ČTVRTEK Pohybovka, ČJ a MA 2020/ 2021

MATEMATIKA ZADÁNÍ OD MÍŠI VIŠNI

NETOPÝŘÍ SEŠIT PDF pro toho, koho nadchli netopýři v jeskyních na stmelovacím pobytu:).

ČTVRTEK 19.11.2020
Eliška, Michal, Míša Višňa
Jsem moc ráda, že jsme se mohli zase setkat! Děti jsou motivované a pracovité. Moc fajn den!

Děkuji Mie W. a Tondovi za zpracované karty vyjmenovaných slov po B a L.

1.BLOK: Pohybovka
Pořádně jsme se proběhali, protahli a zaposilovali si. Práce s poslechem hudby. Michal nám zase nádherně zahrál na kytaru!

2.BLOK: ČESKÝ JAZYK
Poslech audioknihy Lovci mamutů pokračování, kapitola Sobi.

3.ročník: Michal: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L, prohlédneme si zpracovné karty vyjm.slov po B a po L.
SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE, POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT

4.ročník: Předpony VY-, VÝ- a opakování vyjmenovaných slov

5.ročník: Předpony S-, Z-. Pozor v 5.ročníku toho musíme stihnout hodně. Děti mají i procvičování na doma.
Pracovní sešit: str. 16. cv. 3, str. 17. cv 6, str. 18. cv. 8, str. 19. cv. 12

3.BLOK: MATEMATIKA
3.ročník: Rozdělování, písemné sčítání, agebrogramy, trasa autobusu
4.ročník: dělení jednomístným číslem
5 ročník: část, zlomek, desetinné číslo

Čtvrtek 12.11.2020
Poslech audioknihy nebo četbu jsem odložila až na přímé setkávání, aby všechny děti měly šanci vše dobře slyšet.

4. a 5.ročník dohromady PŘEDPONY OB-, V- a SKUPINY BĚ/BJE, VĚ/ VJE a PĚ
Skupiny hlásek vyslovované bje a vje píšeme většinou bě, vě. Tam, kde se předpona ob- nebo v- setká s kořenem slova začínajícím na -je-, píšeme bje, vje. Skupinu hlásek vyslovovanou pje, píšeme vždy pě.
Vše jsme si vysvětlili za pomoci interaktivních cvičení.

Práce na doma na tento týden:
4. ročník: pracovní sešit str. 26 (dnešní látka) a str. 30 (opakování vyjmenovaných slov po L)
5. ročník: pracovní sešit str. 24 a 25 (dnešní látka) a str. 31 (opakování vyjmenovaných slov)

Čtvrtek 5.11.2020
Poslech audioknihy Lovci mamutů, kapitola Na dně propasti.

3.ročník: společné procvičování v interaktivní učebnici téma: vyjmenovaná slova po B
Práce na celý týden:
str.32 a část str. 33 procvičování bydlet, obyvatel, byt, příbytek nábytek dobytek.
Pokud máte hotovo, můžete procvičovat dále a příště si jen s námi procvičíte v IUč. Nebo můžete zakoupit tento sešit na procvičování http://www.novaskolabrno.cz/p/vyjmenovana-slova-hrou-pracovni-sesit/.

4.a 5.ročník: společné procvičování v interaktivní učebnici: předložka BEZ a předpony ROZ-, BEZ- VZ-
Práce na celý týden:
4.ročník: str. 25,
5.ročník: str. 15.

Obě skupiny mohou samostatně procvičovat vyjmenovaná slova
4.ročník na straně 29,
5.ročník na straně 30

Tip na práci na doma Český jazyk

Procvičování čtení a psaní:
výukové aplikace pro Comenia-script:
http://comeniascriptapp.cz/?l=cs#v

Zábavné procvičování nejen ČJ
https://www.vcelka.cz/

http://www.novaskolabrno.cz/p/vyjmenovana-slova-hrou-pracovni-sesit/

Zdravím Eliška Salay Kašparová

Tip na práci na doma matematika
pro 3.ročník
Milí učitelé a rodiče,
i když je tato situace pro nás všechny nepříjemná a osobní kontakt pro děti nenahraditelný, jsme všichni o něco lépe připraveni než na jaře. Naštvání na neustále se měnící nařízení je na místě, ale dětem tím nepomůžeme. Na jaře se osvědčilo zpřístupnění příruček učitele rodičům. Proto jsme uvolnili příručky pro 1. stupeň prof. Hejného a kol. H-mat, o.p.s. – stačí nascanovat QR kód v učebnicích a otevře se příslušná stránka nebo se k příručce lze doklikat přes adresu www.h-mat.cz/ucebnice. Velice jste oceňovali náš blog blog typových úlohs popisem typových úloh („prostředí“) vyskytujících se v učebnicích prof. Hejného.
S přáním zdraví a pevných nervů!

Tým elektronické podpory H-edu

pro 4.ročník a 5.ročník
Matematika prof.Hejného nakladatelství Fraus

Interaktivní učebnice Fraus

Čtvrtek 22.10.2020
Začali jsme audio knihou, ale děti ji přes ZOOM špatně slyšely, tak jsem nakonec přečetla jednu kapitolu sama.
Příště vylepšíme, Nathan mi poradil jak na to.

Probráno na zoomu:

3.ročník sloveso být a jeho slova příbuzná str. 30. Můžete si dokončit i str. 31

4.ročník str.24 a 5.ročník str. 14.a15. předložky a předpony (od,nad,před,pod, od-,nad-,před-,pod-).

Podařilo se mi získat online učebnice a sdílet je na zoomu. Procvičování tedy probíhalo i přes sdílenou obrazovku, tak snad se dětem dařilo vše dobře. sledovat.

Nejdříve jsme probrali učivo 3.ročníku, ten se pak vrhnul na své procvičování, ale zůstal s námi online, aby se kdykoliv treťáci mohli zeptat, když něčemu nerozumí. My dále pokračovali se 4.a 5.ročníkem, pak se vrhnul do pracovnich sešitů 4.ročník a pokračovali jen páťáci.
Můj záměr byl, aby si starší zopakovali látku těch mladších a zároveň se naučili něco nového.

Na závěr děti sdílely, co za dnešek udělaly. Opravili jsme co se nám podařilo přes obrazovku opravit. Prosím rodiče, pokud můžete, podívejte se do pracovních sešitů a zjistěte, jak děti zvládly vše zpracovat, abychom zjistili, jak účinná je tato forma práce. Dejte mi prosim vědět, kdyby se Vám něco nezdálo.

Díky Eliška

čtvrtek 8.10. 2020
Eliška, Michal a Míša Višňa

1.BLOK: Pohybovka, Eliška a Michal. Příprava na vyjmenovaná slova, opakování samohlásky a souhlásky Samohlásky ve zpěvu a za rolování, krátké staccato, dlouhé zpíváme, tvrdé souhlásky rázně za chůze vedeme dialog, měkké a obojetné souhlásky šeptem v kruhu spolu, kruh otevíráme a zavíráme, nejtišší, nejhlasitější. Hra s kartami předpona, kořen a přípona.

Michal pořídil Noemovi nový kopačák, který mu škola dluží z loňského roku, a tak se nám vrátil do ZeMě fotbal…

2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Michal
Pokračování v četbě knihy ze stmelovacího výletu Lovci mamutů, kapitola Kopčem, strážce ohně.
Všichni společně jsme vysvětlili třeťákům, proč potřebujeme vyjmenovaná slova. Upřesnili jsme si rozdíl mezi předponami a předložkami.

3.ročník: Úvod do vyjmenovaných slov, vyjmenovaná slova po B. Losování slov, zpracování na karty A5, práce v pracovním sešitě BÝT a tvary slovesa být.
4.ročník: Předložky a předpony
5.ročník: příponová část, koncovky

3.BLOK: Matematika, Michal a Eliška, měření
Eliška

čtvrtek 1.10. 2020
Eliška, Michal a Míša Višňa

Prosím, ať si děti přinesou skicáky na ČJ z loňska. Zase nám chyběly…..
1.BLOK: Pohybovka, Eliška a Michal. Pohybovka na mokré, ale prosluněné louce za doprovodu kytary. Příprava na téma skladba slova.

2.BLOK: Český jazyk, Eliška a Michal, Části slova: kořen, předpona, přípona, koncovka. Slova příbuzná. Hry s kartami, tři skupiny dětí losují o různé karty s kořeny slov, k nim během pěti minut hledají karty s různými předponami a příponami. Tvoříme slova. Vše jsme zapsali do deníků, nadýchali se čerstvého vzduchu a po té zpracovali pracovní listy.

3.BLOK: Matematika, Michal a Míša Višňa

čtvrtek 18.9. 2020
Eliška, Míša F. a Míša Višňa
Ráno jsme šli přes park, aby se děti mohly po dlouhé cestě nasvačit. Potom přes les do zázemí.

1.BLOK: Pohybovka v jurtě.
Při pohybovce jsme se věnovali skladbě věty a slovním druhům.

2.BLOK: Český jazyk
3.a 4. ročník opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, psaní dlouhých a krátkých samohlásek a psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.
5.ročník Popis osoby. Přečetli jsme si několik popisů různých osob pro inspiraci a příběh o mimozemšťanovi FI 459-300 z planety Minor. O něm děti napsaly krátký sloh. Po té opakování shody podmětu s přísudkem.

3.BLOK: Matematika, Michal a Míša Višňa, opakování

10.9. 2020
Parlament, viz zápis z parlamentu.

Matematiku jsme začali měřením výšky a rozpětí. Po té práce v učebnicích a prac.sešitech.
3.ročník sčítací trojúhelníky
4.ročník hadi a autobus
5.ročník sčítání pod sebou
Eliška

První čtvrtek začal čekáním na nádraží, nejdřív jsme nějaký čas čekali na všechny pražské, pak dorazili smícháčí a při čekání na hlaváčky jsem spatřila nějaké ty běžící vešky na jedné hlavičce. Dala, jsem vědět mamince hlavičky, ale zjistili jsme, že u hlavičky proběhlo přespávání, tak jsme koukli i na další hlavičky. Tyto hlavičky mají ale i sourozence.. Tak jsme koukali dál a dál a zavolali i do druhé školní skupiny a do školky, ať radši všem na hlavičky kouknou. V závěru jelo domů celkem 10 dětí.
V naší skupině jich zůstalo 6. Z každého ročníku 2. Tak jsme holt měli velmi poklidný den.
Opakovali jsme gramatiku a příště se do všeho vrhneme už snad ve větším počtu a pořádně.
Eliška

Napsat komentář