00 2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk V kruhu na zemi s pitím nám Míša přečetla kapitolu Jak voní vzduch, z knihy Jak daleko je slunce, autor Ivan Klíma. Nádherný příběh, krásná diskuze. Děti dnes dostaly nové učebnice, deníky / skicáky na čj a šanony. Takže se dělo velké podepisování. Kromě toho prvňáčci začali i s prvním písmenem A jako anděl, druháci trochu četli a psali, třeťáci se seznamovali s novou učebnicí.

13:30 3. BLOK: Míša F. & Míša Višňa: Matematika 

Den byl opravdu parádní! Eliška 

Napsat komentář