Úterky květen a červen 2019

ŠKOLA 25.6. 2019
Eliška a Michal
1.BLOK: Pohybovka ve stínu na louce: pokračování her na téma slovní druhy.
Kruh na závěr školního roku, povídání o tom, co jsme spolu prožili a co nás čeká nebo co chceme, aby bylo příští školní rok. Rozloučení s Nicolase a se Zorem, kteří nám odchází do jiných škol.

2.a 3.BLOK: ZVÍŘÁTKOVÝ DEN.
Parádní prezentaci s informacemi a s obrázky si připravily na dopoledne Mia Wilson (zakrslý králík), Maruška (morče), Beátka (čivava) a na odpoledne Anežka (kočka).

Pro hlodavce jsme měli v jurtě klec s pilinami, s pítkem a se senem. Morče Ziki se zakrslíkem Flufim se tam velmi dobře snášeli.

Každému z nich jsme dali jeho prostor. Samostatně jsme je vypustili a nechali oběhnout a očichat jurtu a všechny v ní. . Během toho holky vyprávěly či četly to, co si pro nás připravily. Na odpoledne jsme králíka a morče dali jen v kle i na trávu do stínu za velkou jurtu. Děti je krmily pampeliškovymi listy a jetelem.

Při Beátčině prezentaci čivava Lia myslím stihla olízat obličeje všem, včetně těch, kteří ani nechtěli :). Byla to obrovská legrace.

Kočička přijela na odpoledne autem. Bylo to největší nejopatrnější zvířátko našeho dne! Anežka měla dokonce pro všechny připravený kvíz.

K dispozici byly pracovní listy o obratlovcích a savcích. Vznikly přehledné desky A3 s 5ti skupinami obratlovců. Děti si je nechaly v jurtě na přezkoušení.
Některé děti pracovaly na pracovních listech, někdo pozoroval či venčil zvířátka,někdo hrál fotbal. Rozdali jsme si i originály od karet s vyjmenovanými slovy. Děti si je daly do šanonu.

Byl to parádní den!
Krásné prázdniny všem!
Eliška

ŠKOLA 18.6. 2019
1.BLOK: Pohybovka
: Eliška a Káča, pokračování her na téma slovní druhy, tentokrát s kytarou a s Káčou.

2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: dě, tě, ně. Epocha: samostatné čtení a pracovní listy obratlovci/ bezobratlí.
2.ročník: Eliška: Psaní velkých písmen/ místní jména.
3.ročník: Michal: Spojky, částice a citoslovce. Kolíčková hra/ slovní druhy.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal:
PROGRAM: Měření hmotnosti, délky a objemu v celém zázemí vznikla stanoviště různého měření.

Volalavky 19.6.
Eliška jede vlakem, Kamila je v zázemí.
Sluníčkové tvoření.

ŠKOLA 11.6. 2019
Prosíme ať si děti, které dělají třeťáckou matematiku nosí vždy kružítko, příště budou potřebovat odměrky na tekutiny.

Děti si zvolily zástupce na poradní kruh, za kluky Máťu a za holky Anežku.

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, pokračování her na téma slovní druhy (podst.a příd.jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky.

2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: di, ti, ni. Epocha: samostatné čtení obratlovci/ bezobratlí.
2.ročník: Eliška: Psaní velkých písmen/ vlastní jména.
3.ročník: Michal: Číslovky a příslovce. Kolíčková hra/ slovní druhy.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal:
1.ročník: Měření výšky a rozpětí, graf výšky a rozpětí
2.ročník: Měření výšky a rozpětí, graf výšky a rozpětí
3.ročník: Měření výšky a rozpětí, graf výšky a rozpětí

ŠKOLA 28.5. 2019
Prosíme ať si děti, které dělají třeťáckou matematiku nosí vždy kružítko, zase nám jedno chybělo.

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, pokračování her na téma slovní druhy (podst.a příd.jména, slovesa, předložky, podstatná jm., zájmena)… Hrály jsme parádní scénky, děti zvládly předvést náhodně vzniklé věty, např.: Světová židle výská nad sluncem. Oranžová srnka mluví ke stolu.

2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: dˇ, ť, ň. Hodně čtení:).
2.ročník: Eliška: Předložky, opakování všeho, co jsme probrali s korálkovou hrou. Opravdu zvládají pěkně.
3.ročník: Michal: Zájmena, předložky. Stolní hra na opakování vyjmenovaných slov.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal:
1.ročník: 105/1 107/1 108/1 krok,106/4 stavby 112/3 sčít troj.
2.ročník:40/4 násobení, 47/2 tab. Nás., 46/hra geodeska
3.ročník: 96/3 97/5 dělení se zbytkem,92/2 vývojový diagram,98/3 neposedové

ŠKOLA 21.5. 2019

Na nádraží jsme si udělali úvod do přídavných jmen. Každý v kruhu říkal jaký dnes je, veselý, uspěchaný, unavený, růžový… Celou cestu jsme pak sledovali a pojmenovávali jaké jsou věci okolo nás.

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, pokračování her na téma slovní druhy (podst.a příd.jména, slovesa). Hry se slovy, tvorba jednoduchých vět z náhodně poskládaných slov (přídavné jméno, podstatné jméno a sloveso), skupinové předvádění, hádání, co to bylo za slova. Vznikly docela vtipné scénky…:)

2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Ráďa Švec (táta Beátky): X,Q,W.
2.ročník: Eliška: Podstatná jména a slovesa.
3.ročník: Michal: Slovní druhy obecně, členění na ohebné a neohebné, skloňování podst.jmen, časování sloves. Přídavná jména v prac.sešitě( budeme dokončovat příště). Diktát.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Eliška a Michal: 1.ročník: 97/2 krokování 102/1 krok 103/3 park 104/2 autobus 106/1 trio
2.ročník: 34/4 násobení 39/3 hra na kapitány 38/3 nás.10 37/hra rodina
3.ročník: 91/1,2 krokování čelem vzad 92/1,93/1 rodina 94/4 dělení se zbytkem. Opravdu nám chyběla kružítka.
Eliška a Michal

ŠKOLA 14.5. 2019
Ráno v zázemí byla Česká televize Déčko, která natáčela jak se učí v lesních školách a školkách do pořadu Wifina..?. Primárně natáčeli rozhovor na verandě s Káčou Kotkovou a den předškoláků, ale nakoukli i k nám do velké jurty. Děti byly naprosto přirozené, krásně řádily v rámci hry se slovními druhy.
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, pokračování her na téma slovní druhy (podst.jména – druh, rod, číslo a slovesa).

Během přestávky za mnou přišla Petra Kasová, že školáci stále straší menší děti, tvrdí jim, že v rokli je pán s krvavým nožem. Sešli jsme se tedy v jurtě. Zjistila jsem, že toho pána kdysi viděl Vládík a upřímně řečeno, ani on si tím není nijak zvlášť jistý. Ostatní ho nikdy neviděli. Připomněli jsme si pravidlo z parlamentu, že pokud někoho v rokli uvidí/potkají půjdou za průvodcem mu to oznámit. Zároveň jsme si vysvětlili, že i šíření poplašných zpráv je nebezpečné, a že je to trestný čin.

2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: F jako fotbal:). Samostatné čtení a pracovní listy na téma strom, list a plod.
2.ročník: Eliška: Začali jsme slovní druhy, vybarvili jsem si domeček o 10ti patrech, v každém patře 1 slovní druh a začali jsme podstatná jména v pracovním sešitě.
3.ročník: Michal: Lepení leporela vyjm. slova po Z. Podstatná jména, slovesa v pracovním sešitě.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal: 1.ročník: 94/3 autobus 95/1 schody, 99/ park vybarvit cesty+99/2+101/3, 100/1hodiny 101/4zapiš počet
2.ročník: 28/3 širší rodokmen 33/2 nás. 9 35/2 části měsíce, 34/hra geodeska
3.ročník: 88/1 Dělení se zbytkem. 83/1,2 schody 84/kužel 85/jehlan

Na matematiku jsme psali rodičům, že třeťáci budou potřebovat kružítka.. Funkční měli Žofka a Máťa,Jurovo musel Michal opravit. Hugo a Vládík neměli kružítka vůbec. Nevím, co na to říct. Eliška

ŠKOLA 7.5. 2019
1.BLOK: Pohybovka:
Eliška a Michal, pokračování her s podstatnými jmény a tentokrát jsme začali i slovesa. Předvádění činností pohybem, děti hádají o jaké sloveso se jedná. V prvním kole si děti losovaly kartičky se slovesy, v dalších kolech zdatně sami vymýšlely svá slovesa. U podstatných jmen děti pracují ve skupinách (v rámci hry elektrika), buď vymyslí podst.jméno a u něj pak společně určují druh, rod a číslo nebo naopak dostanou zadání pro druh, rod a číslo a na něj vymýšlí vhodné podst.jméno. Vždy pak společně vytleskávají slabiky a hláskují vymyšlené slovo. Atd….
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: G, jako glóbus. Samostatné čtení a pracovní listy na téma Stavba květu.
2.ročník: Eliška: Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
3.ročník: Michal: Vytvořili jsme si karty a procvičovali vyjm. slova po Z. Slepili jsme karty vyjm.slov po V.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal: 1.ročník: Měření výšky a rozpětí. 91/5 93/1autobus 93/3 schody ,92/2 stavby, 96/3 zapiš počet
2.ročník: Měření výšky a rozpětí. 22/2 sova obrazce+vlast , 24/hra 27/hra rodina, 25/2 geodeska
3.ročník: Měření výšky a rozpětí. 75/1,2 dělení princip, 72/1, 74/1,2 kružnice, 86/válec

Eliška

.
Druháci str. 22, 24, 25, 27 prvňáci – krychle, autobus 91/5, 93/1 96/3 , schody – hraní si s kostkami, třeťáci – kruh, dělení jako postupné odčítání str.75, stovková tabulka str 73, na příště si vzít kružítka … Jura dělá málo, Tim a Hugo, moc povídání a málo práce…Anička Šulcová přinese lepidlo na počítadlo – dřevo – vteřinové nebo polyuretanové lepidlo, stoupla na něj a rozlomila ho.
Michal

Napsat komentář