ČTVRTEK pohybovka, ČJ a MA

23.června

Dětem jsem dávala různé příklady, každý počítal sám, když téměř každý došel k výsledku, říkali jsme si, jakým způsobem přemýšleli. Např.:  “myslím si číslo”, výpočty procentuálního zdražení/zlevnění, řazení zlomku podle velikosti, určení zlomkové části z nějakého čísla, určení procent z nějakého celku. 
Po přestávce jsme se přesunuli do lesa do chládku a tam pokračovali, dále si děti dávaly příklady mezi sebou na násobení. 

Dětem jsem dávala různé příklady, každý počítal sám, když téměř každý došel k výsledku, říkali jsme si, jakým způsobem přemýšleli. Např:  “myslím si číslo”, výpočty procentuálního zdražení/zlevnění, řazení zlomku podle velikosti, určení zlomkové části z nějakého čísla, určení procent z nějakého celku. 
Po přestávce jsme se přesunuli do lesa do chládku a tam pokračovali, dále si děti dávaly příklady mezi sebou na násobení.  Gg

9. června

Gabi H. za Elišku + Michal
1. BLOK: Pohybovka – rozcvičení a protažení v jurtě, fotbal

2. BLOK: Český jazyk – dočetli jsme knihu Racek od Bacha a diskutovali o ní. Společně jsme si řekli, co to je přísudek, podmět, jak je najít ve větě, co to je shoda podmětu s přísudkem, co to je podmět nevyjádřený.

4. ročník: stavba věty jednoduché str. 65, hledání přísudku a podmětu ve větě. Někdo začal str. 66.
5. ročník: shoda přísudku s podmětem str. 69, domácí ukoly: Tigra str. 68, Noe str. 64 a 65, Roza M. str. 66 a 67.
6. ročník: shoda přísudku s podmětem i s podmětem nevyjádřeným str. 66 (část str. 67)

2. června

Pohybovka, procvičování slovesného tvaru podmiňovacího přítomného a minulého. Tanečně – pohybově práce s prostorem a s motivy, cvičení paměti- konceptuální improvizace.

Český jazyk: 4 ročník: slovesa podmiňovací způsob, 5. a 6. ročník určování větných členů, rozlišování přísudku jmenného se sponou a přísudku slovesného.

Eliška

3. BLOK: Gábina za Višni

Na začátku jsme změřili výšku a rozpětí, zapsali tabulky. Pak jsme si dali společnou matematickou rozcvičku – všechny ročníky dohromady. Jen pro představu rodičů: „Myslím si číslo. Když k jeho pětině přidám 13, vyjde mi 28.“ nebo „Myslím si číslo, jehož polovina je o 9 větší než jeho čtvrtina.“ Většina dětí to vypočítá a to velmi rychle! Ukazovali jsme si, jak to kdo počítal, děti k tomu dojdou různými způsoby.
Po krátké přestávce si každý ve své cvičebnici našel příklady, které chce, které ještě neřešil.

26. května 2022

Eliška, Michal a Míša Višně
1. BLOK: Pohybovka s češtinou. Improvizace vedení a následování. Hry se slovními druhy a vše co u nich můžeme určit (slovesa a  podstatná jména). Zahráli jsme si se slovesným způsobem rozkazovacím, oznamovacím a podmiňovacím (skládáním kartiček jsme si naťukli podm. zp. přítomný a minulý).

2. BLOK: Český jazyk: Čteme Racka od Bacha. Diskuze o smyslu bytí a co jsou sny, vědomí a podvědomí nás neminuly:). Paráda. 4. ročník: Časování sloves v minulém čase. 5. ročník: Slovesný způsob podmiňovací. 6. ročník: Slovesný způsob podmiňovací přítomný a minulý.


3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška

19. května 2022

Eliška a Gábina Holečková
1. BLOK: Pohybovka s češtinou. Dnes byla pohybovka velmi poklidná. Po krátkém rozhýbání jsme se zlehka protahovali, pracovali jsme s prodýcháním celého těla. Procvičili jsme si podstatná jména, zájmena a slovesa. Skloňování, vzory, pády, časování….

2. BLOK: Český jazyk: Pokračovali jsme ve čtení Racka. Následovala zajímavá diskuze o tom, jak si kdo vlastně pro sebe vykládá, co se děje s Rackem. Slovesa. 4. ročník procvičoval budoucí čas a zvládli jsme i část minulého času. 5. ročník podmiňovací způsob sloves, 6. ročník podmiňovací způsob v přítomném a minulém čase. Eliška

3. BLOK: Gábina za Višni
4. ročník – dělali jsme z pracovního sešitu příklady se zápornými čísly; 5. ročník – příklady na opakování – pracovní sešit na str. 96, 97; 6. ročník – váhy, rovnice –  zápis rovnic a jejich řešení

12. května 2022

1. BLOK: Pohybovka s češtinou 

2. BLOK: Český jazyk: Čteni knihy Racek, Bach. Po té všichni Slovesa.

3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

4. třída: práce s daty – příklady v učebnici na str. 69, hry s kostkou (odhady, statistika dat), vytvoření sloupcových grafů, písemné dělení

5. třída: logika – příklady na logické uvažování, odhadování

6. třída: součinové čtverce, zlomky, dělení celku

Gábina a Michal

5. května 2022

Eliška, Michal a Gábi H. za Míšu Višni
1. BLOK: Pohybovka s češtinou. Dnes jsme v rámci pohybových her procvičili skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves (osobu, číslo a čas) a řekli jsme si úvodní informace o shodě přísudku s podmětem. Musím říct, že děti opravdu pracovaly s jistotou, pohodově a s radostí… a s přehledem vše zvládaly!  MÁM OPRAVDU VELKOU RADOST!

2. BLOK: Český jazyk: Do skicáků jsme si zpracovali přečtenou knihu Klapzubova 11.

4. a 5. ročník: slovesa, 6. ročník: dokončení číslovek.
Na konci češtiny jsme dokončili školní leporelo se spoustou přání pro pana Platila k 80. narozeninám.

Eliška

3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

4. třída – rozdělili jsme se na dvě skupiny Marcel+Tonda a Áňa+Beri+Róza T. Hráli jsme hry s mincí a zaznamenávali různé výsledky, dále jsme náhodně tahali papírky s čísly, sčítali a zaznamenávali liché a sudé součty, říkali, za jakých podmínek je větší pravděpodobnost lichého nebo sudého součtu
5. třída – Tigra a Noe – práce s velkými čísly: milion, miliarda atd., jejich zapisování pomocí mocnin, co to je mocnina. Odhady násobení.
6. třída – Nat – indické násobení několikamístných čísel, zápis čísel pomocí mocnin 
Máťa – příklady na sčítání a násobení zlomků

Gábina H. a Michal

28. dubna 2022

Eliška, Michal a Gábi H. za Míšu Višni
1. BLOK: Pohybovka s češtinou: Rozhýbání, práce se správným držením těla, protahování. Hodně improvizace, na kterou navázalo probírání sloves. Zopakovali jsme si, co to je za slovní druh a co s ním můžeme vyjádřit. Řekli jsme si, co vše u sloves můžeme určovat (zatím osobu, číslo a čas). Při hře s míčem jsme zopakovali pádové otázky. Na závěr si děti vybraly hru na mrazíka. Po té už proběhlo jen protahování a zklidnění.

2. BLOK: Český jazyk: Dočetli jsme Klapzubovu 11. Zjistili jsme, že byla poprvé vydána před 100 lety, v roce 1922!

4. ročník: Slovesa, osoba a číslo.

5. a 6. ročník: číslovky, druhy a skloňování.

Eliška

Matematika : Gabina H. + Michal

4. třída – Róza T., Áňa, Beri, Tonda, Marcel – dělali jsme v pracovním sešitě strany 89 a 90 – kombinatorika (hráli si s našimi jmény a počítali možné kombinace čtení jména v mřížce apod.), součtové trojúhelníky. Děti samy bez problému přicházely na řešení a bavilo je to. Roza s Anou hezky spolupracovaly

5. třída – Tigra, Mia, Róza, Noe – pracovali v pracovním sešitě na straně 88 – příklady s velkými čísly – násobení a dělení velkých čísel s více nulami

6. třída – Nat a Máťa si dělali sve vlastní příklady – sčítání a násobení zlomku, hledání společného jmenovatele

21. dubna 2022

Eliška, Michal

1. BLOK: Pohybovka s češtinou. Dnes přišel Nathan se zraněnými zády, tak nás podporoval z lehu:). Po rozhýbání, rozdýchání a naladění se jsme trénovali jsme číslovky. Nathan četl text, my jsme běhali, jakmile se v textu objevila číslovka, všichni jsme šli do prkna… Určovali jsme číslovky určité a neurčité a jejich druhy. Hra na sochaře se základními číslovkami a  na mrazíka, jen tak pro uvolnění mysli. Protažení. V kruhu hodně povídání o cestování, Noe a Rozárka T. se vrátili z cest, tak jsme se i koukali trochu do mapy. Bylo to milé mít zase trochu plnější čtvrteční partičku.

2. BLOK: Český jazyk Klapzubova 11, předposlední kapitola!

4. ročník: Opakování podstatných jmen a vzorů.

5.a 6. ročník: Číslovky, druhy a skloňování.


3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

4. ročník: dělitelnost str. 85

5. ročník: rýsování, str.84 a 85

6. ročník: součty ve stovkové tabulce
Eliška Salay Kašparová

7. dubna 2022

Eliška, Michal a Gábina H.

1. BLOK: Pohybovka s češtinou 

Pohybovka začala během jako vždy. Pak jsme se protáhli a hráli elektriku a mravence.

Pak jsme si procvičili číslovky. Potom jsme si četli Klapzubovu 11.

2. BLOK: Český jazyk

4. ročník:  Opakování vzorů: mužského, ženského a středního. Pádů a číslovek.

5. a 6. ročník: Procvičovali jsme číslovky a jejich druhy.

zapsaly: Mia, Tigra a Róza

3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22
Gábina za Višni a Michal
4. ročník – Áňa, Beri, Tonda a Marcel pokračovali v pracovním sešitě na převodech jednotek, počítali v hádankách, které číslo je myšleno, společně jsme hledali zobecněný vzorec při výpočtu dřívek na postavení oken. Marcel vždy vše rychle a správně vypočítá, takže si vyhledával a řešil další úlohy.
5. ročník – Mia, Róza, Tigra – pracovaly společně na příkladech s desetinnými čísly, sčítaly je, vytvářely z nich celá čísla, zaokrouhlovaly. Zdá se, že vše chápaly.
6. ročník – Máťa – s Michalem dělali opět indické násobení, kde chyběla čísla na různých místech a logikou a kombinacemi musel dojít k výsledku. Gábina

31. března

Pracovali jsme podle plánu:
čtvrťáci – Aňa, Marcel, Beri – v cvičebnici jsme počítali na str. 77 – 78
páťáci – Mia, Tigra, Róza – zlomky, desetinná čísla, porovnávání zlomku, zaokrouhlování čísel
Máťa se s Michalem věnoval indickému násobení
Gábina

24. března

Děti byly na domluveném promítání filmů festivalu Jeden svět – podrobnosti zde

Matematika – zaskakovala jsem za Višňu a školáky čekal matematický test Klokánek (pro 4. a 5. třídu) a Benjamin (pro 6.třídu – Máťa). Vyzkoušeli si tak samostatnou práci omezenou časem přesně 60 min, pracovali v klidu a soustředěně. Na konci jsme test vyhodnotili a spočítali body. Test i vyhodnocení si vzali domů nebo založili do šanonu. Doporučuji se s dětmi na to ještě podívat doma a projít příklady, které měli špatně nebo nestihli vyřešit. Gábina 

17. března

1. + 2. blok Michal + Gábina (místo Elišky)
Dopoledne s námi byli Mark a Daniel – ukrajinští kluci 6 a 8 let. Michal se snažil vyhledávat potřebná slovíčka na google překladači, abychom si trochu rozuměli.
Pohybovku jsme udělali jen krátkou a nenáročnou (kvůli různým fyzickým indispozicím). Pak jsme se zaměřili na festival Jen svět, kam půjdou školáci příští čtvrtek. Řekli jsme si, co to je festival, co to je dokumentární film, kdo pořádá Jeden svět a jak bude probíhat, dělali jsme různé aktivity vztahující se k projekcím na festivalu. Např. děti se rozdělily do dvou skupin a přiřazovaly k úsekům na časové ose dobu rozpadu některých materiálů. Hlavně Roza téměř vše věděla ze Skauta. Pak jsme si povídali, co nás překvapilo.  Časovou osu jsme si vyvěsili v jurtě. Zahráli jsme si ukrajinsko-české pexeso. Po přestávce a po fotbale jsme malovali se zavřenýma očima – zkoušeli jsme si tak představit, jak se mají lidé, kteří ztrácejí nebo přišli o zrak. Před obědem nám zbylo trochu času a čtvrťáci Áňa a Tonda se pustili do češtiny – mužský rod, vzor předseda a soudce, páťáci Tigra, Roza + se k nim přidala Mia dělali cvičení na zdvojování -nn- v přídavných jménech, řekli jsme si pravidla. Ostatní pokračovali v pexesu. Na závěr jsme společně prošli ukrajinská slovíčka z pexesa a Mark s Danielem upravovali naší výslovnost 🙂 Gábina

10. března 2022

Eliška, Míša Višně a Michal

1. BLOK: Pohybovka s češtinou: Rozhýbání, protažení a pohybové improvizace  – vedení a následování, každý sám, ve dvojici, ve skupině. Procvičení pádů v pohybové hře v prostoru a s míčem. Skloňování podstatných jmen rodu mužského a osobních zájmen. K nahlédnutí v galerii. Děti si na závěr zahrály hru Mravenec.

2. BLOK: Český jazyk: Klapzubova 11. Při čtení jsme ořezali všechny pastelky. Tak občas máme někdo nějaký puchýřek… ale pastelky jsou pro všechny ostré a připravené k používání.

4. ročník: podstatná jména rodu mužského, bylo v plánu pracovat na vzorech předseda a soudce, ale zjistili jsme, že stroj ještě není dost zažitý, tak byl stroj.

5. ročník: skloňování osobních zájmen

6. ročník:  nebyl


3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22
Eliška 

3. března 2022

Eliška, Míša Višně a Michal

Důležité: Na matematiku potřebujeme rýsovací potřeby: ořezanou tužku, gumu, trojúhelník s ryskou, pravítko všichni a nově úhloměr jen 5. a 6. ročník.

Všechny děti dostaly s sebou domů vytištěné pádové otázky, aby si je někde šikovně vyvěsily a celý týden si je zapisovaly do hlavy. Prosím, ať se je opravdu naučí, potřebujeme je opravdu hodně.

Také prosím, ať si čtvrťáci příště nezapomenou doma pracovní sešity, vzali si je domů, kvůli dokončení mužského rodu, vzor stroj.

1. BLOK: Pohybovka s češtinou. Hodně jsme se zaměřili na procvičování pádových otázek. Na konci míčové hry, se nám podařilo je vyjmenovat opravdu všechny.., tak snad se dětem opravdu zapíší do hlavy.  Bez jejich znalosti se nám těžko navazuje. Skloňovali jsme podstatná jména rodu mužského, vzory předseda a soudce a to jak v jednotném, tak v množném čísle, a také zájmena se, já, ty, my, vy…

2. BLOK: Český jazyk: Klapzubova 11. 

4. ročník: podstatná jména rodu mužského, vzor stroj, k dokončení na doma.

5. ročník: skloňování osobních zájmen, on, ona, ono.

6. ročník: skloňování osobních zájmen.

Vztahy ve skupině:
Holky ve škole dnes, a jak jsme pochopila, tak už dlouhodobě, řeší složitost kamarádství ve dvojici a ve trojici, či možná i ve vícero, trojice a vícero holek pohromadě je pro ně složité a konstatovaly, že neřešitelné…. Mají pocit, že jedna druhé, třetí čtvrté atd. odvádí kamarádky. Stává se pak, že zůstane jedna holka sama, cítí nespravedlnost a je z toho naštvání či smutek…. Věnovaly jsme se tomu hodně dlouho mezi pohybovkou a češtinou, já, Anička a Mia v soukromí… holky si ledacos řekly, ale k urovnání nedošlo, jen k uklidnění pláče a uklidnění naštvání. Aspoň toho jsme my holky spolu dosáhly, ostatní nám dali prostor a u řešení nebyli. Snad to něčemu pomůže. Týká se to prý více starších holek, akorát to řešení dnes padlo na tyto dvě, výše zmíněné… Třeba tomu rodiče doma můžete pomoci víc.
Eliška

3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Místo Višně jsem byla opět já – Gábina.
Na začátku jsme si společně řekli, co jsou úhly, jak se měří, ukázali jsme si úhloměr, řekli si, že se označují řeckými písmeny. Podívali jsme se, jak se píší, jaká je řecká abeceda. Také jsme zkoušeli s tělem vytvářet pravé úhly apod.
Máťa ve svém pracovním sešitě dělal desetinná čísla a různé slovní úlohy s nimi.h
Páťáci Mia, Tigra a Noe vyplňovali cvičení na úhly: počítali úhly, které svírají hodinové ručičky, rýsovali trojúhelník, měřili v něm úhly atd.
Čtvrťáci Áňa a Marcel pracovali s Michalem. Věnovali se geometrii, rýsování, trojúhelníkům.
Nakonec jsme se bavili názvy řeckých písmen, zkoušeli je psát a skládat z nich naše jména.

17. února 2022

 Eliška, Gábina Holečková za Míšu Višni a Michal

Děkuji rodičům, kteří četli kroniku minulý týden, a ozvali se mi se zpětnou vazbou. My jsme si hned zrána s dětmi připomněli, že je třeba se chovat tak, aby bylo dobře všem. Den proběhl moc hezky!

1. BLOK: Pohybovka s češtinou Hra s předměty – procvičení přiřazování podstatných jmen rodu mužského ke vzorům, převádění do množného čísla, určování i/y, í/ý. Hra s míčem – procvičení skloňování osobních zájmen já, ty, se.

2. BLOK: Český jazyk Četba knihy Klapzubova 11, Eduard Bass
4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu MUŽSKÉHO, vzory pán, hrad.
5. ročník: Skloňování osobních zájmen. Já, ty, se, my, vy a pozor zkusili jsme i oni, ona, a ono! Byli jsme myslím dost úspěšní!
6. ročník: Zájmena. Zopakovali jsme si 7 druhů zájmen z loňska, kluci byli dost při věci. Věnovali jsme se rozlišování zájmen od jiných slovních druhů (příslovce, předložky). Dobrá práce. 

Eliška

3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22: Gábina a Michal
4. ročník: Tonda, Marcel, Beri, Áňa – minule a dnes jsme začali  2. díl cvičebnice, dělali jsme písemné dělení jednomístným číslem, klukům se povedlo vyřešit i “neposedy” ve složitých příkladech násobení pod sebou.
5. ročník: Roza, Mia, Tigra, Noe – začali jsme Vennovy diagramy s dvěma i třemi množinami, všichni to pochopili, udělali úkoly v učebnici a ještě úspěšně zkusili přinesené příklady. Hlavně Rozu to bavilo!
6. ročník: Máťa, Nat – kreslili 3D objekty z krychlí a pohledy shora, zepředu, z boku.

3. února 2022

Před ranní pohybovkou jsem dětem potřebovala říct pár věcí, aby nám tu spolu ve čtvrtek bylo dobře. Důležitá a nelehká úloha nás dospělých je, aby prostor a pozornost dostaly všechny děti. Tedy i děti introvertní, kteří nejsou v reakcích tak rychlé, potřebují více času, aby si věci promyslely a o slovo si samy neřeknou. Pomalu se totiž z našeho dne začala stávat přestřelka extrovertních dětí a průvodců, kteří jsou dospělí a musí to všechno ve slušnosti a moudře ustát. Přiznám se, že jsem si začala připadat v nevýhodě. Mluvili jsme tedy o tom, že je třeba rozlišovat, co je vhodné a nevhodné. Naše škola je neformální a některé děti začaly těžko odhadovat, co je legrace a co už je přes čáru a nevhodné i do naší neformální školy. Dnes jsem jim tedy vysvětlila, že pro vedení hodiny je důležitá i kontinuita, věci mají svůj začátek a konec, pokud to někdo nevhodně utíná, přerušuje, prostě ho napomenu, ať je to kdokoliv. Není to tedy nic osobního proti nikomu. Pokud někdo má pocit, že ho napomínám častěji než kohokoliv jiného, může se třeba zamyslet nad tím, jestli neruší více než ostatní děti. Zároveň prosím, pokud se Vaše děti nechtějí hýbat, neposílejte je prosím na pohybovku. Poslední týdny si hodně pro sebe procházím, jak dál vést naše čtvrteční dny, kde jsou ty hranice, kde je potřeba něco změnit atd. Dnešní svět dost staví na povrchní klipovosti a akčnosti, v naší škole nám ale jde o něco jiného. Myslím, že i proto jste sem své děti přihlásili.

Vypadalo to, že děti vše dobře pochopily, i když během dne hormony převálcovaly jejich vědomé chování a občas si ulítly. Je to prostě práce, beru to, ale je potřeba, aby si i děti vzaly svůj díl. Když něco udělám, má to nějaký vliv na budoucnost, nějakou reakci, něco se mi vrátí… Tak prostě hledáme dál… Děti mi následně řekly, jak se dnes cítí, z čeho jsou z předešlých dnů unavené (kroužky), co je kde bolí a přizpůsobili jsme tomu dnešní pohybovku. Tedy zahřáli jsme se jen krátkým během, dali si protahovací harmonizační sestavu přizpůsobenou dětem. Po té jsme pracovali na skloňování osobních zájmen, při hře s předměty jsme zopakovali pro čtvrťáky vzory rodu mužského. Při pastelkách byly děti už zase tak rozstřelené, že jsme se dohodli, že už je asi hrát nebudeme… Nathan se při pomalém lehání si na zem praštil do hlavy o sloupek a vrut s matičkou do hlavy, hodně ho to bolelo a naštvalo. Běžel se vyvětrat a pak už to bylo dobré.

2. BLOK: Český jazyk 
Četba knihy Klapzubova 11, Eduard Bass

4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu mužského.

5. ročník: skloňování osobních zájmen já, ty, se.

6. ročník: Stupňování přídavných jmen.

Závěrečný kruh. Připomněli jsme si ranní povídání, nikdo tentokrát neměl žádný větší problém. Nathana ještě bolela boule na hlavě, ale už nebyl naštvaný. Eliška

3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Na matice jsme dělali opakování za první pololetí, které nám skončilo.
Se čtvrťáky Marcelem a Aňou jsme prošli např. římská číslice, násobení, geometrické tvary, slovní úlohy. Namátkově jsme se vraceli k příkladům z 1. pololetí v cvičebnici.
Páťáci Mia, Tigra a Noe se pustili do pololetní písemné práce (cvičebnice strana 60). Nejdříve chtěli odměřit  40 min, ale když zjistili, že v předepsaném čase to nestihnou, tak v klidu pokračovali, ale stejně to celé nedali. Prosím, můžete s nimi na to kouknout a dodělat.
Šesťáci Máťa a Nat řešili rovnice s jednou neznámou, zapisovali je pomocí ‘x’, pomáhali si šipkami nebo řešili logicky z hlavy, šlo jim to bez problému. Gg

20. ledna 2022 

1. BLOK: Pohybovka s Michalem, doplní zápis…

2. BLOK: Český jazyk: Četba knihy Klapzubova 11, Eduard Bass
4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu ŽENSKÉHO, vzory píseň, kost.
5. ročník: Zájmena tázací a vztažná, záporná a neurčitá.
6. ročník: nebyl.

Eliška

3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Nejdříve jsme si na tabuli společně vysvětlili a zopakovali zlomky – dělili jsme si pomyslnou pizzu na různé díly a díly sčítali apod. Pak jsme se rozdělili na čtvrťáky, kteří v učebnici bez problémů řešili úkoly se zlomky, a na páťáky, se kterými jsme koukli na biland a počítali v dvojkové soustavě s 1 a 0, hráli si a hádali číslice a ještě jsme vypočítali pár úloh ve cvičebnici s ciferníkem. Gg

13. ledna 2022

Eliška, Michal a Gábina H. za nemocnou Míšu Višňu

1. BLOK: Pohybovka s češtinou:  Hodně rozhýbání, práce se správným držením těla. Soustředili jsme se tentokrát na správný = zdravý pohyb horních a dolních končetin. V rámci pohybové hry jsme procvičili podstatná jména rodu ženského – vzory žena a růže, skloňování a určování i/y v koncovkách. Také přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací. V závěru hry na uvolnění mysli a protahování celého těla.

2. BLOK: Český jazyk: Četba knihy Klapzubova 11, Eduard Bass
4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu ŽENSKÉHO, vzory žena a růže
5. ročník: Zájmena ukazovací a přivlastňovací
6. ročník: Přídavná jména odvozená od vlastních jmen. Procvičování přídavných jmen přivlastňovacích.

Eliška

3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

13. 1. Matematika
Michal + Gábina
4. třída – já s Beri a Áňou jsme dělaly “Schody pod nulou”, počítaly jsme a ‘krokovaly’ do záporných čísel, zapisovaly to pomocí šipek i rovnic. Oběma holkám to šlo!
5. třída – Noe, Tigra, Roza – rýsovali a konstruovali nádherné obrazce (viz fotky). Ještě jsme si vyzkoušeli několik geometrických úloh z učebnice, všichni to bez problému správně narýsovali i vypočítali.
6. třída – Máťa a Nat s Michalem dělali příklady s dřívky
Gábina

6. ledna 2022

1. BLOK: Pohybovka s češtinou: Eliška: Pořádně jsme se rozhýbali. Dj byl Máťa se zlomenou rukou, pouštěl nám hudbu z mobilu. V rámci pohybu jsme procvičili zájmena ukazovací a osobní, podstatná jména všech rodů a jejich vzory. Pak jsme hráli mravence, škatulata hejbejte se a pastelky. Nakonec sestava na protažení celého těla. 

2. BLOK: Český jazyk: Eliška a Michal

Četba knihy Klapzubova 11, Eduard Bass
4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu ŽENSKÉHO
5. ročník: Zájmena osobní a jejich tvary. Noe si ještě procvičil stupňování přídavných jmen.
6. ročník: Přídavná jména přivlastňovací. 

Eliška
3. BLOK: Gábina H. za Míšu Višňu a Michal:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Měření a dělení. Jako vždy na začátku měsíce si děti zapsaly svojí výšku a rozpětí, aby zjistily, kdo vyrostl, či se zmenšil 🙂 Poté jsme ukázali čtvrťákům, jak se písemně dělí, čímž si to páťáci a šesťáci zopakovali. Vzájemně jsme si vysvětlovali svoje postupy řešení, dávali jsme si různé příklady a ukazovali na tabuli, jak se řeší. Každý si to vyzkoušel. Gábina

16. prosince 2021 

1. BLOK: Pohybovka s češtinou Zopakovali jsme si skladby pohybových motivů, improvizovali jsme v prostoru, kreslení drah skupiny křídou. Pojmenovali jsme podstatnými jmény a přídavnými jmény vše, co jsme dělali. Přiřazovali jsme vše k příslušným rodům,  druhům a vzorům. Podívali jsme se na videa našich sestav a domluvili se, jak, a která použijeme do vánočního alba, které bude místo zrušené besídky. Nathan se nabídl, že vše sestříhá a dá dohromady.
2. BLOK: Český jazyk Četba knihy Klapzubova 11, Eduard Bass, VI. kapitola.
4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu STŘEDNÍHO DOKONČENÍ.
5. ročník: Stupňování přídavných jmen.
6. ročník: Přídavná jména měkká a tvrdá dokončení.
3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška Salay Kašparová

9. prosince 2021

Španďa  za Elišku a za Míšu Višňu a Michal1. BLOK: Pohybovka s češtinou Zopakovali jsme si skladbu pohybových motivů z předminula a novou z minula. 

2. BLOK: Český jazyk Četba knihy Klapzubova 11, Eduard Bass, V.. kapitola.

4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu středního pokračování, vzory kuře a stavení. 

5. ročník: Skloňování přídavných jmen měkkých pokračování na straně 49. Pokud vše stihnou, ať se věnují nedodělkům ve skicáku nebo v pracovním sešitě.

 6. ročník: Přídavná jména přivlastňovací. Práce jen ve skicáku.

3. BLOK:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

2. prosince 2021

Dnes se na nás přišla podívat Luisíkova sestra Lotka. Kluci i holky ji dobře přijali. Tak uvidíme,  zda se přidá k naši partě starších školáků:).

1. BLOK: Eliška Michal: Pohybovka s češtinou: Rozhýbání těla i mysli:). Hodně improvizace vedení a následování. Pokračování v tvorbě pohybových motivů. Brzy vložím do galerie.

2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk:  Po přestávce u společné svačiny jsme probrali co je a není fér. Týkalo se to aktuálně tématu svačiny. Jaké  to je, když někdo pravidelně nosí atraktivní svačinku ( mořské řasy) a ostatní od něj pravidelně kousek a trošku vyžadují a také dostávají, ale zatím je nenapadlo vzít mu také něco dobrého na výměnu nebo jen  třeba jako dík. Tak si děti trošku sáhly do svědomí a třeba příště něco dobrého a zdravého svému kamarádovi přinesou. 

Těsně před četbou se Mia W. zeptala, co kdo čte právě za knihu. Všechny děti, kromě jednoho mají právě nějakou knihu rozečtenou a vznikla příjemná diskuze. Děti si vzájemně doporučovaly co právě čtou a co četly. Určitě tohoto zájmu někdy využiji:)! A pak uz Michal začal číst, jako fotbalový komentátor 4. Kapitolu knihy Klapzubova 11 od Eduarda Basse.

4. ročník: Skloňování podstatných jmen rodu středního, vzory město a moře. 

5. ročník: Skloňování přídavných jmen měkkých.

 6. ročník: Přídavná jména tvrdá a měkká.  Martin minule nebyl, tak si udělal práci z minulého týdne.

 3. BLOK: Michal, Majda a Monika: Společný program s badateli. V malé jurtě badatelé s Monikou dokončovali své anděly. Ve velké jurtě Majda se staršími školáky a s badateli, kteří měli hotové anděly, balili dárečky do krabic. Ještě zůstala nějaká práce s dárky I na pátek. Díky Majdě za její ochotu k této velké akci!

Eliška

18. listopadu 2021

Opět jsem zaskočila (Gábina H.) za Elišku a Višňu a se školáky jsme s Michalem začali pohybem a hrami- Mravenci, Pastelky, rozhýbání těla za doprovodu Michalova violoncella, protahovací cviky, jogové pozice a nakonec jsme zopakovali a pilovali sestavu na We will rock You!
Po krátkém fotbálku jsme si přečetli 2 kapitoly z Klabzubovy jedenáctkya pustili se do češtiny:
4. ročník – skloňování podstatných jmen rodu středního. 
5. ročník – skloňování přídavných jmen tvrdých. 
6. ročník – přídavná jména tvrdá a měkká opakování. 
a po obědě do matematiky:
4. ročník – dělení jednociferných čísel
5. ročník – dělitelnost
6. ročník – šipkové grafy

11. listopadu 2021

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Začali jsme tradičním rozhýbáním s reakcemi na hudbu, zjemnili jsme rozcvičku, abychom se dostali do sebe a neřešili zbytečnosti zvenku. Ve dvojicích improvizace, jeden vede, druhý následuje. Tentokrát nejen v chůzi. Pracovali jsme s pohybem celého těla. (Můžete sledovat v galerii.) Poté každý psal jednoslovné odpovědi na otázky: Jaké to pro mne bylo, když jsem vedl a jaké to pro mne bylo, když jsem následoval? Tím jsme se dostali k přídavným jménům, k jejich druhům a vzorům. Navázali jsme další tvorbou pohybových motivů. Jeden vede druhého 5 jasných pohybů, druhý následuje, ale pohyby si musí zapamatovat a zopakovat je sám bez vedení. Tím nám vzniklo několik pohybových motivů. Vzájemně jsme se je naučili a dali je do kompozice. Děti pak začaly v návaznosti na kompozici improvizovat a vzniká nám možná kus, který by byl časem ke shlédnutí. Na závěr hra na sochaře po 5 ( také ke shlédnutí v galerii).


2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk: Začali jsme číst knihu Eduarda Basse, Klapzubova 11.

4. ročník: Podstatná jména, rod, životnost, číslo a pád

5. a 6. ročník: Přídavná jména tvrdá a měkká


3. BLOK: Michal & Míša Višňa:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška Salay Kašparová

4. listopadu 2021

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou Promrskali jsme rody, čísla a vzory podstatných jmen a následně shodu přísudku s podmětem a i s podmětem několikanásobným, ve hře s kartičkami v pohybu.


2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk 

4. ročník: Podstatná jména, rod, životnost a číslo.

5. ročník: Shoda přísudku s podmětem – podmět několikanásobný, nevyjádřený, všeobecný.

6. ročník: Přídavná jména tvrdá a měkká opakování z 5. ročníku


3. BLOK: Michal & Míša Višňa:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška Salay Kašparová

21. října 2021

Za Elišku jsem zaskočila já – Gábina h. a vyzkoušela si celý pohybově češtinářsko matematický den s velkými školáky.

Živel vítr byl tak silný, že to většinu dětí hned od rána táhlo ven a i přes počáteční silný déšť hrály s Michalem fotbal. Já jsem zůstala s Beri, Rózou a Áňou v jurtě – cvičily jsme, hýbaly se,  hrály hry a nakonec si kreslily společný obraz.

Po přestávce jsme se pustili do češtiny:
4. tř.: předložky a předpony, pokračování
5. tř.: shoda přísudku s podmětem
6. tř.: podstatná jména obecná a vlastní, pomnožná a hromadná

A po obědě matematika:
4. tř.: rovnice
5. tř.: násobení a dělení
6. tř.: krychlová tělesa

Závěrečný kruh a rychle domů 

🌬

14. října 2021

Rano parlament celé školy.

Zápis z matiky : 4. Ročník – geometrie, tvary a jejich poznávání, indické násobení. 5. ročník – písemné a indické násobení vícemístných čísel. 6. Ročník – zlomky, desetinná čísla.

Zápis ze závěrečného kruhu nasi skupiny – vsichni v poho, jen Mia a Martin řešili otevřeně znovu vtipkovani o tom, kdo koho miluje atd… Kdo kdy to komu provedl za poslední roky atd. Shodli jsme se nazávěr, že to dělat již nikdo nikomu nebudeme.

Michal

7. října 2021 


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou. Kořen, předpona a příponová část pokračování, předložky. 


2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk

4. ročník: Předložky a předpony.

5. ročník: Podmět a přísudek, věta jednoduchá a souvětí. Shoda přísudku s podmětem.

6. ročník: Podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná a látková.


Oslava 9. narozenin Rozárky Tomsové, písnička na přání Titanic a výborné muffiny od maminky Evy:). 

3. BLOK: Michal & Eliška:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

4. ročník: Násobení pod sebou a indické násobení

5. ročník: Zákonitosti a práce s daty

6. ročník: Desetinná čísla 


Závěrečný kruh. ….Doplní Michal….

Eliška

30. září 2021 


1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Rozhýbání, procvičení stavby slova: hra s kartami: kořen, předpona, příponová část.

2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk:

4. ročník: Stavba slova: KOŘEN, PŘEDPONA, PŘÍPONOVÁ ČÁST

5. ročník: Věta jednoduchá a souvětí, přísudek a podmět.

6. ročník: Opakování.  

Eliška

3. BLOK: Michal & Eliška:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Závěrečný kruh sdílení:

Navrhli jsme dětem, abychom společně pokaždé na konci našeho dne udělali kruh se zpětnou vazbou
na společný den ve škole. Děti souhlasily a každý se vyjádřil k tomu co se mu líbilo a co mu naopak
nesedí. Všechny děti byly spokojené, nebyl vznesen žádný problém, který by se měl řešit.

Michal

23. září 2021

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Improvizace sám, ve skupině a ve dvojicích. Vedení a následování.
2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk: Uzavření tématu čtyř živlů ze stmelovacího výletu do Ekocentra Veronica, čtení z knihy Ivana Klímy, Oheň . Lepili jsme si do deníků všechny pracovní listy z výletu, včetně společně kresleného deníku. Ke každému dni jsme pak zapsali kroniku a nalepili kreslený deník a kroniku na velkou čtvrtku. 
3. BLOK: Michal & Eliška místo Míši Višně :  MATEMATIKA PLÁN 21/22 a dokončování kroniky z výletu.

Eliška

16. září 2021

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Hodně běhu, posilování, protahování, práce s těžištěm v prostoru, správné držení těla, reakce na hudbu. Spolupráce skupiny a každý sám za sebe, hry mravenec a škatulata. Zklidnění v kruhu. Společná svačina.
2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk: Společně v kruhu jsme zopakovali z čeho se skládá věta. Pak každý sám v pracovním sešitě opakoval určování podstatných jmen a sloves, to samé jsme následně udělali i ve slohovkách z minulého týdne. Nakonec jsme s každým zvlášť opravili pravopis i sloh. Je skvělé, že dětí je ve skupině méně, máme na každého čas! Po obědě jsme Mie Wilson zazpívali k jejím prvním kulatým narozeninám! Dostala kulatého melouna a granátové jablko se svíčkou!
3. BLOK: Michal & Míša Višňa:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

9. září 2021

9:00 1. BLOK: Eliška a Míša Formanová za Michala: Pohybovka s češtinou. Na začátku pohybovky si hrajeme s reakcemi na hudbu. Hodně chodíme v prostoru, běháme, lezeme po čtyřech, protahujeme se, posilujeme apod. Vše jsme dnes nejdříve hodně rozhýbali, po té se dostali do klidu, pomalejší chůze v prostoru po slepu. Dostali jsme se až ke skupinové improvizaci, následování či vedení skupiny, vnímáme jeden druhého, všechny…Následovaly různé stmelovací hry, od škatulat, kde myslíme jen každý sám na sebe, po mravence, kde musí všichni spolupracovat. Na konci pohybovky samozřejmě tradiční pastelky. 10:25 společné sdílení u svačiny v kruhu v jurtě.

11:00 2. BLOK: Eliška a Míša Formanová za Michala: Český jazyk  v lese, dnes slohová práce popis prázdnin. Čtvrťáci s Míšou měli za úkol nakreslit tři obrázky Kde jsem byl, s kým jsem byl, co jsem tam dělal? A ke každému napsat alespoň tři věty. S páťáky a šesťáky jsme si nejdříve přečetli pár příkladů popisu osoby, věci a prostředí. Po té měli za úkol napsat dvacet vět o svých prázdninách. Psalo se jak o život, příště si společně počteme a opravíme gramatiku.12:30 oběd.

13:30 3. BLOK: Michal & Míša Višňa: Matematika 

Napsat komentář