Předškoláci

Od září 2017 jsme zahájili předškolní, edukační program ve spolupráci s ekoškolkou Rozárka, jenž splňuje požadavky potřebné akreditace pro předškolní děti. Předškolní skupinka je otevřena zájemcům jak z řad předškoláčků tak mladších školáků lesní školky a školy ZeMě.


S předškoláčky prostřednictvím příběhů rozvíjíme fantazii, schopnost sebevyjádření a procvičujeme také mluvidla a řeč. Hrajeme si spoustu pohybových her ve skupině, abychom uměli spolupracovat, respektovat druhého a pravidla, a taky si prostě jen protáhli tělo a zkoordinovali jeho pohyby.

Nedílnou součástí jsou grafomotorická cvičení, nácvik správného úchopu tužky, rozvoj logického a matematického myšlení. Přirozenou součástí každého setkání bývá společné tvoření, zpívání, tancování a chvíle strávené při volné hře v přírodě. Každý měsíc má své stěžejní téma, na které se díváme ze všech úhlů pohledu.

Každému předškolákovi je založeno vlastní portfolio které je následně dispozici při „přezkušování“ pedagogy z Rozárky, na kterém jsou i rodiče dítěte.
Vede pravidelně každé úterý průvodkyně Petra Kasová spolu s dalšími průvodci.
S sebou prosíme vybavte děti baťůžkem s vlastním pitím, svačinou a přiměřeným oblečením na lesní putování viz odkaz „Vybavení dětí“.

Děkujeme, že dětem do školky nedáváte fixy a propisky. Ve školce jsou vhodné psací potřeby plně k dispozici.
Pro tento dětský věk je, mimo jiné, velmi důležité, aby děti ke kreslení a „psaní“ používali vhodné psací potřeby – nejlépe 3 hranné, silnější, dostatečně měkké tužky a pastelky. Tento typ je vhodný s ohledem na uvolněný správný úchop a jeho fixaci. Pokud dítě nesprávně sedí a například mu neklouže správně ruka po papíře – zhoršuje se jeho soustředění a chuť zkoušet, učit se a tvořit. Absolutně nevhodné jsou pro psaní v předškolním a raném školním věku právě fixy a většina propisek.

Cesta

Odjíždíme vlakem 8.17 z Hlavního nádraží, nabíráme děti po cestě. Návrat v čase školy/školky ZeMě, není li určeno jinak.

Kontaktní osoba: Petra Kasová

deti

Zápisy z kroniky: http://www.zemezeme.cz/2018/03/03/predskolaci-unor-2018/

INFO PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ OHLEDNĚ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Od 1.9. 2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které dovršily 5 let do 31.8.2017. Vzdělávat je mohou pouze zařízení v síti MŠMT (=lesní mateřská škola). Pro ty školky, které zůstávají lesním klubem (=mimo rejstřík MŠMT) platí toto:

a) děti odejdou do jiné školky
b) nastoupí na „individuální předškolní vzdělávání“.

Rodiče musí v květnu vyplnit přihlášku dozvolené školky (nemusí být spádová), čímž oznámí, že jejich dítě nastoupilo na individuální předškolní vzdělávání.

Co je individuální vzdělávání a jak se k němu nahlašuje?

Je to alternativa k pravidelné docházce předškolního dítěte do rejstříkové MŠ. Rodič v dubnu písemně nahlásí před zápisem, že jeho dítě nebude MŠ navštěvovat. Ředitel MŠ rodiči doporučí (písemně, pokud bude informován dopisem a ústně, pokud přijde rodič s dítětem k zápisu), na co se má v přípravě na školu zaměřit a v prosinci je dítě přezkoušeno rejstříkovou MŠ. Po celou dobu může dítě chodit do lesního klubu, přezkoušení může probíhat hromadně v lesním klubu, eventuálně lesní klub může rodičům i poskytnou servis u přihlašování do individuálu. Vše záleží jen na domluvě s rodičem a rejstříkovou MŠ.

Individuální vzdělávání dětí z lesního klubu lze domluvit i hromadně v jedné MŠ. Dítě zapsané na individuální plán bude ve školce zabírat místo (započítává se do její kapacity) a stát na něj školce platí plný normativ. Doporučujeme najít si spřátelenou MŠ, která na tyto děti dostane normativ, a snížení počtu dětí ve třídách bude brát jako benefit pro děti i učitelky, které ve třídě fyzicky jsou.

Ředitel může zrušit individuální předškolní vzdělávání v případě, že se dítě nedostaví k přezkoušení.
Povinná předškolní docházka je 5 dní v týdnu, min. 4 hodiny denně. Jakákoliv jiná varianta je nepřípustná.

Technicky bude možné, aby pětileté dítě chodilo do dvou rejstříkových škol: 3 dny někam a 2 dny do jiné, ale bude to pro obě MŠ velmi administrativně náročné a dá se předpokládat, že školky využijí všech možností, jak od tohoto postupu rodiče odradit. Důrazně doporučujeme směřovat k výhradní docházce do jedné ze školek. Kombinace rejstříkového a nerejstříkového zařízení u předškolních dětí možná NEBUDE.