ŠKOLA ÚTERÝ prosinec 2019, leden a únor 2020

Úterý 14.1.2020
1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka: Práce ve dvojicích se záměrem vedu/nechám se vést a mohu se na Tebe spolehnout. Jeden má zavřené oči, druhý ho vede, od jednoduché chůze až k různému pohybu, bojím se říct k tanci, ale ano, byl to tanec! Dostali jsme se až ke kontaktní improvizaci, v tuto chvílí měly zavřené oči všechny děti a měly se různě citlivě pohybovat prostorem, časem se zadání změnilo, koho potkám s tím se napojím a pohybujeme se spolu. Podařilo se propojit děti,které by se jinak samy od sebe spolu nepropojily. Po každé disciplíně jsme si v kruhu sdělovali dojmy. Jaké vedení nám vyhovovalo, jaké naopak ne, jak dalece jsme se mohli na kamaráda spolehnout, proč jsme museli být obezřetní. Kdo radši vede a kdo se radši nechá vést. Některé byly samy překvapené, ale mile s kým se vlastně napojily! Děti to bavilo a budeme v tom pokračovat.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Nácvik psaní délek pomocí členění slabik.
3.ročník: Anička:Vyjmenovaná slova po B, pokračování. Vymysleli jsme další karty vyjm.slov. Nalepili ty hotové do deníků.
4.ročník: Michal: Podstatná jména rodu středního, vzory/ město a moře.
Eliška

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Michal
2. třída : stavby z kostek, jak udělat jablkový koláč, bludiště
3. třída : zaokrouhlování, stavby z kostek
4. třída : rýsování, zlomky
Anička

7.1.2020

Dokupovala jsem II.a III.díl učebnice matematiky pro druháky, prosím pošlete po dětech přesnou částku 144 Kč v obálce nadepsané jejich jménem. Děkuji!

1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka, ve hře jsme vzali češtinu od základu až po čtvrtý ročník. Hra elektrika, hra s míčem…
Hlásky: souhlásky, jejich druhy, samohlásky, délky..pro druháky jsme začali dvojhlásky AU, OU.
Druhy slov, hlavně podstatná jména, co u nich určujeme. Se čtvrťáky jsme si připomněli 7 pádů.
Vyjmenovaná slova po B, tři skupiny dětí smíšeného věku nám zahrály scénku na jedno vybrané vyjm.slovo po B, my ostatní jsme hádali o jaké slovo jde.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Délky samohlásek, dvojhlásky au, ou.
3.ročník: Anička:Vyjmenovaná slova po B, pokračování. Vymysleli jsme další karty vyjm.slov. Nalepili ty hotové do deníků.
4.ročník: Michal: Opakování pádů. Podstatná jména rodu středního a jejich vzory.

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Michal

Úterý 17.12. 2019

Dokupovala jsem II.a III.díl učebnice matematiky pro druháky,děkuji těm, kteří peníze už poslali, ostatní prosím pošlete po dětech přesnou částku 144 Kč v obálce nadepsané jejich jménem. Děkuji!

1.BLOK: Eliška a Anička : Pohybovka/podstatná jména a vše co u nich umíme určit. Bez Michala a jeho hudebního doprovodu nebyla pohybovka úplně to pravé, ale zvládli jsme to.
O přestávce jsme skoro všichni hráli fotbal. Kluci se snažili být ke mně ohleduplní, byla to fakt legrace!

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: samohláska U, Ú, Ů. Nejdříve hra s kartičkami, říkám slova, děti zvedají karty se správným tvarem U. Pak doplnovačka a lepení do deníků. Nakonec práce v pracovním sešitě.

3.ročník: Anička:Vyjmenovaná slova po B, pokračování. Tentokrát jsme si vymysleli i karty do leporela o vyjm.slovech.

4.ročník: Eliška : Stavba slova: Opakování: Podstatná jména, rod životnost, číslo a pády. Zapsali jsme vše, co už o podst.jménech víme. Naučili jsme se skloňování podle pádů. Každý si do sešitu vyskloňoval podts.jméno rodu ž, M, a s, první jsem zadala a další si vymýšlely děti. U rodu středního nás samozřejmě neminulo skloňování oblíbeného slova pohlaví…. Práce v pracovním sešitě.
Oběd a fotbal.

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Eliška
Nakupování:
2.ročník 20 nebo 50 Kč
3.ročník 100 nebo 200 Kč
4.ročník 200 Kč
Jura a Vládík byli na pokladně.
Děti dostaly příslušnou celou bankovku a s tou se vydaly na nákup, pak šly zaplatit do pokladny a následně zapsal kolik jednotlivé nakoupené věci stály a kolik nákup stál celkem a zda jim pokladník správně vrátil. Takových nákupů zvládly několik. Nakonec byla diskuze o tom, jak se jim nakupovalo. Pokladní občas záměrně dělali chyby, tak vznikla pěkná diskuze o poctivosti obchodníků. O tom, proč má v různých obchodech stejné zboží jinou cenu.. Apod.
Eliška

ÚTERÝ 12.prosince 2019

Ráno na nádraží nám Kateřina vysvětlila akci Amnesty international, Maraton psaní dopisů, vymysleli jsme plán dnešního dne. Původně naše úterní skupina měla jen nadepisovat obálky, ale vzhledem k tomu, že pondělní skupina neudělala svůj díl práce, vrhli jsme se na vše dnes.
Jedna parta s Michalem šla topit nahoru do zázemí, druhá parta s Eliškou šla na poštu pro obálky.
Nahoře jsme začali trochu později, ale za to vydatnou pohybovkou tentokrát na podstatná jména. Abychom připravili čtvrťáky na jejich další práci.

Na konci pohybovky jsme se rozdělili do pěti skupin, které byly věkově vyvážené, vždy 1 čtvrťák, nějaký ten třeťák a druhák, vždy tak, aby tam byl někdo, kdo rád čte, někdo zase rád píše nebo kreslí….
Dostali jsme 6 případů lidí, kterým se letos Amnesty international věnuje, jsou to lidé do 26 let. Děti si vždy vzaly do skupiny 1 člověka, jehož příběh jim byl nejbližší. Ve skupině si děti společně přečetly příběh, předepsaný dopis v češtině a jeho překlad do angličtiny. Rozhodli jsme se posílat dopisy v angličtině, ale byly na přepisování dost dlouhé, takže jsme použili část předepsaného dopisu vytištěného a kratší část zdárně děti přepsaly. Někdo se rozhodl napsat i svůj vlastní dopis, jak samotným lidem nebo jejich rodinám, tak příslušným úřadům, hodně dětí nakreslilo obrázky. Zvládli jsme nadepsat ručně pár obálek a na ostatní jsme nalepili adresu předtištěnou. Celkem máme hotovo 12 dopisů.
Eliška

Matematika 2. Třída: bludiště, pavučiny, hadi
Matematika 3. třída : násobení má přednost před odčítáním, indické násobení
Matematika 4. třída : obvod a obsah čtyřúhelníků – zjišťování délek ve slovní úloze. Str 29 cv. 7 k dodělání doma.
Anička

Napsat komentář