Škola úterky leden a únor 2019

ŠKOLA ÚTERY 19.2. 2019
Práce na doma do příště PROSÍM PŘINÉST S SEBOU DO ŠKOLY 5.3.: 1.roč.některé děti mají domů písanku.
2.roč. úkol první strana z 2.dílu učebnice, opakování látky z prvního pololetí.
3.roč.: Prosím ať si děti dodělají karty vyjmenovaných slov po M na bílou čtvrtku A5, konkrétně tato slova:
Máťa: hmyz, mýtit
Vláďa: zamykat, smýkat
Hugo: dmýchat, chmýří
Žofka: Litomyšl
Jura: nachomýtnout se

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal. Pohyb a štronzo dle hudby. Protahování a posilování, elektrika s češtinářskými kartičkami dle úrovně.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Eliška M,m. Elektronickou kombinační hra a papírové vyšívání, pro nácvik jemné motoriky.
2.ročník: Eliška: Začali jsme 2.díl učebnice a psaní souhlásek uprostřed a na konci slova obecně jak na to a konkrétně jsme stihli P/B.
3.ročník: Michal: Pokračovali jsme ve vyjmenovaných slovech po M.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal:
1.ročník: Krokování 57/1, 59/1, Hadi59/4, Kostky 53/3
2.ročník: Tabulka vzdáleností 32/2. Zdánlivý paradox o věku 33/1, Kapitáni31/2 Autobus 35/1
3.ročník: Zaokrouhlování čísel zakončených číslicí 5. 50/1, Krokování trojice žáků51/1

Škola úterý 12.2. 2019
Celý den probíhalo přezkoušení v malé jurtě, a tak s námi v jurtě občas pobyli nějací rodiče kompletující materiály k přezkoušení. Bylo fajn s nimi pobýt!

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal. Na začátek pohybovky se přišly podívat i naše metodičky:). Hráli jsme si se slovy, štěkali jsem tvrdé souhlásky, šišlali měkké souhlásky, zpívali jsem samohlásky, které jak říkáme sami zní. Tato pomůcka moc dětem pomáhá. Hráli jsme si kartami hlásek, třídili jsme je na samohlásky a souhlásky. Sestavovali jsem abecedu. Proběhla hra na elektriku a v ní češtinářské rébusy. Pastelky jen tak na uvolnění.
Po pohybovce vždy společně upravujeme prostor, dáváme stoly a židle na místo, kde je potřebujeme mít na češtinu. Po té svačíme na čerstvém vzduchu na verandě. Volná hra venku.
2.BLOK: Český jazyk:
Anička Stanislavová: 1.tř.Z,z. Duhové malování, uvolňovací malování, písnička o zajíčkovi (Hradišťan), doplňovačky, čtení a písanka.
Eliška 2.tř.: Stolní hry na opakování všeho, co jsme se za první pololetí naučili. Hra zahrnuje kartičky s úkoly, které z druhé strany mají řešení, děti umísťují barevné korálky na místa, kde si myslí, že je správné řešení, pak kartičku se zadáním otočí a vidí správné odpovědi, porovnají se svými.
Michal 3.tř.: vyjmenovaná slova po M. Za třeťáky byla jen Žofka:). Vytvořila další kartu s vyjmenovaným slovem po M. Tvorbu leporela vyjmenovaných slov po L jsme nechali na příště, až bude dětí víc.
Na oběd a polední přestávky chodíme na čerstvý vzduch.
3.BLOK: Nebyla matematika. …..Přečetli jsme si příběh O Pavlovi a Magdaléně..Po té jsme ve dvojicích či trojicích hráli hru se slovy podobnou scrable (čtverečkovaný papír a razítka). Noe hrál s Beátkou a s Eliškou, další skupina byly Anička, Berinka, Rozárka a Ema. Tammík, Zdenda a Marcel hráli písmenkové pexeso.

Škola úterý 5.2. 2019
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal. Hodně posilování a protahování, hra elektrika s češtinářskými úkoly.

2.BLOK: Český jazyk:
Anička Stanislavová: 1.tř.C,c
Eliška 2.tř.: tvrdé a měkké souhlásky opakování.
Michal 3.tř.: vyjmenovaná slova po M. Kluci vytvořili nové karty do leporela, tentokrát neopomenuli ani na prezidenta Zemana.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal
1.tř.:Měření výšky a rozpětí ,Krokování 54/1,56/1 ,Hadi 56/4 .Kostky 50/3
2.tř.: Měření výšky a rozpětí. Tabulka násobilky – důležitá pomůcka. Zvířátka dědy Lesoně
3.tř.: Měření výšky a rozpětí. Hradby 40 Indické násobení trojmístného čísla. Dřívková geometrie44

Škola úterý 29.1.2019

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal. Dnes hodně dětí kašlalo, tak jsme udělali pohybovku více vklidu. Dali jsem si do difuséru směs éterických olejíčků ,,Imunita´´ a pracovali hodně s dechem. Přečetli jsme si další příběh z knihy Jižní louka od Astrid Lindgrenové a zkusili si procítit a pohybově ztvárnit pocity dětí Matyáše a Anny z příběhu.

2.BLOK: Český jazyk:
Anička Stanislavová: 1.tř.N,n.
Eliška 2.tř., tvrdé a měkké souhlásky opakování.
Michal 3.tř.vyjmenovaná slova po L dokončení.
Třeťáci mají za úkol si doma zkontrolovat diktát + zpracovat pracovní list na vyjmenovaná slova po M.
Druháci mají za úkol opakování měkkých a tvrdých souhlásek v pracovním sešitě na straně 46, cv.11,12,13.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal
1.tř.:Hry: Putování, Plážový volejbal
2.tř.:Hry: Superfarmář, Parkety
3.tř.: Hry: Macháček, Parket
Na matematiku 5.2.2019 mají děti z 1.tř. mít s sebou krokovací pás, FIGURKY 2 a děti ze 3.tř. PÁRÁTKA, čtverečkovaný papír 1cm.

Škola úterý 22.1.2019
Dnes opravdu všichni měli všechny potřebné pomůcky! Děkuji!

Třeťáci mají za úkol si doma zkontrolovat diktát a pracovní list na opakování vyjm.slov po B a L. Druháci mají za úkol opakování měkkých a tvrdých souhlásek v pracovním sešitě na straně 47.

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal Turek Běh se zakopáváním, ještěrky a posilování. Elektrika s češtinou. Pastelky. Závěrečné protahování.
2.BLOK: Český jazyk:
Anička Stanislavová: 1.tř.V,v. Vyplňování a psaní jde dětem moc dobře, ve čtení si ještě nejsou moc jisté. Kromě Anežky a Mii, které čtou s radostí. Ostatní často tvrdí, že číst vůbec neumí. Pokud se na to ale zaměříme, krásně vše po písmenkách přečtou.
Eliška a Michal 2.tř., tvrdé a měkké souhlásky opakování.
3.tř.vyjmenovaná slova B a L opakování. Proběhl opakovací diktát na vyjm.slov po B a L. Vytvořili jsme krásná barevná leporela vyjm.slov po B.
3.BLOK: Eliška, Anička a Michal Míša Višňa nakonec nebyla. Některé děti zůstaly hrát fotbal a s ostatními jsme si přečetli příběh Hraje má lípa, zpívá můj slavík z knihy Jižní louka od Astrid Lindgrenové. O hodně velké víře.

ŠKOLA ÚTERÝ 15.1. 2019
Pár dětí dnes nemělo pracovní sešity či prvňáci písanky, ve kterých měly domácí úkol z minula. Prosím ať si děti nosí prac.sešity, i když zadanou práci nemají hotovou:). Pokud sešity či písanky nemají, průvodci místo případné svačiny stojí u kopírky a kopírují materiál, aby děti měly na čem pracovat… Opravdu to docela zdržuje.
Při matematice nám opravdu chyběly od minula žádané figurky.

2. a 3. ročník má domácí úkol z pracovního sešitu. 2.tř.procvičování měkkých souhlásek, 3.tř.procvičování vyjm.slov po L. Mia má v pracovním sešitě a v písance písmeno A,a.

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal Turek. Pastelky, elektrika s češtinářskými úkoly dle úrovně. Protahování. Zpívání samohlásek, štěkání tvrdých souhlásek, špulení měkkých souhlásek.
2.BLOK: Český jazyk:
Anička Stanislavová: 1.tř.L,l. Eliška 2.tř., měkké souhlásky. Michal 3.tř.vyjmenovaná slova po L.- karty s vyjmenovanými slovy a budeme dále procvičovat. Proběhl opakovací diktát na vyjm.slov po B a L.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal

ŠKOLA ÚTERÝ 8.ledna 2019
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal Turek. Kondice, posilování a protahování. Hra elektrika s češtinářskými úkoly dle úrovně. Hry s papírovou abecedou: Členění hlásek na samohlásky a souhlásky. Samohlásky zpíváme, tvrdé souhlásky vyslovujeme s výrazným bráničním výdechem (karatista), měkké souhlásky vyslovujeme za pomoci našpulených rtů (kapr).
2.BLOK: Český jazyk:
Anička Stanislavová: 1.tř. R jako rytíř. Práce na písmenku R nebyla jednoduchá, děti jsou pečlivé. Písanku dostaly na doma.
Eliška 2.tř., tvrdé souhlásky. Procvičení mají na doma.
Michal 3.tř.vyjmenovaná slova po L.
Vytvořili jsme karty s vyjmenovanými slovy po L a dále jsme procvičovali. Děti mají práci na doma. Příště čeká třeťáky diktát na vyjmenovaná slova po B.
Vytvořili jsme meziskupinku malých češtinářů na pomezí 1.a2.tř., tj. Anežka a Mia. Zatím s kombinováním kopírovaných materiálů. Příště už se posuneme k adekvátní učebnici.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal

Napsat komentář