Lovci záhad informují, 17.-21.10.

Pondělí

Epochy – Terka a Jirka

Přišla za námi nevidomá slečna Lenka, žákyně Marcely Žiakové a povídala o tom, jak vnímá svět. Během dopoledne jsme se dozvěděli například to, že už se slepá narodila, protože se jí nevyvinuly oční nervy a že jí to přijde tak samozřejmé, že by už ani vidět nechtěla. Také to, že se jí nezdají sny, ve kterých by viděla. Ukázala nám mobil, který jí neuvěřitelně rychle četl nahlas smsky, hodinky, které říkaly čas a psací stroj, který píše Braillovým písmem. Ten se dětem líbil moc a každý dostal napsáno svoje jméno. Také už víme, kdy nevidomému člověku nabízet pomoc a jakým způsobem. Potom jsme si zkusili zavázat oči šátkem a určovali jsme, kde kdo mluví, venku jsme pořádali závody dvojic, ve kterých jeden navigoval druhého jen pomocí slov a nakonec jsme utvořili jeden velký vláček, ve kterém viděl jen strojvůdce a poznali jsme náš les z trochu jiné perspektivy. ještě jednou děkujeme Lence i Marcele za krásné a velmi obohacující dopoledne!

Terka

 

Hudebka – Michal a Terka

Jako první jsme si povídali o domácím úkolu. Každý minule dostal noty a měl za úkol vybádat co nejvíce informací o skladbě, autorovi, atd…Zvláště holky přednesly výborné práce. Ke čtení o skladbách a skladatelích či interpretech jsme si pouštěli jejich nahrávky. Děti k nim tancovaly a koukaly se na videa z koncertů. Kluci úkol neměli. Druhá část byla o ARABSKÉ hudbě. Říkali jsme si více i o arabském prostředí, oblečení, způsobu života. Pouštěli jsme si ukázky tradiční, taneční, modlitební (MUEZINI na Minaretech) a moderní hudby. V třetí části hodiny jsme cvičili rytmus, bubnování do stolu a hráli jsme rytmické hry.  Michal

 

Úterý

Výtvarka  – Tom a Terka

Den se nesl ve znamení buněk našeho těla. Zahráli jsme si hru a pověděli jsme si, co to vůbec ta buňka je, jak vypadá, jak se dělí a kde všude jí najdeme. Děti už ví, co se stane, když se buňka poškodí a dále replikuje sama sebe, nebo když se zblázní a množí se zase až moc a vznikne z toho nádor a proč tomu tak je, a že je tedy lepší udržovat své tělo zdravé a v pohybu svou mysl v klidu. Tím jsme se dostali k tomu, jak nám strach blokuje energii v těle a vyjasnili jsme si, co to energie vlastně je a že máme sedm hlavních energetických center, kde se energie pěkně rychle točí a ukázali jsme si jaká a kde. A nakonec povídání jsme zkoušeli vnímat svou energii a těch kolem nás a poznali jak se navzájem všichni ovlivňujeme a vůbec všechno nás ovlivňuje. A to už jsme si rozdali mandaly a vybírali si barvy, kterými je vymalujeme a povídali si o nich a o tom, jak na nás působí a pustili si k tomu příjemnou hudbu a shodli se na tom, že nás ovlivňuje i hudba. A kreslili jsme a kreslili a krásně poklidně nám přitom bylo, že byl čas povídat si i o nejvyšší energii, kterou je láska. 🙂 Terka

 

Plavání – Gábi a Míša

“Kruhy se točí,

točím se já.

V kruhu je síla,

síla má.

Nechť kruhy letí,

letím i já.

Letí má síla,

tam kam chci já.”          

Gabriela, www.plavacek-deti.cz

 

Středa

Káča a Tom

Dnes byl den poněkud akční – hned ráno nám dva pánové od kolotočů přivezli krásnou žlutou maringotku jako novou, 🙂 jEště předtím jsme si ale stihli nasbírat ořechy papíráky a ty potom ve volném časem celý den byly roztloukány u kamen.

Měli jsme v plánu vyrobit chřestidla a spoustu dalších věcí, ale ukázalo se, že chřestidlo bude docela oříšek. Napřed jsem poděkovali se šalvějí jelonovi, který nám dal svoji kůži na chřestidal a požádali zemi, vodu, vzduch a oheň aby nám při výrobě chřestidel byli nápomocní.Našli jsem si každý klacek pěkně do ruky a potom nastříhali více či méně pižlavýma nůžkama kolečka z namočené jelenice. Statečně jsme se pak snažili umělou šlachou svá dvě kolečka sešít k sobě, ale byla vám to makačka – naštěstí jsme měli návštěvu -Katku z Berouna, která se k nám přišla podívat, jak taková lesní škola funguje, a tak jsme byli tři dospěláci a chodili od jednoho stehu ke druhému a když už nikdo nemohl ušít už ani ťuk, dali jsme si přestávku a po ní jsme si opakovali, co všechno jsme se letos naučili nového o našem těle. Katka nám ukázala místa na těle, která si můžeme držet, abychom zvýšili svou schopnost se soustředit, a taky jak si sáhnout na bolavé místo, aby už nebolelo. A byl čas na oběd. A zatímco Rozárka a Maruška ve velké jurtě smažily bedly, co jich děti o přestávce snášely z lesa hromadu, jsme se s většinou ostatních vydali zase do krajiny zvuků a rytmů – napřed s pomocí jednoduchým perkusních nástrojů a potom i bez nich, jen tak na své tělo jsme vytvořili libozvučnou zvukovou plochu. Potom si někteří na bedlách pochutnali a Terka, která nás přišla vystřídat šla s dětmi na hřiště.

Děkujeme také Hance a Káje, že přišly posílit naši průvdocovskou dvojici před začátkem parlamentu – došívaly jsme dětem s pomocí donesených kleští kožená kolečka na chřestidlo.

Těším se, že došijeme příště a budeme mít vlastní hudební nástroje!

A od pěti nás čekal parlament – prostor k prodiskutování našich námětů v kruhu, kde zasedají děti spolu s dospěláky a každý má stejný hlas, a odsouhlasili jsme si spoustu konstruktivních bodů.  viz aktuality.

 

Čtvrtek

Angličtina – Petra, Terka a Míša

Dnešním hlavním tématem bylo BODY – tělo; před nádražím jsme zopakovali dopravní prostředky. Na náměstí Hello písničku a rozpočítali jsme se. Na hřišti jsme se

nasvačili s písničkou I´d like to eat eat eat ……..bread and butter…. A naučili jsme se BODY PARTS – s písničkou Head shouders knees and toes. V jurtě jsme se naučili další, složitější písničku My head on my baby goes

                                     YES and No           3x        

                                     All day long

                                     My eyes on my body go open and shut          3x

                                     All day long

                                     My ears go listen listen listen…………

 

Kreslili jsme STRANGE BOY/PERSON, který má např.: 3 hlavy, 5 nohou…atd… Opakovali barvy/čísla.       

 

Výroba přírodní kosmetiky – Agáta a Terka

Odpoledne jsme se koukli na zoubek našim zubům. Začali jsme praktickou částí, kde si všichni umíchali svou zubní pastu. Hlavní ingredienci, jílový prášek, už někteří dobře znali, a tak jsme bez dalšího váhání přešli k patlání a ochutnávání. Ozývalo se jen občasné skandování „MÁTA, MÁTA, MÁTA!“ Během povídání o rozdílných funkcích chrupu si všichni zapsali recept na výrobu pasty a zbyl i čas na obdivování Williho špičáků.“ Agátha

 

Pátek

Pohybovka – Eliška a Terka

Měla jsme velkou radost z dnešní skupiny 11dětí! Všichni pracovali skoro až do konce soustředěně 🙂 a se zaujetím. Velké dík Terce za hudební doprovod!

Na zemi jsme začali stejně jako minule, (jsem pro opakování a prohlubování, děti získají jistotu, mohou se pak víc odvázat a pohyb si užít) – variace na  uvědomění a propojení si 6ti směrů a centra v  těle (hlava, kostrč, horní a dolní končetiny a střed těla – podbřišek).

Variace ve stoje, tentokrát už s různými pozicemi nohou se soustředíme na osu těla, na její postupné sbalování a rozbalování, přidáváme úklony, kreslíme hlavou.

Ruce, nohy a břicho posilujeme a protahujeme v různých variacích vzájemně propojených.

Rytmus – tentokrát za zvuku arabské hudby nástin arabských rytmických tanců.  Tři řady dětí, podupáváme, ukračujeme, tleskáme, rytmicky střídáme pohledy, tleskáme, a na konec přidáváme i skoky.

Akrobacie – kotoul vpřed, stoj na rukou. Opravdu se zlepšujeme všichni!

Na konci uvolnění, ztišení, prodýchávání, před volnou taneční zábavou na arabskou hudbu.

Eliška

 

Epochy – Terka  

Zase jsme si hráli na školu. 🙂 Děti, které měly vlastní učebnice s úkoly si pracovaly samostatně na nich (Róza, Nikolka, Kubík) a my ostatní jsme otevřeli sešity, ukázali si, jak se píše plus a jak rovná se a začali jsme vymýšlet příklady na sčítání. Počítali jsme si přitom na prstech a připomínali si, jak se čísla správně píšou. Ti starší už jeli násobilku. Děti chodily zapisovat výsledky na tabuli křídou a navzájem se opravovaly a myslím, že se hra na školu ve škole docela povedla a děti bavila. 🙂

Terka

 

Čeština – Míša Višňa a Terka

Děti nejdříve skládaly názvy orgánů těla podle písmenek, pak je zkoušely určit podle obrázků a jejich polohy v těle. Odhadovaly jejich funkci a pak si o ní spolu přečetly. Na konci děti psaly báseň života o vybraném orgánu.

Míša Višňa

Napsat komentář