Lovci záhad informují…12.-15.12.

Pondělí
Přezkoušení – Káča a Terka
V malé jurtě od rána probíhalo přezkoušení – zazpívali jsme písně, které už umíme a snažili si vybavit, co všechno jsme od začátku roku zažili a o čem jsme se dověděli. Pak postupně zůstal se svou metodičkou každý s jedním z rodičů a všichni s chutí vyprávěli své zážitky a ukazovali deníky a obrázky a jiné výtvory. Mezitím si děti ve velké jurtě pročítali příběhy neprávem vězněných lidí a psaly jim a malovaly dopisy. A když už je od práce bolely ruce, vytáhly si kostky a stavěly si z nich.
Omlouváme se všem rodičům., kteří museli čekat a děkujeme všem, kteří přitom pomohli s psaním dopisů! Po obědě proběhla s našimi metodičkami debata, kde jsme se zase mohli ujistit., že našim dětem nic nechybí a nemusíme nic „hrotit“ a můžeme vesele pokračovat v našem stylu 🙂 Katka a Terka
wp_20161212_10_19_25_pro
hudebka – Michal (Terka se účastnila debaty)
Nejprve jsme se se rozezvučeli, uvolňovali jsme lícní kosti, čelisti, retní svaly a vůbec všechny obličejové svaly pomocí několika her a cvičení. Pak jsme si zahráli hru na čísla, která nás učí neskákat si neustále do řeči, učí nás poslouchat a umět vycítit tu správnou chvíli, kdy se má něco říct a kdy se má mlčet a nechat mluvit ostatní. Rozcvičku a hru na čísla budeme dělat pokaždé na začátku pondělní hodiny hudebky. Potom jsme si rozdali nástroje, někteří hráli i na kytaru, a cvičili jsme naše 3 písničky, co se učíme. Prosím všechny rodiče, aby si s dětmi zazpívali „3 citronky“ a „Byl jeden pán, ten kozla měl“, tam jde hlavně o opakování textu. Musím pochválit kluky za to, že se snaží, i když si text moc nepamatuji. Ostatně i já v něm dělám stále chyby. Největší pochvalu má Niky a Róza, ty ale zase potřebují víc disciplíny, aby dovedly i přijímat co se děje kolem a naslouchat a ne jen nepřetržitě nahlas sdílet co mají v hlavě – kadopádně mají skvělou aktivitu, což mě moc těší.

Zpívali jsme taky koledy, ale nejvíc děti baví „vypalovačky“. Michal

Úterý
výtvarka – Tom a Terka
Ráno jsme si formou veselého kvízu zopakovali co víme o planetách a jednotlivé planety Evy (Kubíkovi maminky) jsme si rozvěsili na stropu jurty, podle Otíkova vypočítaného poloměru – a taky podle toho, abychom se ně nebouchali do hlavy. 🙂 Téma ke kreslení dal Tom volné a děti se nejčastěji chopily obyčejných tužek a kreslily co jim na mysl přišlo, pouštěli jsme si k tomu hudbu z vesmíru a pěkná atmosféra byla. No a pak jsme se jali dokončit čelenky na divadlo a Róza co hlavní kreativec radil klukům, kterak pera umístit a v jakém pořadí, aby to kompozičně a barevně ladilo a výsledek stojí skutečně za to. Však brzy uvidíte! 🙂  Terka
plavání – Míša a Káča
Gábi dnes nemohla plavčit, tak jsme ji s Katkou zastoupily. Děti byly dobře naladěné a spolupracovaly a tak jsme mohly zopakovat různá cvičení z minulých lekcí. Proplavávání kruhy na jeden nádech. Asistoval nám i Adrian, který byl u nás na návštěvě a jiní zájemci, tak byla podvodní dráha velmi dlouhá a všichni to s přehledem zvládli. Pak jsme také podplouvali pod rozkročenýma nohama s nádechy mezi stojícími.
Také potkávačky v půli bazénu na různé variace a ke konci děti přišli na způsob jak si  ve dvojicích sednout na dno bazénu. Trénovaly jsme i skoky do vody, lovení potápníků a další oblíbené aktivity, včetně nácviku znaku s deskami.   Míša
Středa
Maraton psaní dopisů
Tak máme za sebou náš první maratonský den s Amnesty International, který tedy vskutku byl maratonem, který skončil sprintem na nádraží. 🙂
Napřed jsme za mírného deště společnými silami postavili velký zelený stan na náměstí, polepili ho plakáty a opatřili stolky a židličkami pro pohodlné psaní i za deště a rozmístili informační materiály.
Náměstí se zaplňovalo lidmi, kteří přicházeli zpívat koledy a děti kolemjdoucím rozdávaly letáky a zvaly je k nám do stanu. Z pondělka už věděly o několika případech lidí, kteří se za své humanitní aktivity se zcela nevinně ocitli za mřížemi a a dokázaly o nich vyprávět. Nejvíc si oblíbily egyptského novináře, který byl zadržen a odsouzen za pořízení fotografií na mírumilovné demonstraci, kterou rozprášila policie a vnučku náčelníka z Peace River Valley, která se svým lidem bojuje za právo na své území.
Pod vánočním stromem potom probíhalo zpívání koled s harmonikou a houslemi, což byla akce, kterou v rámci Česko zpívá koledy pořádala vedoucí místního souboru Klíček a účastnila se i ZeMě. Někteří zpěvní školáci se nadšeně propasovali až do první řady a pěli o sto šest, další – asi půlka – se stáhli do našeho aktivistického stánku a po skončení koled jsme mikrofonem pozvali lid řevnický k účasti na mezinárodním Maratonu psaní dopisů. Přišla nečekaně celá jedna třetí třída, děti jim vysvětlily, koho chceme podpořit a proč a jak a milí třeťáci si odnesli karty tří případů, že dopisy napíšou během hodiny slohu a nechali nám je pak v knihkupectví. Když se davy rozutekly, obcházely děti celé náměstí a vybíraly do kasičky na známky a zvaly další kolemjdoucí, aby přišli napsat dopis. Mezitím se svačilo a zápasilo a vůbec to celé byla mela. 🙂
Když byl pomalu čas vrátit se k obědu, zase jsme stan složili, to šlo už o poznání lépe a naskládali k Tereze Reichové do Berlinga veškerý nábytek a vrátili jeden stolek do knihkupectví a vydali jsme se k jurtě. Tam byl chvíli čas si něco namalovat, potom jsme dostali výborný oběd, těstoviny na přání, které tentokrát vařila Jana Řehořová. krátký čas na fotbal, kdo chtěl mohl nadepisovat obálky, za což děkujeme hlavně Báře od Olíka a Báře od Vašíka, které nás obě přišly podpořit – děkujeme! Nakonec se nám podařilo (včetně čtvrtka) shromáždit celkem 61 dopisů a odeslat je do celého světa, tak snad pomohou obrátit osudy lidí k lepšímu- měla jsem radost, že děti byly projektem opravdu zaujaty a těšíme se na výsledky.Nu a po obědě už nás čekal parlament, kde jsme dohodli – nebo spíš děti společně – navrhují několik změn, které přikládáme na konci zápisu kroniky.
Zopakovali jsme si pravidla a každý dostal prostor dát nějaký námět, který jsme si potom odhlasovali.
Snažili jsme se vždy dojít ke konsensu nebo vyhledat řešení pro ty, kdo byli proti, pokud byli v menšině.
Příští parlament lednový 18.1. vede Rozárka, únorový  Otík a březnový Vojta.          Katka
Čtvrtek
angličtina – Petra, Terka a Míša
Zůstáváme s tématem dnů v týdnu a činností. Na hřišti jsme trénovali How are you? Whats your name, denní činnosti, barvy, počítání do 20 a v jurtě pak dny v týdnu. Lioni se učí i slova today, tomorrow a yesterday. Nakonec jsme si přečetli básničku o vánočním stromečku a cheetahové nakreslili obrázek a lioni doplňovali chybějící slova v textu. Šlo jim to pěkně. Petra
matika – Míša Višňa a Terka
Pohádka o čísle 7 – O neposlušných kůzlátkách, ukazování celých hodin, psaní 7, Neposedové – skládání příkladů z čísel.
Násobení – násobilková tabulka do 6 doplnění, házení kostkou vytváření příkladů na násobení, Neposedové – vracení čísel do příkladů. Další úlohy z Klokana  Míša Višňa

Výsledky parlamentu alias poradního kruhu

PŘEDMĚTY
-víc tělocviku – poprosíme Elišku, plus viz dále fotbal, další míčové hry?
– víc výtvarky  – můžeme někdy během exkurzního dne se věnovat víc malování třeba v terénu
– víc plavání – plavání a výtvarka bohužel nejdou prodloužit obojí,
návrh byl tedy prodloužit den – ale někteří mají kroužky a jsme taky vázáni na školku, tak to neprošlo
ale dohodli jsme jeden celý den v Aquapalaci či Aquaparku na Barrandově v lednu. Kdyby někdo zorganizoval plavací pobyt v Hartmanicích?, určitě by ze strany dětí byl velký zájem –  Gábi? Míša? prosím? někdy na jaře?
1 hodina fotbalu 1x-2x týdně – kluky baví fotbal hrát, ale rádi by se ho opravdu učili s dospělým, s trenérem – Michal nebo Kryštof.
– míň matematiky (asi 7 dětí)
– míň češtiny (asi 8 dětí)
– míň angličtiny (2 děti)
Návrh je takový, že během těchto předmětů, koho to nebude bavit by mohl se učit fotbal ve čtvrtek s Michalem a v pátek s Kryštofem – kluci,  holky mohou mít taky jiné aktivity v té době. Řekla jsem dětem, že to je tedy jejich návrh a je třeba tohle odsouhlasit s rodiči. Osobně proti tomu nic nemám, ale je potřeba v tomto mít jasno v celé komunitě, jestli je pro všechny ok, že na matematiku nebo češtinu třeba bude chodit někdy jen půlka dětí, které tam ale opravdu budou z vlastního zájmu. Děkujeme za Vaše názory.

1 celý den fotbal  -naplánujeme, s tím, že bude i alternativní program pro ty, koho fotbal nebere.

VLÁČEK NA JÍDLO
děti stále drží svůj záměr vytvořit si vláček na dopravu jídla, zjednodušeno na dopravu po jurtě od prostředka stolu s hrncem ke každému místu. Tomuti bodu jsme věnovali hodně času.
Rozárka, Otík, Matěj, Krištof, Hugo zjistí, jak to funguje jinde -hsopody, strýčci a dědečci a následně děti vytvoří návrh na tento stroj a rozpočet, kolik by to stálo a pokusí se peníze dát dohromady – prodej výrobků. (Dotaz na Elišku – zbyly nám ještě nějaké peníze z benefice? Aquapark loni byl za výtěžek z Noci na Karlštejně.)
Kdo z vás je technický typ, prosím o případný vsup do školy buĎ s vysvětlením, že v našich podmínkách tohle není možné, nebo nejlépe s radou a pomocí, jak by to mohli realizovat, prootže jsou do toho opravdu zapálení. Děkujeme.

Kotec na zvířátko – chtěli by si vyrobit, potřebují také technickou podporu
(viz minulý parlament – možnost pobytu domácích mazlíčků na návštěvě ve škole)

Projekt lepení letadýlek – Hugo – a rozvěšení letadel okolo stropu jurty – souhlasila asi půlka dětí, proto Hugo navrhl napřed udělat projekt lepení – dědeček má snad nějaké modely? – Hugo by rád tento projekt přinesl, nutno určit termín.

 Moc zdravím všechny mé milé školáky a jejich rodiče a přeju krásné vánoční svátky všem a šťastný vstup do nového roku, letíme se regenerovat do teplých krajin tak již na besídce nebudu – budu se na děti těšit po 14. lednu.  Katka

Napsat komentář