Zážitkový kurz první pomoci IPRK pro lesní školku ZeMě v Řevnicích

Poslední srpnové pondělí patřilo v lesní škole a školce ZeMě v Řevnicích zachraňování a první pomoci zážitkem. Přes 20 průvodců, spolupracovníků i rodičů dětí se totiž rozhodlo procvičit si základy první pomoci, a to formou jednodenního kurzu první pomoci IPRK Baby (www.iprk.cz).

Hlavní náplň tohoto kurzu tvoří první pomoc u dětí v situacích, kdy pouhé zavolání záchranky nestačí, ale došlo i na mnohá témata z první pomoci u dospělých. Kurz byl veden v duchu zážitkové formy výuky, a tak se místo sezení a poslouchání hodně nacvičovalo a zachraňovalo pod širým nebem.

Po úvodním představovacím kolečku už na účastníky čekala úvodní simulace, v rámci které každý z nich nalezl v okolí jurty zraněného pacienta v bezvědomí.

Na tuto „rozcvičku“ plynule navázalo seznámení s univerzálním postupem „6 Z“ a po rozdělení do čtyř menších týmů čekal účastníky praktický nácvik přístupu k bezvědomému – uvolnění dýchacích cest, volání záchranky i ukázka resuscitace dítěte dle současných doporučení Evropské resuscitační rady.

Další „kolotoč“ čtyř stanovišť pod vedením lektorů IPRK zahrnoval opět hlavně praktické nácviky a simulace. Zatímco na jednom stanovišti skupinky řešily případ rodiče s bolestí na hrudi, která přešla v jeho kolaps a následnou 15 minutovou resuscitaci figuríny, na dalším stanovišti se resuscitovaly děti. Další dvě stanoviště patřila první pomoci při dušení a simulacím zaměřeným na manipulaci s bezvědomým.

Odpolední program kurzu byl naplněn tématy na přání, kdy účastníci kurzu rozebírali s přítomnou záchranářkou všechny možné (i nemožné) stavy a úrazy a paralelně se vydávali řešit čtveřici různých simulací, tedy v podstatě cvičných zásahů, kde zraněné představovali věrně namaskovaní figuranti a přítomný lektor IPRK jim posléze k akci dával zpětnou vazbu.

Účastníci tak měli jedinečnou možnost vyzkoušet si nanečisto svoje reakce při masivním krvácení, záchvatu křečí, pádu ze stromu aj. Třešničkou na dortu byla simulace se zaměřením na požární ochranu, kde nechyběl skutečný oheň, kouř, závažné popáleniny ani otrava kouřem. Tato akce byla do kurzu zařazena s ohledem na nedávný požár v lesní školce.

Po rozebrání všech témat na přání a závěrečných dotazů následovalo předání certifikátů absolventům kurzu a krátce po 17. hodině jsme všichni mohli vyrazit domů s dobrým pocitem ze smysluplně stráveného dne.