Lovci záhad informují…20.-24.2. 2017

Pondělí

epochy – Terka a Jirka

Co víme o starověkém Řecku? Jak nás ovlivnilo naši dobu? Pouhé dvě otázky a my na ně s dětmi hledaly odpovědi celé dopoledne. Pověděli jsme si ve zkratce o Mínojské a Mykénské civilizaci. Taky, že po nich téměř nic nezbylo a nebýt Iliady a Odyssey, nevíme o nich vůbec nic. No, ale hlavně jsme povídali o civilizaci následují, o městských státech, nejvíc o Athénách a Spartě a děti zaujala spartská výchova. Taky jak spolu města pořád bojovala, než se spojila proti Peršanůn a jak jim Řekové dvakrát pěkně dali na frak, i když jich bylo o tolik méně.  Vysvětlili jsme si pojmy jako je demokracie, olympijské hry, divadlo – tragédie, komedie. Ale úplně nejvíc děti zaujalo povídání o Alexandru Velikém. Každý si hned představoval, že je jako on. Tak jsem jim v pátek ještě musela dovysvětlit, že nic není černobílé, a i když byl moc statečný, přece jen kvůli němu umíralo zbytečně tisíce lidí.  Než se donesl oběd, ještě jsme si stihli to nejdůležitější zapsat a nakreslit do sešitů. Terka

kosmetická dílna – Agátha a Terka

Odpoledne jsme se se pustili do výroby pracího gelu, masážních košíčků a srdíček. Čekání, než se všechny potřebné suroviny rozpustily na kamnech, jsme si zkrátili tancem na Řeckou hudbu. Holky se pak zkušeně pustily do míchání gelu a kluci zůstali věrni kresbě. Zdobení košíčků a srdíček se poté stalo nejzáludnějším úkolem toho odpoledne 🙂 Agátha

Úterý

výtvarka – Tom a Terka

Tak zas po prázdninách začínáme školu! Dnes, když jsme přišli na jurtu, začala nám Terka vyprávět o starém Řecku. Pravda, s Řeckem se začalo už včera, ale hodně nás tam chybělo, tak To Terka vzala ještě jednou. Po jejím vyprávění jsme začali tvořit. Někteří malovali, ale většina se pustila do „pokusu“, se kterým jsem přišel. Začali jsme si vyrábět křídla! Zatím máme první návrhy a nějaký ten materiál, ale žádný spěch! I příští týden budeme v rozdělané práci pokračovat.
Přeju nám hlavně, ať máme více štěstí, než Ikaros:))) Tak příští týden! Tom

plavání – Gábi a Míša

V této lekci jsme kromě oblíbených skoků proplavávali obručemi a mezi nohami. Hlavně jsme ale její část věnovali nácviku záchrany tonoucího.
Za 1, jsme se domluvili, že si nikdy a nikde nebudeme dělat legraci z toho, že se topíme.
Za 2, pokud uvidíme někoho se topit, řekneme to nejbližšímu dospělému. Sami se do zachraňování nikdy nepouštíme! Mohli bychom se totiž začít topit také.
Za 3, důležité je dostat tonoucího z vody na břeh, kde až proběhne první pomoc. Nezdráháme se proto zavolat záchranku. Zkusili jsme si záchranářský skok do vody a poté si děti ve dvojicích vyzkoušely, jak by se mělo s tonoucím ve vodě zacházet a jak jej dopravit na břeh. Všichni byly neuvěřitelně šikovní a moc nás to bavilo. Příště nás čeká závěrečná lece, tak doufám, že se sejdeme v co nejhojnějším počtu.
Gábi

Středa

opakování – Katka, Tom a Terka

Dnes jsme zůstali na domácí půdě a podívali jsme se, co všechno si pamatujeme z letošního školního roku. A byla toho hromada, věřte mi. Zaplnili jsme 9 baličáků, které jsme cestou koupili na náměstí. Rozdělili jsme se náhodně do 3 skupin tak, aby v každé byla žlutá, červená, zelená i modrá pastelka, které si předtím každý vytáhl.  Každá skupinka si vymyslela jméno a zvolila kapitána- Otík, Vojta, Hugo a Noe byli Fotbalisti, Kuba, Vládík, Máťa Vesmírní průzkumníci  a Jura, Krištof, Maruška a Olí – Zlatá medaile. Vybrali jsme 9 témat, která jsme probírali a každá skupinka si rozebrala 3 z nich. Každý se stal patronem jednoho z nich a napřed každý sám a pak společnými silami ve skupinkách sbírali vše,co si k tomu pamatují. Kdo uměl psát, psal, kdo radši maluje, maloval – faraona naloženého v soli, výbuch sopky chrlící magma, planety na oběžné dráze…..Na druhou část nás přišla podpořit i Terka a tak každá skupinka měla svého průvodce na pomoc. A pak se stalo, že Hugo se nějak zamotal, někdo do něj možná strčil a on se opřel o baličák, který ale jen přečníval přes stůl a tak milý Hugo upadl a bouchl se o stůl do nosu a teklo mu krve požehnaně. Vzal to statečně. Jilem jsme krvácení zastavili, studeným hadříkem chladili zátylek, Hugo si chvilku odpočinul a za chvíli už zase vesele pracoval. Tak jsme si všichni  oddechli.  Norka nám zase přichystala parádní oběd, za který jsme napřed poděkovali písničkou a každý si pak mohl vybrat své ingredience.
Po obědě a krátkém fotbale jsme si ještě po skupinkách odprezentovali, co kdo dal dohromady a ostatní mohli doplňovat a sbírat pro svou skupinu další body. No, byla to trochu jako soutěž, ale nakonec vyhráli všichni a to jsme stihli od každé skupinky prezentovat jen jedno téma.  Dostali jsme se takhle úplně všichni jen k Řecku, Egyptu a pokusům. (Další  témata zpracovaná ve skupinách byla: vesmír, naše tělo, Mezopotámie, matematika, Mayové a živly)
Měli jsme s Tomem radost, jak všichni pracovali s chutí a kolik si toho pamatují . Ti mladší mohli vždy skončit dřív a jít ven, starší pracovali déle, jak kdo vydržel.  Katka

Čtvrtek

angličtina – Petra a Terka

Dnes bylo dětí méně a angličtina se jim moc dělat nechtěla. Na hřišti jsme si procvičili dopravní prostředky a Kryštof vymyslel novou hru, jak si na ně zahrát. V jurtě už byla chuť větší a tak jsme s mladšími procvičovali antonyma (opaky slov). Namalovali jsme si karty, které můžeme použít příště. Lioni – Nikolka s Vojtou opakovali měsíce v roce a naučili se otázku When is your birthaday?   Petra

matika – Míša Višňa a Terka

Čekalo nás číslo 1O a pomoc s ním nám měla písnička Deset malých černoušků. Dět naprosto nadchla a bleskurychle se ji naučily nazpamět. Když však došlo na počitání papírových mincí prvňáčci nám opět z matiky utekli. Tak jsem s nimi byla venku a dávali jsme si veselé logické úvahy a na konci matiky jsme se vrátili a ještě nějaké cvičení jsme stihli. Druháci zatím s Míšou Višňou dělali sčítací trojúhelníky, násobilkovou tabulku 100, obrázkové násobení, násobilkové obdélníky, zvl. způsob písemného odčítání.  Terka

Pátek

pohybovka – Eliška a Terka

Děti udělaly velký pokrok.
Pracovali jsme s osou těla, vysvětlili jsme si, jak s ní zdravě nakládat. Začali jsme s rozcvičením ve stoje připomenutím naší sestavy rolování, práce s protažením celé páteře a zadní str.nohou. nejdříve pomalu na 8 dob, po té na 4, na 2 a na 1 dobu. V leže na zádech práce nohou odvíjení v paralelní pozici vpřed, až ke švihům. Zase už jsme pokročili od obyč. cvičení až k sestavě pohybů. To samé v leže na boku práce nohou ve vytočení, sestava odvíjení až ke švihům. Relaxace v klubíčku.
V leže na zádech sestava na posilování břišních svalů, přes kolébku až do stoje a do výskoku.V prostoru, diagonála, sestava chůze člověk, pes po čtyřech a plazení. V kruhu a na diagonálu příprava na skoky, houpání s pohank. polštářem, hod s pohupováním až hod se skokem. Skoky. Na závěr zase sestava rolování, jen 8 dob. Sestava protahování celého těla. Volný tanec. Eliška

epochy – Terka

Podle zápisků pondělních dětí si nejprve všechny ostatní děti také zapsaly to nejdůležitější o Řecku – stačila nám hesla, ale bylo důležité, aby každý věděl, co píše a co to znamená a nakreslily k tomu nějaký obrázek s řeckou tématikou. Pak jsme se zase všichni sesedli k sobě a ukazovali si řeckou abecedu a hledali v ní písmenka, která jsou úplně stejná jako ta naše a vyprávěli jsme si, jak ta řecká abeceda díky Cyrilovi a Metodějovi doputovala až k nám. A pak jsme uzavřeli povídání o Řecku tím, že byl dobit Římany a ukázali jsme si, jak nás ovlivnilo pro změnu římské počítání a jejich číslice jsme se učili psát. Starší děti si zkoušeli některá čísla logickou úvahou doplňovat a zapisovat celé letopočty. Terka

čeština – Míša Višňa a Terka

Míša nám přinesla vytisklé mapy a děti zapisovaly, kde jsou jezera a kde oceány, kde je sladká voda, kde slaná a kde je pevnina. Pak si děti zvolily, že napíšou básně o oceánu a moc se jim povedly. Starší děti měly práce víc, ale už si to nepamatuji. Terka (Míša tentokrát zápis nedodala)

Napsat komentář