Leden ve škole, 2018

Škola 23.1.2018

1.blok: Eliška a Michal: pohybové hry za doprovodu violoncella. Tentokrát jsme začali psaním ve vzduchu s písmenem B, b, s tiskacím a  s psacím. Zopakovali jsme si, kde se píše malé a kde velké písmeno. Pro demonstraci jsem použili větu. Michal bude hrát Bacha a my si dáme bacha… Navázali jsme na pondělní hudebku o Bachovi. Pokračování ve skupinové práci, vedení a následování pohybů. Tentokrát proloženo divokými běhy se zastavováním a hrou ,,na babu´´. Děti pracovaly soustředěně, sledovaly se, nejdřív hodně opatrně a pak si už i zariskovaly.. Olík s Huge, se bohužel společně se nedokázali zklidnit, hodně rušili práci ostatních blbinkami. Vzhledem k tomu, že nepomohla ani domluva, že až se budou cítit. že zvládnou soustředěnou práci, mohou se vrátit do skupiny,počkali tedy venku.
2.blok: Eliška a Michal: čeština. 
Nejmladší děti- B,b, duhové malování, čtení a psaní nevázaného a vázaného písma. Vázané písmo nakonec chtěly až na Tima všechny děti. Ten byl se svou prací a i s písankou nevázaného písma, se čtením, doplňováním rychle hotov. Mia a Beátka pracovaly rozvážně a statečně četly. Maruška a Tigra rozjely psaní vázaným písmem ve velkém.
Prostřední skupina- Slovo, slabika, hláska (psaní u,ů,ú). Dobrá práce! Oliver a Hugo s lehkostí zvládají. Jura a Máťa též, pokud se jim chce. Pracovali v pohodě, komentovali práci pozitivně.
Nathanael- vyjmenovaná slova po B: bydlet, obyvatel, byt. Parádní samostatná práce. Píše hravě nevázaným písmem. Připomínáme si spolu, kde se úpíše velké a malé písmeno, a že znaménka zakončují větu.
Otakar – předložky bez a předpony roz-, bez-, vz-. Parádní samostatná práce. Píše vázaným písmem. Připomínáme si, psací velká písmena.

Eliška

Škola 16.1.2018

Zamířili jsme přímo do jurty. Michal nebyl, tak nás doprovodila reprodukovaná hudba. Dnes jsme kromě klasických her zapracovali na pohybové práci ve skupině, vedení a následování. Záznam je v galerii. Děti výborně improvizovaly, nejdřív ve velké skupině všichni, pak ve trojicích. Po té jsme dali v kruhu hru se slabikami, slovy nadřazenými a podřazenými. Na závěr trochu akrobacie a zklidnění v kruhu.

Poslechli jsme si dvě pohádky Jana Wericha ,,Žil kdys kdes chlap´´ složenou pouze z jednoslabičných slov, (děti to moc bavilo, takže proběhla dvakrát), a pak pro porovnání klasické Werichovo vyprávění ,,Hospůdka u ztraceného mládí/ Král měl tři syny´´. Myslím, že Werichovo vyprávění je skvělý příklad jak košatá čeština může být.

Moc dětí si nedodělanou práci z minula nedodělalo, tak uvidíme příště:). Rodiče, moje prosba: PROSÍM, AŤ MAJÍ DĚTI PERO NA PSANÍ, stále nebyla vyslyšena…Už nějak nevím. co s tím. Na češtinu nám přišla pomáhat Petra Kasová, pracovala s Máťou, Jurou a Hugem na rozdělování slov na slabiky a rozlišování délek. Nejmladší děti- J, j, duhové malování, psaní a čtení. Tigra začíná chtít psát psacím, tak se naše skupina pěkně posunuje. Nathanael a Matěj- vyjmenovaná slova: tvary slovesa být- bývá, zbývá, přibývá, bytost. Otík- předložky a předpony, vyjmenovaná slova po l, m.

Eliška

Zápis ze čtvrteční školy 11.1.
Nadmíru příjemný den. Dopolední laboratoř s chemickým pokusem, vyplňovaním pracovního listu týkajícího se větru, počasí a podnebí.
Vojta exceloval a dařilo se mu vymyslet výborné definice. Noe a Nick předčítali mladším dětem.
Poprvé jsme vytáhli tu krásnou novou mapu světa a hledali mimo jiné rovník a děti ukazovaly kdo kde byl. Většině děti se dařilo dobře se koncentrovat.
Po obědě oschod na vlak, nekonečné ztišování hlučnosti a opakované usazování excitovaných školáků na sedadla. Pak jsme proběhli starou Prahou a čekalo nás parádní kluziště na Františku, kde bylo jen pár jiných lidí. Skvělé, že většina děti má své brusle a kdo neměl své tak měl peníze na zapůjčení. Skvělé, že všichni bruslili. Někteří dost bravurně, ale všichni se snažili.Hodina na ledě ale teda uteče zatraceně rychle. Za to jsme ale nemuseli tolik pospíchat Prahou a všechno jsme stihli s rezervou.
Příští týden místo mne zase půjde bruslit Michal. Míša

zápis škola 9.1.

Vzali jsem to lesem, Eliška a šest dětí, delší procházka, svačina a pohybovka v lese, hry se slabikami i bez. Dohání nás Maruška, už nás je sedm. Cestou necestou slabikujeme celý les. V 10,45 máme už svačinu v jurtě, doráží Michal. Čeština, Tigra,Beátka, Maruška, Tim a  Nicolas: písmeno P,p duhově kreslíme, čteme, zpíváme a píšeme. Oliver a Máťa, čtení a psaní, krátké dlouhé samohlásky, slabiky.

Domluva, co nedodělám na češtině v úterý, mohu dodělat v průběhu týdne.

pátek 5.1.

V pátek jsme se přivítali v malé jurtě a hned po svačině jsme šli s dětmi složit nový pracovní ponk, pěkně podle přiloženého návodu. Vyndali jsme si zpod jurty samorosty a nožíkama a klacíkama jsme si je čistili a opracovávali. Z novodurové trubky jsme si se Španďou vyráběli japonské fujary a ktomu jsme používali nový dřevěný svěrák na ponku. Kluci sami naměřili míry na kmenech stromů a nařezali je a připravili na fotbalovou branku, kterou budeme dělat příště. Byl krásnej slunečnej den a všechno šlo hladce. Igor

Napsat komentář