Lovci záhad zažívají- 26.-30.září 2016

Úterý

Tom a Terka

Tentokrát jsme se pustili do malování temperami. Cíl byl jasný. Vyzkoušet si míchání barev a srovnání, které se k sobě hodí. Některé víc a s některé méně. Hlavní ale bylo si to užít a to se povedlo. Vzniklo i pár obrázků pro potěchu Matěje, který teď do školy chodit nemůže. Zkrátka byl to fajn den. Těším se na příště. Tom

plavání Gábi a Míša

Díky opakujícímu se konceptu lekce se i ti méně zdatní plaváčci uvolňují a dělají veliké pokroky. Zkušenější prohlubují své dovednosti. Zkrátka z celé lekce je cítit radost a to je základním prostředkem k učení. Po rozdýchání a rozplavání následuje vždy hravou formou nácvik plaveckého stylu či spíše jednoho segmentu z něj. Začínáme přípravou na Motýlka neboť tento pohyb ve vodě je dětem nejpřirozenější.Gabriela

Středa

Výuka nebyla, místo toho přišla spousta rodičů a průvodců na brigádu a slavit dožínky. Všichni se opřeli do díla a udělala se spousta práce. Přestěhovali se toalety za týpí, opracovali pořezané stromy za maringotkou, nanosilo se dříví, uklidila se malá jurta a vyplelo se kolem. A když to vše bylo hotovo, rozprostřely se plody matky Země z letošní sklizně na deku a u nich se zpívaly prosté písně vonící jablky, moukou a chlebem a dobře odvedenou prací. A pěkně nám tam pospolu bylo. 🙂

 

Děkujeme všem přítomným rodičům za účast a pomoc a za přinesené dary škole a školce. Věřím, že to pro nás všechny byl příjemně a smysluplně strávený čas, zvláště když nám na to všechno svítilo sluníčko. 🙂  Terka

Čtvrtek

Petra, Míša a Terka

Zopakovali jsme si, jak se řeknou věci, které mám v batohu a otázky “What is is? This is the pen.” Na hřišti jsme cvičili příkazy “Go to the…table, house, tree, bench, boat.” A hlavním dnešním tématem byla FAMILY a slovíčko WHO. “Who is it? This my mother…” Lion´s procvičovali přivlastňovací zájmena “This is my pen, her book, his pencil. Her name is…, His name is…Petra

 

matika s Míšou

Všichni jsme si zahráli hru na čísla. Mladší děti si poslechly pohádku a čísle 2 – perníkovou chaloupku a učiliy se číslo 2 správně napsat.

Starší děti tvořily vlastní bludiště, násobily pomocí násobilkové tabulky a učily se i indické násobení.Míša Višňa

 

Pátek

Pohyb s Eliškou

Ve velké jurtě jsme se pořádně proběhali na zahřátí a soustředění. Na to navázala  taneční kombinace na zemi   pro správné propojení práce trupu a končetin.   Protahování, práce s rovnováhou a na konec opět trochu akrobacie. Stojky a kotrmelce.  Už jim to jde. Těším se na příště! Eliška

 

Poté jsme se s nadšením vrhli na dláždění chodníku bylinkové zahrádky. A tak pěkně nám to šlo od ruky, že se dětem ani nechtělo přestat a jít si opakovat do jurty, tak jsme si to všechno povídali přitom. A co jsme si povídali? Děti vzpomínaly jaká máme pravidla ve škole,, jak se staví dům, aby nespadl a vydržel a jak bunkr. A taky mi vyprávěli o té dávné civilizaci jménem Mezopotámie. Rozárka nám přinesla do školy o ní další knížku, tak jsme si jí přitom prohlíželi a znovu nad tím vším žasli. A já měla radost, kolik si toho děti pamatují.Terka

 

čeština s Míšou

Společně jsme si zahráli hru na jména.

Starší děti si nahlas četli příběh o radosti a povídali co jim dělá radost, Určovali v textu slovní druhy a učili se o slovech podobného a opačného významu a o časování skloňování. Zjištění posunu ve čtení

Mladší děti se učily psát písmeno B jako babička a  D jako děda a kreslily obrázky jedním tahem. Míša

Napsat komentář