ŠKOLA PONDĚLKY září, říjen, litopad 2019

25.11.
Petra, Ben, Jana
Dnes byl zase speciální den v tom, že to byl můj ( Petřin ) poslední průvodcovský – angličtinový. Proběhl normálně, plynule. Byla s námi i Dita, která se do průvodcování naplno vrhne od příštího pondělí. Proto jsme hodně opakovali pravidla dne, zázemí a vůbec celé Země.
1.blok – opakování names ( what’s your name ) things in jurta ( what is it – point at, touch, say ) opposites a jobs
2.blok – doplhins s Janou – clothes, foxes s Benem – to be / to have, clothes
tigers s Petrou to be / to have ( I have got, He has got )
je dobré, aby byly děti vybaveny dobrými psacími potřebami – docela píšeme a doplňujeme. Pastelka někdy nestačí nebo se špatně gumuje.
3.blok – vytváření vánočních ozdob mělo úspěch a děti vytvořily překrásné ozdoby.

Všem přeji vše dobré, atˇsi pondělky dál užívají a panuje dobrá atmosféra a nálada a chuť do učení, vytváření a společného bytí. Hodně legrace a plynulého učení, objevování a hraní si s angličtinou nebo jinými cizími jazyky.
Moc vám všem děkuji za důvěru, podporu a trpělivost. Naučíla jsem se toho s vašimi dětmi tolik, že to nejde ani popsat 🙂
teď se těším, jak vše co jsem se naučila použiji s vlastním baby 🙂 děkuji za inspiraci
keep in touch a
uvidíme se na besídce

Petra 🙂

18.11.
Míša, Petra, Jana
Měli jsme velmi speciální den. Jeli jsme sázet stromy do Všenor. Prověřili jsme svou odolnost a potvrdili si, že není špatného počasí, jen špatného oblečení. Přestože hodně pršelo, nevzdali jsme se a zasadili asi dvě řady listnatých stromů.
Celá akce byla skvěle zorganizovaná. Byl tam ohěň, čaj a buřty a dvě plachty, pod které se dalo schovat nebo aspoň položit věci. Všchni byli opravdu moc stateční a pracovali. Kopali jámy a sázeli sazeničky. skuteční HEROES.
Na oběd jsme se jeli usušit do jurty. Třetí blok byl tedy ve znamení velkého sušení a rozehřívání. v kruhu jsme si pak povídali o 17.listopadu, průvodu a sametové revoluci a stromech.

Pondělí 11.11.
Petra/Ben/Jana
Den s krásným datem, ve svátek Martina.
Proběhl pěkně. Angličtina ve znamení spousty práce a cvičení a tvoření za plného zapojení všech. Při úklidu jurty na konci dne jsme narazili na nějaké spory a museli si připomenout vzájemné dohody o službách. Závěrečný kruh byl v rychlosti na nádraží.

1.blok
nádraží : how are you a rozpočítání
rozcvička s Benem a Ditou a rozdělení do skupin.

2.blok
Dolphins s Janou – udělali spoustu práce, byli zapojení a rychlí. Projeli si docela velké množství opakovacích her, které je bavily.
opposites/ jobs/ alphabet/ food
Tigers and Foxes s Petrou a Benem
zaměřili jsme se na gramatiku : subject pronouns and the verb to be. I am / You are / He she it is / We are/ you are / they are..
Tigers : jobs – cvičení na slovíčka – která všichni zvládli skvěle
Foxes : jobs a describing my family ( jako příklad jsme si vzali the Simpsons – a to se setkalo s velkým uspěchěm – jen s vroubkem, že jsme se na the Simpsons nepodívali na počítači 🙂 – takže to je za domácí úkol )

na počítači jsme se všichni vystřídali u Peppa Pig and Dady Pig’s office

3.blok
tvoření s Janou : všichni měli o tvoření zajímavých 3D obrázků zájem a snažili se vytvořit vlastní tvary a trpělivě vybarvovat.
Tady někteří narazili a vzdali vybarvování, ale většinou vznikly krásné obrázky.

Petra 🙂

Pondělí 4.11.
Petra/Ben/Jana
1.blok
přivítání – počítání – a nasměrování na nádraží ( Good morning, how are you? how many are we? boys, girls, our groups)
pohybové hry venku: hello song ( hello hello can you reach up high, stomp your feet, clap your hands, change your place, jump 3times, say good bye, brush your teeth, comb your hair ) warm up – body parts – stretch, stand, up down, left, right, touch,
Song: I say yes you say no I say I don’t know
opposites : do and say ( happy-sad, strong – weak, heavy – light, fast- slow, beautiful – ugly, hot- cold,big-small, good – bad, tall-short..)
verbs of movements – Simon says ( dance, fly, jump, run, stand on one foot, turn around, clap, touch..)
nejstarší kluky 1.blok nezaujal, tak hráli fotbal

2.blok
rozdělení do skupin :
Dolphins s Janou -. family – mum, dad, brother, sister, baby, grandmother, grandfather, family tree. Emotions : happy, sad, hungry, thirsty, angry, sleepy
songs: Dady finger, mumy finger where are you ? Here I am here I am how do you do.
If you’re happy happy happy clap your hands
angry – stomp your feet
sleepy – take a nap
sad – tell a friend
Opposites – weak, strong, beautiful, ugly, funny, boring, fast, slow,big, small, good, bad

Tigers s Petrou – Opposites ( kromě základních – boy, girl, day,night, in, out, cold, hot, light, heavy..) and jobs – hair dresser, teacher, postman, doctor, shop assistant, mechanic, farmer, artist,soldier, pilot,cook, judge, sailor, fireman, driver, policeman.

Foxes s Benem – opposites : ( kromě základních : fat, thin, soft, old, young, difficult, hard, easy, rich, poor)
jobs and places 🙁 jobs and where do they work ) restaurant, school, hospital, airport, street, bank, office

3.blok
Dodělávali jsme masky. Přišla pomáhat i Josefína. Masky jsou krásné, každá originál.
S dětmi, které nechtěly masky dělat nebo na posvícení nebudou jsme se pokoušeli vytvořit text do písničky WE ARE THE HEROES.

Petra 🙂

Pondělí 14.10.
Petra,Ben,Jana
1.blok
Na nádraží jsme si rozdali cvičení – scuvenger hunt – a děti měly po cestě zaškrtat rostliny a zvířata – slovíčka, která objeví. Viděly dokonce i butterfly. ( dirt, cloud, tree, grass,bee,butterfly, ant, worm, spider.. )
před jurtou nás kluci rozehřáli – děkuji hlavně Jurovi za přípravu a Timovi za improvizaci. na příště přislíbily holky : Anežka, Anemik a Anička. A potom jsme zkoušeli can / can’t a různé lehké a težší pohyby.
Zahráli jsme si SIMON SAYS – pohybová slovesa – dance, jump, turn around, run, walk, change your place, spin, hands up and down, stand on one foot, fly, …

2. blok
zopakovali jsme si opaky s říkankou – This is big big big this is small small small big small big small clap clap clap ( loud/ quiet, fast/ slow, happy/ sad, strong/ weak )
Rozdělili jsme se do skupin –
nejmladší Dolphins – víceprocvičovali body parts
Tigers a Foxes s Benem pracovali na – my SUPER HERO identity – what’s your name, how old are you , what’s your favorite – sport, colour, animal ..
Can you : sing, dance, play a musical instrument, stand on one foot for 5minutes..
podívali jsme se na Peppa pig – TALENT DAY https://www.youtube.com/watch?v=_TkCuaTr-7s

Po obědě bylo velké a zábavné vyrábění masek. vyžadovalo to docela trpělivost, soustředění a cit – jeden si lehne na zem a další mu na obličej kladou vlhké kousky sádry, která pomalu schnou.
Všichni se zapojili a masky vznikly skvělé. Kdo nestihl vyrobí příště – celý proces trvá chvilku.

závěrečný kruh na konec
Petra:)

Pondělí 7.10.
Petra, Ben, Jana
1.blok
Angličtina před jurtou. Počasí přálo a přestože ráno byly jen 2 stupně, mohli jme zůstat na rozcvičku venku. warm up – body parts and movements. Rozehřáli jsme těla a nejstarší kluci slíbili připravit si rozcvičku na přístě. A pak zvítězila hra – hey Mr. Indian what’s your favorite colour.
2.blok
procvičili jsme 4 roční období a počasí – slovíčka – sun, wind, cloud,sunny,windy, cloudy a vyrobili si weather forecast measure machine ..:) ..
Pokračovali jsme s tématem jídla – některé potraviny jsme rozdělili na healthy a not healthy.
po skupinkách jsme se podívali na Peppa pig windy autumn day https://www.youtube.com/watch?v=3CHBBRZ1cwY

3.blok
po obědě jsme se sešli se sochařkou Josefínou a domluvili se na maskách k sametovému posvícení.
závěrečný kruh na konec
Petra:)

pondělí 29.9.
Petra, Ben, Jana
Tentokrát bylo zajímavé počasí – i pro nová anglická slovíčka – strong wind, rain and also bright sun 🙂 děti přijely z pobytu spokojené a zdá se odpočaté.
1.blok – šli jsme rovnou do jurty, kde jsme přes pohybové cvičení s opakováním přešli na nové téma FOOD a hráli jsme hru s kartičkami HAMMER, která měla úspěch. cvičili jsme fruit and vegetables a I like a I don’t like. nová ( stará ) uvodní písnička – Hello hello – can you clap your hands, stomp your feet, turn around, change your place jump 3times ..
2.blok – rozdělené skupiny – práce s cvičeními na stole Dolphins – s Janou cvičili barvy a ovoce a zeleninu. Tigers a Foxes : s Petrou a Benem složitější spojovačky a otázky : Do you like ? yes I do , No I don’t. Breakfast / snack / lunch / dinner.
na závěr jsme si stihli vše společně ukázat a zopakovat.

3.blok – vyrobili jsme si krásné lucerničky obalené barevnými listy. Zaujalo to všechny, až na starší kluky, kteří neměli s sebou sklenici a nechtělo se jim, zkusili vymyslet co dělat místo toho a nakonec jsme dodělávali cvičení z angličtiny a malovali a přemýšleli o anglických písničkách, které poslouchájí.

nakonec závěrečný kruh.
Petra

Pondělí 9.9.
Petra, Ben, Jana
Máme za sebou druhé deštivé pondělí.Snad už příště vysvitne sluníčko, potřebujeme být ještě venku jako sůl. 1.blok : venku – přivítání s písničkou Who has come to play with us v různých napodobeninách. Slowly, fast, loud,silently.. Je potřeba trénovat koncentraci a trpělivost poslouchat druhé.
V jurtě jsme si zase zvědomili sounáležitost a propojení ve cvičení s klubíčkem, které mezi námi vytvoří sít, kterou každý ovlivnuje.
2. blok – rozdělení do skupin. Dolphins : pracovali s Janou na slovní zásobě – barvy a místa a předměty v jurtě.
White tigers a Snow Foxes s Benem na pasech. Ben nám ukázal svůj americký pas a vysvětlil na co slouží. Nejstarší Snow Foxes pak sami své pasy odprezentovali .
3.blok – vytvářeli jsme dream catchers – což se všem moc líbilo a budeme s nimi pokračovat i příště.
Na závěr jsme si celý den zreflektovali v kruhu.

Petra

Pondělí 2.9.
Petra Brandalíková, Ben Sasson, Jana Švecová

První den ve škole. Skoro plný počet školáků. Máme ve skupině 7 nových prvńáčků.
Dopoledne bylo velmi deštivé, tak jsme byli většinou v jurtě. Přesto se podařilo jít pěšky kolem malého hřiště a lesem. Po cestě jsme si zahráli seznamovací hry – s míčem a hru na upíra. Pak už jsme museli spěchat před deštěm.
1.blok – seznámení se zázemím a jurtou – zopakovali jsme si pravidla zázemí a jurty a sepsali dohodu společných pravidel pro pondělky. Pravidla jsme si také nakreslili a smlouvu podepsali a vystavili. Naučili jsme se písničku – Who has come to play with us.

2. blok – hráli jsme v prostoru na seznamování s anglickými výrazy – Hello, I am Petra, what’s your name? My name is. Nice to meet you. Bye
Rozdělili jsme se do 3 pracovních skupinek. Každá si vymyslela svoje jméno. Máme tedy – nejmenší, kteří s angličtinou začínají – DOLPHINS. Druháčky – kteří letos začnou pracovat s chitchatem – WHITE TIGERS a nejstarší, kteří mají zkušenost delší a budou nejvíc pracovat s Benem – FOXES
ve skupnách jsme si povídali o zkušenosti s angličtinou a našem záměru na tento rok.

3.blok – vyrábění s Janou – řekli jsme si představu náplně našich odpolední a co budeme vyrábět a potřebovat na příště. ( Dream catcher ) a nakreslili jsme si nejlepší momenty z prázdnin a povídali si o nich.

Petra

Napsat komentář