Schůzka s rodiči předškoláků 4. 2. 2019

Schůzka s rodiči předškoláků 4. 2. 2019
– všechny děti udělali od září pokrok, ve svém tempu a rytmu. Skupina je aktuálně usazená v harmonogramu dne – volná hra a svačina v lese, soustředěná práce v jurtě a po obědě možnost výběru mezi volnou hrou, vyráběním s Wáclavem či vedenou hrou v jurtě s Petrou.
– pokud rodiče uvažují o ODKLADU školní docházky je třeba v nejbližší době oslovit spádovou či jakoukoliv Pedagogicko psychologickou poradnu a objednat dítě k vyšetření školní zralosti. Vysledek vyš. se dokládá do 1 měsíce od zápisu do spádové ZŠ k oficiální žádosti o odklad, řediteli školy. POZOR PPP jsou přetížené a mají velmi dlouhé objednací doby! Je třeba jednat rychle!
– pokud si rodiče nejsou potřebou odkladu zcela jisti a chtějí se nejprve laicky zorientovat, je možné si s dítětem doma projít tabulku dovedností podle publikace „Školní zralost“ od J. Bednářové a V. Šmardové. V případě zájmu můžeme okopírovat a poslat po dítěti.
– odklad školní docházky není selhání dítěte ani rodičů, ale možnost pro dozrání a jednozančnou připravenost na nároky školy.
– informace o Škole ZeMě – škola není v rejstříku školských zařízení, jedná se tedy o tkzv. „domácí vzdělávání“ resp. INDIVIDUÁLNÍ vzdělávání (dále IV). Rodič je garantem vzdělávání pro své dítě. K tomu je třeba následující – zapsat dítě do spádové ZŠ, dát oficiální žádost o IV, k té přiložit zprávu pediatra a PPP + žádost rodiče o IV.
Informace o IV můžete najít také na https://ucitneboneucit.cz
ZeMě dlouhodobě spolupracuje s Metodičkami pro IV, které děti  2x ročně přezkušují v zázemí ZeMě formou povídání nad portfoliem, které vytváří dítě částečně s rodiči, částečně ve škole. Obvyklá max docházka do školy ZeMě jsou 3dny. Přezkušování pomocí portfolia umožňuje jen několik škol v ČR, volné místo pro „naše děti“ hledají přímo metodičky. Většinou je jasné, kde je které dítě fakticky nahlášeno až na poslední chvíli, do té doby je ve spádové ZŠ. Je možné také dítě nechat přezkušovat v ZŠ, kde je třeba naplňovat osnovy pro daný ročník. Tento způsob Země nepodporuje.
Aktuálně je ve škole Země pro příští školní rok volných 4-5 míst – už teď je jasné, že nebude možný volný výběr docházkového dne pro nově příchozí děti ze školky – téměř všechny stávající děti ve škole zůstávají.
– Možnost kombinace docházky do školky, resp. putovní skupinky a školy je pro děti s odkladem školní docházky v případě, že budou pokračovat ve školní docházce v ZeMi a pokud bude ve škole volné místo.
– Proběhli také individuální konzultace a doporučení přítomným rodičům.
zapsala Petra K.

Za ZeMi Míša a Katka, Petra a Wáclav
Za rodiče Eliška S.K., Gábina H, Tomáš T., Karel K.. Ondra Z., Tereza P., Tereza R., Petr K.

Napsat komentář