Škola úterky září a říjen 2018

Škola 16.10.2018
Pohybovka a čeština
Dnes jsme se hodně vraceli ke včerejšímu představení ve studiu Alta Putování ve větvích. Děti byly plné dojmů a měly pár otázek. Také jsme si zazpívali písničky co nám utkvěly v hlavě. Na pohybovce jsme hodně posilovali, protahovali se, cvičili pozornost, i se zavřenýma očima. Hru na elektriku jsme obohatili o středový kruh velmi vysokého napětí.
Čeština: Všichni společně v kruhu práce s textem o představení Putování ve větvích. Dovyprávění děje představení pro ty, kteří na představení nebyli. Čtení a určování významu slov a skladby věty. Co udělá z jednoduché věty souvětí? Určování druhů vět. Po té tři skupiny zvlášť. Třeťáci s Michalem pokračovali s určováním sloves ve větě a s větnou skladbou. Druháci a prvňáci vybarvovali a dokreslovali dům v prostředí,ve kterém by chtěli žít. Pak se vrhli na písanky. Prvňáci U,u, druháci podle toho, kde skončili.
Eliška

Škola 2.10. 2018 úterý
1.blok: Eliška a Michal, pohybovka: Začali jsme naší parádní rozbíhačkou a vznikla dobrá situace k diskuzi o tom, jak se zachováme, když vidíme někoho, že nám při divokém běhu upadl. Pokud prudce zastavíme, můžeme způsobit další nehodu. Voláme tedy a děláme bezpečnou bariéru, ale ne zbrklou, prostě s rozmyslem. Dostali jsme se v diskuzi na přecházení silnice  a na to, jak se zachováme, když vidíme někoho ležet na ulici… Děti měly velmi dobré nápady, dali jsme společně dohromady nějaká pravidla bezpečných záchran:).
Posilování, protahování.
Hra elektrika: Kruh, držíme se za ruce, máme zavřené oči, zmáčknutím ruky vysíláme elektrický výboj, ten jede z ruky do ruky a hudba hraje. Hudba se zastaví, pak se znovu rozjede ( jiný hud.motiv) a ten, kdo dostal poslední el.výboj překoná skluzem po podlaze celý kruh a zapojí se do kruhu na druhé straně. Vysílá další výboj…atd. Časem se stane, že si více dětí myslí, že u nich skončila elektrika a klouzá se jich víc najednou. Pokud se vzájemně dotknou, dojde ke zkratu a děti zůstanou ležet jako mrtví. Pokud je mrtvých uprostřed už moc, začne fáze záchrany…Zachránit/oživit  je může ten, kdo se jich při klouzání dotkne, musí mrtvému vymyslet češtinářský úkol, mrtvola ho splní a je zachráněná….
2.blok: Eliška, Michal a Kamila, čeština: Zahajujeme metodu záchodového učení.Vytváříme si přehledné mapy probrané látky k zavěšení. Někomu se líbil nápad zavěsit si mapu doma na záchod, někdo prý radši do svého pokojíčku:) Mapa může viset celý týden na viditelném místě, aby připomínala, co jsme se tento týden naučili. Takto jsme začali se druháky.Tentokrát jsme ztvárnili mapu DRUHŮ VĚT, děti je dnes přivezou domů v batůžku, prosím pomozte jim je zavěsit na šikovné místo.
Prvňáci pracovali na písmenu Y.y. Třeťáci dokončovali opakování bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně, di, ti, ni. Začali měkké a tvrdé souhlásky.

Škola 25.9.2018
Pohybovka plná točení a skluzů, hra na elektriku, osa těla a linie rukou, práce i ve dvojicích a k tomu čestinářské výzvy.
1.ročník I,i, uvolnění rukou, ríkanka o indiánovi, duhové vybarvování, doplňovačka a nevázané písmo.
2.ročník společné čtení a doplňovaní písmen do slov. Řešení tajenky. Vázané písmo.
3.ročník dokončení bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně, di, ti, ni. Rozlišování slovesa a podstatného jména. Vázané písmo.

ŠKOLA 11.9.2018
1.blok:Eliška a Michal: pohybovka s češtinou. Pohybové hry, posilování, protahování, práce s osou těla. Hra s písmeny na louce, abeceda, slovo, slabika, hláska, zpíváme si samohlásky, rapujeme souhlásky, rozlišujeme měkké, tvrdé a obojetné.
2.blok: čeština v jurtě: Eliška, Michal. Rozdělili jsme si pracovní sešity. Začala parádně soustředěná práce. Nejmladší děti si děti nejdřív uvolnily ruce se včelkou a krasobruslařkou, a pak přešly na duhové písmeno A,a, v prac.sešity Písmena s písničkou zpracovaly celou stranu o písmenu A, doplňovačky, dokreslovačky, čtení, psaní Prostřední skupina podle obrázků tvořila věty, alespoň 3 měla napsat. Pracovala také s abecedou. Třeťáci si opakovali abecedu a dlouhé a krátké samohlásky. ¨
3.blok:Míša Višňa, Eliška a Michal: matematika 3.úrovní zakončená stolní hrou pro každou úroveň zvlášť.

ŠKOLA 4.9.2018
Na pohybovce jsme si tentokrát hráli s písmeny. Nové děti jsme naučili pravidla her rozehřívacích, protahovacích, jen tak relaxačních. Na češtině jsme si prohlédli prázdninové deníky, ketré opravdu některé děti přinesly (Mia, Noe, Nicolas, Rozárka a Hugo). To nás inspirovalo a každý si nakreslil a zapsal nějaký svůj prázdninový zážitek na čtvrtku. Třeťáci aspoň 3věty, druháci 1větu a prvňáčci podpis. Děti měly na výběr buď jen kreslení nebo vlastní psaní nebo písmenková razítka. Odpoledne jsem začali číst velmi napínavou knihu Tobiáš Lolness.

Napsat komentář