ČTVRTEK Pohybovka, ČJ a MA 2020/ 2021

24.6. 2021
MATEMATIKA ZADÁNÍ OD MÍŠI VIŠNI
V dokumentu je plán, kde máte rozepsané, co který týden budou děti dělat, to je Plán 20-21.pdf. Pokud je ještě daný týden něco navíc k vytištění, bude přidán ještě odkaz s číslem týdne a danými materiály. Tyto materiály tiskneme dětem ve škole (pokud dítě chybí, můžete si je vytisknout doma).

Dále, pokud nějakému cvičení z pracovních sešitů nerozumíte, Míša Višňa navrhuje, abyste je zakroužkovali a ona ho vysvětlí dětem při matematice v úterý nebo ve čtvrtek.

ČTVRTEK 24.6. 2021 poslední společný čtvrtek školního roku

1. BLOK: POHYBOVKA
Práce s příslovci.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Doposlechli jsme si poslední dvě kapitoly audioverze  knihy Osada Havranů. Zpracovali jsme pracovní listy o knize. Zapsali jsme si vodácké zážitky do deníku. Nalepili si mapu trasy našeho 13 km výletu po řece Sázavě!
3. ročník: příslovce
4. ročník: slovesný způsob
5. ročník: skloňování  číslovek
3.BLOK: MATEMATIKA / MĚŘENÍ A VÁŽENÍ
Eliška Salay Kašparová

3.6. 2021

Eliška, Michal
1. BLOK: POHYBOVKA
Práce se zájmeny.
Četba knihy Osada Havranů.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK:
3. ročník: Nalepili jsme si karty vyjmenovaných slov po z. Naučili jsme se číslovky.
4. ročník: Časování sloves, čas budoucí.
5. ročník: Zájmena skloňování my, vy, oni, on, ona, ono….
3.BLOK: MATEMATIKA opakování
Třetí ročník – kvádr, krychle.
Čtvrtý ročník – žáci sobě, str. 106 – slovní úlohy.
Pátý ročník – opakování – indicke násobení, geometrie, obvody, obsahy, zaokrouhlování.

27.5. 2021

1. BLOK: POHYBOVKA
Venku na trávě s kytarou, hodně improvizace, o které jsme si pak povídali za použití co největšího počtu zájmen:).
Četba knihy Osada Havranů.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK:
3. ročník: Nalepili jsme si karty vyjmenovaných slov po V, dokončili karty po Z. Probrali jsme osobní a ukazovací zájmena.
4. ročník: Časování sloves, přítomný čas
5. ročník: Zájmena a jejich skloňování (já, ty, se). Mám pocit, že jsem celou češtinu kluky spíš budila, než učila „…..
Eliška

3.BLOK: MATEMATIKA 21. týden
Michal

20.5.2021

1. BLOK: POHYBOVKA venku na zelené trávě, hodně běhání a protahování, procvičili jsme podstatná jména, přídavná jména, zájmena a slovesa. Děti pak hrály fotbal. Četba knihy Osada Havranů. Přesunuli jsme se od lovců a sběračů k zemědělcům.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK:
3. ročník: Nalepili jsme si karty vyjmenovaných slov po S. Přídavná jména pokračování, pracovní list Umění v pravěku někdo stihl a někdo si ho vzal domů na dokončení. Prosím, ať ho děti přinesou příští čtvrtek.
4. ročník: Slovesa, opakování osoby a čísla sloves, určování jednoduchých a složených tvarů sloves a tvar určitý a neurčitý.
5. ročník: Zájmena, druhy tázací, vztažná, neurčitá, záporná.
3.BLOK: MATEMATIKA 20. týden

13.5.

Ranní parlament.
Matematika,
3. Ročník – písemné násobení – je třeba umět násobilku zpaměti! . Pomůcka indickým násobením.

Je třeba mít kružítko, za týden s ním budeme pracovat.

5. Ročník – logika, rozvíjení logických vět.

4. Ročník – Geometrie – Rýsování s kružítkem a pravítkem, měření –

——- je třeba mít svoji tužku, svoje kružítko s ostrou tuhou, a svoje pravítko s ryskou. Rýsuje se tužkou s ostrou tuhou. Ne perem! – – – – – – –

Učíme se kolmice, poloměry, přímky, úsečky body, správné popisování velkými a malými písmeny přímek a bodů, správnými fonty. Učíme se také , jak se popisují průsečíky, kružnice, atd.
Úhly.

—–Všechny děti by měly mít blok bez linek na počítání a na rýsování, aby neměly vše jen na papírech.
— většina dětí ho stále nemá, i přes opakované instrukce – – – – ,

takže takto budou mít bez bloku v látce bez zapsaných úloh jen chaos. Míša vloží na web fotky, jak mají vypadat kružítka a vloží materiály na procvičování odčítání a násobení.
Michal.

6.5. 2021

Ranní pohybovka v jurtě i venku na super posekaném fotbalovém hřišti! Hurá! Tělocvik může už oficiálně probíhat venku bez roušek, tak jsme se na to vrhli. Děti o všech přestávkách hrály fotbal jak o život! Až na pár holčiček, co si potřebovaly vybarvovat.
Při pohybovce jsme si zlepšovali fyzickou kondici, bylo tedy hodně posilování a běhání… Na závěr jsme pořádně promrskali slovní druhy.
Dočetli jsme poslední část příběhu k bojovkám.
Při češtině jsme si nalepili do skicáků všechny pracovní listy z předchozích týdnů, kdy jsme byli v terénu. Dokončovali jsme vše, co komu chybělo. Zvládli jsme i začít přídavná jména se 3. ročníkem, přivlastňovací a ukazovací zájmena s 5. ročníkem, a určování osoby a čísla u sloves se 4. ročníkem.
Eliška

3. Ročník – písemné násobení – je třeba umět násobilku zpaměti. Pomůcka indickým násobením.
Pracovní listy může dát Míša na stránky nebo může poslat.
Je třeba mít kružítko, za 14 dní s ním budeme pracovat.

5. Ročník – velká čísla, úlohy na součin velkých čísel. Procvičujte doma násobení velkých čísel.

4. Ročník – Geometrie – Rýsování s kružítkem a pravítkem – je třeba mít svoji tužku, svoje kružítko s ostrou tuhou, a svoje pravítko s ryskou. Rýsuje se tužkou s ostrou tuhou. Ne perem!
Učíme se kolmice, poloměry, přímky, body, správné popisování velkými a malými písmeny přímek a bodů, správnými fonty. Učíme se také , jak se popisují průsečíky, kružnice, atd.
Úhly.

Všechny děti by měly mít blok bez linek na počítání a na rýsování, aby neměly vše jen na papírech. Mají ho ve škole asi jen dvě děti ze všech, takže takto budou mít bez bloku v látce bez zapsaných úloh jen chaos. Míša vloží na web fotky, jak mají vypadat kružítka a vloží materiály na procvičování odčítání a násobení.
Michal

29.4. 2021 Bojovka Lovci mamutů 2

Eliška a Míša F.
Dvě skupiny dětí a dvě průvodkyně a dvě psice.
Tentokrát jsme kromě čtení příběhu na každém stanovišti našli ještě slabiku, tedy část slova, kterou jsme si měli zapamatovat, a na konci bojovky jsme z nich poskládali slova do tajenky.
Bojovka končila na Strážném vrchu, 507m. Na místě jsme si rozdělali oheň, dali oběd a zpracovali pracovní listy.

22.4. zase online

4. ročník
předseda a soudce, práce na doma str.55 a 56

5. ročník
zájmena, druhy zájmen, práce na doma/ osobní zájmena str.52

15.4. 2021

Bojovka Lovci mamutů
Ráno jsme se všichni sešli na verandě a spokojeně jsme se nasvačili. Pak jsme se přesunuli do teepee, abychom se pozdravili, viděli se a poslechli si, jak se kdo měl a má.
Rozhodla jsem se, že se pověnujeme části knihy Lovců mamutů, která nebyla namluvená v audio knize. Tj. Díl čtvrtý VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH. Na úvod jsme si přečetli kapitolu na Zlatém potoce, abychom se nažhavili na příběh z následující kapitoly Vyhaslé ohniště, který jsem použila pro bojovku.
Z teepee jsme se přesunuli k nedalekému posedu, kde jsme s Míšou Formanovou v pondělí nainstalovaly první stanoviště bojovky. Tam se děti rozdělily na dvě skupiny.
Nejstarší z každé skupiny tj. Nathan a Máťa, si dali kámen, nůžky, papír, aby se rozhodlo, která ze skupin vyrazí na bojovku jako první. Moje, Eliščina skupina, vyrazila jako první.
Na každém stanovišti jsme se střídali ve čtení, ovšem rychlonohá Michalova parta nám stále byla v patách a to nás trochu znervózňovalo. Nicméně dohodnuto bylo, že není problém, když některá skupina bude rychlejší, klidně může předběhnout tu pomalejší… A tak se druhé partě podařilo nás v první třetině bojovky předběhnout a musím říct, že se nám docela ulevilo!!!
Ke 13. stanovišti v Orlím hnízdě jsme dorazili téměř současně. Děti společně s Michalem rozdělali oheň. Dali jsme si výborný oběd od Jany a pak měly děti volno. Stihly hrát na schovku a jiné různé své hry.
Pak nastal čas pracovních listů. Děti se radily, vzpomínaly na příběh, vyhledávaly si informace v legendě a galerii umístěné okolo nás v Orlím hnízdě. Pak ještě měly čas si chvilku pohrát. Těsně před odchodem na vlak Michal vytáhl z batohu sladkou tečku bojovky, výborné koláče od Pecků. Pak už následovala cesta zpět k zázemí lesem. Je to stále z kopce, tak nám cesta ubíhala jako nic. Do zázemí jsme došli v 15:10, stihli jsme se v klidu rozloučit. Myslím, že to byl velmi podařený den!
Eliška

8.4. 2021 online výuka

4. ročník
Podstatná jména VZOR STROJ
práce na doma: str. 54

5. ročník
Stupňování přídavných jmen
práce na doma: str. 50 a 51

25.3. 2021 online výuka

4.ročník
Podstatná jména rodu mužského / skloňování vzorů měkkých MUŽ
práce na doma: str.52

5.ročník
Skloňování přídavných jmen měkkých / vzor JARNÍ
práce na doma: str. 48 a 49

18.3. 2021 online výuka

4.ročník
Podstatná jména rodu mužského / skloňování vzorů tvrdých PÁN a HRAD
Klíč ke stažení ZDE
Práce na doma pro 4. i 5. ročník:

Práce na doma pro 4.ročník: pracovní sešit strany 51 a 52

5.ročník
Přídavná jména tvrdá, vzor MLADÝ, MLADÁ, MLADÉ
Práce na doma:
pracovní sešit strany 46 a 47 – ZDE
převeďte 7. pád do množného čísla:

  • 1.pád jednotného čísla / 7. pád čísla jednotného = s kým s čím
  • dřevěný stůl / s dřevěným stolem
  • slepý muž / se slepým mužem
  • šikovný chlapec / s šikovným chlapcem
  • kožené křeslo / s koženým křeslem
  • usměvavá dívka / s usměvavou dívkou
  • bílá košile / s bílou košilí ( vzor ženský růže / růží)
  • nové stavení / s novým stavením

4.3. 2021 online výuka

4.ročník: PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO
Určování životnosti a neživotnosti, řazení ke vzorům.
Práce na doma: pracovní sešit str. 50

5.ročník: PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Co jsou přídavná jména, určování čísla a rodu, druhy přídavných jmen a jejich vzory.
Práce na doma: pracovní sešit str. 44 a 45

25.2. 2021

1. BLOK: POHYBOVKA
Slovní druhy, vyjmenovaná slova v pohybových hrách.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, poslední kapitola Vynález ohně.
3. ročník: Vyjmenovaná slova opakování B, L, M, P, S.
4. ročník: Podstatná jména, rod ženský dokončení.
5. ročník: opakování podstatných jmen

3. BLOK: MATEMATIKA 8. týden
3.Ročník – násobení, sčítání a odčítání, hadi v učebnici Hejného metoda 3 II. Str. 54.
4. Ročník – geometrie vlastníma rukama, str. 69, 5. Ročník – Úhly, str. 72. Prosím, aby všichni z 5. ročníku měli úhloměry a ostatní geometrické pomůcky.

18.2. 2021

Prosím všechny děti z 3. a 4. ročníku, aby přinesly 115 Kč na nový skicák na ČJ. (přesnou částku v obálce nadepsané jménem).

Dostala jsem od Julinky M., Anežky, Tigry, Rozárky M., Beri a Marušky. Děkuji.
Všem, kdo poslal jinou částku jsem vrátila nazpět. Příště prosím o přesnou částku, většinou nemám čas v průběhu školního dne rozdělávat obálky a řešit vracení peněz. Děkuji za pochopení.

1. BLOK: POHYBOVKA
Abychom se sladili a dostali se do svého středu, hodně jsme si zaběhali. Zahráli jsme si hry s kartami vyjmenovaných slov, skládali jsme je, hledali jsme slovní druhy a určovali vše, co se dá.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Hlad.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po S
4. ročník: Podstatná jména, rod ženský
5. ročník: Podstatná jména, 5 podstatných jmen, která mají jiný rod pro jednotné a množné číslo. Děti, oči, uši, hrabata a knížata.
3. BLOK: MATEMATIKA 7.

11.2. 2021

4.2. 20211. BLOK: POHYBOVKA
V rámci pohybovky jsme procvičili rody, životnost a pády podstatných jmen.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola kapitola Vyzvědači
3. ročník: Vyjmenovaná slova po B, L, M, P opakování, nalepili jsme si zpracované karty do skicáků.
4. ročník: Podstatná jména, rod střední, vzory kuře, stavení.
5. ročník: Podstatná jména rodu mužského.
3. BLOK: MATEMATIKA 5. týden

28.1. 2021

1. BLOK: POHYBOVKA
Po krátkém rozpohybování se, jsme vrhli na zkoumání a objevování pocitů, v návaznosti na práci z minulého týdne. Děti do dvojice dostaly situaci, v níž se něco stalo. K ní hledaly kartičky s příslušným pocitem, jaký osoba v dané situaci mohla mít. Tuto situaci a pocit nám pak zahrály. Po té hledaly situace, při které měly ten stejný pocit. To pak nakreslily na barevný papír. Barva papíru korespondovala s daným pocitem. Vše jsme si nalepili na čtvrtku A1.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola kapitola Divocí koně
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P, dokončení.
4. ročník: Podstatná jména, rod střední, vzory město a moře.
5. ročník: Podstatná jména: rod ženský
3. BLOK: MATEMATIKA 4. týden

21.1. 2021

Eliška a Míša Formanová

1. BLOK: POHYBOVKA
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Na mamuta a Za ohněm
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P, pokračování
4. a 5. ročník: Podstatná jména rodu středního
3. BLOK: Hodnotové vzdělávání podle Cyril Mooney/ místo matematiky

Dnes jsem vyjímečně zaskakovala za Michala. Bohužel největší atrakce posledních dvou týdnů už téměř roztál, ale děti ještě jezdí na pekáčích a plechách po ledové šikmé ploše pozemku. Když už dorazily všechny partičky, tak se děti na sluncem zalité terase občerstvily a poklábosily. Pak už Eliška zahájila pohybovku v jurtě. Michala nahradil Bach a děti i my jsme běhaly, cvičily, protahovaly se podle Elišky pokynů. Brzy Eliška do cviků a her zařadila gramatické zákonitosti našeho krásného i nelehkého jazyka. Funguje to! Opravdová škola hrou. A děti to krásně dostávají do celého těla a baví je to. Poté je čas na přestávku, děti vědí že je čas být venku, jurta se větrá a oni pokračují ve svých hrách na slunku. Přestávka uteče jako voda, a už je čas je svolat gongem zpět, do kruhu na kožešinky, se svačinou a termoskou. Děti jedí a soustředěně poslouchají další části příběhu „Lovci mamutů“. Mladší děti v úterý si u toho ještě zvládají kreslit. Tito starší se spíš navzájem pozorují. Dnes je 12 dětí a stoly si rozmístíme do dvou formací. Eliška pracuje s dětmi ze 4. a 5.té třídy, já se třeťáky. Úplné ticho není ani náhodou. Děti spolupracují, radí si, ověřují si s námi své znalosti. Ale je to příjemná a klidná část dne. Škoda, že ne všichni mají své pracovní sešity a psací potřeby. Ale vše se dá řešit. Kdyby nám hospodářka nepřišla říct, že už je oběd, děti by pracovaly dál. Je čas na oběd, výdech. Mají svůj prostor. Většina se ptá zda-li mohu jít do lesa. Krom Michala je omluvena i Míša Višňa a přijde nám, že spíše než matice je třeba se dnes věnovat vztahům a atmosféře mezi dětmi. Opět jsou tu otevřené konflikty mezi kluky a holkami. Děláme improvizovaný poradní kruh, děti si vyříkávají, co potřebují již z předchozích dní. Pak dostanou samostatný úkol, který poté lepíme dohromady na velkou plachtu. Eliška se raduje, že i gramaticky to je k světu.  Nat stihne vytvořit krásný nápis. Děti si dělají test z učebnice hodnotového vzdělávání “ My jsme svět“ sekce – Potřebujeme se navzájem. Test mají všichni bez chybičky, jak si pak mohou ověřit. A pak se děti rozdělí do skupinek a připraví si scénky na téma: Přátelské a nepřátelské chování. Máme už tuze málo času. Ale výsledky jsou úžasné. Máme radost. Děti to bavilo a vystihly tu podstatu opravdu parádně. Děti běží na vlak. A Róza s Miou a Nathanem nám pomáhají dát jurtu do pořádku. Dokonce dovezou i celý vozík dříví. A my s Eli už se těšíme na to, že se aspoň virtuálně uvidíme s jejich rodiči. 

14.1. 2021

Eliška, Michal a Míša Višňa
1. BLOK: POHYBOVKA
Reakce na hudbu, hodně posilování a protahování, pastelky. V rámci hry podstatná jména, rod, číslo a pád.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Chlapec a mamut a Libenská tlupa
3. ročník: Vyjmenovaná slova po P.
4. a  5. ročník: Podstatná jména / rod, životnost, číslo a pád. Vytvořili jsme velkou ceduli s pády podstatných jmen.

3. BLOK: Matematika 2. týden

ČTVRTEK 7.1. 2021
1. BLOK: POHYBOVKA
Užívali jsme si sněhu. Procházka, koulovačka, stavení sněhuláků. V lese jsme si zopakovali vše, co se dá určovat u podstatných jmen.

2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola V Moravské bráně
3. ročník: Vyjmenovaná slova po B, L, M opakování. Nalepíme si karty vyjm. slov po M do skicáků.
4. a 5. ročník: Podstatná jména / rod, životnost, číslo a pád
3. BLOK: Matematika 1. týden

3. Ročník číselná osa – nákres geometrických útvarů ze předu, zhora, indické násobení… str. 28, 29, str 39, 4. Ročník , geometrie, str 48, 49… 5. Ročník , práce s daty, 48,49… 3. Ročník , indické násobení – dělat doma s rodiči! Naučit se tabulku nasobilky nazpaměť. Michal
ČTVRTEK 17.12.2020
Eliška, Míša F. místo Michala a Míša Višňa

1. BLOK: Pohybovka
Reakce na hudbu, tentokrát reprodukovanou. Pustili jsme si J. S. Bacha. Hra na zbystření smyslů. Po té úkol jedním slovem napsat, jak jsme se cítili nebo jaké to pro nás bylo. A tím postupně se dostáváme k rozlišování slovních druhů. Tentokrát přídavná jména a příslovce.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Veliký boj a Mamutík náčelníkem.
3. ročník: Vyjmenovaná slova po M
4. ročník: Slovní druhy, kolíčková hra a opakování, pracovní listy.
5. ročník: Přídavná jména odvozená příponou -SKÝ (-CKÝ)

3.BLOK: Matematika
51.týden

ČTVRTEK 10.12.2020
Eliška, Michal, Míša Višňa

1.BLOK: POHYBOVKA
Slovní druhy.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Kopčem se vrací

3.ročník: Vyjmenovaná slova po M/ MY, MÝT, MYSLET, MÝLIT SE

4.ročník: Slovní druhy, opakování ze 3.ročníku. Děti se domluvily, že si dodělají slovní druhy doma. Tzn.pracvoní sešit do strany 41, včetně.

5.ročník: Psaní -N, -NN a přípony -NÝ, NÍ.

3.BLOK: Matematika
50.týden MATEMATIKA/ PLÁN

ČTVRTEK 3.12.2020
Eliška, Michal

1.BLOK: POHYBOVKA
Místo pohybovky jsme si užívali zasněžených svahů!

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Prodán a Mamuti

3.ročník: opakování vyjmenovaných slov po B a L /hry a doplňovačky. Nalepili jsme si zpracované karty vyjmenovaných slov do skicáků.

4.ročník: Slovní druhy, opakování ze 3.ročníku v interaktivní učebnici a v pracovním sešitě. Zvládli jsme podstatná jména, zájmena a číslovky.

5.ročník: Změny při odvozování slov.

3.BLOK: Matematika
49.týden
https://drive.google.com/folderview?id=1qbQoHvR0zxF7rYbyz1wY8j-LsGfaEPt9
3. Ročník dělení, rozvíjení logiky v úlohách.

4. Ročník celá čísla, orientace na ose – 0 +, sčítání a odčítání, násobení, rozvíjení logiky.

5. Ročník – Tělesa – kvádry a krychle, kostry a nákresy, počítání povrchu a objemu, rozvíjení logického myšlení. ❤️

NETOPÝŘÍ SEŠIT PDF pro toho, koho nadchli netopýři v jeskyních na stmelovacím pobytu:).

ČTVRTEK 26.11.2020
Eliška, Michal, Míša Višňa

1.BLOK: POHYBOVKA
Abychom se zase dali dohromady, probudili v sobě citlivost a upozadili potřebu se předvádět, hráli jsme hry na vedení a následování. Za poslechu hudby, jak s otevřenýma očima, tak se zavřenýma (a to hodně dlouho). Zopakovali jsme si vyjmenovaná slova a slova příbuzná, hlavně po B a po L.

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Nepřátelská Tlupa a Kopčem v zajetí.

3.ročník: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L, VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO, LÝKO, LYŽE, PELYNĚK, PLYŠ.

4.ročník: opakování vyjmenovaných slov v pracovním sešitě a diktát.
5.ročník: Předložky S, Z (SE, ZE) a opakování stavba slova, tvoření slov a psaní předpon a předložek.

3.BLOK: Matematika
48.týden

ČTVRTEK 19.11.2020
Eliška, Michal, Míša Višňa
Jsem moc ráda, že jsme se mohli zase setkat! Děti jsou motivované a pracovité. Moc fajn den!

Děkuji Mie W. a Tondovi za zpracované karty vyjmenovaných slov po B a L.

1.BLOK: Pohybovka
Pořádně jsme se proběhali, protahli a zaposilovali si. Práce s poslechem hudby. Michal nám zase nádherně zahrál na kytaru!

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Sobi.

3.ročník: Michal: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L, prohlédneme si zpracovné karty vyjm.slov po B a po L.
SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE, POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT

4.ročník: Předpony VY-, VÝ- a opakování vyjmenovaných slov

5.ročník: Předpony S-, Z-. Pozor v 5.ročníku toho musíme stihnout hodně. Děti mají i procvičování na doma.
Pracovní sešit: str. 16. cv. 3, str. 17. cv 6, str. 18. cv. 8, str. 19. cv. 12

3.BLOK: MATEMATIKA
3.ročník: Rozdělování, písemné sčítání, agebrogramy, trasa autobusu
4.ročník: dělení jednomístným číslem
5 ročník: část, zlomek, desetinné číslo

Čtvrtek 12.11.2020
Poslech audioknihy nebo četbu jsem odložila až na přímé setkávání, aby všechny děti měly šanci vše dobře slyšet.

4. a 5.ročník dohromady PŘEDPONY OB-, V- a SKUPINY BĚ/BJE, VĚ/ VJE a PĚ
Skupiny hlásek vyslovované bje a vje píšeme většinou bě, vě. Tam, kde se předpona ob- nebo v- setká s kořenem slova začínajícím na -je-, píšeme bje, vje. Skupinu hlásek vyslovovanou pje, píšeme vždy pě.
Vše jsme si vysvětlili za pomoci interaktivních cvičení.

Práce na doma na tento týden:
4. ročník: pracovní sešit str. 26 (dnešní látka) a str. 30 (opakování vyjmenovaných slov po L)
5. ročník: pracovní sešit str. 24 a 25 (dnešní látka) a str. 31 (opakování vyjmenovaných slov)

Čtvrtek 5.11.2020
Poslech audioknihy Lovci mamutů, kapitola Na dně propasti.

3.ročník: společné procvičování v interaktivní učebnici téma: vyjmenovaná slova po B
Práce na celý týden:
str.32 a část str. 33 procvičování bydlet, obyvatel, byt, příbytek nábytek dobytek.
Pokud máte hotovo, můžete procvičovat dále a příště si jen s námi procvičíte v IUč. Nebo můžete zakoupit tento sešit na procvičování http://www.novaskolabrno.cz/p/vyjmenovana-slova-hrou-pracovni-sesit/.

4.a 5.ročník: společné procvičování v interaktivní učebnici: předložka BEZ a předpony ROZ-, BEZ- VZ-
Práce na celý týden:
4.ročník: str. 25,
5.ročník: str. 15.

Obě skupiny mohou samostatně procvičovat vyjmenovaná slova
4.ročník na straně 29,
5.ročník na straně 30

Tip na práci na doma Český jazyk

Procvičování čtení a psaní:
výukové aplikace pro Comenia-script:
http://comeniascriptapp.cz/?l=cs#v

Zábavné procvičování nejen ČJ
https://www.vcelka.cz/

http://www.novaskolabrno.cz/p/vyjmenovana-slova-hrou-pracovni-sesit/

Zdravím Eliška Salay Kašparová

Tip na práci na doma matematika
pro 3.ročník
Milí učitelé a rodiče,
i když je tato situace pro nás všechny nepříjemná a osobní kontakt pro děti nenahraditelný, jsme všichni o něco lépe připraveni než na jaře. Naštvání na neustále se měnící nařízení je na místě, ale dětem tím nepomůžeme. Na jaře se osvědčilo zpřístupnění příruček učitele rodičům. Proto jsme uvolnili příručky pro 1. stupeň prof. Hejného a kol. H-mat, o.p.s. – stačí nascanovat QR kód v učebnicích a otevře se příslušná stránka nebo se k příručce lze doklikat přes adresu www.h-mat.cz/ucebnice. Velice jste oceňovali náš blog blog typových úlohs popisem typových úloh („prostředí“) vyskytujících se v učebnicích prof. Hejného.
S přáním zdraví a pevných nervů!

Tým elektronické podpory H-edu

pro 4.ročník a 5.ročník
Matematika prof.Hejného nakladatelství Fraus

Interaktivní učebnice Fraus

Čtvrtek 22.10.2020
Začali jsme audio knihou, ale děti ji přes ZOOM špatně slyšely, tak jsem nakonec přečetla jednu kapitolu sama.
Příště vylepšíme, Nathan mi poradil jak na to.

Probráno na zoomu:

3.ročník sloveso být a jeho slova příbuzná str. 30. Můžete si dokončit i str. 31

4.ročník str.24 a 5.ročník str. 14.a15. předložky a předpony (od,nad,před,pod, od-,nad-,před-,pod-).

Podařilo se mi získat online učebnice a sdílet je na zoomu. Procvičování tedy probíhalo i přes sdílenou obrazovku, tak snad se dětem dařilo vše dobře. sledovat.

Nejdříve jsme probrali učivo 3.ročníku, ten se pak vrhnul na své procvičování, ale zůstal s námi online, aby se kdykoliv treťáci mohli zeptat, když něčemu nerozumí. My dále pokračovali se 4.a 5.ročníkem, pak se vrhnul do pracovnich sešitů 4.ročník a pokračovali jen páťáci.
Můj záměr byl, aby si starší zopakovali látku těch mladších a zároveň se naučili něco nového.

Na závěr děti sdílely, co za dnešek udělaly. Opravili jsme co se nám podařilo přes obrazovku opravit. Prosím rodiče, pokud můžete, podívejte se do pracovních sešitů a zjistěte, jak děti zvládly vše zpracovat, abychom zjistili, jak účinná je tato forma práce. Dejte mi prosim vědět, kdyby se Vám něco nezdálo.

Díky Eliška

ČTVRTEK 8.10. 2020
Eliška, Michal a Míša Višňa

1.BLOK: Pohybovka, Eliška a Michal. Příprava na vyjmenovaná slova, opakování samohlásky a souhlásky Samohlásky ve zpěvu a za rolování, krátké staccato, dlouhé zpíváme, tvrdé souhlásky rázně za chůze vedeme dialog, měkké a obojetné souhlásky šeptem v kruhu spolu, kruh otevíráme a zavíráme, nejtišší, nejhlasitější. Hra s kartami předpona, kořen a přípona.

Michal pořídil Noemovi nový kopačák, který mu škola dluží z loňského roku, a tak se nám vrátil do ZeMě fotbal…

2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Michal
Pokračování v četbě knihy ze stmelovacího výletu Lovci mamutů, kapitola Kopčem, strážce ohně.
Všichni společně jsme vysvětlili třeťákům, proč potřebujeme vyjmenovaná slova. Upřesnili jsme si rozdíl mezi předponami a předložkami.

3.ročník: Úvod do vyjmenovaných slov, vyjmenovaná slova po B. Losování slov, zpracování na karty A5, práce v pracovním sešitě BÝT a tvary slovesa být.
4.ročník: Předložky a předpony
5.ročník: příponová část, koncovky

3.BLOK: Matematika, Michal a Eliška, měření
Eliška

čtvrtek 1.10. 2020
Eliška, Michal a Míša Višňa

Prosím, ať si děti přinesou skicáky na ČJ z loňska. Zase nám chyběly…..
1.BLOK: Pohybovka, Eliška a Michal. Pohybovka na mokré, ale prosluněné louce za doprovodu kytary. Příprava na téma skladba slova.

2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Michal, Části slova: kořen, předpona, přípona, koncovka. Slova příbuzná. Hry s kartami, tři skupiny dětí losují o různé karty s kořeny slov, k nim během pěti minut hledají karty s různými předponami a příponami. Tvoříme slova. Vše jsme zapsali do deníků, nadýchali se čerstvého vzduchu a po té zpracovali pracovní listy.

3.BLOK: Matematika, Michal a Míša Višňa

čtvrtek 18.9. 2020
Eliška, Míša F. a Míša Višňa
Ráno jsme šli přes park, aby se děti mohly po dlouhé cestě nasvačit. Potom přes les do zázemí.

1.BLOK: Pohybovka v jurtě.
Při pohybovce jsme se věnovali skladbě věty a slovním druhům.

2.BLOK: Český jazyk
3.a 4. ročník opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, psaní dlouhých a krátkých samohlásek a psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.
5.ročník Popis osoby. Přečetli jsme si několik popisů různých osob pro inspiraci a příběh o mimozemšťanovi FI 459-300 z planety Minor. O něm děti napsaly krátký sloh. Po té opakování shody podmětu s přísudkem.

3.BLOK: Matematika, Michal a Míša Višňa, opakování

10.9. 2020
Parlament, viz zápis z parlamentu.

Matematiku jsme začali měřením výšky a rozpětí. Po té práce v učebnicích a prac.sešitech.
3.ročník sčítací trojúhelníky
4.ročník hadi a autobus
5.ročník sčítání pod sebou
Eliška

První čtvrtek začal čekáním na nádraží, nejdřív jsme nějaký čas čekali na všechny pražské, pak dorazili smícháčí a při čekání na hlaváčky jsem spatřila nějaké ty běžící vešky na jedné hlavičce. Dala, jsem vědět mamince hlavičky, ale zjistili jsme, že u hlavičky proběhlo přespávání, tak jsme koukli i na další hlavičky. Tyto hlavičky mají ale i sourozence.. Tak jsme koukali dál a dál a zavolali i do druhé školní skupiny a do školky, ať radši všem na hlavičky kouknou. V závěru jelo domů celkem 10 dětí.
V naší skupině jich zůstalo 6. Z každého ročníku 2. Tak jsme holt měli velmi poklidný den.
Opakovali jsme gramatiku a příště se do všeho vrhneme už snad ve větším počtu a pořádně.
Eliška

Napsat komentář