ŠKOLA ÚTERÝ prosinec 2019, leden a únor 2020

Úterý 25.2. 2020
1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka, vztahy v češtině.

Pokračování v četbě knihy Čarodějův učeň, Otfried Preusler.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Psaní I měkkých souhláskách. Nakreslili jsme nové kartičky se zvířaty na měkké souhlásky. ŽIRAFA, ŠIMPANZ, KOČIČKA, KAPŘI, PAVOUCI, JEŽCI, ZAJÍC, MEDVĚDI, BAŽANTI, SLONI.
3.ročník: Anička: Vyjmenovaná slova po M, pokračování. Vymysleli jsme další karty vyjm.slov.
4.ročník: Michal: Podstatná jména rodu mužského, vzory.

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Michal
…..

Úterý 18.2. 2020
1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka, vztahy v češtině. Rozdělení na party, každá parta má jeden slovní druh a vymýšlí slova v rodu ženském, středním a mužském, pokud to jde. Zjišťujeme (znovu objevujeme), že některé slovní druhy nejsou ohebné a nedá se u nich určit rod…. Pracujeme s: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa, předložky.
Zadání hry: parta vymyslí slovo dle zadaných pokynů. Do středu házíme všechna napsaná slova. Každý si vylosuje jedno slovo, neprozrazuje. Jeden jde do středu a prozradí nám slovní druh a jeho rod, pokud to jde, ne konkrétní slovo. Všichni kdo mají slova, která by se mohla s prvním slovem správně gramaticky propojit jdou k němu. Vytvoří se zábavné souvětí, u kterého určíme vše co se dá, napříč všemi ročníky.
Vepíšeme interpunkci, napíšeme na zač.věty velké písmeno, uprostřed souvětí čárky, kde jsou třeba, na konci věty správné znaménko. Zopakujeme si, jak se tvoří souvětí a co je to holá věta. Najdeme všechna slovesa. A s druháky všechny tvrdé souhlásky…

Pokračování v četbě knihy z hor, Čarodějův učeň, Otfried Preusler.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Psaní I/Y po tvrdých souhláskách. Do deníků jsme si nalepili minule vzniklé kartičky se zvířaty na tvrdé souhlásky HYENA, BLECHY, JEŠTĚRKY, RYS, KROKODÝL, TYGR a HROZNÝŠ. Procvičování tvrdých souhlásek v pracovním sešitě, důraz jsme dbali i na písmo. Písanky jsme nestihli.
3.ročník: Anička:Vyjmenovaná slova po M. Vymysleli jsme další karty na vyjm.slov po M.
4.ročník: Michal: Podstatná jména rodu mužského, vzory úvod. Procvičování druhů slov, určování ve větě.

Eliška

3.BLOK: Matematika
Rýsovací potřeby a gumovací pero nutné!
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Michal
2. třída : Násobení 3,4,5,6, rýsování
3. třída : stavby z krychlí, shodnost geometrických tvarů a obsah
4. třída : Násobení a dělení velkých čísel. Pracujeme u tabule a funguje to. Je třeba násobit a dělit i doma s rodiči!

Anička a Michal

Úterý 11.2. 2020
Hodně nám chybí vybavené penály! Kreslíme, stříháme, lepíme a rýsujeme.
Prosím ať si děti vždy na úterý nosí lepidlo, pravítko, obyčejnou tužku, gumovací pero, nůžky a samozřejmě ořezané pastelky.  Ořezávání pastelek před každým použitím nás dost zdržuje.

1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka: Vztahy, hry vedu skupinu, nechám se vést, rychlé tempo/ otevřené oči, pomalé tempo zavřené oči, každý sám za sebe, koho potkám s ním se napojím, pokud nám to spolu jde, zůstávám, pokud chci jít jinam, nesedí mi to, jdu a napojím se jinde. Řekli jsme si, že tyto zákonitosti a vztahy platí i v češtině. Tyto vztahy jsme nyní začali navazovat více přes pravidla češtiny. Rozdali jsme si pár podstatných jmen, pár vzorů, pár rodů a nějaká ta zájmena. Děti mezi sebou hledaly dle významu, s kým by měly utvořit vztah dle pravidel naší zlaté češtiny:). Např. podstatné jméno NOC si našlo kamaráda se vzorem KOST, se zájmenem TA apod…

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Nedalo mi to a zaměřila jsem se zpátky na písmo a úpravu:). Dnes jsme tedy více zapisovali do deníků. Nejdříve samohlásky, po té tvrdé souhlásky. K poznávání tvrdých souhlásek nám dnes pomohlo pár zvířat. HYENA, BLECHY, JEŠTĚRKY, RYS, KROKODÝL, TYGR a HROZNÝŠ. Děti vytvořily barevné A5 kartičky s obrázkem a názvem zvířátka. Originály máme vyvěšené v jurtě, kopie si nalepíme příště do deníků.
3.ročník: Anička:Vyjmenovaná slova po L. Vymysleli jsme další karty vyjm.slov. Nalepili ty hotové do deníků.
4.ročník: Michal: Podstatná jména rodu ženského, vzory píseň a kost.

Eliška

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Michal
Trojúhelníky rýsování, obvody a obsahy.

Anička

Úterý 4.2. 2020
1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka

Zopakovali jsme nejdříve všechny čtvrťácké poslední práce na rodech a vzorech podstatných jmen, pak dohromady 3.a4. ročník v pohybu znázorňovaly Y/I, reagovaly pohybem na čtený text z knihy o vyjm.slovech Jak chtěl ptakopysk do Solopisk… Nakonec sami druháci znázorňovali pohybem krátké a dlouhé samohlásky v reakci na čtený text z edice První čtení, to nic není Pohádkový svět.
Po té jsme si pořádně zaběhali a zaposilovali. Následovalo pokračování v práci Vztahy, vedu, jsem veden, nejdříve jen v prostoru s ostatními dvojicemi, po té 1-3 dvojice, ostatní děti jim dělaly překážky ku zdolání. To vše jeden vžde se zavřenýma očima a všichni beze slov, za doprovodu hudby.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Opakování. V kruhu na zemi kamínkové hry na zopakování všeho, co jsme probrali za 1. pololetí. Po té opakování v pracovních sešitech. Nakonec jsme si připomněli dávnou básničku na členění hlásek. Nalepili jsme si ji do sešitu a barevné v ní rozlišili, která část básničky mluví o samohláskách/ krátkých a dlouhých,a která zase o souhláskách tvrdých/ měkkých a obojetných.

3.ročník: Míša Formanová:Vyjmenovaná slova po L. Vymysleli jsme další karty vyjm.slov. Pokročili jsme v pracovních sešitech.
4.ročník: Michal: Pokračování v četbě knihy z hor, Čarodějův učeň, Otfried Preusler. Děti četly samostatně.
Podstatná jména rodu středního, vzory/ kuře a stavení opakování. Podstatná jména rodu ženského, vzory žena růže.

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Míša Formanová a Michal

Úterý 28.1.2020
1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka: Pokračovali jsme v práci na vztazích se zavřenýma očima. Tentokrát nás vedl zvuk Michalovy flétny. Reagovali jsme pohybem v prostoru na výšku a hloubku tónů, na rytmus a náladu. Do toho jsme zakomponovali hlavně opakování a dovysvětlení vzorů podstatných jmen rodu středního, proč a na co je potřebujeme, pro mladší děti pak krátké a dlouhé samohlásky, členění na slabiky….Znovu opakování co jsou souhláska a samohlásky, a že i samotné souhlásky mohou tvořit slabiky…

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Délky samohlásek, slabikotvorné souhlásky R, L. Legrácky s jazykolamy… Škvrně v Brně vrní v trní. Vlk zmrzl, zhltl hrst zrn. Strč prst skrz krk…..
3.ročník: Anička:Vyjmenovaná slova po L, opakování B. Vymyslíme další karty vyjm.slov. Nalepíme ty hotové do deníků.
4.ročník: Michal: Podstatná jména rodu středního, vzory/ kuře a stavení, dokončení. Podstatná jména rodu ženského úvod.

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Michal
2. třída : šaty pro krychli
3. třída : písemné sčítání trojmístných čísel, závorka má přednost
4. třída : rýsování, zlomky

Úterý 14.1.2020
1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka: Práce ve dvojicích se záměrem vedu/nechám se vést a mohu se na Tebe spolehnout. Jeden má zavřené oči, druhý ho vede, od jednoduché chůze až k různému pohybu, bojím se říct k tanci, ale ano, byl to tanec! Dostali jsme se až ke kontaktní improvizaci, v tuto chvílí měly zavřené oči všechny děti a měly se různě citlivě pohybovat prostorem, časem se zadání změnilo, koho potkám s tím se napojím a pohybujeme se spolu. Podařilo se propojit děti,které by se jinak samy od sebe spolu nepropojily. Po každé disciplíně jsme si v kruhu sdělovali dojmy. Jaké vedení nám vyhovovalo, jaké naopak ne, jak dalece jsme se mohli na kamaráda spolehnout, proč jsme museli být obezřetní. Kdo radši vede a kdo se radši nechá vést. Některé byly samy překvapené, ale mile s kým se vlastně napojily! Děti to bavilo a budeme v tom pokračovat.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Nácvik psaní délek pomocí členění slabik.
3.ročník: Anička:Vyjmenovaná slova po B, pokračování. Vymysleli jsme další karty vyjm.slov. Nalepili ty hotové do deníků.
4.ročník: Michal: Podstatná jména rodu středního, vzory/ město a moře.
Eliška

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Michal
2. třída : stavby z kostek, jak udělat jablkový koláč, bludiště
3. třída : zaokrouhlování, stavby z kostek
4. třída : rýsování, zlomky
Anička

7.1.2020

Dokupovala jsem II.a III.díl učebnice matematiky pro druháky, prosím pošlete po dětech přesnou částku 144 Kč v obálce nadepsané jejich jménem. Děkuji!

1.BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka, ve hře jsme vzali češtinu od základu až po čtvrtý ročník. Hra elektrika, hra s míčem…
Hlásky: souhlásky, jejich druhy, samohlásky, délky..pro druháky jsme začali dvojhlásky AU, OU.
Druhy slov, hlavně podstatná jména, co u nich určujeme. Se čtvrťáky jsme si připomněli 7 pádů.
Vyjmenovaná slova po B, tři skupiny dětí smíšeného věku nám zahrály scénku na jedno vybrané vyjm.slovo po B, my ostatní jsme hádali o jaké slovo jde.

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: Délky samohlásek, dvojhlásky au, ou.
3.ročník: Anička:Vyjmenovaná slova po B, pokračování. Vymysleli jsme další karty vyjm.slov. Nalepili ty hotové do deníků.
4.ročník: Michal: Opakování pádů. Podstatná jména rodu středního a jejich vzory.

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Michal

Úterý 17.12. 2019

Dokupovala jsem II.a III.díl učebnice matematiky pro druháky,děkuji těm, kteří peníze už poslali, ostatní prosím pošlete po dětech přesnou částku 144 Kč v obálce nadepsané jejich jménem. Děkuji!

1.BLOK: Eliška a Anička : Pohybovka/podstatná jména a vše co u nich umíme určit. Bez Michala a jeho hudebního doprovodu nebyla pohybovka úplně to pravé, ale zvládli jsme to.
O přestávce jsme skoro všichni hráli fotbal. Kluci se snažili být ke mně ohleduplní, byla to fakt legrace!

2.BLOK: Český jazyk
2.ročník: Eliška: samohláska U, Ú, Ů. Nejdříve hra s kartičkami, říkám slova, děti zvedají karty se správným tvarem U. Pak doplnovačka a lepení do deníků. Nakonec práce v pracovním sešitě.

3.ročník: Anička:Vyjmenovaná slova po B, pokračování. Tentokrát jsme si vymysleli i karty do leporela o vyjm.slovech.

4.ročník: Eliška : Stavba slova: Opakování: Podstatná jména, rod životnost, číslo a pády. Zapsali jsme vše, co už o podst.jménech víme. Naučili jsme se skloňování podle pádů. Každý si do sešitu vyskloňoval podts.jméno rodu ž, M, a s, první jsem zadala a další si vymýšlely děti. U rodu středního nás samozřejmě neminulo skloňování oblíbeného slova pohlaví…. Práce v pracovním sešitě.
Oběd a fotbal.

3.BLOK: Matematika
Míša Višňa Sklenářová, Anička a Eliška
Nakupování:
2.ročník 20 nebo 50 Kč
3.ročník 100 nebo 200 Kč
4.ročník 200 Kč
Jura a Vládík byli na pokladně.
Děti dostaly příslušnou celou bankovku a s tou se vydaly na nákup, pak šly zaplatit do pokladny a následně zapsal kolik jednotlivé nakoupené věci stály a kolik nákup stál celkem a zda jim pokladník správně vrátil. Takových nákupů zvládly několik. Nakonec byla diskuze o tom, jak se jim nakupovalo. Pokladní občas záměrně dělali chyby, tak vznikla pěkná diskuze o poctivosti obchodníků. O tom, proč má v různých obchodech stejné zboží jinou cenu.. Apod.
Eliška

ÚTERÝ 12.prosince 2019

Ráno na nádraží nám Kateřina vysvětlila akci Amnesty international, Maraton psaní dopisů, vymysleli jsme plán dnešního dne. Původně naše úterní skupina měla jen nadepisovat obálky, ale vzhledem k tomu, že pondělní skupina neudělala svůj díl práce, vrhli jsme se na vše dnes.
Jedna parta s Michalem šla topit nahoru do zázemí, druhá parta s Eliškou šla na poštu pro obálky.
Nahoře jsme začali trochu později, ale za to vydatnou pohybovkou tentokrát na podstatná jména. Abychom připravili čtvrťáky na jejich další práci.

Na konci pohybovky jsme se rozdělili do pěti skupin, které byly věkově vyvážené, vždy 1 čtvrťák, nějaký ten třeťák a druhák, vždy tak, aby tam byl někdo, kdo rád čte, někdo zase rád píše nebo kreslí….
Dostali jsme 6 případů lidí, kterým se letos Amnesty international věnuje, jsou to lidé do 26 let. Děti si vždy vzaly do skupiny 1 člověka, jehož příběh jim byl nejbližší. Ve skupině si děti společně přečetly příběh, předepsaný dopis v češtině a jeho překlad do angličtiny. Rozhodli jsme se posílat dopisy v angličtině, ale byly na přepisování dost dlouhé, takže jsme použili část předepsaného dopisu vytištěného a kratší část zdárně děti přepsaly. Někdo se rozhodl napsat i svůj vlastní dopis, jak samotným lidem nebo jejich rodinám, tak příslušným úřadům, hodně dětí nakreslilo obrázky. Zvládli jsme nadepsat ručně pár obálek a na ostatní jsme nalepili adresu předtištěnou. Celkem máme hotovo 12 dopisů.
Eliška

Matematika 2. Třída: bludiště, pavučiny, hadi
Matematika 3. třída : násobení má přednost před odčítáním, indické násobení
Matematika 4. třída : obvod a obsah čtyřúhelníků – zjišťování délek ve slovní úloze. Str 29 cv. 7 k dodělání doma.
Anička

Napsat komentář