Škola ÚTERKY Listopad a prosinec 2018

ŠKOLA ÚTERÝ 18.12.2018
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal Turek. Bylo nás dvacet a dva. Hráli jsme si se slabikotvornými souhláskami. Strč prst skrz krk. Škvrně v Brně vrní v trní. Vlk zhltl hrst zrn. Rovnovážná cvičení ve dvojicích.
2.BLOK: Český jazyk:
Kamilu jsme radši ještě nechali vyležet, a tak statečná Anička Stanislavová, co má Kamilu od ledna zastoupit, k prvňáčkům skočila rovnou sama. Zvládla to myslím moc dobře.
Anička 1.tř. Č,č, duhové malování, uvolňovací malování, čtení, psaní a doplňovačky.
Eliška 2.tř.,slabikotvorné souhlásky r,l.
Michal 3.tř.vyjmenovaná slova po B. Vytvořili další karty s vyjmenovanými slovy a tím je máme hotové. Rozhodla jsem se udělat z nich leporela pro každého třeťáka, ale to nás teprve čeká:).
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal (Eliška spíš jako sos pomocník).
Na vánoční prázdniny jsme si s dětmi nepřipravily žádné procvičování, volnu zdar!

ŠKOLA ÚTERÝ 11.12.2018
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal Turek. Ráno cestou k zázemí jsme našli malou zraněnou veverku. Zavolali jsme záchranou stanici, tam nám slíbili, že do hodiny pro veverku přijedou. Veverku jsem opatrně sebrali a dali do vystlané papírové krabice a do jurty. My jsme bohužel do jurty nemohli, protože tam pracovali kominíci. A tak pohybovka proběhla na procházce v lese. Kromě obyč pobývání v lese jsem si zahráli i rytmickou hru v kruhu. V 10,30 nám zavolal můj muž Marek, že už vyprovodil kominíky, a že topí, a tak jsme se vrátili do zázemí akorát na sváču a do tepla. Konečně máme v jurtě krásná velká kamna!!! I přesto, že pršelo se kluci nenechali odradit od fotbalu:).
2.BLOK: Český jazyk:
Kamila 1.tř.K,k, duhové malování, čtení, písanka. Anežka je tak rychlá, že potřebuje práci navíc, a tak (po konzultaci s maminkou) dostala písanku vázaného písma.
Eliška 2.tř.,dvojhlásky au, ou.Opakování krátkých a dlouhých samohlásek. Malý diktát.
Michal/Wáclav Stašek 3.tř.vyjmenovaná slova po B. Děti vytvořily další karty s vyjmenovanými slovy a pokračovaly v procvičování.
Děti ze 2.a3.tř. mají zase procvičování na doma.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Kamila a Michal

ŠKOLA ÚTERÝ 4.12.2018
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal Turek. Hry s míčem i bez na procvičení: první a poslední hlásky ve slově, druhy hlásek, slabiky, délky samohlásek a na procvičení vyjmenovaných slov. Hodně běhání, protahování a posilování.

2.BLOK: Český jazyk:
Děkuji, že holčičky ze 2.tř, (většina z nich) přinesly hotové procvičování délek.
Kamila 1.tř.B,b,uvolňování ruky, duhové malování, čtení, písanka a pexeso.
Eliška 2.tř., délky samohlásek (ú,ů,u). Druháci dostali na doma nějaké procvičování u,ú,ů.
Petra Kasová 3.tř.vyjmenovaná slova po B. Tentokrát jsme vytvořili karty A4. Každá karta obsahuje jedno vyjmenované slovo, jeho obrázek a dvě věty, ve které je slovo použito. Tyto karty máme vyvěšené v jurtě. Dále děti procvičovaly vyjmenovaná slova po B v prac.sešitech.
Upozorňuji, že třeťáci dostali menší práci na doma na téma vyjmenovaná slova po B.
Tato procvičování nemusí zvládnout celé, mohou si vybrat co chtějí udělat.

Během češtiny nás na 15minut navštívila paní ředitelka z kmenové školy některých našich dětí Mandala, aby měla představu, co se děje v naší lesní škole. Byla moc spokojená, jak jsou děti uvolněné a zároveň soustředěné.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Kamila a Michal

ŠKOLA ÚTERÝ 20.11.2018
1.BLOK: Pohybovka s češtinou: Eliška a Michal T. a 18dětí. Rozhýbání se hudba/pohyb, ticho/štronzo. Zopakovali jsem si členění hlásek. Nakonec jsme si nechali souhlásky obojetné. Celá pohybovka pak už byla hra na vyjmenovaná slova po B. Já psala na tabuli jednotlivá slova, jak jdou po sobě, děti si je četly, a pak je předváděly za doprovodu živé hudby. Většina prvňáčků se vždy shromáždila u tabule a společně jsme slova přečetli. Písmenko po písmenku, pak po slabikách a nakonec celé slovo. Dělají velké pokroky.
2.BLOK: Český jazyk: Eliška, Kamila a Michal. T.a 20 dětí:
Prvňáčci pracovali na písmenu J,j. Malovali duhová písmena, psali písanku a pracovali na doplňovačkách a čtení.
Druháci: Rozdělovali slova na slabiky a rozlišovali délky samohlásek a po té délky slabik. Kluci (Nici a Tim) vše stihli v rámci školy, holky dostaly procvičování sebou domů. Mají na to 2týdny, prosím pomozte jim s tím:).
Třeťáci Pracovali na nástěnné tabuli vyjmenovaných slov po B, na čtvrtku A2 lepili vystříhané kartičky se slovy. Až budou mít tabuli hotovou, přinesou si ji domů na vyvěšení. Michal udělal jednu na vyvěšení ve škole. Dnes také dokončili slovo být (být, byla, bylo, zbývá, přibývá, bytost).
Vzhledem k tomu, že sněžopršelo a lezavo bylo také, jsme se většina z nás najedla uvnitř u kamen. Po obědě samozřejmě byl i nějaký fotbal a ořezali jsme všechny pastelky:).

3.BLOK:Matematika: Míša Višňa s druháky sčítání se zvířátky. Kamila s prvňáčky číslo 7, sčítání a odečítání do 10ti. Michal se třeťáky sčítání pod sebou a anglické násobení.
Dohodli jsme se, že budeme vždy na konci dne nosit do jurty dřevo,abychom ulehčili panu Platilovi.

ŠKOLA ÚTERÝ 13.11.2018
1.BLOK: Pohybovka s češtinou: Michal, cello, Eliška a 20 dětí: Ranní rozhýbací hra s vedením cella, ticha a tleskání. V rámci ní i hra na protiklady. Elektrika obohacená hrou na slovesa, v rámci ní připomenutí co jsou to podstatná jména a zájmena, slova (v akci) souznačná a protikladná, první a poslední písmeno/hláska ve slově…. Posilování, protahování. Zklidnění.
2.BLOK: Český jazyk: Michal s třeťáky a Eliška s druháky a s prvňáky. Třeťáci si zopakovali význam slova a naučili se co jsou slova příbuzná, aby se mohli příště vrhnout na vyjmenovaná slova. Prvňáčci se naučili písmeno P,p, uvolňování ruky, duhová písmena, písanka, čtení a dopňovačky, písmenkové pexeso. Drháci objasnění ď, ť, ň, di, ti, ni, dě, tě, ně. Čtení, doplňovačka a náš první diktát:):):).
3.BLOK: Matematika.

Napsat komentář