ÚTERÝ ČJ a MAT 2020 / 2021

ZDE – MATEMATIKA – ZADÁNÍ OD MÍŠI VIŠNI

Úterý 24.11.2020
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa

Prosíme, ať si děti donesou všechny učebnice a pracovní sešity, co v úterý používáme, tj Český jazyk a matematika, pokud jste ztratili, je třeba, abyste je dětem dokoupili.

1.BLOK: POHYBOVKA
Pořádně jsme se rozhýbali. Běh, stronzo, reakce na hudbu. Vodím a následuji, proplétám se- sleduji, proplétáme se poslepu, sám a spolu.
Zpíváme samohlásky, členíme souhlásky, opakujeme vyjmenovaná slova po B.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Nepřátelská tlupa a Kopčem v zajetí.

1.ročník: P, jako pila
2.ročník: Oproti původnímu plánu, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO, jsme dělali pořádek slov ve větě. Nejdříve v interaktivní učebnici, pak v pracovním sešitě a nakonec lepení do skicáku ČJ.
3.ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L, prohlédli jsme si zpracované karty vyjm.slov po B a po L. Vylosovali jsme si další. Procvičovali jsme
VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO, LÝKO, LYŽE, PELYNĚK, PLYŠ.

3.BLOK: Matematika
48. týden
https://drive.google.com/folderview?id=1qbQoHvR0zxF7rYbyz1wY8j-LsGfaEPt9

Úterý 17.11 2020

1. ročník: souhláska T – strana 10 a 11 . Děkuji 5 dychtivým prvňáčkům – kteří se připojili i ve sváteční den. Prosím i ostatní Žofku, Šimona, Amona a Eliota, aby dokončili tyto dvě strany. Spočítat písmenka T v úvodní básničce….. Všichni ostatní prosím ať si vyberou slova s T z nabídky a pět jich napíšou. Také trénovat písmenko T v písance. Příští týden již naživo! Nezapomeňte si donést učebnici a písanku. A vrhneme se na další souhlásky.  Těším se

2. ročník: SLOVA PROTIKLADNÁ A SOUZNAČNÁ
práce na doma: str. 21 a 22, str. 23 a 24 ( vyberte si cvičení, která Vás budou těšit)

3. ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L / SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE, POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT
Práce na doma:
vylosované karty: SLYŠET – Zdenda, MLÝN – Mia, BLÝSKAT SE – Rozárka T., POLYKAT – Tonda, pro ostatní třeťáky nám zůstalo: PLYNOUT a PLÝTVAT
Zadání je, jako nadpis dané vyjmenované slovo, obrázek, jedna věta, kde se vyskytuje dané vyjmenované slovo a jedna věta se slovem příbuzným, pokud to jde. Vše psát čitelně a kreslit výrazně, abychom si karty mohli vyvěsit v jurtě a používat je při různých hrách. Prosím dodržujeme velká a malá písmena, začátek a konec věty…apod.

procvičování v pracovním sešitě: str. 35

NETOPÝŘÍ SEŠIT PDF pro toho, koho nadchli netopýři v jeskyních na stmelovacím pobytu:).

Úterý 10.11. 2020

1.ročník: DLOUHÉ SAMOHLÁSKY  – Společná práce v učebnici strana 9 a online doplňovačky: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-pismena-do-slov-velka-1/10802  a

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/

Práce na doma: Dokončit stranu 9.  procvičit všechny samohlásky v písankách a jakýmkoliv způsobem ztvárnit alespoň na formát A4 písmenko O a U. (Může to být pastelkami, modelínou, barvou, listy, šiškami…. fantazii se meze nekladou. Příště se ještě vrátíme k Vašim oblíbeným knížkám.

2.ročník: SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ a SOUŘADNÁ
Společná práce v interaktivní učebnici.
Práce na doma: pracovní sešit str.19 a 20.

3.ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav
Společná práce v interaktivní učebnici. Online křížovka.
Práce na doma: pracovní sešit str. 33 a 34. Vypracovat 1-3 karty, formát A5 na výšku. KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV. Zadání je, jako nadpis dané vyjmenované slovo, obrázek, jedna věta, kde se vyskytuje dané vyjmenované slovo a jedna věta se slovem příbuzným, pokud to jde. Vše psát čitelně a kreslit výrazně, abychom si karty mohli vyvěsit v jurtě a používat je při různých hrách. Prosím dodržujeme velká a malá písmena, začátek a konec věty…apod.

Tip na práci na doma Český jazyk

Procvičování čtení a psaní:
výukové aplikace pro Comenia-script:
http://comeniascriptapp.cz/?l=cs#v

Zábavné procvičování nejen ČJ
https://www.vcelka.cz/

http://www.novaskolabrno.cz/p/vyjmenovana-slova-hrou-pracovni-sesit/

Zdravím Eliška Salay Kašparová

 

Úterý 3.11. 2020.

On-line Děkuji čtyřem statečným prvňáčkům Žofince, Zoe, Šimonovi a Ráďovi za připojení a soustředěnou práci na naší improvizované hodině ČJ. Vše jste měli připravené, tak to byla radost spolupracovat. Zvládli jsme spolu téměř celou stranu 8 v Učebnici s písničkou. Děti mají samy doplnit poslední dvě slova a také samostatně trénovat v písance dlouhé i krátké samohlásky. Rodiče prosím o kontrolu. Omlouvám se že plánovaný poslech nedopadl dobře. Zkusím to napravit.

2.ročník společné procvičování v Iuč téma: SLOVO, SLOVNÍ VÝZNAM
Práce na doma: prac. sešit str.18

3.ročník: společné procvičování v iuč téma: vyjmenovaná slova po B /
Práce na doma: str.32 procvičování a část 33 bydlet, obyvatel, byt, příbytek nábytek dobytek.

a poslech audioknihy Lovci mamutů, kapitola Sobi

Tip na práci na doma matematika

Milí učitelé a rodiče,
i když je tato situace pro nás všechny nepříjemná a osobní kontakt pro děti nenahraditelný, jsme všichni o něco lépe připraveni než na jaře. Naštvání na neustále se měnící nařízení je na místě, ale dětem tím nepomůžeme. Na jaře se osvědčilo zpřístupnění příruček učitele rodičům. Proto jsme uvolnili příručky pro 1. stupeň prof. Hejného a kol. H-mat, o.p.s. – stačí nascanovat QR kód v učebnicích a otevře se příslušná stránka nebo se k příručce lze doklikat přes adresu www.h-mat.cz/ucebnice. Velice jste oceňovali náš blog blog typových úlohs popisem typových úloh („prostředí“) vyskutujících se v učebnicích prof. Hejného.
S přáním zdraví a pevných nervů!

Tým elektronické podpory H-edu

Úterý 20.10. 2020

Ahoj kamarádi,
dnes jsme v Řevnicích zvládli: cestou z nádraží nabrat můj těžký batoh, dva psy a Jeníka, najít soustu bedel, v zázemí pak hodně pohybové improvizace na hudbu J. S. Bacha. V 10 hodin nás čekalo zoom setkání s pražskou partou pěti a s Gábinou Holečkovou. Po divokých peripetiích s připojením z našem zázemí, jsme na chvilku zahlédli celou pražskou partu, Šímu s mámou a Noema s mámou. Naše radost však netrvala dlouho. Několikrát nám vypadlo internetové připojení, až jsme to nakonec vzdali…. Takže další část příběhu Lovci mamutů slyšela jen naše Řevnická partička. Kdo má Lovce mamutů doma jako audio knihu, může si poslechnout kapitoly PROLOG, LEV JESKYNNÍ a NA DNĚ PROPASTI. Kdo má doma vázanou knihu, jde zhruba o kapitoly: V ZIMĚ, LEV a V JÍCNU MACOHY.
Během poslechu jsme se nasvačili. Pak se děti v rámci přestávky vydaly do lesa na sběr bedel. A já celou přestávku kopírovala pracovní listy, protože hodně dětí nemělo pracovní sešity na češtinu.

1.ročník: písmeno U, dodělali jsme v písankách Y, O, U. Někdo stihl i dlouhé samohlásky na následující straně.

2.ročník: str. 17, Co je slovo?

3.ročník: pokračování s procvičováním vyjmenovaných slov po B, str.30 a 31…být a jeho slova příbuzná
Pak následoval výborný oběd od Terezy a Hynka. Po něm děti vlítly ještě do lesa na bedly a už zase byl čas jít domů.
Eliška

Pražská skupinka se sešla u nás doma (Gábi H.). Nejdřív jsme koukli na písanky na Y, O, U (Rebekka si ještě kousek dodělá doma). Říkali jsme si různá slova, která tyto písmenka obsahují.

Zkoušeli jsme si číst české říkanky malým tiskacím písmem, každý vždy 1 řádku, docela to všem šlo.

Propojení přes  ZOOM s řevnickou partou se nám nepovedlo, Eliška nám stále vypadávala, tak jsme se nasvačili, napili, nakreslili obrázek…

A Tigra připravila hru s číslicemi, schovala po bytě čísla na papírkách do asi 54 a děti je hledaly a učily se je správně přečíst. To všechny moc bavilo, pustili jsme se tedy do další hry s papírkami. Po pořadě si každý vytáhl papírek se slovem, ve kterém  chybělo písmeno, pokud nevěděl, jaké písmeno schází, mohl někoho požádat o pomoc a ten mu písmeno napověděl tak, že ho vytvořil svým tělem. Pak dotyčný doplnil spravné písmeno a musel ostatním předvést, jaké slovo má na papírku a oni hádali.

Těžké bylo předvést slovo Německo. Jediná záchrana byla Rebekka, která nám řekla pár slov německy a my si řekli, kde se mluví německy : ) Byla to velká zábava, ve které chtěli všichni furt pokračovat, ale museli jsme si již dát oběd než přijdou rodiče. Stejne před jejich příchodem jsme ještě stihli pár papírků 🙂

úterý 6.10. 2020
1.BLOK: Pohybovka, Eliška
Hodně improvizace, protahování, posilování. Hra s kartami na slova příbuzná. Karty kořen slova, předpona a přípona. Tři party dětí skládají slova. Sledujeme kolik slov se dá vytvořit z jednoho kořene slova.
2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Míša F., pokračování v poslechu audio knihy ze stmelovacího výletu Lovci mamutů, kapitola Boj s medvědem.
1.ročník: I jako indián, děti dostaly nové záznamové knihu na Češtinu, kterou si nadepsaly a pomalovaly první stránkou výjevy z knihy Lovce mamutů
2.ročník: druhy vět
3.ročník: slova příbuzná, kořen slova

3.BLOK: Matematika, Míša F. a Míša Višňa,
1.ročník: čtyřka
Všichni měření výšky a rozpětí, porovnávání a počítání rozdílů.

První a druhá třída výroba počítadel z korálků. 1.třída 4×5 korálků a 2.třída 10×10 korálků. Třeťáci pracovaly ve svých sešitech – násobilka a kombinatorika.

úterý 29.9. 2020
Eliška, Michal , Míša F. a Míša Višňa

1. a 2. BLOK: Ukázková hodina podle metody Cyril Mooney s Míšou Stoilovou pro obě školní skupiny.
Téma: Stále mám co dělat. Kniha 3, kapitola 8.

3.BLOK: Matematika, Míša F. a Míša Višňa,
1.ročník: trojka

Úterý 15.září 2020
Z nádraží jsme vyrazili rovnou do lesa, úvozem na staré místo, přímo nad srub. Pohybovka v lesním terénu. Okruhy: hlásky, samohlásky, písmena, slabiky, slova a věty. Zatím stále používáme k práci naše jména, dnes jsme přidali vše, co vidíme když se podíváme do nebe, do stran, na zem… Psali jsme velikánská písmena nosem všude okolo sebe… Našli jsme také písmena, která máme v několika jménech společná a tím jsme se rozdělili do několika skupin. Každá skupina pak ze svých těl ztvárňovala písmena. Na konci pohybovky jsme zopakovali pravidla, která máme v lese. Nejdůležitější: Vždy vidím a slyším průvodce. Po celou dobu nás na svačince a při povídání o pravidlech a při lesních hrách doprovázelo koťátko. Už jste někdy zkoušeli opakovat s dětmi pravidla, když máte v kruhu malé koťátko? Toto koťátko patří nové nájemnici našeho starého školního srubu. Vydalo se sice s námi na cestu po vrstevnici do zázemí, ale pak se naštěstí vrátilo zpět ke srubu.
V zázemí jsme skočili rovnou do jurty na češtinu.
Míša a naši nejmladší zpracovali písmeno E jako elektrika, Eliška a druháci si skládali slova z přeházených písmen, slabik a nakonec skládali věty. Třeťáci opakovali dě, tě ně, bě, pě, vě, mě a druhy souhlásek, pracovali s kamínkovou hrou i v pracovním sešitě. Zkuste je prosím motivovat, ať píší malými písmeny, stane se jim to časem samozřejmostí.

Úterý 8.9. 2020
Vlak dnes jel parádně. Bylo nás 12 dětí, Míša Formanová za Michala a Eliška. Z nádraží jsme všichni vyrazili do parku, dali si svačinu a shlédli představení tančící veverky.

Pohybovka proběhla v parku.
Jména
Slabiky
První a poslední písmeno.
Pohybová hra na písmena ve jméně.
Samohlásky krátké a dlouhé. Zpíváme krátce a dlouze, skáčeme samohláskového panáka ve dvojicích. Řešili jsme rozdíl mezi písmenem a hláskou.

Cesta lesem, v zázemí chvilku volna a čeština v jurtě.
Podle úrovně jsme se rozdělili do skupin.
První ročník s Míšou F.
Písmeno A jako anděl. Doplňovačky v pracovním sešitě Písmena s písničkou, čtení, hledání, kde je ve slově A, Á.

Druhý ročník s Eliškou
Abeceda nevázané písmo opakování. Založili jsme úterní deník na čj.

Třetí ročník s Eliškou
Abeceda nevázané písmo, délky samohlásek opakování.

Eliška

úterý 1.9. 2020
Eliška, Michal , Míša F. a Míša Višňa
První den školy! Na nádraží jsme si udělali seznamovací kolečko. Seznámení se všemi, kteří budou v úterý chodit, a také s úterním programem. Po té jsme se vydali do zázemí přes město, zvědomili jsme si pravidlo, jak chodíme přes město. První a poslední jde dospělák, mezi nimi děti ve dvojicích a trojicích, respektujeme v prostoru kolemjdoucí, rozhlížíme se při každém přecházení, jdeme jako skupina.
V zázemí jsme si umyli ruce z vlaku a hurá do velké jurty na pohybovku.

1.BLOK: Pohybovka, Eliška a Michal
Pohybové hry za doprovodu kytary. Hudba hraje / běh, hudba se zastaví/ stronzo, podle počtu tlesků buď běh nebo lezeme po čtyřech. Nečekané střídaní. Protahování a posilování. V kruhu hra se jmény. s míčem i bez. Tleskáme slabiky, hledáme první a poslední hlásku, hledáme společné hlásky apod. Hra pastelky.

Přestávka na velkou svačinu a pohrání si. Marcel ukázal Amonovi a Eliotovi zóny v zázemí, kam si mohou jít hrát bez ptaní, a na které zóny se mají ptát.

2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Míša F.
Všechny děti si podepsaly svůj šanon a pokreslily si ho. Došlo i na rozdávání pracovních sešitů a stihli jsme i nějaká cvičení. 1.ročník začal s písmenkem A. 2.ročník vyplnil tajenku a tvořil větu. 3.ročník si zopakoval co je věta, slovo, slabika a hláska/ písmeno.
Velká přestávka na oběd a pohrání si.

3.BLOK: Matematika, Míša F. a Míša Višňa
Každý třeťák pomáhal s měřením a se zápisem několika mladším dětem. Měřily a zapisovaly rozpětí a výšku. Po té starší děti hrály matematické hry. Prvnímu ročníku Míša Višňa vyprávěla pohádku o jedničce, kterou si po té děti napsaly a zpracovaly pracovní list. Pak se také přidaly k matematickým hrám.

Na závěr úklid jurty a společné kolečko, kde každý mohl říct, jak se mu dnes dařilo. Většina dětí byla spokojená, někdo nechtěl říct nic. Za mě paráda, těším se na společný rok!
Eliška

Napsat komentář