ÚTERÝ ČJ a MAT 2020 / 2021

29.6.

.ZDE – MATEMATIKA – ZADÁNÍ OD MÍŠI VIŠNI
V dokumentu je plán, kde máte rozepsané, co který týden budou děti dělat, to je Plán 20-21.pdf. Pokud je ještě daný týden něco navíc k vytištění, bude přidán ještě odkaz s číslem týdne a danými materiály. Tyto materiály tiskneme dětem ve škole (pokud dítě chybí, můžete si je vytisknout doma).
Dále, pokud nějakému cvičení z pracovních sešitů nerozumíte, Míša Višňa navrhuje, abyste je zakroužkovali a ona ho vysvětlí dětem při matematice v úterý nebo ve čtvrtek.

29.6. 2021

1. BLOK: POHYBOVKA
Improvizace a opravdu taneční, nejen pohybová, hurá… Trvala asi 30 minut bez přestávky, střídavě s otevřenýma a zavřenýma očima. Děti pracovaly velmi citlivě, s radostí, s vnitřním nasazením. Krásně jsme zúročili celoroční práci v pohybovce.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Dočetli jsme poslední kapitolu knihy Osada Havranů a zpracovali si pracovní listy.

3. BLOK: MATEMATIKA
26. týden

22.6. 2021

1. BLOK: POHYBOVKA
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Četba Osada Havranů
Zapsali jsme si vodácké zážitky do deníku, nalepili jsme si mapu trasy našeho 13 km výletu po řece Sázavě a kopii našeho společného deníku.
1. ročník: Psaní a čtení malých písmen.
2. ročník: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
3. ročník: příslovce
3. BLOK: MATEMATIKA / MĚŘENÍ A VÁŽENÍ 

Přespávačka a úterý 1.6. 2021 po přespávačce:)

Odbila 16. hodina a přespávačka s palačinkovou party mohla začít. Sešlo se krásných 16 školáků. Šimon se projevil jako pozorný a trpělivý hostitel. S tátou Adamem stáli u plotny opravdu dlouho a překlopili nespočet palačinek, Adam dokonce zajel doplnit zdroje, neb mazání a sýr co se dával k velkému hitu- palačinkám se špenátem -došel. Díky mamince Zdendy, Zoe a Zuzanky Janě za těsto a jejich tátovi Pavlovi za trpělivé mazání dle přání… Děti během chvilky vybrousily systém přísunu palačinek – s tou, co dostaly, si rovnou stouply na konec fronty.
O přestávkách jsme si došli na dříví, připravili oheň, rozložili spaní v jurtě a pár odvážlivců i ležení u rokle a užívali si společného času každý po svém. Když už se do nás víc palačinek nevešlo, byl nejvyšší čas zapálit oheň a kochat se Michalovou kytarou a darem improvizace. Děti byly nadšené. Později, už za tmy, jsme s Eliškou předčítaly z knihy Osada Havranů, možná i proto se původně pětičlenná parta přespávačů v lese smrskla na 3, v brzké noci ubyli další dva, a tak zůstal jen Jenda chráněn hlubokým spánkem. I ten si ale nakonec vybral jít spát k ostatním. Užili jsme si to. Díky za vaše děti.
Monika

Budíček byl již v 5:30…naštěstí se nám podařilo ležet o trochu déle. Příjemná snídaně na verandě z dobrot od rodičů. Děti si hrály u ohniště, v lese a fotbal na hřišti. Vládla příjemná atmosféra. V klidu jsme si vše uklidili, aby mohla být pohybovka v jurtě. Přivítali jsme mezi námi holčičku Elzu z Řevnic, která k nám bude chodit od září, nejspíš posílí partu druháků. Hned krásně zapadla, děti jí se vším moc ochotně pomáhaly.
Zůstalo nám tu pár větších dětí z expedice Noe, Mia W., Tigra a Beri. A ti všichni byli nápomocní s úklidem a celou organizací dne.
1. BLOK: POHYBOVKA
Hry se jmény, slabikování s pohybem. Vedení a následování impulzů kamaráda. 
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Četba knihy Osada Havranů
1. ročník: Psaní malých písmen.
2. ročník: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova procvičování.
3. ročník:  Nalepili jsme si karty vyjmenovaných slov po Z.  Zvládli jsme číslovky.
4. ročník: Pracovní list Pravěká obydlí –  slovesa a vlastní jména, překreslování slepé mapy a vyhledávání míst dle textu, kreslení.
3. BLOK: MATEMATIKA  22. týden
První ročník – sčítání, odčítání.
Druhý ročník – párátka, obraz z párátek.
Třetí ročník – kvádr, krychle.
Čtvrtý ročník – žáci sobě, str. 106 – slovní úlohy.

Eliška a Michal

25.5. 2021

1. BLOK: POHYBOVKA v jurtě s violoncellem.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Četba knihy Osada Havranů
1. ročník: ď, ť, ň / di, ti, ni
2. ročník: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova procvičování. Hra korálková s vlastní kontrolou, procvičování v pracovním sešitě.
3. ročník:  Nalepili jsme si karty vyjmenovaných slov po V. Probrali jsme osobní a ukazovací zájmena.
3. BLOK: MATEMATIKA 21. týden

18.5. 2021

Mám pocit, že dnešním dnem jsme zase krásně dosedli. Byl to den pohodový a pěkně nám plynul.
1. BLOK: POHYBOVKA venku na trávě za doprovodu kytary. Zase jsme se hodně věnovali protitahům a velkým pohybovým kontrastům. Nakonec důležitá hra na pastelky a ořezávátko.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Četba knihy Osada Havranů.
1. ročník: Q, X, W
2. ročník:. Nalepili jsme si do skicáků obrázky měkkých souhlásek, na které jsme přes online úplně zapomněli!  Procvičovali jsme si ve skicáku psaní souhlásek uprostřed a na konci slova. 
3. ročník:  Přídavná jména pokračování, procvičování v  pracovním listu Umění v pravěku. Kreslení uhlem, inspirace textem z prac. listu.
3. BLOK: MATEMATIKA 

11.5.2021

Ranní svačinka ve stínu lesa. Pohybovka v jurtě. Hodně práce s protitahy a uvolněním. Vytleskávání slov, slabiky.
O přestávce někdo v lese, někdo na fotbale:). Kruh se svačinkou a povídání o tom, jak a kdy se kdo narodil.
Četba první kapitoly O
18.5. 2021sada Havranů. Od lovců a sběračů se posouváme k zemědělcům.
1. ročník F, jako fotbal. Všichni dostali písanku 2, trénujeme krasopis, malá písmena
2. ročník psaní souhlásek uprostřed a na konci slova, lepíme, píšeme kreslíme do skicáků
3. ročník přídavná jména

4.5. 2021 zpátky v zázemí

Jeník má dnes narozeniny, tak jsme mu zazpívali. A protože někdy s ním se narodila i psice Emilka, tak i ona dostala od dětí narozeninovou píseň.
Ranní pohybovka tentokrát už v jurtě. Většina dětí se do jurty opravdu těšila, tak si odhlasovaly pohybovku uvnitř. Kromě obvyklého rozběhání a protahování, jsme si hráli na děti/ lidi v pravěku. Říkali jsme si, jak se asi choval pravěký člověk sám a v tlupě, jak se dorozumívali, jak a co se asi děti v pravěku učily? Michal nám zahrál krásnou pravěkou atmosféru a děti improvizovaly. O všem jsme si pak pořádně popovídali.
Při češtině jsme si nalepili všechny pracovní listy spojené s bojovkami do skicáků.
Prvňáci pak pracovali na písmenku G, druháci a třeťáci dostali pracovní list o dětech v pravěku.

Eliška

V matematice se první řádně změřily, kolik kdo za ty dva měsíce vyrostl. Zapsaly si do tabulek. Pak už se otevřely učebnice a počítalo až se, z hlaviček kouřilo. Míša Višna mezi asistencí tří skupinek prošla učebnice dětí, aby zjistila kdo se kam dostal a dětem označila červeným puntíkem ta cvičení, které doporučuje ještě doma dokončit. Na ty není třeba pomůcek ani speciálních znalostí. Prosíme snažně, aby děti učebnice zase v úterý donesly. Díky Míša

27.4.2021 Bojovka Lovci mamutů 2

Eliška Lucka Millerová / Míša F.
Dvě skupiny dětí a průvodkyně a dvě psice. Při ranním kruhu jsme si připomněli příběh z minulé bojovky. Pak se rozdělili do skupin a vyrazili po fáborkách!
Tentokrát jsme kromě čtení příběhu na každém stanovišti našli ještě slabiku, tedy část slova, kterou jsme si měli zapsat a postupně z nich skládat slova do tajenky.
U 10. stanoviště jsem se setkaly na svačině a vyměnily se průvodkyně lucka a Míša F. Dál s námi pokračovala Míša F.
Bojovka končila na Strážném vrchu, 507m. Na místě jsme si rozdělali oheň, dali oběd a zpracovali pracovní listy.

Během oběda jsme si zamávali s expediční skupinkou, která byla na protilehlém vrchu Babka.

20.4. 2021 tak zase online

2. ročník
Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova, nácvik tvarů slov.
Práce na doma: pracovní sešit druhý díl, strana 5

dětem, které nemají pracovní sešit doma, jsem stránku poslala emailem

3. ročník
Slovní druhy, podstatná jména.
Práce na doma: str 49

, dětem, které nemají pracovní sešit doma, jsem stránku poslala emailem

 

Úterý 13.4.2021 konečně naživo!

Tak dnes jsme se sešli. 13 dětí, Eliška, já a dvě psí slečny. Ještě na terase jsme oslavili Amonkovi 8. narozeniny. Jeho maminka Silva připravila obrovskou hostinu, tak jsme se posílili na naší výpravu za češtinářskou „bojovou“ hrou. V teepee jsme si přečetli jednu kapitolu z Lovců mamutů a pak už vyrazili na start. Po cestě jsem se domluvili jak se rozdělíme na dvě skupiny. Chvilinku to vypadalo, že se Žofka R. přidá do klučičí party, ale pak se rozhodla pro holčičí. Nejstarší děti z obou skupin (Marcel a Julča) si střihly a vyhrála 3:0 Julča a holky měly přednost. Eliška připravila pracovní listy ke knize, která nás doprovázela od září a pak dostala nápad to pojmout opravdu „lesně“ a měli jsme moc fajnový program na celý den. Všechna stanoviště i ceduličky vydržely noční déšť (neb jsme je instalovaly den předtím). Kluci stopaři byli trošinku frustrovaní, že jsou holky vepředu, tak hned z kraje se jim podařilo holky předběhnout a ulevilo se všem. Četli jsme příběh na pokračování, sledovali číslování i správnou trasu. Dorazili jsme na cílové místo a kluci se rozeběhli a hráli si jako vždycky. Několikrát mne zavolali, aby mi ukázali něco „fantastického“ a holky furt nikde. Pak Jenda něco zaslechl a kluci se schovali tak dobře, že přicházející parta holčiček s Eliškou našly jen mne a psici Emilku. Po šťastné shledáním jsme si rozdělali oheň za zpěvu ohňové písně- malá suchá polínka jsme si nesli až ze zázemí a pak nás čekal moc dobrý oběd. Poté se děti rozeběhly si hrát. Pak už byl čas na ty pracovní listy a soustředěnou práci. Měly jsme s Eli radost jak se do toho děti s chutí pustily. Listy si nalepí do svého sešitu v jurtě. Nakonec ještě sladká tečka – makové a borůvkové koláče od pani Peckové a šup dolů z kopce zpátky. Byl to krásný den, i když i padaly kroupy. Děti vypadaly šťastně a spokojeně. Má to smysl! Míša

Bojovka Lovci mamutů
Ráno jsme se všichni sešli na verandě a společně popřáli Amonovi k 8. narozeninám. Jeho maminka nám dokonce přinesla napečené zdravé dobroty, tak jsme si i pochutnali! Pak jsme se přesunuli do teepee, abychom se pozdravili, viděli se a poslechli si, jak se kdo měl a má.
Rozhodla jsem se, že se pověnujeme části knihy Lovců mamutů, která nebyla namluvená v audio knize. Tj. díl čtvrtý VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH. Na úvod jsme si přečetli kapitolu na Zlatém potoce, abychom se nažhavili na příběh z následující kapitoly Vyhaslé ohniště, který jsem použila pro bojovku.
Z teepee jsme se přesunuli k nedalekému posedu, kde jsme s Míšou Formanovou v pondělí nainstalovaly první stanoviště bojovky. Tam se děti rozdělily na dvě skupiny, na holky (plus Eliška) a kluky ( plus Míša).
Nejstarší z každé skupiny, tj. Julča a Marcel, si dali kámen, nůžky, papír, aby se rozhodlo, která ze skupin vyrazí na bojovku jako první. Vyhrály holky, a tak naše skupina vyrazila po stopách příběhu Lasičky, Hada a ohně jako první. Na každém stanovišti jsme se střídaly ve čtení, ovšem rychlonozí kluci nám byli stále v patách a to nás trochu znervózňovalo. Nicméně dohodnuto bylo, že není problém, když některá skupina bude rychlejší, klidně může předběhnout tu pomalejší… A tak se klukům podařilo nás v první třetině bojovky předběhnout a musím říct, že se nám s holkami docela ulevilo!!!
Když jsme se dostaly až ke 13. stanovišti v Orlím hnízdě, kluci s Míšou už tam dávno byli a už měli prozkoumanou celou kamenitou stráň a prohlédnutou galerii ilustrací Zdeňka Buriana nainstalovanou v Orlím hnízdě a pročtenou legendu ke knize Lovci mamutů….
Kluci se nám schovali a vybafli na nás zpoza kamenů a tím nás parádně přivítali!
Společně jsme si zazpívali při rozdělávání ohně, abychom ho podpořili a dobře nám hořel. U oběda jsme si povídali o příběhu z bojovky a řešili, jakým způsobem lidé ve starší době kamenné měli rozdílný život oproti nám. Po obědě se děti rozutekly a hrály si. Pak nastal čas pracovních listů. Děti se radily, vzpomínaly na příběh, vyhledávaly si informace v legendě umístěné okolo nás v Orlím hnízdě. Pracovaly s radostí. Pak ještě měly čas si chvilku pohrát. Těsně před odchodem na vlak Míša vytáhla z batohu sladkou tečku bojovky, výborné koláče od Pecků. Pak už následovala cesta zpět k zázemí lesem. Je to stále z kopce, tak nám cesta ubíhala jako nic. Do zázemí jsme došli v 15:10, stihli jsme se v klidu rozloučit. Myslím, že to byl velmi podařený den!
Eliška

6.4. 2021 online výuka

1.ročník: Ř jako řetěz – obě stránky v učebnici

2. ročník
Začali jsme čtením komiksu Žofky Reichové. Povídali jsme si o Velikonocích, a pak procvičovali psaní i /y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Práce na doma: procvičovat dál psaní i / y. Udělat komiks o Velikonocích, kdo ještě neudělal.

3. ročník
Začali jsme čtením komiksu Tondy Čaje. Povídali jsme si o Velikonocích a opakovali vyjmenovaná slova po B, L, M, více jsme nestihli.
Práce na doma: dodělat všechny zadané karty, procvičovat vyjmenovaná slova. Udělat komiks o Velikonocích, kdo ještě neudělal.

30.3. 2021 online výuka

2. a 3. ročník
Práce na doma přes Velikonoce: složit krátkou básničku o Velikonocích u Vás doma. Nebo komiks na stejné téma a udělat pár obrázků. Třeťáci nechť použijí v textu nějaká vyjmenovaná slova. Prosím poslat do úložiště.

23.3. 2021 online

1.ročník: Ch jako chobotnice – doplnit v učebnici i písance

2.ročník: Psaní i/ y po měkkých a tvrdých souhláskách
Po krátké rozcvičce jsme si povídali o jaru, o tom, co kdo sází a co kdo viděl jarního v přírodě. Po té jsme procvičovali v interaktivní učebnici psaní i / y po měkkých a tvrdých souhláskách.
Práce na doma: pracovní sešit str. 48 a 50 (49 jen, pokud děti chtějí).
Úkol: napište několik vět a nakreslete, co se Vám děje jarního. Sázíte? Co jste jarního potkali v přírodě? apod. Splněný úkol prosím vložte do úložiště splněných úkolů.

3. ročník: Vyjmenovaná slova po Z
Ukázali jsme si zpracované karty vyjmenovaných slov po V. Prosím vložte mi je do úložiště splněných úkolů. Zatím jsou tam jen dva od Tondy, za což děkuji.
Práce v interaktivní učebnici, společné procvičování.
Práce na doma: pracovní sešit str.47 a 48
Nové karty k vypracování, prosím vložte do úložiště splněných úkolů:
brzy / Julča M.
jazyk / Mia R.
nazývat se / Rozárka T.
Ruzyně / Zdenda

16.3. 2021 online

1.ročník: S, jako silnice – doplnit v učebnici i písance
2.ročník: Psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách
Práce na doma: procvičování v pracovním sešitě str.44, 45, 46. Nemusí všechny, ať si vyberou, co je bude bavit.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po V – vydra výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý-.
Práce na doma: pracovní sešit str. 46 a zpracování karet A5:
vydra – Beri
výr – Zdenda
vyžle – Anička
povyk – Tonda
výheň – Rozárka T.
slova s předponou vy-, vý- – Julča
Zpracované karty prosím vložte do úložiště splněných úkolů.

Vypracovaný a zaslaný úkol od Žofky R. z 2.3.
Vypracovaný a zaslaný úkol od Tangy z 2/3

2.3.2021 online výuka

1. ročník:  H, jako hrad
Práce na doma: doplnit strany 38 a 39 v učebnici a v písance stránky s h

2. ročník
Po krátké rozcvičce jsme si zazpívali samohlásky dlouhé a krátké, tvrdé souhlásky a nakonec měkké souhlásky. S psíkem jezevčíkem jsme v pracovním sešitě procvičili měkké slabiky a se slonem Dumbo pak i tvrdé slabiky ( můžete udělat i doma přímo do pracovního sešitu str. 41, cv. 5 a 6 ).
Práce na doma:
1) ze strany 43 úplně dole. Vyberte si povolání a splňte úkol, ten pak můžete vložit do úložiště nebo, jak holky navrhovaly, poslat dopisem na adresu školy Sochorova E98, Řevnice, 25230.
Žofka Reichová si vybrala přírodovědce – vyhledá v encyklopedii nebo na internetu zajímavosti o slonech.
Tanga si vybrala spisovatele – vymyslí několik slov, která se rýmují se slovem slon.
Žofka Šrubařová si vybrala malíře – namaluje slona se slůnětem.
2) procvičujte na stranách 41, 43, 47

3. ročník
Vyjmenovaná slova po V – vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat – procvičování v interaktivní učebnici.
Práce na doma:
celá strana 45 nebo / a jiná procvičování výše zmíněných vyjmenovaných slov a zpracování karet na čtvrtku A5 na výšku:
vy / Beri
vysoký / Zdenda
výt / Róza T.
výskat / Beri
zvykat / Mia W.
žvýkat / Tonda
Tyto karty prosím vyfoťte a vložte do úložiště splněných úkolů / fotogalerie.

23.2. 2021

1. BLOK: POHYBOVKA
Pohybové hry na členění hlásek. Hodně improvizace na uvolnění těla a zbystření smyslů.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, poslední kapitola Vynález ohně.
1. ročník: D, jako deštník
2. ročník: Psaní i po měkkých souhláskách, vypracovali jsme další karty zvířat, tentokrát s měkkými slabikami ve jméně.
3. ročník: Vyjmenovaná slova opakování B, L, M, P, S.

3. BLOK: MATEMATIKA 8. týden

16.2. 2021

Prosím všechny děti ze 3. ročníku, aby přinesly 115 Kč na nový skicák na ČJ. (přesnou částku v obálce nadepsané jménem).
1. BLOK: POHYBOVKA
Hry na členění hlásek.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Hlad
1. ročník: M, jako metr
2. ročník: Žofka Reichová byla dnes za druháky sama, tak jsme spolu jen opakovaly. Psaní i po měkkých souhláskách, necháme na příště.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po S
3. BLOK: 7.týden

9.2.2021

1. BLOK: POHYBOVKA na sněhu. Sáňkování a řádění!
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Medvědi
1. ročník: Z, jako zajíc
2. ročník: Psaní y po tvrdých souhláskách, nalepili jsme si do skicáků karty nakreslených zvířat.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po S
3. BLOK: MATEMATIKA 6.týden

2.2.2021

1. BLOK: POHYBOVKA
Procvičování dělení hlásek.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Vyzvědači
1. ročník: C, jako citron
2. ročník: Psaní i/y po tvrdých souhláskách, pro lepší zapamatování jsme si nakreslili na karty A5 zvířata v jejichž názvu jsou tvrdé slabiky.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po B, L, M, P opakování, nalepili jsme si zpracované karty do skicáků.
3. BLOK: MATEMATIKA 5.týden

26.1. 2021

Eliška, Michal, Míša F.

1. BLOK: POHYBOVKA
Kreslení – psaní celým tělem v prostoru, tedy pohyb a tanec v prostoru. Téma členění hlásek na samohlásky krátké a dlouhé a souhlásky měkké, tvrdé a obojetné.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Divocí koně
1. ročník: N, jako noha, skládání abecedy velkých a malých písmen.
2. ročník: Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách úvod. Říkanka na měkké a tvrdé souhlásky, členění souhlásek.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P, pokračování. Práce v pracovním sešitě, Julča a Rozárka napsaly a nakreslily karty vyjmenovaných slov klopýtat a třpytit se.

3. BLOK: Místo matematiky Hodnotové vzdělávání, Cyril Mooney, POTŘEBUJEME JEDEN DRUHÉHO
Škola ZeMě 2021, jak se zde cítím, co to znamená být dobrý kamarád. Povídali jsme si o vlastnostech, jaké člověk může mít. Děti zahrály několik scének, jak o dobrém, tak o špatném kamarádství.

19.1.2021
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa
1. BLOK: POHYBOVKA
Opakování členění hlásek při pohybových hrách. Ztvárňujeme písmena v pohybu za doprovodu kytary.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Na mamuta a Za ohněm.
1. ročník: V, jako volavka. Čtení a psaní, kreslíme na záda písmena, slova a hádáme, co kdo napsal. Viz. galerie.
2. ročník: opakování – slovo, slabika, hláska, písmeno. Opakujeme vše, co jsme se dosud naučili pomocí korálkové hry. Pracujeme v pracovním sešitě.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P, pokračování v pracovním sešitě, vytváříme nové karty.
3. BLOK: MATEMATIKA 3.týden

12.1. 2021
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa
1. BLOK: POHYBOVKA
Tentokrát za doprovodu violoncella! Bylo to nádherné, můžete nahlédnout do galerie. Uvidíte, jak děti tvořily písmena.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Chlapec a mamut a Libenská tlupa.
1. ročník: R, jako rytíř
2. ročník: Slabikotvorné souhlásky R, L
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P.
3. BLOK: Matematika 2. týden

5. ledna 2021

„Na matematiku potřebujeme, aby každý prvňáček měl svůj ,, Dětský park““. Najdete ho v pracovním sešitě č. 1, na str. 22.
Ať si ho prosím děti vystřihnou a přinesou v úterý do školy.
Nebo ho najdete v úložišti matematiky výše, můžete ho dětem vytisknout. Stačí formát A4.
Kdo by mohl vytisknout 1x formát A3 na tabuli pro všechny, budeme za něj rádi.
Děkujeme!

Ráno děti vpořádku dorazily v počtu 11 ti kousků. Jen co přišly, tak se postupně přidávaly ke hře pastelky k Rebece a k Jeníkovi. Když bylo 9:20 a Dorazily už i děti od vlaku,dali jsme si v kruhu svačinu a popovídali si o vánocích.

1. BLOK: POHYBOVKA
Spousta legrace, posilování a protahování, proplétání a míjení se, za doprovodu Michalovy kytary.., paráda.
Zpíváme samohlásky, opakujeme členění souhlásek.
Hra pastelky, která nebrala konce.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola V Moravské bráně a Dále – za sluncem.

1. ročník: Č, jako čert
2. ročník: Psaní AU, OU
3. ročník: Vyjmenovaná slova po B, L, M opakování. Nalepili jsme si karty vyjm. slov po M do skicáků.

3. BLOK: MATEMATIKA 1. týden

Úterý 22.12. 2020
Ráno v zázemí je krásné. Pan Platil nás usměvavě vítá při zatápění v jurtách. Zapálím svíčku v aromalampičce, nakapu olejíček a čekám na děti. Dnes se mnou čekaly i fenky Ponyia a Emilka.
Naše dnešní skupinka byla malinká.
Jeník, Žofka R., Rozárka T., Klárka, já a dvě fenky. Když jsme se všichni ráno sešli, pršelo, a tak jsem přehodnotila původní plán jít do Orlího hnízda a začali jsme tedy v jurtě. Přizvali jsme J. S. Bacha a dali si pohybovku s lehkým nádechem češtiny. Po té svačinku na kožešinách u kamen. Pak jsme vyrazili do lesa. Naše putování ovšem moc dlouho netrvalo, děti našly u srubu prostorné roury vhodné na klouzání a už jsme tam zůstali. Děti chodily po kládách, hrály na opaky a vesele řádily.
Cesta zpět roklí a výborný oběd od Hynka.
Odpoledne jsem dětem přečetla vánoční příběh o Marii, Josefovi a o Ježíškovi. Po té měly za úkol poskládat tento příběh z přeházených obrázků, což se jim dařilo výborně. Spupracovaly a radily se.
Přišla řada na výrobu skořápkových svíček, lodiček. Na kamnech se nám během příběhu rozpustil vosk, jurta krásně voněla a mu jsme si každý udělal lodičky pro všechny členy našich rodin.
Nakonec jsme při poslechu vánočních koled vystříhali pár průsvitek na okna.
Po vydatnem úklidu jurty, jsme si na konci dne na verandě pustili v lavorku jednu zkušební lodičku. Předškoláci nás zase pohostili výbornou vánočkou, kterou dnes upekli.
Den nám utekl v příjemné sváteční atmosféře.
Krásné svátky všem!
Eliška

Úterý 15.12. 2020
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa
V zázemí se sešlo 6 dětí. Při čekání na zbytek party pěkně společně řádily v jurtě. Když dorazily děti z vlaku, nejdříve si umyly ruce na verandě a potom následovala společná svačina v kruhu u kamen. Sdílení, jak se kdo máme.

1. BLOK: POHYBOVKA
Proplétání mezi překážkami, pastelky, protahování a posilování, reakce na hudbu, rozdělení hlásek.
Během přestávky hrála většina dětí fotbal s Michalem. Jiné si vytáhly Ypsilonii, stolní hru.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Po přestávce kruh: jak se máme, co řešíme. Ráďa se ptal na kruh, který proběhl během středy. Děti mu vše za naší pomoci vysvětlily.
Za poslechu audioknihy svačíme a pijeme, odpočíváme. Lovci mamutů pokračování, kapitola Veliký boj a Mamutík náčelníkem.

1. ročník: K, jako kominík
2. ročník: Krátké a dlouhé samohlásky, psaní U,Ú,Ů. DOplňovačky, stříhání, lepení. Hra s kartičkami, kde slyším U,Ú,Ů?
3. ročník: Vyjmenovaná slova po M, pokračování v pracovním sešitě. Zpracovali jsme nové karty vyjm.slov.

3. BLOK: Matematika
51. týden

Úterý 8.12. 2020
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa

Chodím až před 11. a vždy najdu školáky, jak si hrají venku, většina s Michalem řádí na louce. Partička Žofka R., Jenda, Kašpárek něco kutají za maringotkou. My s Eliškou po pohybovce, kdy potřebují celý volný prostor, připravíme stoly tak, aby si děti komfortně sedly, vyvětráme. A pak, tentokrát Ráďa, svolá děti gongem do jurty. Přižene se houf zablácených dětí, kteří ze sebe strhávají vrstvy – na rohožce je opravdu chumel. A za pár minutek už sedí všichni spořádaně v kruhu na kožešinkách se svačinkou a nápojem a zaposlouchají se do příběhu Lovci mamutů.
Po krátkém sdílení se rozdělíme na skupinky a pustíme se do soustředěné práce v jazyce českém. Letos je k mému údivu většina prvňáků hodně pokročilých. Znají písmenka, dokáží přečíst krátké věty. A tak trénujeme psaní a hrajeme hry se slovíčky. Pracují pilně ve svých sešitech. Někteří v týmech – pomáhají si a je to radost. Eliška se věnuje druhákům a třeťákům, kteří pracují zvlášť u svých stolů a také se radí a pracují v klidu. Eliška má výborně připravený koncept a zdá se že to děti opravdu baví.
V tu chvíli, kdy už začínají být děti nesoustředěné nebo unavené, je vždy čas k obědu a mají celkem hodinu čas se vyběhat. Vaří nám většinou Katka Videnová a je to vždy velká dobrota! Minule byla kulajda s čerstvým koprem a k tomu Foccacia. Mrzí mě, že občas děti ani neochutnají a oběd bojkotují. Mají prostě vydatné svačinky a opravdový hlad neznají.
Když se v půl druhé objeví na louce Míša Víšňa, tak se děti opět slétnou a jde se počítat, měřit, hlavně přemýšlet, kombinovat i rýsovat.
Míša má pod patronátem hlavně prvňáčky a zasvěcuje je do tajů čísel. Zadá práci i těm starším, kterým já asistuji. Máme k dispozici mnoho pomůcek, které používáme. Baví mne, jak děti spolupracují a hledají různá řešení a spolu se viditelně posouvají.
Času ale není nikdy nadbytek. Ve tři musíme definitivně ukončit výuku a uklidit jurtu, najít všechny své části oblečení a vymotat se ven z jurty. Před odchodem na nádraží stihneme krátké kolečko, kde děti posdílí, co je bavilo, co míň. Velkou zálibu nacházejí v ranní pohybovce.

Hodně nám všem pomáhá, když děti mají své pomůcky – vybavený penál a pracovní sešity. Jinak nám to bere čas, kdy běháme do maringotky, kopírujeme materiály a hledáme správné potřeby pro psaní. Učíme děti se o své věci starat se a mít je v pořádku.
Míša Formanová

1.BLOK: POHYBOVKA
Procvičování slabik s pohybem. Pohybová práce ve skupině s respektem k ostatním, proplétám se, prolézám, chodím, běhám a u toho sleduji, kde jsem já, kde ostatní.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Kopčem se vrací
1.ročník: B, jako BÁBA
2.ročník: SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, krátké a dlouhé samohlásky
3.ročník: Vyjmenovaná slova po M/ MY, MÝT, MYSLET, MÝLIT SE

3.BLOK: Matematika
50. týden
MATEMATIKA/PLÁN

Úterý 1.12.2020
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa

1.BLOK: POHYBOVKA
Procvičování členění hlásek.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Prodán a Mamuti

1.ročník: J, jako jojo
2.ročník: SLOVO, SLABIKA, krátké a dlouhé samohlásky
3.ročník:  opakování vyjmenovaných slov po B a L / hry a doplňovačky. Nalepili jsme si zpracované karty vyjmenovaných slov do skicáků.

3.BLOK: Matematika 
49. týden
Děti prvního a druhého ročníku dostaly druhý díl pracovních sešitů, nemusí si už do školy nosit první díl.

Úterý 24.11.2020
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa

Prosíme, ať si děti donesou všechny učebnice a pracovní sešity, co v úterý používáme, tj. Český jazyk a matematika, pokud jste ztratili, je třeba, abyste je dětem dokoupili.

1.BLOK: POHYBOVKA
Pořádně jsme se rozhýbali. Běh, stronzo, reakce na hudbu. Vodím a následuji, proplétám se- sleduji, proplétáme se poslepu, sám a spolu.
Zpíváme samohlásky, členíme souhlásky, opakujeme vyjmenovaná slova po B.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Nepřátelská tlupa a Kopčem v zajetí.

1.ročník: P, jako pila
2.ročník: Oproti původnímu plánu, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO, jsme dělali pořádek slov ve větě. Nejdříve v interaktivní učebnici, pak v pracovním sešitě a nakonec lepení do skicáku ČJ.
3.ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L, prohlédli jsme si zpracované karty vyjm.slov po B a po L. Vylosovali jsme si další. Procvičovali jsme
VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO, LÝKO, LYŽE, PELYNĚK, PLYŠ.

3.BLOK: Matematika
48. týden
https://drive.google.com/folderview?id=1qbQoHvR0zxF7rYbyz1wY8j-LsGfaEPt9

Úterý 17.11 2020

1. ročník: souhláska T – strana 10 a 11 . Děkuji 5 dychtivým prvňáčkům – kteří se připojili i ve sváteční den. Prosím i ostatní Žofku, Šimona, Amona a Eliota, aby dokončili tyto dvě strany. Spočítat písmenka T v úvodní básničce….. Všichni ostatní prosím ať si vyberou slova s T z nabídky a pět jich napíšou. Také trénovat písmenko T v písance. Příští týden již naživo! Nezapomeňte si donést učebnici a písanku. A vrhneme se na další souhlásky.  Těším se

2. ročník: SLOVA PROTIKLADNÁ A SOUZNAČNÁ
práce na doma: str. 21 a 22, str. 23 a 24 ( vyberte si cvičení, která Vás budou těšit)

3. ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L / SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE, POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT
Práce na doma:
vylosované karty: SLYŠET – Zdenda, MLÝN – Mia, BLÝSKAT SE – Rozárka T., POLYKAT – Tonda, pro ostatní třeťáky nám zůstalo: PLYNOUT a PLÝTVAT
Zadání je, jako nadpis dané vyjmenované slovo, obrázek, jedna věta, kde se vyskytuje dané vyjmenované slovo a jedna věta se slovem příbuzným, pokud to jde. Vše psát čitelně a kreslit výrazně, abychom si karty mohli vyvěsit v jurtě a používat je při různých hrách. Prosím dodržujeme velká a malá písmena, začátek a konec věty…apod.

procvičování v pracovním sešitě: str. 35

NETOPÝŘÍ SEŠIT PDF pro toho, koho nadchli netopýři v jeskyních na stmelovacím pobytu:).

Úterý 10.11. 2020

1.ročník: DLOUHÉ SAMOHLÁSKY  – Společná práce v učebnici strana 9 a online doplňovačky: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-pismena-do-slov-velka-1/10802  a

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/

Práce na doma: Dokončit stranu 9.  procvičit všechny samohlásky v písankách a jakýmkoliv způsobem ztvárnit alespoň na formát A4 písmenko O a U. (Může to být pastelkami, modelínou, barvou, listy, šiškami…. fantazii se meze nekladou. Příště se ještě vrátíme k Vašim oblíbeným knížkám.

2.ročník: SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ a SOUŘADNÁ
Společná práce v interaktivní učebnici.
Práce na doma: pracovní sešit str.19 a 20.

3.ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav
Společná práce v interaktivní učebnici. Online křížovka.
Práce na doma: pracovní sešit str. 33 a 34. Vypracovat 1-3 karty, formát A5 na výšku. KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV. Zadání je, jako nadpis dané vyjmenované slovo, obrázek, jedna věta, kde se vyskytuje dané vyjmenované slovo a jedna věta se slovem příbuzným, pokud to jde. Vše psát čitelně a kreslit výrazně, abychom si karty mohli vyvěsit v jurtě a používat je při různých hrách. Prosím dodržujeme velká a malá písmena, začátek a konec věty…apod.

Tip na práci na doma Český jazyk

Procvičování čtení a psaní:
výukové aplikace pro Comenia-script:
http://comeniascriptapp.cz/?l=cs#v

Zábavné procvičování nejen ČJ
https://www.vcelka.cz/

http://www.novaskolabrno.cz/p/vyjmenovana-slova-hrou-pracovni-sesit/

Zdravím Eliška Salay Kašparová

Úterý 3.11. 2020.

On-line Děkuji čtyřem statečným prvňáčkům Žofince, Zoe, Šimonovi a Ráďovi za připojení a soustředěnou práci na naší improvizované hodině ČJ. Vše jste měli připravené, tak to byla radost spolupracovat. Zvládli jsme spolu téměř celou stranu 8 v Učebnici s písničkou. Děti mají samy doplnit poslední dvě slova a také samostatně trénovat v písance dlouhé i krátké samohlásky. Rodiče prosím o kontrolu. Omlouvám se že plánovaný poslech nedopadl dobře. Zkusím to napravit.

2.ročník společné procvičování v Iuč téma: SLOVO, SLOVNÍ VÝZNAM
Práce na doma: prac. sešit str.18

3.ročník: společné procvičování v iuč téma: vyjmenovaná slova po B /
Práce na doma: str.32 procvičování a část 33 bydlet, obyvatel, byt, příbytek nábytek dobytek.

a poslech audioknihy Lovci mamutů, kapitola Sobi

Tip na práci na doma matematika

Milí učitelé a rodiče,
i když je tato situace pro nás všechny nepříjemná a osobní kontakt pro děti nenahraditelný, jsme všichni o něco lépe připraveni než na jaře. Naštvání na neustále se měnící nařízení je na místě, ale dětem tím nepomůžeme. Na jaře se osvědčilo zpřístupnění příruček učitele rodičům. Proto jsme uvolnili příručky pro 1. stupeň prof. Hejného a kol. H-mat, o.p.s. – stačí nascanovat QR kód v učebnicích a otevře se příslušná stránka nebo se k příručce lze doklikat přes adresu www.h-mat.cz/ucebnice. Velice jste oceňovali náš blog blog typových úlohs popisem typových úloh („prostředí“) vyskutujících se v učebnicích prof. Hejného.
S přáním zdraví a pevných nervů!

Tým elektronické podpory H-edu

Úterý 20.10. 2020

Ahoj kamarádi,
dnes jsme v Řevnicích zvládli: cestou z nádraží nabrat můj těžký batoh, dva psy a Jeníka, najít soustu bedel, v zázemí pak hodně pohybové improvizace na hudbu J. S. Bacha. V 10 hodin nás čekalo zoom setkání s pražskou partou pěti a s Gábinou Holečkovou. Po divokých peripetiích s připojením z našem zázemí, jsme na chvilku zahlédli celou pražskou partu, Šímu s mámou a Noema s mámou. Naše radost však netrvala dlouho. Několikrát nám vypadlo internetové připojení, až jsme to nakonec vzdali…. Takže další část příběhu Lovci mamutů slyšela jen naše Řevnická partička. Kdo má Lovce mamutů doma jako audio knihu, může si poslechnout kapitoly PROLOG, LEV JESKYNNÍ a NA DNĚ PROPASTI. Kdo má doma vázanou knihu, jde zhruba o kapitoly: V ZIMĚ, LEV a V JÍCNU MACOHY.
Během poslechu jsme se nasvačili. Pak se děti v rámci přestávky vydaly do lesa na sběr bedel. A já celou přestávku kopírovala pracovní listy, protože hodně dětí nemělo pracovní sešity na češtinu.

1.ročník: písmeno U, dodělali jsme v písankách Y, O, U. Někdo stihl i dlouhé samohlásky na následující straně.

2.ročník: str. 17, Co je slovo?

3.ročník: pokračování s procvičováním vyjmenovaných slov po B, str.30 a 31…být a jeho slova příbuzná
Pak následoval výborný oběd od Terezy a Hynka. Po něm děti vlítly ještě do lesa na bedly a už zase byl čas jít domů.
Eliška

Pražská skupinka se sešla u nás doma (Gábi H.). Nejdřív jsme koukli na písanky na Y, O, U (Rebekka si ještě kousek dodělá doma). Říkali jsme si různá slova, která tyto písmenka obsahují.

Zkoušeli jsme si číst české říkanky malým tiskacím písmem, každý vždy 1 řádku, docela to všem šlo.

Propojení přes  ZOOM s řevnickou partou se nám nepovedlo, Eliška nám stále vypadávala, tak jsme se nasvačili, napili, nakreslili obrázek…

A Tigra připravila hru s číslicemi, schovala po bytě čísla na papírkách do asi 54 a děti je hledaly a učily se je správně přečíst. To všechny moc bavilo, pustili jsme se tedy do další hry s papírkami. Po pořadě si každý vytáhl papírek se slovem, ve kterém  chybělo písmeno, pokud nevěděl, jaké písmeno schází, mohl někoho požádat o pomoc a ten mu písmeno napověděl tak, že ho vytvořil svým tělem. Pak dotyčný doplnil spravné písmeno a musel ostatním předvést, jaké slovo má na papírku a oni hádali.

Těžké bylo předvést slovo Německo. Jediná záchrana byla Rebekka, která nám řekla pár slov německy a my si řekli, kde se mluví německy : ) Byla to velká zábava, ve které chtěli všichni furt pokračovat, ale museli jsme si již dát oběd než přijdou rodiče. Stejne před jejich příchodem jsme ještě stihli pár papírků 🙂

úterý 6.10. 2020
1.BLOK: Pohybovka, Eliška
Hodně improvizace, protahování, posilování. Hra s kartami na slova příbuzná. Karty kořen slova, předpona a přípona. Tři party dětí skládají slova. Sledujeme kolik slov se dá vytvořit z jednoho kořene slova.
2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Míša F., pokračování v poslechu audio knihy ze stmelovacího výletu Lovci mamutů, kapitola Boj s medvědem.
1.ročník: I jako indián, děti dostaly nové záznamové knihu na Češtinu, kterou si nadepsaly a pomalovaly první stránkou výjevy z knihy Lovce mamutů
2.ročník: druhy vět
3.ročník: slova příbuzná, kořen slova

3.BLOK: Matematika, Míša F. a Míša Višňa,
1.ročník: čtyřka
Všichni měření výšky a rozpětí, porovnávání a počítání rozdílů.

První a druhá třída výroba počítadel z korálků. 1.třída 4×5 korálků a 2.třída 10×10 korálků. Třeťáci pracovaly ve svých sešitech – násobilka a kombinatorika.

úterý 29.9. 2020
Eliška, Michal , Míša F. a Míša Višňa

1. a 2. BLOK: Ukázková hodina podle metody Cyril Mooney s Míšou Stoilovou pro obě školní skupiny.
Téma: Stále mám co dělat. Kniha 3, kapitola 8.

3.BLOK: Matematika, Míša F. a Míša Višňa,
1.ročník: trojka

Úterý 15.září 2020
Z nádraží jsme vyrazili rovnou do lesa, úvozem na staré místo, přímo nad srub. Pohybovka v lesním terénu. Okruhy: hlásky, samohlásky, písmena, slabiky, slova a věty. Zatím stále používáme k práci naše jména, dnes jsme přidali vše, co vidíme když se podíváme do nebe, do stran, na zem… Psali jsme velikánská písmena nosem všude okolo sebe… Našli jsme také písmena, která máme v několika jménech společná a tím jsme se rozdělili do několika skupin. Každá skupina pak ze svých těl ztvárňovala písmena. Na konci pohybovky jsme zopakovali pravidla, která máme v lese. Nejdůležitější: Vždy vidím a slyším průvodce. Po celou dobu nás na svačince a při povídání o pravidlech a při lesních hrách doprovázelo koťátko. Už jste někdy zkoušeli opakovat s dětmi pravidla, když máte v kruhu malé koťátko? Toto koťátko patří nové nájemnici našeho starého školního srubu. Vydalo se sice s námi na cestu po vrstevnici do zázemí, ale pak se naštěstí vrátilo zpět ke srubu.
V zázemí jsme skočili rovnou do jurty na češtinu.
Míša a naši nejmladší zpracovali písmeno E jako elektrika, Eliška a druháci si skládali slova z přeházených písmen, slabik a nakonec skládali věty. Třeťáci opakovali dě, tě ně, bě, pě, vě, mě a druhy souhlásek, pracovali s kamínkovou hrou i v pracovním sešitě. Zkuste je prosím motivovat, ať píší malými písmeny, stane se jim to časem samozřejmostí.

Úterý 8.9. 2020
Vlak dnes jel parádně. Bylo nás 12 dětí, Míša Formanová za Michala a Eliška. Z nádraží jsme všichni vyrazili do parku, dali si svačinu a shlédli představení tančící veverky.

Pohybovka proběhla v parku.
Jména
Slabiky
První a poslední písmeno.
Pohybová hra na písmena ve jméně.
Samohlásky krátké a dlouhé. Zpíváme krátce a dlouze, skáčeme samohláskového panáka ve dvojicích. Řešili jsme rozdíl mezi písmenem a hláskou.

Cesta lesem, v zázemí chvilku volna a čeština v jurtě.
Podle úrovně jsme se rozdělili do skupin.
První ročník s Míšou F.
Písmeno A jako anděl. Doplňovačky v pracovním sešitě Písmena s písničkou, čtení, hledání, kde je ve slově A, Á.

Druhý ročník s Eliškou
Abeceda nevázané písmo opakování. Založili jsme úterní deník na čj.

Třetí ročník s Eliškou
Abeceda nevázané písmo, délky samohlásek opakování.

Eliška

úterý 1.9. 2020
Eliška, Michal , Míša F. a Míša Višňa
První den školy! Na nádraží jsme si udělali seznamovací kolečko. Seznámení se všemi, kteří budou v úterý chodit, a také s úterním programem. Po té jsme se vydali do zázemí přes město, zvědomili jsme si pravidlo, jak chodíme přes město. První a poslední jde dospělák, mezi nimi děti ve dvojicích a trojicích, respektujeme v prostoru kolemjdoucí, rozhlížíme se při každém přecházení, jdeme jako skupina.
V zázemí jsme si umyli ruce z vlaku a hurá do velké jurty na pohybovku.

1.BLOK: Pohybovka, Eliška a Michal
Pohybové hry za doprovodu kytary. Hudba hraje / běh, hudba se zastaví/ stronzo, podle počtu tlesků buď běh nebo lezeme po čtyřech. Nečekané střídaní. Protahování a posilování. V kruhu hra se jmény. s míčem i bez. Tleskáme slabiky, hledáme první a poslední hlásku, hledáme společné hlásky apod. Hra pastelky.

Přestávka na velkou svačinu a pohrání si. Marcel ukázal Amonovi a Eliotovi zóny v zázemí, kam si mohou jít hrát bez ptaní, a na které zóny se mají ptát.

2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Míša F.
Všechny děti si podepsaly svůj šanon a pokreslily si ho. Došlo i na rozdávání pracovních sešitů a stihli jsme i nějaká cvičení. 1.ročník začal s písmenkem A. 2.ročník vyplnil tajenku a tvořil větu. 3.ročník si zopakoval co je věta, slovo, slabika a hláska/ písmeno.
Velká přestávka na oběd a pohrání si.

3.BLOK: Matematika, Míša F. a Míša Višňa
Každý třeťák pomáhal s měřením a se zápisem několika mladším dětem. Měřily a zapisovaly rozpětí a výšku. Po té starší děti hrály matematické hry. Prvnímu ročníku Míša Višňa vyprávěla pohádku o jedničce, kterou si po té děti napsaly a zpracovaly pracovní list. Pak se také přidaly k matematickým hrám.

Na závěr úklid jurty a společné kolečko, kde každý mohl říct, jak se mu dnes dařilo. Většina dětí byla spokojená, někdo nechtěl říct nic. Za mě paráda, těším se na společný rok!
Eliška

Napsat komentář