Pondělní, úterní a čtvrteční únorová škola, 2018

Škola 27.2.

1.blok: Eliška a Michal: pohybové hry za doprovodu violoncella. Po velmi složitém cestování, jsme se všichni na nádraží šťastně shledali. Hurá do jurty s nemalým zpožděním. Běhy prokládané posilováním s výdržemi. Protahování. Hra se slabikotvornými souhlaskami r, l. Jazykolami v pohybu: Strč prst zkrs krk. Vlk zhlt hrst zrn. Škvrně v Brně, vrní v trní…   Děti přidávaly  všechny možné další. Protahování, zklidnění.
2.blok: Eliška a Michal: čeština.
Nejmladší děti-L,l- vázané písmo, čtení, tvorba slov a doplňovačka. Holky chtějí víc a víc psát. Rekordním tempem zpracovávají prac.listy.
Prostřední skupina- slabikotvorné souhlásky R,L. Prac.list. Písanka.
Starší děti vyjmenovaná slova po B, kobyla, býk, Přibyslav a krátký diktát.
Otík- vyjmenovaná slova  shrnutí.

Během oběda jsem dětem četla příběh Kralevic Antonín a rytíř Archibald z knihy Syn stromu a jiné pohádky  od Kateřiny Sidonové. O duši, která putovala z těla do těla než se jí podařilo dosáhnout toho, po čem v prvním těle toužila. Vznikla krásná diskuze.

Eliška

26.2. Pondělí

Angličtina, na nádraží, Its cold, freeting cold, how many are we, 16, wow, mame dva leadry, Matej vede, Anež hlída at the back. V jurtě sváča a rozcvička, trénujeme body parts, následují winter Olympic games, předvádíme sporty a hádáme je anglicky, zapisujeme na tabuli. Po pauze na žádost Olivera a Noema Simon says, následuje práce ve skupinách, starší se učí gramatiku Whose is it?…it is Petra’s.. Mladší cvičí čísla a barvy, těší mě, že už i Ludvík, Beri a Tonda znají většinu čísel a barev.

Po obědě čásat hraje fotbal, část poslouchá čtení českých dějin. zaujme nás národní obrození a první školy a pak se hodně bavíme o druhé světové válvce a současné politice rasové nenávisti, děti se diví, že pořád někdo věří, že nějací lidé jsou „méně“ než jiní.

Hudebka, opice opět v kurzu, učíme se sloky a trénujeme volnou improvizaci , střídají se lídři, Matěj, Anežka, Jura.

 

Škola 13.2.2018

Pohybovka: Z ranního pozorování dětí vyšla improvizace na téma proměna. Každé z dětí se měnilo v co zrovna chtělo, ostatní děti se proměnily s ním a hádaly, čím se stal a ony staly s ním. Pohybové hry, protahování a posilování. Kruh diskuzní o pohybovce.

Čeština: Nejmladší děti-R,r vázané písmo, čtení psaní, doplňovačky. Prostřední skupina- dvojhlásky pracovní list – au, ou, písanka -vázané písmo. Starší děti vyjmenovaná slova po B. Otík- předpony vy-, vý-.

11.2.

Nádraží, how many are we, how many girls and boys, where do we go, yurt, forest, river, playground…Yurt, Zoro is leader, lets go. V jurtě začínáme rovnou angličtinou, cvičíme slovní zásobu těla a zvířat. Who are you, whats your name.  Na žádost Olíka hrajeme hru Petra says, cvičíme slovesa. Všichni se zapojují a když se začnou vrtět a hemžit, hned zčerstva zkoušíme hru ze sobotního semináře „Stand up“ a všichni opravdu vyvíjí hodně síly a chtějí si to zkusit. Jeden je na čtyřech a pokuší se vstát, tři mu brání. Následuje sváča a po ní pracujeme s nakopírovanými papíry. Straší gramatiku otázek, záporů a časování have you got, mladší procvičují zvířata a I have got. Dneska jsem velmi chválila Vláďu a Olíka, na začátku jsme se domluvili, že i když je Vláďa na náhradě, nebude lákat Olího nepracovat a zapojí se s námi. A opravdu oba se zapojovali a ukázali svoje znalosti. Před obědem trocha Ypsilonie a po o hudebka. Vzpomínáme na loňskou píseň o průvodcích a doskládáváme konečně Gorilu a zapisujem jí na papír. Tonda hraje doprovod na dva nástroje naráz, Matěj a Maruška pilně skládají verše. Nakonec dle kolečka úklid, parádně to funguje, každý bez reptání splní svůj úkol a frčíme na vlak. Prima den se sluncem a sněhem.

5.2.

Angličtina. Dnes mrzlo a děti jednohlasně chtěly do jurty. Olí, Jura, Ota, Matěj, Zoro, Noe , Maruška, Beri a Ludvík. Olík byl leader, u nádraží How many are we, how many boys, how many girls, how many women? Cestou lets go, lets stop, wait, we are not all, turn right, turn left..

V jurtě po krátké sváče Simon says, která procvičila činnosti, jump, run, turn around, walk, sit down, stand up, and touch your… a části oblečení, které se  učíme již druhým týdnem..trousers, jumper, hoodie, socks, t shirt, dress, skirt, skarf, hat…Poté hra na Mr. Robot, kde opět cvičíme slovesa, dance, sing, whisper, hide, stand on your head .. a také se dost smějeme.

Hrajeme paměťovou hru s kartičkami s oblečením, ale koncentrace upadá, dáváme si pauzu. Po pauze procvičujeme slovní zásobu těla, nejdřív Petra ukazuje na sobě a říká a pak se rozdělujeme na dva týmy, Grrr Pearls a Angry Tigers a hrajeme napínavou hru se slovní zásobou těla. Ota a Matěj excelují u tigrů, perly zachraňuje Zoro s Olím. Nakonec remíza 8:8.

Bereme si sešity a nakopírované materiály, Petra se staršími se učí a procvičuje tvary slovesa have got. Já s menšími opakuji části těla a barvy , please colour in black tooth…. a nakonec cvičíme I have got a malujeme monster -I have got trhree legs, I have got biiig belly etc.

Děti dnes byly velmi pozorné a spolupracující, s Petrou jsme měly pocit dobře odvedené práce a dojem, že všechny nás to bavilo.

Po obědě fotbal a hudebka s Michalem, pokračujeme v hudebních klasicích, po Bachovi následuje Mozart a od něj se dostáváme k obecnému rozdělení hudby do žánrů, dnes se věnujeme tedy klasické hudbě, povídáme si jak je složitá a vrstvená, posloucháme jednotlivé nástroje v orchestru. Bohužel děti vydaly svou dávku soustředění dopoledne, takže se zájmem se zapojuje jen Ota a Zoro, Matěj s Jurou studují mapu světa, Beri je ve školce, kde si vyrábí masku, Noe a Oliver jsou nakonec posláni hrát si ven, jelikož v jurtě svou hrou ruší. Závěrečný úuklid probíhá dle znovu zavedeného kolečka služeb a je opravdu super, jak každý se zapojí a za chvíli je hotovo a čisto. Takže prima den.

25.1. čtvrtek
Čtvrteční dopoledne jsme věnovali dodělávání voskovaných ubrousků. Na řadu se dostali i ti, kteří to před tím nestihli nebo je to na poprvé nenadchlo, tak jako nás. Rozpálený vosk měl však chvílemi až moc silnou vůni, a tak jsme museli hodně větrat. Otu to nakonec vyhnalo z jurty na čerstvý vzduch.
Kdo nevyráběl, hrál s ostatními Ypsilonii. Společné hry a organizace se ujmul Ota. Odpoledne proběhlo poslední bruslení a myslím, že všichni zaznamenali pokrok a získali trochu jistoty na ledové ploše 🙂 Agatha
15.2.čtvrtek
Dnes zastoupil Agathu, která odcestovala do Brazílie, Špaňda.
Hned naši početnou skupinku 16 dětí vytáhl k řece, kde byla krásná námraza, ale slunce svítilo o 106. Pozorovali jsme tam velké ptáky – kormorány, volavky popelavé, kachny, racky a někdo zahlédl i ledňáčka. Děti samozřejmě zaujal led, tak jsme posvačili u řeky. Poté už jsme přešli do vyhřáté jurty a Špaňda dětem ukázal různá peříčka a také jeho nový úlovek – velké kly divočáka. Vyprávěl nám různé příběhy k jednotlivým artefaktům a téměř všechny dokázal zaujmout.
Jen Tim a Jura chvílema rušili, tak jsme je na chvíli poslali na vzduch.
Potom jsme celou jurtu vykouřili bílou šalvějí a Špaňda vytáhl celé káně – všechna péra ocasní i z křídel a opatrně jsme je sestavili a tak pochopili jak se křídla od sebe liší. A jak potichu dokáže letět jaký pták. Příště nás čeká celou tuto nádheru nalepit tavnou pistoulí a bude nám navěky zdobit a chránit juru. Po přestávce děti měly za úkol zastoupit jednoho ptáka a říct o něm něco zajímavého. Jako první se přihlásil Olík – který nám krásně představil kolibříka a pak už se hlásili všichni ostatní, krom Vládíka, Tima, Tigry a Beatky, kteří dostali domácí úkol si vybrat jednoho ptáčka a něco zajímavého nám o něm říct. Můžou donést i obrázek.Čas se Špaňdou nám utekl, byl čas na oběd – brambory na loupačku a přesunout se na autobus, kde už čakala Bára – toho času také fyzicky oslabená. Dnes 4 děti zůstali na recepci a ostatní naskákaly do vody. Beatka, Tim a Oliver dělají velké pokroky. Ostatní jsou více pod vodou než nad vodou. Skvěle plnily jednotlivé úkoly a byla spousta legrace. Vojta, který nás pozoroval za sklem, byl překvapený, že mají děti tenkrokrát delší čas na volnou hru.
Ale děti tentokrát chtěli plnit úkoly i ve svém volnu a lovily potápníky a proplouvaly kruhama a bylo to prostě fajn.  Díky
Míša

Napsat komentář