ČTVRTEK pohybovka, ČJ a MA

MATEMATIKA PLÁN 21/22

CENA ZA UČEBNICE ČJ a MA

14. září 2021

Rano parlament celé školy.

Zápis z matiky : 4. Ročník – geometrie, tvary a jejich poznávání, indické násobení. 5. ročník – písemné a indické násobení vícemístných čísel. 6. Ročník – zlomky, desetinná čísla.

Zápis ze závěrečného kruhu nasi skupiny – vsichni v poho, jen Mia a Martin řešili otevřeně znovu vtipkovani o tom, kdo koho miluje atd… Kdo kdy to komu provedl za poslední roky atd. Shodli jsme se nazávěr, že to dělat již nikdo nikomu nebudeme.

Michal

7. září 2021 
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou. Kořen, předpona a příponová část pokračování, předložky. 


2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk

4. ročník: Předložky a předpony.

5. ročník: Podmět a přísudek, věta jednoduchá a souvětí. Shoda přísudku s podmětem.

6. ročník: Podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná a látková.


Oslava 9. narozenin Rozárky Tomsové, písnička na přání Titanic a výborné muffiny od maminky Evy:). 

3. BLOK: Michal & Eliška:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

4. ročník: Násobení pod sebou a indické násobení

5. ročník: Zákonitosti a práce s daty

6. ročník: Desetinná čísla 


Závěrečný kruh. ….Doplní Michal….

Eliška

30. září 2021 
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Rozhýbání, procvičení stavby slova: hra s kartami: kořen, předpona, příponová část.

2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk:

4. ročník: Stavba slova: KOŘEN, PŘEDPONA, PŘÍPONOVÁ ČÁST

5. ročník: Věta jednoduchá a souvětí, přísudek a podmět.

6. ročník: Opakování.  

Eliška

3. BLOK: Michal & Eliška:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

Závěrečný kruh sdílení:

Navrhli jsme dětem, abychom společně pokaždé na konci našeho dne udělali kruh se zpětnou vazbou
na společný den ve škole. Děti souhlasily a každý se vyjádřil k tomu co se mu líbilo a co mu naopak
nesedí. Všechny děti byly spokojené, nebyl vznesen žádný problém, který by se měl řešit.

Michal

23. září 2021

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Improvizace sám, ve skupině a ve dvojicích. Vedení a následování.
2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk: Uzavření tématu čtyř živlů ze stmelovacího výletu do Ekocentra Veronica, čtení z knihy Ivana Klímy, Oheň . Lepili jsme si do deníků všechny pracovní listy z výletu, včetně společně kresleného deníku. Ke každému dni jsme pak zapsali kroniku a nalepili kreslený deník a kroniku na velkou čtvrtku. 
3. BLOK: Michal & Eliška místo Míši Višně :  MATEMATIKA PLÁN 21/22 a dokončování kroniky z výletu.

Eliška

16. září 2021

1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Hodně běhu, posilování, protahování, práce s těžištěm v prostoru, správné držení těla, reakce na hudbu. Spolupráce skupiny a každý sám za sebe, hry mravenec a škatulata. Zklidnění v kruhu. Společná svačina.
2. BLOK: Eliška a Michal: Český jazyk: Společně v kruhu jsme zopakovali z čeho se skládá věta. Pak každý sám v pracovním sešitě opakoval určování podstatných jmen a sloves, to samé jsme následně udělali i ve slohovkách z minulého týdne. Nakonec jsme s každým zvlášť opravili pravopis i sloh. Je skvělé, že dětí je ve skupině méně, máme na každého čas! Po obědě jsme Mie Wilson zazpívali k jejím prvním kulatým narozeninám! Dostala kulatého melouna a granátové jablko se svíčkou!
3. BLOK: Michal & Míša Višňa:  MATEMATIKA PLÁN 21/22

9. září 2021

9:00 1. BLOK: Eliška a Míša Formanová za Michala: Pohybovka s češtinou. Na začátku pohybovky si hrajeme s reakcemi na hudbu. Hodně chodíme v prostoru, běháme, lezeme po čtyřech, protahujeme se, posilujeme apod. Vše jsme dnes nejdříve hodně rozhýbali, po té se dostali do klidu, pomalejší chůze v prostoru po slepu. Dostali jsme se až ke skupinové improvizaci, následování či vedení skupiny, vnímáme jeden druhého, všechny…Následovaly různé stmelovací hry, od škatulat, kde myslíme jen každý sám na sebe, po mravence, kde musí všichni spolupracovat. Na konci pohybovky samozřejmě tradiční pastelky. 10:25 společné sdílení u svačiny v kruhu v jurtě.

11:00 2. BLOK: Eliška a Míša Formanová za Michala: Český jazyk  v lese, dnes slohová práce popis prázdnin. Čtvrťáci s Míšou měli za úkol nakreslit tři obrázky Kde jsem byl, s kým jsem byl, co jsem tam dělal? A ke každému napsat alespoň tři věty. S páťáky a šesťáky jsme si nejdříve přečetli pár příkladů popisu osoby, věci a prostředí. Po té měli za úkol napsat dvacet vět o svých prázdninách. Psalo se jak o život, příště si společně počteme a opravíme gramatiku.12:30 oběd.

13:30 3. BLOK: Michal & Míša Višňa: Matematika 

Napsat komentář